۱۳۹۶ دی ۱۱, دوشنبه

PBS NewsHour Weekend full episode Dec. 31, 2017

آرش کمانگر: تلاش بی بی سی برای انحراف جنبش انقلابی مردم ایران


با برجسته کردن یکی دو شعار در طرفداری از رژیم شاه در دو سه شهر سعی میکند در آستانه انقلابی نوین برای مردم ایران به نفع قدرتهای امپریالیستی رهبر برای این جنبش بتراشد

اکنون نیز که در دهها شهر ایران مردم به پا خاسته اند سعی میکند یک دو گانه مصنوعی ایجاد کند. از یکطرف اصلاح طلبان را می آورد که به مردم در مورد عواقب قدرتگیری سلطنت طلبان و مجاهدین و دخالت امریکا و فروپاشی کشور هشدار میدهند و از سویی دیگر گویی جز سلطنت طلبان صدای دیگری در جنبش داخل و در صفوف اپوزیسیون وجود ندارد؟!. فعالین و صاحب نظران چپ انقلابی به طور کامل تحت سانسور رسانه ای بی بی سی هستند. با برجسته کردن یکی دو شعار در طرفداری از رژیم شاه در دو سه شهر سعی میکند در آستانه انقلابی نوین برای مردم ایران به نفع قدرتهای امپریالیستی رهبر برای این جنبش بتراشد

 *****                                                

بی بی سی فارسی مهمترین رسانه خارج کشور است که به گفته خودش حدود ۱۵ میلیون شنونده یا بیننده دائمی در ایران دارد. بودجه کلان این رسانه با حدود صد کارمند را وزارت خارجه بریتانیا تامین میکند . در فقدان آزادی فعالیت احزاب سیاسی اپوزیسیون در ایران نقش بی بی سی از حد یک بنگاه خبررسانی فراتر رفته و قادر به جهت دادن ، هدایت کردن ، منحرف کردن و رهبر تراشی برای جنبش ها و انقلابات است

همه ما بخوبی بیاد داریم که در جریان انقلاب 
۵۷ وقتی مسجل شد که رژیم شاه رفتنی است این رسانه و سایر رسانه ها و دولتهای غربی از ترس افتادن قدرت سیاسی به دست چپها تمام تلاش خودشان را کردند که یک شبه از آدمی مثل خمینی رهبر بتراشند و همه امکانات خبری خود را در اختیار روحانیت قرار دادند. در جریان برگزاری نمایشات انتخاباتی دو دهه اخیر در رژیم اسلامی نیز این رسانه با حمایت کامل از شرکت در این مضحکه و حمایت از جناح به اصطلاح معتدل نظام، نهایت تلاش خود را کرده که صدای تحریم کنندگان بویژه چپ انقلابی ایران به گوش نرسد. همین چند هفته پیش نیز وقتی کارزار پشیمان هستم راه افتاد این رسانه با مصاحبه های زنجیره ای با طرفداران استحاله در بیرون و داخل کشور سعی نمود این کارزار را به اصولگرایان نسبت دهد که میخواهند دولت آقای روحانی را تضعیف کنند. اکنون نیز که در دهها شهر ایران مردم به پا خاسته اند سعی میکند یک دو گانه مصنوعی ایجاد کند. از یکطرف اصلاح طلبان را می آورد که به مردم در مورد عواقب قدرتگیری سلطنت طلبان و مجاهدین و دخالت امریکا و فروپاشی کشور هشدار میدهند و از سویی دیگر گویی جز سلطنت طلبان صدای دیگری در جنبش داخل و در صفوف اپوزیسیون وجود ندارد؟!. فعالین و صاحب نظران چپ انقلابی به طور کامل تحت سانسور رسانه ای بی بی سی هستند. با برجسته کردن یکی دو شعار در طرفداری از رژیم شاه در دو سه شهر سعی میکند در آستانه انقلابی نوین برای مردم ایران به نفع قدرتهای امپریالیستی رهبر برای این جنبش بتراشد.

