دادخواهی در مورد پرونده شکنجه و قتل در زندان کهریزک هنوز به صورت شکایت خانواده‌های داغدار، بیان رنج از زبان آسیب‌دیدگان و طرح موضوع در رسانه‌های مستقل و جمعیت‌های فعال در زمینه حقوق بشر است و هنوز پرونده‌ای واقعی در نظام قضایی ایران برای آن گشوده نشده است. واکنشی که رژیم به ناچار نشان داده، در حد محکوم کردن یک متهم اصلی جنایت کهریزک به مجازاتی سبک است.

پس از ۹ سال کش و قوس قضایی، عاقبت سعید مرتضوی به خاطر پرونده کهریزک به دوسالحبس محکوم شد و پایش به زندان باز شد. علی‌اکبر حیدری‌فر نیز به سه اتهام نامشخص به ۱۵ سال حبس محکوم شد و هنوز یک پرونده باز دارد. معلوم نیست اتهامات مربوط به مشارکت وی در پرونده‌ی کهریزک نیز در صدور حکم مزبور دخیل بوده یا نه؟
در این میان اما هیچ‌ خبری از حاج حسن زارع دهنوی (قاضی حداد)، دیگر متهم این پرونده و چگونگی رسیدگی به اتهاماتش در دست نیست. تنها حیدری‌فر سال گذشته خبر داد که وی بازنشسته شده است و به همین دلیل کمتر در تیررس مطبوعات و رسانه‌هاست.