محمود صالحی، فعال کارگری برای گذراندن حکم یک سال حبس به زندان مرکزی سقز منتقل شد.
صالحی چندساعت پس از آزادی در ۱۳۹۴
بنا به خبری که در تلگرام منتشر شد، مأموران لباس شخصی وزارت اطلاعات ۱۲ ظهر شنبه، ششم آبان محمود صالحی را روبروی بیمارستان بازداشت کردند.
او پس از دیالیز در حال خروج از بیمارستان بود که مأموران امنیتی حکم قطعی یک سال زندان را به او ابلاغ کردند و او را به زندان مرکزی سقز انتقال دادند.
تارنمای حقوق بشر ایران اما گزارش کرده که محمود صالحی در منزل بازداشت شده است.
محمود صالحی هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ در آستانه روز کارگر بازداشت شد.

او پس از آزادی هفته‌ای دوبار دیالیز می‌شده و در چنین وضعیتی به زندان انتقال یافته است.