۱۳۹۷ بهمن ۲۶, جمعه

فریاد فلسطینی از دست اسراییل، فریاد ما از دست چه کسی است؟

فریاد فلسطینی از دست اسراییل، فریاد ما از دست چه کسی است؟

فلستینی
شعری از یک شاعر فلسطینی که به فارسی برگردانده شده است را در سایت گزارشگران خواندیم. شعر عمیقی است و از تفکر و نگاه یک فلسطینی به مبارزات مردم‌اش در دهه‌های اخیر می‌گوید. اینکه چقدر با آرمان‌ها و روش مبازره‌ی فلسطینیان موافق باشیم یا نه، اما صدای انسان زیر ستم و گرفتار آمده در یک شرایط ضد‌ انسانی درد‌آور و اندوه‌زا است. اما، بسیار درد‌‌آورتر آنکه یکباره خود را در‌جای این شاعر می‌بینیم و مردم ایران و آنچه بر سرشان و از دست اسراییلی غاصب نه، بلکه جمهوری اسلامی رفته است در ذهن تداعی می‌شود:


 چه بسا که ، ناچار، رزق و روزی ام را ازدست بدهم
یا لباس و لوازم خواب ام را هم بفروشم
چه بسا که ، ناچار، سنگتراشی پیشه کنم ..
باربری کنم .. یا رفتگر خیابان ها شوم
یا ازسرِناچاری در پهنِ چارپایان دانه جستجوکنم
شاید که روزی از گرسنگی مدهوش شوم
واز دست تنگی برهنه بمانم
اما ، ای دشمن خورشید ، از پای در نمی آیم
وتا واپسین دم ، مقاومت خواهم کرد !

چه بسا که ، تا آخرین وجب ازخاکم رابه یغما بری
یا که جوانی ام را طعمه ی زندان کنی
شاید میراث نیاکانم را
از اثا ث .. وظرف .. وخمره را نیزبربایی
یا که شعرها و کتاب ها یم را بسوزانی
یا برآن شوی که گوشت تنم را خوراکِ سگان کنی
وکابوس وحشت را بر روستایِ مان بگسترانی
اما ، ای دشمن خورشید ، از پای در نمی آیم
وتا واپسین دم ، مقاومت خواهم کرد  !

چه بسا که ، چراغ شبم را خاموش کنی
یا ازبوسه ی مادردریغم داری
ویا به ملت ام ، پدرومادر وفرزندانم دشنام دهی
چه بسا که ، بتوانی اندوه مرا
از پاسدارِشب پنهان سازی
ویا که قشون بزدل وجاهل ات ،
تاریخمان را جعل کنند
وچه بسا ، کودکانمان را ازرخت ِعید محروم کنی
یا دوستان ام را با چهره ی جعلی فریب دهی
یا شاید بتوانی به نیتِ خوارکردنم
روزگارم را تیره کنی
اما ، ای دشمن خورشید ، ازپای در نمی آیم
وتاواپسین دم ، مقاومت خواهم کرد !

ای دشمن خورشید ،
بدان در بندر چراغانی ست ..
به نشانیِ بشارتی
هلهله است..وشادی ..وشعار ..وهمهمه ..
وسرودهای پرشور، که شعله ورند
وبادبان هایی در افق برافراشته
که ایستاده اند سرسخت
دربرابر طوفان وخطرها
به نشانه ی بشارتی ؛
مژده ی بازگشتِ ٌ أودیسه ٌ است
از دریایِ گم شده .
بازگشتِ خورشید ست..وانسان مهاجر .
سوگند به چشمانِ درخشان شان
ازپای در نمی آیم
وتا واپسین دم ، مقاومت خواهم کرد ..
                                   مقاومت ..
                                           ومقاومت !

——————————————————–
 *- شعر از شاعر مقاومت فلسطین  (سمیح القاسم –  2014 – 1939 ) .
  ترجمه ی آزاد : حسن عزیزی .
…………………………………………………………………………….
تحلیل/نقطه
۱۴ فوریه ۲۰۱۹

فراخوان گزارشگران: با تمام توان از راهپیمایی سه روزه ی کارزار مبارزه با خشونت به مناسبت روز جهانی زن حمایت کنیم!

فراخوان گزارشگران: با تمام توان از راهپیمایی سه روزه ی کارزار مبارزه با خشونت به مناسبت روز جهانی زن حمایت کنیم!


