۱۳۹۵ بهمن ۹, شنبه

حادثه آتش سوزی , آتش گرفتن کامیون
این بار حادثه تلخ برای مردم سردشت فارس بر اثر بی احتیاطی راننده کامیون و سرنشینان در قسمت باربری آتش سوزی هولناکی رخ داد .
حادثه در ایام نوروز این چنین رخ داد :
کامیون به همراه 15 سرنشین در قسمت باربری برای طبخ غدا از پیک نیک استفاده می کردند . ناگهان آتش پیک نیک شعله ور میشود و قسمتی از چادر را فرا میگیرد . تمام این اتفاقات زمانی صورت میگیرد که کامیون در حال حرکت بود . به همین دلیل باد آتش را به تمام نقاط کامیون سرایت داد . 8 نفر از سرنشینان عقب کامیون توانستند خود را به بیرون پرت کنند . راننده در ابتدا متوجه آتش سوزی نشد تنها بر اثر داد و سر و صدای ماشینهای اطراف متوجه این فاجعه بزرگ شد پس از توقف متاسفانه 7 نفر از سرنشینان عقب که توانایی فرار را نداشتند کاملا در آتش سوخته شدند .
حادثه آتش سوزی , آتش گرفتن کامیون
تلخ ترین حادثه سال 94 آتش گرفتن خانواده 7 نفره + عکس


F5S
پیام دردناک افراد محبوس شده قربانیان پلاسکو در بخش افقی ساختمان با متن های همچون خدا رحم کند به یاد عشق بودن امروز یک عکس تکان دهنده ای از حادثه پلاسکو منتشر شد  پیام قربانیان پلاسکو روی دیوار بخش افقی ساختمان پلاسکو کاملا سالم باقی ماند گفته می شود زمان ریزش ساختمان تعدادی از مردم معمولی در بخش افقی ساختمان محبوس می شوند . استرس و فشار برای زنده ماندن باعث می شود برخی از قربانیان روی دیوار متن های دردناکی را بنویسند

پیام خدا رحم کنه روی دیوار پلاسکو

عکس یک فیش بانکی بهشت زهرا منتشر شد که مبلغ 1.5 میلیون تومان را به عنوان هزینه دفن و کفن از خانواده یکی از شهیدان آتش نشان دریافت کرده اند
عکس یک فیش بانکی بهشت زهرا منتشر شد که مبلغ 1.5 میلیون تومان را به عنوان هزینه دفن و کفن از خانواده یکی از شهیدان آتش نشان دریافت کرده اند


 عکس یک فیش بانکی بهشت زهرا منتشر شد که مبلغ 1.5 میلیون تومان را به عنوان هزینه دفن و کفن از خانواده یکی از شهیدان آتش نشان دریافت کرده اند . 
ماجرای فیش هزینه کفن دفن خانواده شهید پلاسکو + عکسنهمین روز  پلاسکو

 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • فضای پاساژ ۴ طبقه متصل به ساختمان پلاسکو نه روز پس از حادثه
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو
 • نهمین روز حادثه پلاسکو