۱۳۹۰ مرداد ۲۳, یکشنبه

Saddam Hussein Statue Pulled Down To The Ground


Britain Takes Iran To The UN Over Abadan


OIL & Iran


the secret Iran Israel oil pipeline and Marc Rich the king of oil


IMF & World Bank are weapons of war , by John Pilger


الشهيد عدنان سماق


ادلب - بنش - الشهيد احمد عبدالجواد9-8+18


خانم ها و آقایان محترم! نام جنبش را آلوده ی کار و کاسبی خود نکنید


 

يکشنبه  ۲٣ مرداد ۱٣۹۰ -  ۱۴ اوت ۲۰۱۱

(در حاشیه ی دریوزه گری به اسم جنبش، در بارگاه کلینتون و دیگران به منظور ممانعت از خروج نام مجاهدین از لیست سیاه آمریکا)


بزرگترین و رسمی ترین تروریست جهان که ـ به طور خاص الخاص ـ تروریست نژاد پرست بنیادگرای مرتجع جنایتکاری به نام دولت اسراییل را نیز در پناه خود گرفته است، این روز ها در ارتباط با نگاه داشتن یا بیش از این نگاه نداشتن نام سازمان مجاهدین در «لیست سیاه» خود یا همان لیست معروف سازمان های از نظر او تروریست، در حال تصمیم گیری است.

همزمان، پاره یی از عناصر غیر مشکوک و مشکوک و بدتر از مشکوک، به همراه بعضی از کسانی که خود را حامی «جنبش سبز» می نمایانند، دست به دامان هر کس و ناکسی در آمریکا شده اند تا مانع خروج نام سازمان مجاهدین از لیست سیاه شوند.
رسوایی عمل اینان، آشکار تر از آن است که نیازی به توضیح یا توصیف یا تشریح داشته باشد. بنابر این، بدون آن که خود را وارد این موضوع بدیهی تر از بدیهی کنم، بد نیست که به طور مختصر و مفید، به چند مورد زیر اشاره یی فهرست وار داشته باشم:

۱ ـ آویزان شدن رهبری گم کرده راه سازمان مجاهدین خلق، به دامان کثیف ترین و نابکار ترین جناح امپریالیسم، نمی تواند توجیه کننده ی آویزان شدن گروهی دیگر که متأسفانه نام جنبش را نیز با رفتار خود آلوده می کنند، به دامان جناح دیگر امپریالیسم، و خواهش و تمنا از او برای نگاه داشتن نام سازمان مجاهدین در لیست تروریستی خود باشد.

آن کس که به نیروی توده ها متکی است، خود را به این جناح و آن جناح امپریالیسم نمی آویزد. نه برای زمینه سازی تجاوز نظامی به ایران به امید شکستن تغاری و ریختن ماستی و بقیه ی قضایا؛ و نه برای گدایی و دریوزه گری با در دست گرفتن کاسه ی شکسته یی که او برای نهان کردن بند زدگی هایش، بر آن رنگ سبز زده است.

۲ـ خوشبختانه، هیچ یک از کسانی که به نام «جنبش سبز » (که من آن را به دلیل رنگین کمانی بودنش از همان نخستین هفته، «جنبش خرداد» نامیده ام ٭ و می نامم) می کوشند تا با التماس از هیلاری کلینتون ها، نام سازمان مجاهدین را همچنان در لیست سیاه آمریکا نگاه دارند، جزء چهره های مطرح جنبش نیستند.

لکه ی ننگی که این دریوزه گران می خواهند دامان «جنبش سبز» را به آن بیالایند، آن قدر سیاه است که نمی توان آن رابا رنگ سبز پوشانید.

۳ ـ در میان این ها، هرگز حتی یک تن از مشاوران و نزدیکان چهره های شاخص «جنبش سبز» (رهنورد و موسوی و کروبی) را نمی توانیم بیابیم.

من شخصاً تردیدی ندارم که علی رغم همه ی ناجوانمردی های مجاهدین در حق این سه تن، و در حق کل جنبش، و علی رغم نظر منفی این سه تن (و بسیاری از نیرو های فعال جنبش) نسبت به سازمان مجاهدین (در هیأت کنونی اش) اگر اهریمن جماران، «همراهان جنبش» را به بند نکشیده بود، اینان حتی اگر نه به صورت مستقیم، دستکم به صورت غیر مستقیم، برائت خود را از این دریوزه گری آشکار به بارگاه امپریالیسم، اعلام می کردند و اجازه نمی دادند که کسانی به نام اینان، اما به کام اهریمن جماران، دست به چنین اقدامی بزنند.

۴ ـ شخصاً نه تنها کوچک ترین همراهی یا هم اندیشی یی با سازمان مجاهدین و تشکل دیگر وابسته به این سازمان، به نام «شورای ملی مقاومت» ـ که یازده سال پیش در تابستان ۱۳۷۹ از عضویت در آن کناره گیری کردم ـ ندارم، بلکه در ست بر عکس، معتقدم که رهبری این سازمان، خودش را به تدریج، و اندک اندک، و نرم نرمک، در صف ضد خلق ثبت نام کرده است. اما گناه رهبری را بر گردن بدنه انداختن، کاری است به غایت بی خردانه، و حتی به غایت بی شرمانه.

بگذار رهبری مجاهدین، مستقیماً یا به وسیله ی کسانی که آنان را برصدر خوان خون پیروان خود نشانیده است، به همراه کسانی که به چیدن بادمجان بر گرد بشقاب های این سفره مشغولند، فرمول کهنه شده و زنگ زده ی خود را تکرار کند که: جدا کردن حساب رهبری از بدنه، یعنی جدا کردن سر از بدن؛ و جدا کردن سر از بدن هم یعنی گردن مجاهدین را با شمشیر زدن همچنان که در عربستان سعودی با «مجرمان» می کنند! (انگار قدیمی ها چندان هم بیهوده نگفته اند که بعضی صفت ها و رفتار های رایج در بعضی نواحی، از طریق غذا های تهیه شده از آن نواحی، به خورندگان غذا منتقل می شوند، و این ها وقتی پرخوری کنند، به هنگام بالا آوردن، آن را بالا می آورند!)
این همه تجربه ها، هم در طول تاریخ معاصر جهان، و هم در طول تاریخ معاصر خودمان، از خیانت رهبران سازمان ها و احزاب فراوانی در حق افراد آن سازمان ها و احزاب، که به کودتاها، یا طغیان ها، یا انشعاب های پی در پی نیز منجر شده است در پیش روی ما هستند، و انکار کنندگان این موضوع بسیار متداول و پیوسته تکرار شده و پیوسته تکرار شونده را به ریشخند می گیرند.

