۱۳۹۸ دی ۱۲, پنجشنبه

بهر آزادی‌ی قدس از تورنتو باید گذشت
مهدی اصلانی
بهر آزادی‌ی قدس از تورنتو باید گذشت
موسوی بهانه‌ست/ حمید نوری نشانه‌ست
---------------
یک هفته‌ای است خط و نگاهی «الهام» گرفته و «اسلامی» به فرموده و از بالا و از تورنتو چراغ خاموش بهر آزادی‌ی حمید نوری او را از تیتر یک به صفحات داخلی و آگهی‌های ترحیم کشانده و کاوه موسوی را به تیتر یک بدل کرده
می‌گویند: کاوه موسوی حقوق‌دان نیست
می‌گویند: کاوه وکالت نمی‌داند و وکیل نیست
می‌گویند نفت فروخته و ثروت اندوخته
می‌گویند اصلا نمی‌داند آکسفورد میوه‌ی کدام درختی است
و آکسفرد را با عین می‌نویسد
می‌گویند خط و گرایش سیاسی کاوه موسوی کژ‌و‌مژ است
------------------
گیریم کاوه موسوی دیپلم ردی دارد و سوادش در حد شش اکابر است
گیریم حد وکالت کاوه موسوی قواره‌ی ماشین‌نویس‌ها و عریضه‌نویس‌های جلوی دادگستری و پارک‌شهر باشد. اما این دیپلم ردی و بیسواد و غیر وکیل، توانسته بر مبنای مستنداتی در مورد یک قاتل او را خفت کند و کت‌بسته طرف را انداخته انفرادی و این امکان که وی با محکومیتی سنگین روبرو شود نور امیدی در دل تمام کسانی که به جنبش دادخواهی تعلق دارند برافروخته. اگر حمید نوری محکوم شود پته‌ی خیلی‌ها به‌ویژه در حیاط خلوت رژیم -تورنتو- رو دایره خواهد ریخت. من با نگاه سیاسی و تعلق سیاسی کاوه تفاهم ندارم
من با پاره‌ای موضع‌گیری‌های اغراق‌آمیز کاوه هیچ تفاهم و توافقی ندارم
اما
موسوی بهانه‌ست/ حمید نوری نشانه‌ست

Michel Onfray - Ontologie de l'entrepreneur, éthique du risque