۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

Dariush Bacheha-ye-Iran

تحريم هوشمندانه: هم استراتژي، هم تاکتيک

تحريم هوشمندانه: هم استراتژي، هم تاکتيک

سایت راه کارگر ـ این چنین جلوه داده می شود که یا باید با تحریم موافقت کرد و از این طریق می توان با جمهوری اسلامی جنگید و یا اگر با تحریم مخالفت بکنید به جمهوری اسلامی کمک کرده اید. واقعیت عکس این است. قصد و هدف تحریم این است که مردم را به شورش واردارد. یک کشور را به نابودی می کشاند و مردم کشور را زیر فشار سنگین می برند . نمونه های تاریخی اما عکس این را نشان می دهد. سلسه مقالات منتشره در سایت روشنگری به قلم سوسن آرام، عواقب تحریم ها؛ اهداف تحریم ها، و نمونه های تاریخی آن را به تصویر کشیده است. ما خواندن این مقالات را به همه فعالان و آزادیخواهان کشورمان توصیه می کنیم تا روشن شود که هدف تحریم های اقتصادی که از سوی سلطه گران متجاوز بر ملت ایران تحمیل می شود چیست و کشور را به چه پرتگاهی سوق خواهد داد.
تحريم هوشمندانه: هم استراتژي، هم تاکتيک ـ سوسن آرام

تحريم اقتصادي، سرنگونی رژيم و نمونه آفريقای جنوبی ـ سوسن آرام

ايران نبايد عراق بشود – سوسن آرام

ميان دو دشمن – سوسن آرام