۱۳۹۴ آبان ۲۳, شنبه

مجازات خیانتکاران در جنگ جهانی دوم - Collaborating with the Enemy

e Enemy


بلژیکی ها زنانی را که با سربازان آلمانی در جنگ جهانی دوم همکاری و به ملت خود خیانت کردند  موی سرهایشان را تراشیده و لخت و عور در خیابانها مجبورشان کردند که سلام هیتلری بدهند . 
Belgian women who had collaborated with the Germans are shaved, tarred and feathered and forced to give a Nazi salute.


تراشیدن موهای سر، مجازات زنان فرانسوی که با آلمانی ها همکاری می کردند 

صلیب شکسته روی پیشانی یک خیانتکار در فرانسه
A French collaborator

دستگیری جاسوسها و کسانی که به سربازان دشمن همکاری کردند
دستگیری زنان در جنگ جهانی دوم
بعد از آزادی هلند در آمستردام
برخورد با یک همکار نازی
World War II. Collaboration. Shaving and tarring [pitch] of ['Kraut whores'] after the liberation of Holland. Amsterdam, The Netherlands, May, 1945. The notable thing about many of these pictures is how female onlookers look almost ecstatic.


اعدام یک زن 23 ساله به علت خیانت در سال 1946 در چکسلواکی 
Herta Kašparová, hanged at the age of 23 in Czechoslovakia in 1946 for collaborating with the Nazis

فرانسه 
آخر و عاقبت یک فرانسوی متهم به همکاری با آلمانی ها
اعدام انقلابی
A young Frenchman found guilty by the French Military of collaborating with the Germans is executed by the French Forces in Grenoble.

.


زن جوان فرانسوی اینگونه یک آلمانی  را بدرقه می کند

دانمارک 

تراشیدن سر زنی که با آلمانی ها همکاری کرده بود
A woman with a shaven head, accused of collaborating with the Germans during the German occupation of France, is marched away by a member of the French Resistance in a street at Chartres after the city's liberation. August 1944

فرانسه


This photo is taken by Robert Capa. It shows a Frenchwoman collaborator and her baby followed by a throng of taunting townspeople in August 1944. She is also passing some women who suffered a similar fate.

متهم به خوابیدن با سربازان آلمانی
A French woman accused of sleeping with Germans has her head shaved by neighbors in a village near Marseilles. Note the large crowd of partisans.

پارتیزان های فرانسوی در حال دستگیری خیانتکاران

نیروهای روسی در حال دستگیری زنی که با نیروهای آلمانی همکاری می کرد
دو پارتیزان در حال تراشیدن زنی که با آلمانی ها همکاری کرده بود
1944. | Location: Liesville, Normandy, France.


دستگیری  زنی که با آلمانی ها همکاری کرده بود 

از چرائی پایان جمعه گردی ها تا اهداف پیشرو و وضعیت نظام اهریمن در پرسش ا...

Paris attacks TIMELINE: Suicide bombers, blasts, shootouts

ميزگرد كارزار اعتراض به ٣٧ سال زندان، شكنجه و كشتار جمهورى اسلامى به منا...

احمد ۶ساله و نازنین ۷ساله دو کودک تبعه افغان هستند که پدر را در جمع آوری کارتنها و قوطی های نوشیدنی، یاری می دهند، تا مخارج زندگی تامین شود.