۱۳۹۵ دی ۲۶, یکشنبه

«بر سنگ مزار رزا لوگزامبورگ»
اینجا مدفون است
رزا لوکزامبورگ
زنی یهودی از لهستان
مبارز پیشگام کارگران آلمان
به قتل رسیده به امرِ
سرکوبگران آلمانی.
سرکوب شدگان
 شکافهایتان را دفن کنید!
«بر سنگ مزار کارل لیبکنشت»
اینجا آرمیده است
کارل لیبکنشت
مبارز بر علیه جنگ
هنگامی که او به قتل رسید
 شهر ما هنوز ایستاده بود.
«برتولت برشت»

Dr. Morteza Mohit, 14 Jan. 2017 - استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی