۱۳۹۱ اسفند ۲۸, دوشنبه

نزدیکان ایشان می گویند که این خالکوبی اخیرا و به منظور تایید صلاحیت ایشان توسط شورای نگهبان وبرای رضای خاطر مقام معظم رهبری انجام شده است .

کاریکاتورهای سفر هفت سین خامنه ایی!