البته با توجه به قرق شدن کل این رسانه توسط روزنامه نگاران دوخردادی و اصلاح طلب و نیز شماری از فعالین سابق "چپ دولت دار" هنوز راستای عمده این رسانه بیشتر حفظ وضع موجود و هشدار درباره بروز آنارشی و آشفتگی در ایران است. اما در عین حال با برگ دیگری نیز دارد هوشیارانه بازی میکند!! سلطنت طلبان را از آب نمک خارج کرده و به طور پیوسته سراغ آنها برای مصاحبه میرود . ممکن است برخی رفقا بگویند از این رسانه امپریالیستی متعلق به روبای پیر چه انتظاری داری؟ باید بگویم که اولا این رسانه از مالیات کارگران و زحمتکشان بریتانیا ارتزاق میکند و ثانیا ادعای بی طرف بودن و حرفه ای بودن میکند و ابدا زیر بار جهتگیری به نفع این یا آن جریان سیاسی نمی رود
.حساب رسانه های بزرگ دیگر نظیر صدای امریکا - رادیو فردا و من و تو - جداست که همواره سیاست شان در قبال اصلاح طلبان حکومتی تندتر و در دادن تریبون به مزدوران امریکا و اسرائیل و ... فعالتر بوده اند.مردم ایران لازم است آگاه باشند که اینبار بر خلاف انقلاب ۵۷ و یا جنبش ۸۸ باید سراغ بدیل و گفتمانی بروند که نه فقط برای آزادی و سکولاریسم بلکه برای عدالت اجتماعی و برابری نیز مبارزه میکند و ضمن تلاش برای سرنگونی انقلابی کلیت جمهوری اسلامی به شدت با قدرتهای امپریالیستی و ارتجاعی نیز مرزبندی دارد و به هیچ وجه در پی جلب حمایت ترامپ نئوفاشیست و ناتانیاهوی صهیونیست و ملک سلمان مرتجع نیست

آیا قیام نوین مردم ایران میتواند از انقلابات و جنبشهای شکست خورده قبلی درس بگیرد و برای رهایی از دست مرتجعین به دامن مرتجعینی دیگر نیفتد؟

31 دسامبر 2017

بهروز سورن: چرا بی بی سی فارسی سراسیمه شده است؟


همیشه سر بزنگاه پشت مردم کشورمان را خالی میکنند و راه اربابان خود میروند و سیاستگذاری می کنند. متاسفانه توانایی های مالی و مخاطبان گسترده اینگونه رسانه ها بسیاری از نخبگان جنبش چپ را که نا امید از توان توده ها بوده اند و مهیا خور هستند, نیز فریب داد و این شخصیت ها با حضور خود در اینگونه رسانه ها تلاش کردند که به انها وجهه ببخشند حال آنکه فریب خورده اند و امروز را که این رسانه ها تلاش میکنند برای جنبش سراسری و رادیکال مردم کشورمان رهبر تراشی کنند و بلندگو بدست آنها نمیدهند و کوشش میکنند که جنبش جاری را از محتوی عدالتجویانه و ازادی طلبانه خود تهی کنند, ندیدند. هم از اینرو ضروری است که این چهره های پرسابقه گذشته خود و عشقبازی های سیاسی خود با این رسانه های مزدور و وابسته را بازنگری و نقد کنند.
*****
با طناب ترامپ نباید به چاه رفت
هنوز اخبار زلزله کرمانشاه و استان تهران و پس لرزه های آن جاری بود که زلزله ای سیاسی – اجتماعی در ایران رخ داد. این اعتراضات که با شعار ( نه به گرانی ) آغاز شده بود با سرعتی غیر قابل تصور و توصیف به شعار مرگ بر دیکتاتور و هدف قرار دادن کلیت نظام حاکم مبدل شد. آتشی که زیر خاکستر نهفته بود زبانه کشید و بسرعت سراسر کشورمان را دربرگرفت. در این چهار روز هیچ کجای کشورمان ارام نبوده است. چهره واقعی بسیاری از افراد شناخته شده سیاسی و نهادهای رسانه ای وابسته در همین چهار روز نقاب افکنده و سیمای حقیقی شان را نشان دادند. بخش بزرگی از آنها سکوت را ترجیح داده اند و برخی از این اصلاح طلبان کهنه کار سیاسی که مشتری پرو پا قرص و خانه زاد رسانه های معلوم الحال همانند بی بی سی فارسی و من و تو هستند حتی مدعی شدند که هسته اولیه و سازمانده این اعتراضات خود اصول گرایان بوده اند. برخا نیروی اولیه ای اعتراضات خیابانی را مال باختگان قربانی فساد مالی فرض میکنند حال آنکه این افراد از اخبار سیاسی داخل کشورمان بی خبر مانده اند که مال باختگان مدت ها در خیابان و معترض بودند. ضمن اینکه شعار مرگ بر دیکتاتور و شعار ملت گدایی میکند, آقا خدایی میکند از همان ابتدای امر در میان مردم جاری بود حال آنکه اینان با ملق زدن های ابتکاری و ابداعی خود آنرا نتیجه رادیکالیزه شدن این قیام میدانند. دوما این اعتراضات بنام ( نه! به گرانی ) آغاز شد که نشاندهنده اعتراض به فقر و شرایط اقتصادی بسیار بحرانی و وخیم زیستن در ایران است که قربانیان فساد مالی نیز جزئی از آن هستند. سوما دانشجویان با شعار اصلاح طلب, اصولگرا – دیگر تمومه ماجرا, خط بطلانی بر همه آسمان ریسمان کردن های این ماله کشان رفورمیست کشیدند.
حال باید دانست ماجرای بی بی سی فارسی و افرادی از این دست چیست؟
 تلاش سالهای دراز این رسانه معلوم الحال و این افراد بر ایجاد فضایی سیاسی بوده است که از مطالبات و رادیکالیسم توده ای تهی باشد, بوی چپ ندهد تا به یاری دلارهای نفتی و امپریالیستی بتوانند در فضایی کنترل شده به اهرم های قدرت دست یابند تا راه چپاول و تاراج و سرکوب مردم را برای یک دوره تاریخی دیگر و برای اربابان امپریالیست خود هموار کنند. از سویی مجیز اصلاح طلبان داخل را تا کنون گفته اند و از سوی دیگر نیم نگاهی به بقایای سلطنت پهلوی و منابع مالی امپریالیستی داشته اند. آنچه همیشه استتار کرده اند. نیازها و مطالبات بنیادین توده های زحمتکش کشورمان بوده است زیرا بلحاظ طبقاتی بشدت با خواست ها و نیازهای کارگران و زحمتکشان کشورمان دشمنی دارند.
پیش از این نیز به نقش و جایگاه رسانه هایی نظیر بی بی سی فارسی اشاره داشته ام همیشه سر بزنگاه پشت مردم کشورمان را خالی میکنند و راه اربابان خود میروند و سیاستگذاری می کنند. متاسفانه توانایی های مالی و مخاطبان گسترده اینگونه رسانه ها بسیاری از نخبگان جنبش چپ را که نا امید از توان توده ها بوده اند و مهیا خور هستند, نیز فریب داد و این شخصیت ها با حضور خود در اینگونه رسانه ها تلاش کردند که به انها وجهه ببخشند حال آنکه فریب خورده اند و امروز را که این رسانه ها تلاش میکنند برای جنبش سراسری و رادیکال مردم کشورمان رهبر تراشی کنند و بلندگو بدست آنها نمیدهند و کوشش میکنند که جنبش جاری را از محتوی عدالتجویانه و ازادی طلبانه خود تهی کنند, ندیدند. هم از اینرو ضروری است که این چهره های پرسابقه گذشته خود و عشقبازیهای سیاسی خود با این رسانه های مزدور و وابسته را بازنگری و نقد کنند.
آنطور که از شواهد و قرائن پیداست اعتراضات به روز پنجم هم خواهد کشید و قطعا حاکمان نقشه های سرکوبی شوم در مخیله شان دارند. جمهوری اسلامی نزدیک به چهاردهه جز زبان خشونت و سرکوب عرضه نکرده است و چوبه اعدام و شلاق خود را همه جای این سرزمین برپا کرده است. به همین علت این انتظار که فریاد عدالتجویانه مردم ستمدیده کشورمان را بشنود غیر محتمل است بویژه اینکه رادیکالیسم نهفته در خشم بحق مردم جایی برای اصلاح طلبی باقی نگذاشته است. نه از الله و اکبر پشت بامی آنها خبری است و نه از یاحسین میرحسین شان. آنچیز که در خارج کشور و تبعیدیان نیز بوضوح دیده میشود اینکه دنباله های آنها نیز آچمز شده اند و جز تجمعات رادیکال برابر سفارت های رژیم تا کنون خبری نبوده است.
دیگر اینکه تلاش های بسیاری انجام میشود تا این جنبش را منتسب به ترامپ یا جریانات سیاسی وابسته به ترامپ و شیوخ عربستان جلوه دهند و حکومتیان بیشترین بهره را از این تلاشها برای سرکوب تظاهرکنندگان خواهند برد. ترامپ زمانی مدافع ایرانیان در خیابان شده است که چندی قبل ورود همه ایرانیان به آمریکا را ممنوع اعلام کرده بود و بجاست که گفته شود ( ما را به خیر تو امید نیست, شر مرسان ) . مردم کشورمان هنوز تاریخ سیاه سرکوب و سانسور پادشاهی رژیم پهلوی را بخاطر می آورند و تجاربی چند را نیز پشت سر نهاده اند و بخوبی میدانند که با طناب ترامپ و وابستگان به دلارهای شیوخ عرب نباید به چاه بروند.
بهروز سورن
1.1.2018

آرش کمانگر: تلاش بی بی سی برای انحراف جنبش انقلابی مردم ایران