۱۳۹۶ مرداد ۲۱, شنبه

شهرام ناظريان! سواربی تفنگ قدرت نداره

مرگ سربازهای وظیفه
--------
هفته پیش چهارسرباز در اثر تیراندازی سربازی دیگر در میدان تیر کهریزک کشته شدند، حادثه‌ای که تازه نیست و حلقه‌ای از مجموعه حوادثی است که به خاطر فشار روحی روانی خدمت وظیفه اجباری در این چند ساله پدید آمده. 

آخوند کلاش"مکارم شيرازی"يک قلم دزدی ۱۵۰ ميليون دلاری