۱۳۹۶ آبان ۳, چهارشنبه

دولت محلی اقلیم کردستان عراق بامداد چهارشنبه به وقت تهران، با صدور بیانیه ای رسمی، تعلیق نتایج همه پرسی و همزمان پایان درگیری های نظامی و برقراری آتش بس فوری را به دولت مرکزی عراق پیشنهاد کرد.

دولت محلی اقلیم کردستان عراق، در بیانیه ای که درشبکه اجتماعی توئیتر منتشر کرد، آورده است: شرایط و خطرهایی که اقلیم کردستان و کشور عراق را تهدید می کند، همگان را برآن داشت تا به مسئولیت تاریخی خود عمل کنند و شرایط را به سوی برادرکشی میان نیروهای عراقی و پیشمرگه نکشانند.
به گزارش ایرنا در این بیانیه آمده است: درگیری هایی که از تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ (۲۴ مهرماه) تاکنون میان نیروهای عراقی و پیشمرگه های کرد درگرفته است، به تلفات نیروهای دو طرف منجر شده و این روند ممکن است به جنگ فرسایشی و تخریب بافت اجتماعی بین گروه های عراقی منجر شود.
در بیانیه دولت محلی اقلیم کردستان عراق آمده است: جنگ بین دو طرف، پیروزی نخواهد داشت، بلکه عراق را دچار یک ویرانی گسترده و همه جانبه می کند. براساس مسئولیتی که در قبال مردم عراق و کردستان داریم، طرح پیشنهادی خود را به شرح زیر به دولت مرکزی، افکار عمومی عراق و کشورهای جهان ارائه می کنیم: 
۱. برقراری فوری آتش بس و توقف تمامی عملیات های نظامی در اقلیم کردستان (عراق)
۲. تعلیق نتایج حاصل از همه پرسی که (سوم مهرماه گذشته) در کردستان عراق برگزار شد.
٣. آغاز گفت و گوی آزاد میان دولت اقلیم و دولت فدرال براساس قانون اساسی عراق.