۱۳۹۵ دی ۳۰, پنجشنبه

کسی نیست که یاری اش کند؟

شعار «یاحسین، میرحسین» در مراسم ترحيم رفسنجانی در مقبره خمینی«مسعود تجریشی» مدیر دفتر تلفیق و برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه، در مورد آخرین تغییر و تحول تراز آب دریاچه ارومیه به » گفت: اینکه گفته شود، تراز دریاچه به نسبت سال 93 تنها دو سانت افزایش یافته صحیح است، ولی در این باره باید به این نکته نیز اشاره کرد که از سال 73 تا سال 93 و 20 سال همواره تراز دریاچه کاهشی بود و سالانه 40 سانت از تراز آن کم می شد.

تجریشی ادامه داد: بر اساس این واقعیت در 20 سال گذشته تراز دریاچه 8 متر کاهش یافت و ما از زمانی که مسئولیت احیای دریاچه را بر عهده گرفتیم، گام نخستی که برای خود تعریف کردیم، تثبیت تراز دریاچه بود و اینکه تلاش کنیم، دیگر سطح آب دریاچه کاهش نیابد؛ بنابراین، به جای آنکه در این سه سال تراز دریاچه 120 سانت کم شود، نه تنها کم نشده بلکه دو سانت افزایش هم یافته است.

مدیر دفتر تلفیق و برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه، همچنین در مورد عدم پرداخت اعتبارات لازم از سوی دولت و از بین رفتن فرصت شش ماهه نخست سال برای ادامه برنامه های احیا، اضافه کرد: دوران تثبیت در شهریور 95 تمام شد و ما برنامه های خود را برای احیای دریاچه تنظیم کردیم. کاهش آب مصرفی در بخش کشاورزی، افزایش بهره وری کشاورزی، کاشت گیاهان مناسب برای مبارزه با ریزگردها، نشاکاری، نصب کنتورهای تنظیم مصرف بر روی چاه های آب، آموزش کشاورزان و... از جمله این برنامه ها بود.

وی اضافه کرد: متأسفانه باید بگویم از ابتدای سال 95 تا کنون حتی یک ریال هم دولت به ستاد احیای دریاچه ارومیه اعتبار تخصیص نداده است و بر اساس شرایطی که پیش آمده یقیناً ما به اهداف خود نخواهیم رسید. 
 
هدف این بود که در شهریور 96 تراز آب دریاچه 30 سانت افزایش پیدا کند و برای این امر ما 85 طرح اجرایی در دستور کار داشتیم اما به دلیل نداشتن بودجه، همه پیمانکارها کار را رها کرده اند و انتظار این است که در شهریور سال آینده تراز دریاچه کاهش یابد چرا که یکباره همه طرح ها خوابید.
 
بر اساس آنچه آمد به نظر می رسد وضعیت دریاچه ارومیه هنوز به شرایط مطلوب خود نرسیده و از این رو دولتمردان و اعضای ستاد احیای دریاچه در ماه های باقی مانده از عمر دولت، کار زیاد آسانی برای عمل به یکی از مهم ترین وعده های انتخاباتی خود ندارند. آن هم در شرایطی که به گفته مسئولان ستاد احیای دریاچه دولت حتی یک ریال هم در سال جاری برای ادامه طرح ها کمک نکرده است.

ساختمان پلاسکو فروریخت - ۳