۵ ـ خروج سریع سازمان مجاهدین از لیست سیاه آمریکا، کمک به بدنه ی این سازمان، و به خصوص به کسانی است که در پادگان اشرف مورد انواع ستم ها از همه سو قرار گرفته اند، و بدل به گروگان هایی شده اند:

ـ در دست نوری مالکی و دو صاحب ایرانی و آمریکایی این موجودِ همزمان از آخور و توبره خورنده، همراه نفرات دیگر آن صاحبان، مثل سفیر باتلر که پیشنهاد می کند ساکنان اشرف را از محل اقامتشان به «گتو» هایی در خاک عراق منتقل کنند و به دست نیرو های مالکی بسپارند که قشنگ از آن ها «محافظت» کنند تا زمان «راه حل نهایی مسأله» فرارسد، از یکسو،
ـ در دست نئوکان ها و اسراییل و جان بولتون های صریحاً خواهان بمباران ایران و قتل عام و نابودی نسل های کنونی و آینده ی مردم ایران٭٭، و جنایتکاران مسلّم علیه بشریت چون دو رییس سابق کل سازمان سیا (که مجاهدین، به خاطر خوشنامی این سازمان، آن را به نام دیگرش، «آژانس اطلاعات مرکزی»، می خوانند) و رییس سابق اف بی آی (که باز به دلیل خوشنامی این موسسه، مجاهدین از آن به با عنوان « اداره ی بازرسی فدرال» یاد می کنند) و وزیر «دادگستری» جرج بوش دادگستر به هنگام جنایات مهیب و موی بر تن راست کننده در عراق و افغانستان و زندان های متعدد آشکار همچون ابوغریب و گوانتانامو، و زتدان های پنهان همچون زندان های پراکنده در سراسر جهان و حتی در قلب اروپا، و چندین تن دیگر از وزیران کابینه ی جنگی منفور ترین انسان جهان بر طبق نظر خواهی های رسمی، و دو رییس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا (در هم جمع آورنده ی تمام نیرو های زمینی و هوایی و دریایی) که هنوز خون هزاران و هزاران انسان در منطقه و سراسر جهان بر چکمه هایشان ماسیده است، به علاوه ی ده ها جانور دیگر از این «نوع» ویژه و استثنایی و متأسفانه نه رو به انقراض،
ـ و در دست رهبران مالیخولیایی یی که در رویا های خونین خود، خویش را با کمک اینان، نشسته بر سریر حکمرانی می بینند.

۶ ـ مبتذل تر از این، استدلالی نیست که دریوزه گران به بارگاه کلینتون، با سوء استفاده از نام «جنبش سبز» به کار می گیرند که گویا خروج نام سازمان مجاهدین خلق، به «جنبش سبز» لطمه خواهد زد!

خانم ها و آقایان! به ریش داشته و نداشته ی خودتان می خندید؟ یا به جنبش و شهیدان و اسیران آن، و به «همراهان جنبش»، و به توده های جنبش؟
اگر اولی است، مانعی ندارد. بخندید، و فراموش نکنید که آیینه یی هم در برابر خود بگذارید تا چهره ی خندان خود را هم در آن ببینید و بیشتر کیف کنید. هرچند که می دانم جای تعدادی از شما، نه در جلوی آینه، که در پس آینه است، به مصداق کلام حافظ که:
در پس آینه، طوطی صفتم داشته اند.
الی آخر.
اما اگر دومی است، یعنی اگر به جنبش و شهیدان و اسیران آن، و به «همراهان جنبش»، و به توده های جنبش می خندید، من به عنوان قلمزنی کوچک در خدمت این جنبش بزرگ، جسارتاً سخنی با شما دارم:
ـ این جنبش، جنبش مردم ایران برای آزادی و استقلال است. و آزادی و استقلال ـ که لازم و ملزوم یکدیگرند ـ را با دریوزه گری سرو کاری نیست. چه دریوزه گری به در خانه ی این جناح امپریالیسم، و چه دریوزه گری به در خانه ی آن جناح امپریالیسم.
جنبش، حالا نامش را چه «جنبش سبز» بگذاریم و چه «جنبش خرداد»، و چه نه این و نه آن، سیاست خود را، هم از زبان توده ها، و هم از زبان «همراهان» خود، پیشاپیش اعلام کرده است:
دست دشمنان داخلی و خارجی، از ساحت ایران کوتاه باد!

۷ ـ برای رهایی میهن، ما به همه ی فرزندان میهن نیازمندیم؛ و بخشی از این فرزندان، در بدنه ی یک سازمان، از چند سو محصورند، و خروج نام آن سازمان از لیست سیاه آمریکا، به آنان یاری خواهد رسانید تا خود را آسان تر برهانند و در خدمت ایران قرار دهند.

ایرانی که مدینه ی فاضله یا همان آرمانشهرش که در غریو توده های جنبش، و در تلاش بی وقفه و آرام فعالان مدنی ـ که در پی اعتلای نام انسان و هویت آزاد و مستقل و رهای از قید و بند های ارتجاع کلاسیک و مدرن او هستند ـ اعلام شده است و می شود، شباهتی به آنچه «شهر اشرف» نامیده می شود ندارد. شهری که تنها جنایتکاران ابله گمان می کنند که با قتل عام ساکنانش است که رها خواهد شد، و نه با گشودن دروازه هایش رو به افق های باز.
۲۳ مرداد ۱۳۹۰

توضیحات

٭ شعر بلند «خطابه برای شهیدان جنبش خرداد»:
www.ghoghnoos.org


ویدئوکلیپ همین شعر:

www.ghoghnoos.org


٭٭ در این رابطه:

جان بولتون می گوید که تنها راه، حمله ی نظامی به ایران است ـ او را و همدستان او را انتخاب می کنیم، یا جنبش را و مردم را؟ ـ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
www.ghoghnoos.org


مراقب جنبش خودمان باشیم! ـ ۱۰ تیر ۱۳۸۹

www.ghoghnoos.org


سخنان نماینده ی روسیه در ناتو را تا حدودی جدی بگیریم ـ ۱۶ مرداد ۱۳۹۰

www.ghoghnoos.org

09.wmv


از درون ِ شب ِ تار ، می شکوفد ُگل ُِصبح


      

همنشين ِ بهار
از درون ِ شب ِ تار ، می شکوفد ُگل ُِصبح
 

                                                   

 من اين روزگاران اسارت بزرگ را ، نه در نوحه سرائی بر ويرانه ها و طلب ُمصرانه از آسمانها ، بلکه در گردآوری و آماربرداری های بر هم انباشته مان صرف کرده ام ، دارائی هائی که هيچ دشمن پيروز نمی تواند از ما بربايد ، يادمان ها . . . بله يادمان ها
رومن رولان

زندان  " زنده - دان " است ! کما اينکه قبر  ُمرده - دان
دردآور است که حديث ِ زندان و زنداني ، بخش عمده اي از تاريخ کشور مارا تشکيل می دهد ، اما ضمنا نشانگر اين هم هست که جامعه ما ُمرداب نيست ، رودِ خروشانی ست که سکوت و سکون در آن راه ندارد و سنگ انداختن ها نمی تواند راهش را سد کند
فهرست ( البته ناقصِ ) زيرکه با تلاش و جستجوی بسيار تهيه نموده ام ليست ِ  بيش از ۴۰۰ کتاب يا مقاله است که پيرامون " زندانهای شاه و خمينی " نوشته شده و آنرا به آن دسته از زندانيان سياسی تقديم می کنم که  يک سينه سخن دارند اما " خاطرات ِ خانه ِ زندگان  " ! را که از آن ِ همه مردم ايران است و چون کوله باري بر دوش آنهاست ، با امروز و فردا کردن و دلخوشی در "
زندان ِ روزَمرّگی " ! حبس نموده و برباد می دهند. دهها هزار تن از رعنا ترين و ُزلال ترين فرزندان اين ميهن از جمله به دليل تجربيات ناگفته شاهدان جنايات گذشته به قتلگاههای رژيم جديد رفتند ، شاهدانی که هنوز بعد از گذشت چند دهه لب به سخن نگشوده اند. 
براستی اگر آثاری چون تاريخ بيداری ايرانيان و مشروطه کسروي نبود ، اگر نظائر حسين مکی و بيژن جزنی و علی معصومی و . . . نيز به وقايع نگاری  صرف اکتفا نموده و امثال خسرو روزبه و شکرالله پاک نژاد و سعيد محسن َپته ِ جنايتکاران را روی آب نمی ريختند ، نويسندگان مرتجع و وابسته ــ که " قلم " ی را که خداوند به آن سوگند خورده ، نجس کرده و می فروشند ــ  شيخ فضل الله نوری و ناصرالملک را به جای صوراسرافيل و ستار  نشانده ، کودتای بيست و هشت مرداد را قيام ِ ملی ! انقلاب سفيد ِ " ِکندی خواسته " راپلکان ِ مد رنيسم! و خاتمی و گنجی را مصدق ! و منتسکيو ! قالب مي کردن.
 يادآوري نکات زير را در آغاز ضروری می بينم
 ــ  اين ليست از جمله به اين دليل که جز نام اثر و نويسنده آن ، جزئيات بيشتری ارائه نميدهد " کتاب شناسي زندان " به معنی دقيق کلمه نيست و ازاين بابت پوزش می خواهم ، واقعش اينست که هرآنچه تا کنون نوشته ام نه با کامپيوتر شخصی و در خانه راحت ، بدون دسترسي به ياداشت هاي ضروري ودر شلوغی و سر و صدای کافه اينترنت های شهر بوده و تازه باهزار دردسر با يک انگشت ! تايپ زده ام ،  شناسنامه کامل آثار زندان با تلاش جمعی زندانيان آزاد شده ميسراستــ در اين فهرست نام " ناِکسان " نيز ديده ميشود و روشن است که ميان ماه من تا ماه گردون و ماهيت خاطره نويساني چون احسان نراقي و هادی غفاري با صفر قهرمانی و مرضيه اسکوئی ــ هزاران فاصله تا آسمان است ، و در اينجا بحث ارزشيابی ( جدا از اينکه من صلاحيت اش را هم ندارم ) در کار نيست.
 ــ ميدانيم که تاريخ شفاهى مكتب جديدى در تاريخ ‏نگارى است كه از حدود سه دهه پيش ظهور كرده است. تاريخ شفاهى، ثبت و ضبط رويدادها و حوادث براى تاريخ ‏نگارى به شيوه غير مكتوب است ،علاوه بر اين تاريخ شفاهى مقدمه ‏اى براى تاريخ مكتوب هم هست درحال حاضر مؤسسات مختلفى درباره تاريخ شفاهى ايران در خارج از كشور وجود دارد كه پروژه تاريخ شفاهى هاروارد، تاريخ شفاهى جنبش چپ در ايران، بنياد مطالعات ايران و تاريخ شفاهى يهود درباره يهوديان ايران از جمله آنها هستند در همين رابطه آقاي حميد احمدی با بسياري از حادثه سازان تاريخ معاصر ما مصاحبه هاي باارزشی انجام داده که در نوع خود خدمت بزرکی ست ، نيروهای انقلابی ميهن ما به دليل گرفتاری های روزمره يا شايد " دماغ در نياوردن " اين کارهای روشنفکری ! تا کنون به اين موضوع نپرداخته اند ، بر عکس تا آنجا که من اطلاع دارم سردمداران رژيم از توجه به اين مسئله غافل نبوده و واحد تدوين تاريخ شفاهى انقلاب اسلامى حوزه هنرى،مركز اسناد انقلاب اسلامى و مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران از مراكز رسمى هستند كه از سال‏ها پيش فعاليت خود را آغاز كرده ‏اند.

   با اين توضيح اميدوارم زندانيان آزادشده خاطراتی را که در اصل متعلق به مردم شريف ميهنمان است ثبت و ضبط کنند و بخصوص پای صحبت خانواده زندانيان که در اصل بارهمه محنت ها بر دوش آنها بوده است بنشينند ، بسيار شنيده ام که برخی از زندانيان از کارهای انجام شده ديگران از " حقيقت ساده " منيره برادران گرفته تا " زيربوته لاله عباسی " نسرين پرواز و . . . ايراد ميگيرند که فلان جا حق ُکشی شده واين يا آن مطلب گفته نشده و ِاله و ِبله . . . . خب خواهران و برادران عزيز اگر آنها که شما ايراد ميگيريد اينجا يا آنجا را عمدا و سهوا ننوشته اند ، شما که خودتان هيچ ننوشته ايد ، هيچکس نميداند ِکی و کجا خواهد افتاد ، چه بسا فردا از خاک ما گندمی برويد و در تنوری بسوزيم يا شبدری برآيد که ُبزی درآن بچرد لطفا از زندان روزمرگي بيرون بيائيد وآستين ها را بالا بزنيد ، قلم مقدس ديکته ناپذير را برداريد و بنويسيد و شما گزارشگرامين واقعيتها باشيد.

 ترديد ندارم که اين ظلمت شبانه جاي خود را به صبح خواهد داد و از درون شب تار ، مي شکوفد ُگل صبح
با اين ايمان به برخي از آثاري که به زندانهاي شاه و شيخ نيز مي پردازد ، نگاه مي کنيم ــ اميدوارم بتواند راهگشاي خواهران و برادراني باشد که هنوز ُسفره دلشان را باز نکرده و قلم به دست نگرفته اند.

دفاعيات دکتر اراني در دادگاه رضاشاه / ايام محبس ــ علي دشتي / تيمور تاش در صحنه سياست ايران ــ دکتر باقر عاقلي / بازنگري در تاريخ قاجار و روزگار آن ــ ابونصرعضدقاجار/زندان فلک الافلاک ــ خليل ملکي
واقعه اعدام جهانسوز و ريشه هاي سياسي اجتماعي آن ــ نجفعلي پسيان / ياداشتهاي زندان از  1928تا1942 اردشير آوانسيان /خاطرات يک چريک در زندان ــ يوسف زرکار / چهارده ماه در خارک ــ کريم کشاورز
نوروز در جزيره خارک ــ سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي / خاطرات دوران سپری شده ــ يوسف افتخاري / خاطرات پيشه وري / زندگی نامه محمد علی شميده ، به کوشش بهرام چوبينه / خاطرات يک زن توده ای ــ راضيه ابراهيم زاده /خاطرات سياسی ايرج اسکندري / رفقای بالا ــ منوچهر کی مرام / خاطراتی از دکتر حسين فاطمی ــ تنظيم ازمکري / اسناد محمد نخشب /;از هر دري سخني ــ خاطرات به آذين / مهمان اين آقايان ــ به آذين / ورق پاره هاي زندان ــ بزرگ علوي / خاطرات مريم فيروز / از ديار خويشتن ( يادنامه زندگي ) ــ احسان طبري / خاطرات کيانوري / خاطرات سياسي خليل ملکي، به کوشش محمد علی همايون کاتوزيان / خاطرات سيروس ــ محمد آخوند زاده ، دنيا 4 سال  ، هزاروسيسصد و پنجاه و دو ، شماره 4 سال9 هزار و سيصد و چهل و هفت
خاطرات انور خامه اي ــ سه جلد / کتاب سياه  ( کتابچه حقيقت ) ــ  در مورد دستگيري هاي پس از 28 مرداد که رژيم شاه تهيه نموده است و اسناد باارزشي دارد/ از انزلي تا دوشنبه ــ محمد روزگار/ خاطرات ناصر تكميل همايون/ خاطرات حسين مکی ، که از جمله به چهره پشت پرده کودتای 28 مرداد شاپور رپورتر اشاره ميکند ، فردی که مورخين تا اين اواخر چندان از او نميگفتندا خاطرات شاپور رپورترگفتگوي /
  حميد احمدي با محمود روغني از اعضاي پيشين حزب توده ايران / گذار از برزخ ــ ناصرزربخت / گذز از طوفان ــ گفتگوي حميد احمدي با مرتضی زربخت / پوزشي از خلق در برابر خلق ــ پرويز قليچ خاني / در گذر خيال ــ ناصر کاخساز / داد و بيداد ــ ويدا حاجبي
 ومادر ابراهيم پور و مادر جهانگيریبه اميد اينکه همه مادران شهداء از مادر شايگان تا مادر رضائی و مادر کوشالی خاطرات مادر سنجري - ماه منير فرزانه مادر الله قلی خان دلير و مادر همدم و. . . و مادر باغبان که هنوز در منطقه مرزی با رزمندگان است و دهها پدر و مادر بزرگوار ديگر ،  .که نامشان را نميدانم خاطرات خويش را برای نسلهای آينده ضبط کنند.
خاطرات آلبرت سهرابيان / خاطرات صفرخان ــ بهروز حقي / خاطرات صفرخان ــ علي اشرف درويشيان / با ياد صفرخان ــ ناصر رحيم خاني / يادي از صفرخان ــ حسن جعفري / يادي از صفرخان ــ غني بلوريان گفتاري در باره شکنجه و زندان ــ سازمان مجاهدين / هوشياري انقلابي ، مبارز اسير در زندان ــ سازمان مجاهدين / طرح فرار من ( رضا رضائی ) ــ سازمان مجاهدين / خاطره اي از مهدي ــ خليل رضائي ، شورا شماره 11 شهريور شصت و چهار / نظري به جنبش مسلحانه در سه سال اخير ــ آذر 53 ــ مجاهدين / ياداشتهاي محسن فاضل ، زندان اوين از  فروردين 59 تا  خرداد 60 ( به آلمانی هم ترجمه شده است )  ــ  هواداران سابق سازمان پيکار ، فرانسه  / افسانه ما ــ غ - فروتن
يادداشتهای روزانه مهندس بازرگان ــ بخش زندان / خاطرات سيد احمد صدر حاج سيد جوادى.
آله کوک ( برگ سبز ) ، خاطرات غني بلوريان / نيم قرن مبارزه  ــ خاطرات دبير کل حزب دموکرات  عبدالله حياکی/ خاطرات کريم حسامي / خاطرات قاسملو / خاطرات همسر دکتر اعظمی / زندان شاهنشاهی  ، نشريه پيک مبارز ، دی ماه 54 ــ انجمن محصلين و دانشجويان ايرانی در برلن غربي / مدافعات خسرو روزبه ، شکرالله پاک نژاد ، گلسرخی و دانشيان ، سعيد محسن و ناصر صادق و ميهن دوست و . . . و نيز وصيت نامه محمد خرم آبادی ، از چريکهای فدائی خلق / شصت سال خدمت و مقاومت ــ خاطرات مهندس بازرگان / شريعتي به روايت اسنادساواک ــ سه جلد ، اينگونه کتابها را موسسه اي موسوم به " مرکزاسناد انقلاب اسلامي " تهيه نموده است.
بر فراز خليج ــ خاطرات محسن نجات حسيني ، که در گذشته هاي دور با مجاهديني چون موسي خياباني و محمود شامخي و ناصر صادق و . . . بوده و در ماجراي هواپيماربائي در عراق هم زنداني شده است.
خاطرات امير انتظام / از آنچه بر ما گذشت ، & #1780; روايت بر اساس ۴ گفتگو با ۴ زن  ــ طيفور / در اوين ، ۲ جلد ــ محمد جعفری ، از مسئولين روزنامه انقلاب اسلامی و از همکاران بنی صدر / من يک شورشي هستم ــ عباس سماکار / هفت سال در زندان آريامهر ــ احمد آرامش / حماسه مقاومت ــ اشرف دهقاني / درد زمانه ــ محمد علي عموئي.
اعتصاب غذاي بزرگ زندانيان زندان قصر ــ محمد اعظمي ــ مجله نقطه ــ شماره 5 و شش / چند نامه از محمد تقي شهرام از زندان به مقامات دادستانی جمهوری اسلامی ــ کميته پشتيبانی از زندانيان انقلابی ــ تهران سال 59  ياداشتهاي تقي شهرام  ــ جزوه اي حدود سي صفحه که نامبرده پس از دستگيري توسط پاسداران در اوين نوشته و به بيرون ارسال نموده است. و در اينجا دختران مي ميرند ــ شهرزاد / زندان ِ توحيدي الف - پايا ( پرويز اوصياء ) / خاطرات پرويز اوصياء  نيمه پنهان زنداني سياسي ــ هاله سحابي / ستاره هاي گمشده ــ شيون بامداد /فتنه دور قمري ــ بهداد / در باره وضع زندانها در ايران ــ حميد شوکت / چند گزارش از دستگيري و شکنجه هواداران " سچفخا " در کميته مارلان وديگر کميته ها / زنده به گوران اوين ــ راه آينده ، بهمن شصت و يک.
هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق ــ جبهه همبستگي براي دفاع از حقوق دموکراتيک مردم ايران  / در زندانهاي جمهوري اسلامي قانون جنگل حکمفرماست ــ شماره ۸۱ راه توده / بريده ــ  ايمان ، مجله شورا شماره ۵ / گزارش مسلخ اوين ــ انديشه رهائي شماره هاي ۳ و ۴ اتريش سال شصت و سه / در راهروهاي خون ــ جامعه دموکراتيک مردم ايران مقيم فرانسه  / مادران و کودکان در زندانهاي خميني ــ مينا وطني ، مجله آزادي ، دوره دوم شماره سه.

جمهوري زندانها  در دو جلد ــ نوشته" وريا بامداد " که براي اين کتاب باارزش زحمات بسيار کشيده است
نبردي نا برابر ، گزارش 7 سال زندان از سال 61 تا 67  ــ " به انگليسي هم ترجمه شده " ـــ نيما پرورش
what happened to us in 1988
با من از درخت سخن بگوئيد " از انتشارات سازمان اتحاد فدائيان خلق " ــ مسعود فرزاد /گلهاي خونين ــ مهدي جاويدي / زندان اوين به روايت يک سرباز وظيفه  ــ نشريه جنبش تير هشتاد / تجاوز به زنان در جمهوري اسلامي ــ ثريا دانياليان / شکنجه و سلول انفرادي در زندان 336 ــ سعيد معماري / تاثير زندان و شکنجه و اعدام بر خانواده هاي درگير مسئله زندان در ايران ــ  مهين روستا ، خبرنامه کانون زندانيان سياسي
  گزارش يک فرار ــ شکوفه مبيني  / تک پنجره ای به زندگی ــ شکوفه مبينی /روانشناسي شکنجه ، برگردان از سوئدي ( از هارموت اينچ ) ترجمه آذر محلوجيان/ روانشناسي شکنجه ــ منيره برادران/ زندان هاي اسلامي و جنايت عليه بشريت ــ منيره برادران / حقيقت ساده ( سه جلد) منيره برادران
تأملي در حقيقت ساده ــ شهلا شفيق ، مجله نقطه شماره يک /زندان می گريست ــ م - رها ــ آرش شماره 14 و 15/ آشيان ويران ــ م - رها ، کتاب نقطه شماره يک / زندان سياسي ــ احمررد يازگر/ بررسي کشتار جمعي زندانيان سياسي ــ بابک عماد/ زندان در چرخه مبارزه طبقاتي ــ فرهاد سپهر/ با مرگ خميني در سلولهاي اوين چه گذشت ــ فريده ثابتي پيرامون کشتار زندانيان سياسي ، فرانسه - آذر شصت و هفت

جاي آنست که خون موج زند در دل لعل ، ويژه نامه نشريه آغازي نو 


شکنجه در دو رژيم ــ ارواند ابراهيميان ــ به زبان انگليسي ست
 confessions . prisons and puplic recantations in modern iran tortured
امير انتظام قرباني انحصاري شدن حاکميت ــ علي فياض


يادداشتهاي زندان اوين ، از 22 فروردين 59 تا 22 خرداد 60 ، که در آن از جمله به ليست مخالفين که در دست ساواک بوده و بعد در رژيم جديد مورد استفاده قرار گرفته اشاره شده است " ــ از انتشارات پيکار
تاکتيک هاي دشمن در تعقيب و مراقبت و راهنمائي براي مقابله با آن ــ از انتشارات راه کارگر
  صدور حکم اعدام توسط خميني در شهريور 67 ( البته حکم اوليه در مرداد ماه ودر آغاز با اعدام مجاهدين صادر شد ) ــ داور ، مجله آرش شماره 81 و هشتاد و دودر شماره فوق مقالات ديگري در مورد قتل عام 67 موجود است از جمله

در باره  مقاله نگاهي به انفرادي که مينا زرين نگاشته است ــ صبا اسکوئي / کلام ممنوعه حکومت فقها ــ مهدي اصلاني
خاوران ــ پويا / تاريخ تابستان 67 را هرگز فراموش نخواهد کرد ــ ر - پارسا
خاوران نامي ست براي فراموش نکردن ــ محمد رضا معيني
زبان زن زنداني ــ نجمه موسوي / زنان ملي کش ــ رها آفتابگردان / مقتول لعنت آباد ــ حسن حسام
 تعقيب و مراقبت و تجاربي از زندان  ــ شماره 14 ، اتحاد کار
اکثر شماره هاي نشريه آلماني " آنگهوريگين اينفو " که به طور تخصص به مسئله زندانيان سياسي در جهان " و ايران " مي پردازد ،  ۲۰۰۲ ماه دسامبر  - مصاحبه با محمود خليلي / شاهد روايتگر ، شاکي تاريخ ساز ــ محمد رضا معيني /  پشت ديوار شب ــ رضا نويامه ، نشريه نقطه کتاب دو /قصه هاي زندانيان  ــ زندانيان بند چهار واحدسه قزل حصار زير نظر رژيم نوشته اند
انسان آزاديخواه انساني تحقير پذير نيست " که صنوبر ،نويسنده دلير آن داستان تجاوز شکنجه گران را در زندان اصفهان  به زنان زنداني به تصوير مي کشد " ــ  کتاب زندان جلد يک
 نامه هائي از زندان ــ سرگرد جعفر وکيلي / بررسي نامه هاي زندان ، مجله آرش 53 ــ مجيد نفيسي / پيش در آمدي بر نامه هاي زندان ــ مجيد نفيسي / واپسين نامه ها - وصيت نامه هاي اعدامي ها - شقايق / واپسين نامه ها ، اسناد خونين مقاومت ، انتشارات شقايق سال شصت و يک / در فرانکفورت چاپ شده است/ نامه هاي زندان ، از عشق و از اميد ــ نوشابه اميري.
  مصاحبه با لطف الله ميثمي در باره شکنجه و بارجوئي توسط لاجوردي و اينکه قصد داشته در اعتراض به شکنجه زندانيان خودش را در ميدان آزادی تهران به آتش بکشد  ــ ايران فردا شماره چهل و سه آيا تجاوز يک اتفاق ساده بود ؟ ــ دنيا روشن