ده‌ها هزار زن انقلابی، مبارز و آزادیخواه هم‌زمان با «8 مارس، روز جهانی مبارزه‌ی زنان» چندین روز متوالی در مخالفت با فرمان حجاب اجباری به خیابان‌ها ریختند و مبارزه‌ای ماندگار در تاریخ مبارزات زنان علیه حجاب اجباری، را رقم زدند و این‌چنین نطفه‌های جنبش نوین زنان را پایه‌ریزی کردند. از آن زمان تاکنون زنان به شکل جمعی و فردی، آگاهانه یا خودبه‌خودی و با افت‌وخیز در مقابل جنگ رژیم علیه زنان ایستاده‌گی کرده‌اند. زنان نه‌ تنها علیه حجاب اجباری مبارزه و مقاومت کرده‌اند، بلکه در سایر عرصه‌های ستم بر زن هم‌چون حق طلاق و حضانت، حق تحصیل و کار، حق انتخاب در ازدواج، حق انتخاب شریک هم‌جنس و... مبارزه‌ی بی‌امانی را پیش برده‌اند
*****
هم زمان با 40 امین سالگرد خیزش پنج روزه ی زنان علیه حجاب اجباری در 8 مارس 1357، کارزار مبارزه با خشونت در تدارک سه روز راهپیمایی در هامبورگ (آلمان)، دن هاگ ( هلند) و بروکسل (بلژیک) در روزهای 6، 7 و 8 مارس هستند.
زنان با 40 سال مبارزه و مقاومت در برابر حجاب اجباری به‌شکل واقعی نشان داده‌اند که مصمم‌اند در صف مقدم مبارزه علیه رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی بایستند.
زنان بر بستر شرایط عینی و خیزش پرشور اخیر کارگران، زحمتکشان و سایر اقشار و طبقات محروم، علیه فقر، بی‌حقوقی، گرانی، فساد، بی‌کاری، کارتن‌خوابی، گورخوابی، تن‌فروشی، اعتیاد، بی‌آینده‌گی، ستم جنسیتی، ستم ملی، ستم طبقاتی و ... با برداشتن حجاب اجباری مبارزه‌ و چالش مهمی را علیه یکی از دیرک‌های اصلی سیاسی- ایدئولوژیک جمهوری اسلامی کلید زدند.
زنان یکی از اصول ساختاری سلسله اعصاب جمهوری اسلامی‌ را آگاهانه به چالش گرفته‌اند و مقاومت ‌چهل ساله علیه حجاب اجباری را تبدیل به مبارزه‌ای تعرضی و علنی کرده‌اند.
رژیم جمهوری اسلامی اولین یورش خود را برای ارعاب و کنترل جامعه سه هفته بعد از قدرت‌یابی، با فرمان «حجاب اجباری» علیه زنان انجام داد. یورش بنیادگرایان اسلامی تازه به قدرت رسیده به زنان اتفاقی نبود. حجاب اجباری پرچم ایدئولوژیک و ابزار کنترل دولتی بر بدن و اراده و سرنوشت زنان است و در پی تحمیل حجاب اجباری بود که کلیه‌ی قوانین نابرابر و مجازات‌های اسلامی علیه زنان به تصویب رسید؛ اما زنان اولین نیرویی بودند که صدای پای بنیادگرایی اسلامی تازه به قدرت رسیده را شنیدند.
ده‌ها هزار زن انقلابی، مبارز و آزادی‌خواه هم‌زمان با «8 مارس، روز جهانی مبارزه‌ی زنان» چندین روز متوالی در مخالفت با فرمان حجاب اجباری به خیابان‌ها ریختند و مبارزه‌ای ماندگار در تاریخ مبارزات زنان علیه حجاب اجباری، را رقم زدند و این‌چنین نطفه‌های جنبش نوین زنان را پایه‌ریزی کردند. از آن زمان تاکنون زنان به شکل جمعی و فردی، آگاهانه یا خودبه‌خودی و با افت‌وخیز در مقابل جنگ رژیم علیه زنان ایستاده‌گی کرده‌اند. زنان نه‌تنها علیه حجاب اجباری مبارزه و مقاومت کرده‌اند، بلکه در سایر عرصه‌های ستم بر زن هم‌چون حق طلاق و حضانت، حق تحصیل و کار، حق انتخاب در ازدواج، حق انتخاب شریک هم‌جنس و... مبارزه‌ی بی‌امانی را پیش برده‌اند.
در شرایط حساس کنونی تقویت صفوف کارزار مبارزه با خشونت در سازماندهی سه روزه ی راهپیمایی و شرکت در آن می تواند به گسترش هر چه بیشتر صدای زنان رادیکال در پیوند با سایر جنبش های اجتماعی در خدمت به سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی یاری رساند.
از همه فعالین سیاسی , اجتماعی، رسانه ها و احزاب و سازمان ها و نهاد های مدافع حقوق زنان انتظار می رود با امضای خود از کارزار مبارزه با خشونت و راهپیمایی سه روزه ی آن دفاع نمایند.

14.02.2019
 گزارشگران
آدرس برای ارسال پشتیبانی و پیام ها

با افسوس و درد خانم دکتر پوران شريعت رضوی ما را ترک نمود۰