۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۴, چهارشنبه

پوزش از شاعر و نویسنده ارجمند آقای محمد علی اصفهانیپوزش از شاعر و نویسنده ارجمند آقای محمد علی اصفهانی


سالها قبل در خدود هشت سال قبل،در یازده آبانماه سال 1386در فضای سیاسی آن روزگار در 
بر آشفتن از یکی از نوشته های آقای محمد علی اصفهانی شاعر و نویسنده پر مایه شورنده بر 

ارتجاع   که سالهاست پناهنده سیاسی است و رنجهای فراوان را بر خود هموار کرده است، 

یاداشتی نوشتم. این یاداشت که در آن هنگام میپنداشتم درست و در دفاع از حق و حقیقتی 

است، 

نادرست و ناحق و ناروا بود وباعث رنجش خاطر فراوان این مرد بزرگوار گردید. میدانم 

محمد علی اصفهانی بخوبی از فرهنگ گذشت و بخشش با خبر است و به این فرهنگ متصل، 


صمیمانه از او عذر میخواهم و امیدوارم گذشت او،پس از سی و چند سال تحمل رنج و آوارگی 
و تحمل جور شیخان خونریز، و در مقامی که بخش اعظم عمر من و او سپری شده است،  

باعث آرامش من، و عذر خواهی صمیمانه من باعث سبکباری خاطر او گردد.

با احترام

اسماعیل وفا یغمائی

دوازده ماه می 2014 میلادی

22 اردیبهشت 1393خورشیدی