مسائل زندان  ــ مصاحبه با تراب حق شناس ــ مجله آرش شماره 79 سال هشتاد / زنان مجاهد و مبارز در زندانهاي شاه ــ مصاحبه با پوران بازرگان ، شماره ... سال ... مجله آرش / گزارش کوتاه از وضعيت زندانهاي ايران ــ مرجان ، سپيده ، ستاره / ويژه شکنجه و زندان ، مجله نقطه شماره 6 تابستان هفتاد و پنج
نامه معروف کيانوري به خامنه اي از زندان ، در تاريخ 16 بهمن 67 که از جمله در مورد مرگ جانگداز دو کرد دلير در زندان " مصطفي باباخاني و رضا شلتوکي " که منهاي تادرستي هاي حزب توده مورد احترام زندانيان سياسي بودند ، افشاگري نموده است / پديده ناشناخته زندان ــ حجت محسني / هفت روز زندان ، تصوير يا واقعيت در زندان ــ رضا شفق
خاطراتي از زندان يونسکو " دزفول "  ــ شهاب شکوهي / کابوس وحشت ــ راه کارگر / دی و اسفند هفتاد
کشتار زندانيان سياسی در گوهردشت ــ کامبيز همايون - فدائی -فروردين شصت و نه / تحليلي کوتاه از يک دهه زندان در جمهوري اسلامي ( از58  تا 68 ) فدائي / تير و آبان شصت و نه / يادواره اي از روزهاي فاجعه قتل عام زندانيان سياسي از زبان خانواده هاي زندانيان ــ اتحاد کار / مرداد شصت و نه / تجاربي از زندان ــ اتحاد کار / ارديبهشت و تير شصت و نه
از آن روزهاي تلخ . . .  ــ کار 142 / شهريور پنجاه و هشت / نامه اي از گوهر دشت ــ نامه مردم / سال 1990 ماه فوريه
اعدام هاي جمعي به روايت شهود عيني ــ راه توده مهر هفتاد و شش
گزارش رسمي گاليندوپل ، نماينده رسمي سازمان ملل پيرامون کشتار زندانيان سياسي در ايران
طنز هادي خرسندي / پيام خاتمي به مناسبت کشتا ر زندانيان سياسي در سال شصت و هفت
گفتگوي راديو آشنا و . . . با صاحبنظران و زندانيان سياسي پيرامون قتل عام سال شصت و هفت / قانون تواب ــ اکثريت / 28 ارديبهشت شصت و هشت / اتاق معجزه و تاريخ آن ــ حسين جعفري / که از جمله از خسرو قشقائي و عباس حجري و . . . ياد کرده است
آگهي هاي تسليت وتحريم در روزنامه ها پس از تابستان 67 ! که جسته و گريخته از شهداي راه آزادي ياد کرده اند  در " نامه مردم " از شماره  تا 218 تا حدود312 آگهي از اين نوع ديده ام / هفت سال در زندان ــ ي - مهيار / اعدامها ــ کار / دي و بهمن شصت و هفت / زندانها و شکنجه گاههاي رژيم خميني ( زندان رشت ) ــ روزنامه مجاهدشماره 244 ، زندان لاهيجان شماره 246 ، زندان قم شماره 234
خاطرات زندانيان ــ روزنامه مجاهد شماره هاي 180تا 186 ، 188 ، 19 1776; ، 198 به بعد
افشاي جنايات رژيم توسط مجاهدين از بند رسته در 7 شهر آمريکا ــ مجاهد 285 ماه دي شصت و چهار
نوروز در زندانهاي رژيم ضد بشري ــ گوهردشت - اوين - قزل حصار - اراک - اروميه - اصفهان . . . در سالهاي 62 تا 64 مجاهد شماره ۲۸۵ فروردين شصت و چهار
نشريه پيکار شماره هاي 28 - 66 - 95 - 100 - 101 -105 - تا 126 آبان شصت  / نشريه راه کارگر
 شماره هاي 28 - 30 - 32 - 40 - 44 - 47 - 48 - 55 - 57 -. . . تا صد و سي و چهار / شکنجه زندانيان سياسي را افشا کنيم ــ کار ،  فدائيان اقليت شماره 91 دي ماه پنجاه و نه / اعتصاب غذا و اعتراض زندانيان سياسي ــ کار ، اقليت 105 فروردين شصت  / آنجا که فولاد آبديده مي شود ــ  شماره هاي 204 تا 209ــ اقليت شوراي عالي
دروغ پردازي حزب جمهوري از شکنجه در زندان ــ کار - اقليت شماره 11 خرداد شصت
آن روزها چگونه گذشت ــ کار اکثريت / شماره 66 شهريور شصت و شش
احساس تلخ و وجدان بيدار ــ در باره قتل عام 67 ــ کار اکثريت شماره 44 مهر هفتاد و يک / نامه 90 تن از زندانيان سابق به صليب سرخ ــ آرش شماره 17 خرداد هفتاد و يک / من شاهد قتل عام زندانيان بودم ــ پيام کارگر 65-64 66 67 68 زمستان هفتاد و سه
آن عاشقان شرزه که با شب نزيستند ــ مصاحبه با ميهن عصمتي ــ آغازي نو شماره 8 سال هفتاد
ما نبايد شکسته شويم ، ما بستگان ايستادگانيم ( مصاحبه با خانواده شهدا ) اتحاد کار شماره دوازده  / نشريه بانک رهائي جزوات 8 وتا دوازده ــ سال شصت و هشت
ششصد شب تنهائي ــ دکتر علي شريعتي " شخصا از يکي از نگهبانان سلول ايشان در بند شماره شش کميته به اصطلاح ضد خرابکاري زندان شاه که تحت تاثير وي بوده است ، شنيدم که دکتر شريعتي گفته " شب هاي تنهائي ام را در زندان گرچه نمايندگان ظل الله ! مثل رسولي و احمد رضا کريمي بارها اشغال کرده اند خواهم نوشت " بعد از رهائي از بند از دکتر شريعتي تعبير
600 شب تنهائي ، شنيده شده است  ــ ساواک شاه استاد محمد تقي شريعتی پدر دکتر را در تاريخ بيستم تير ماه پنجاه و چهار گروگان گ رفته و تا بازداشت دکتر در زندان نگه ميدارد ، در تاريخ52/7/5  دکتر حبس ميشود وتا53/11/29  در کميته به اصطلاح ضد خرابکاری زندانی ميشود ، از دستگيری استاد تا آخرين روزی که شريعتی در زندان می ماند حدود ۶۰۰ شبانروز ميشود ــ اين خاطرات جدا از کتاب دو جلدي " گفتگوهاي تنهائي " ست که اميدوارم بعدها پيدا شود.
 شريعتي سيماي يک زنداني ــ سوسن شريعتي
 در قلب بزرگ خلق ، ياد بيژن و همراهان هميشه زنده است ــ شهيد هيبت الله معيني چاغروند ( همايون ) سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ، تابستان هشتاد و دو / کتاب زندان ، که به همت ناصر مهاجر ( تا کنون سه جلد منتشر شده و حاوي مقالات ارزنده است ) پيشينه زندان جمهوري اسلامي
اعدام صادق قطب زاده ، مراحل و اشکال مختلف دستگيري ــ محمد رضا همايون / شکنجه شده ديروز ، شکنجه گر امروز ــ ع - ديروزي
تأملي در باره شکنجه ــ پولاد همايوني / دادرسي در نظام فقاهتي ــ هدايت الله متين دفتري / حرکت هاي تک روانه در زندان ــ لاله مستور / آزادي در زندان ــ لاله مستور
پيروزي لائيتسه بر مرگ ــ شهلا شفيق / همه بلا تکليف بوديم ،  باور نکرديم رفتنشان را ( 5 گزارش ) ــ مجله چشم انداز شماره 14، زمستان 73 / زندانها و زندانيان در جمهوري اسلامي ايران ــ دفتر هماهنگي جامعه دفاع از حقوق ب شر در ايران ، بهمن شصت و پنج / کتاب گفتگوهاي زندان ( مقالات ارزنده اي دارد 5 جلد تا کنون منتشر شده ) ، قرار( از مجموعه ارغوان تا شکفتن ) ــ امير هوشنگ /گزارش کوتاه زندانيان زن ايران ــ سخنراني در هامبورگ آلمان ــ ياد ايام ــ م - سياوش
 حماسه پيکارگران شهيد در سپيده دم اعدام ــ هواداران پيکار ، اتحاديه دانشجويان ايراني در خارج کشور  /
حماسه مقاومت در زندانهاي خميني ــ ايرج مصداقي ، هفته نامه ايران زمين شماره 101 تير ماه 75 ، با اميد به اينکه خاطرات ده سال زندان آقاي مصداقي هر چه زودتر در دسترس مردم ايران قرار گيرد - اين خاطرات ( آنگونه که شنيده ام ) چهار جلد وحدود هزار صفحه است/ به کجای اين شب تيره بياويزم قبای ژنده خود را ؟ مقاله ای روشنگر که دست قاتلين زندانيان سياسی را که اينک ادای ولتر و منتسکيو در می آورند ، رو ميکند ــ ايرج مصداقی
 سر مقاله " راه کارگر " شماره 129 مرداد و شهريور هفتاد و چهار/ زندگي پس از 67 ــ مجله نقطه ، شماره شش ــ هرمز متقي /خبرنامه هاي  کميته همبستگي با زندانيان سياسي ايران / پرسش هاي بي پاسخ ( به ياد نجلا قاسملو ) ــ فر زانه افشار ، شماره 8 مجله آغازي نو /قتل عام سال 67 ــ پيمان انسان دوست
کشتار سال 67 ــ دکتر مسعود انصاري  /برگي از تاريخ ، گروه دکتر اعظمي وياران  * ااتحاديه جوانان سوسياليست انقلابي/ زنداني سياسي در سالهاي 61 تا 69 ــ نازلي پرتوي ، مصاحبه با مجله " مدوسا " ــ  شماره 529 نيمروز
 سخنرانی حسين مختار زيبائی ، از بازماندگان قتل عام سال 67 در دانشگاه جورج واشنگتن در 24 اکتبر دوهزار و سه
اصطلاحات رايج در زندانهای جمهوری اسلامی ، اعظم کياکجوري
يادنگاره هاي زندان ، نويسنده و طراح - سودابه اردوان
بررسی قتل عام سال 67 ــ مهدی رضوی / درها و ديوارها ــ حميد آزادی / ــ در آمريکا چاپ شده است / بند 209 زندان اوين ــ دريا هنرمند / قتل عام زندانيان سياسی در سال 67 ــ حميدرضا برهون ــ نشريه ميهن و نيز سايت ايران امروز / جهان ندانست که بر خلق ما چه گذشت ــ ماهنامه " در راه حنيف " ــ رضا غفاری / تجاربی چند از مبارزه در اسارت ــ شماره ويژه نشريه توده ــ ارديبهشت 52 که به چگونگی به اصطلاح فرار ! سيروس نهاوندی از زندان می پردازد * در سلسله مقالات " توابين و خائنين در رژيم های شاه و خمينی " به نامبرده نيز ميرسيم *
/کابوس بلند تيز دندان ــ با ويراستاری بهروز شيدا اين کتاب حاوي مقالات زير است
بيداد ــ قرنطينه احمد موسوي ، گزارش يک گوشمالی ــ شاهپور شهبازی ، تا کشتار ــ جاسم هروان ــ  به زندانهای کازرون ، فجر اهواز و . . . اشاره نموده ، از سياهی ها ــ نادر ابراهيمی ، جنايت عظيم و قتل عام آن سال ــ محمد خوش ذوق ، زندان اوين بند 240 ــ نسيم اکبری ، چگونه بگويم ــ ب - داوودی ، فراموش نميکنم ــ علی فيروزان ، پائيز در زندان زنلن ــ اکرم کريمی ، شب شوم ــ ابوالحسن رحيميان ، تکه ای از ماجرا ــ احمد حسينی
در بيست و دومين سال جنايت تابستان 60 و پانزهمين سال قتل عامهای تابستان 67 ، يک تن از آن جانهای بيقرار را نبايد فراموش کرد ــ امير جواهری لنگرودی / دو ملاحظه در باره فدائيان شهيد مناف فلکي و نابدل و نقل خاطره اي از محمد حنيف نژاد ــ پوران بازرگان مجله آرش 81 / قصه ساواک ــ پاريس انتشارات برنگ ، نويسنده . . . ؟ /در راهروهای خون ــ جامعه دموکراتيک ايرانيان مقيم فرانسه / راوی بهاران ــ مبارزات و زندگی کرامت الله دانشيان ــ  انوش صالحي ــ نشر نقره ــ تهران / در تهران چاپ شده است / روياهايمان با کشته هاميان می رويند ــ نبرد شماره 16 سال شصت و هفت / ياداشتهای زندان ــ شماره های 16 - 17 - 18 و . . . توفان / خاطرات کتايون ــ نشريه ميز گرد شماره های3-4-7 -8/ روايت ديکري از دستگيري سعيد سلطان پور ــ سرورعل 740; محمدی مجله آرش شماره هشتاد و چهار ای
 اگر مرا بزنند ــ غلامحسين ساعدی  ــ دوره جديد الفبا شماره سه / بازنده ــ داستانی از دستگيری ، شکنجه و تسليم قاسم عابدينی ــ هواداران پيکار / ديدار ــ احمد محمود / داستان دهکده اوين ــ ن - فاخته  / گوشه اي از روايت اعظم ــ اکبر سردوزامي /بازنويسي روايت شفق ــ اکبر سردوزامي نوبت رقص من ( حکايت آن روزها ) ــ اکبر سردوزامي /مصلوب ــ کتايون آذرلي /من امشب لاجوردي را مي ُکشم ــ مرتضي مير آفتابي
روشنفکر کوچک ــ نسيم خاکسار /بازداشتگاه کمپلو " اهواز " و چهره دوگانه انقلاب ــ نسيم خاکسار / از زير خاک ــ نسيم خاکسار / مرائي کافر است ــ نسيم خاکسار /ديروزي ها ــ نسيم خاکسار / نان ــ نسيم خاکسار ــ فدائی شماره 46 / عروسی برای مردگان ــ نسيم خاکسار /تابستان 67 ــ امير حسين چهل تن / بالاتر از سياهی ــ علی بويری / محکوم به اعدام ــ علی محمد افغانی / فتح ــ بهروز آذر ــ دوره جديدالفبا شماره 5 / مرگ شقايق ــ بتول افسری ــ آدينه شماره سی و يک /خاطرات شهرنوش پارسي پو / پنجره کوچک سلول من ــ مسعود نقره کار / دستهای بزرگ مهربانی ــ مسعود نقره کار / و هنوز قصه بر ياد است ــ حسن درويش
يادهاي زندان ــ ف - آزاد / نگاه کنيد راستکي ست " دراين کتاب ارزنده خاطراتي از فرشته نوربخش و منيره رجوي و . . .  هم هست " غزاله علي زاده / به زخم های محمد حسين ــ کاظم مصطفوی  ــ مجاهد شماره 256 / عروس ــ قاضی ربيحاوی / گيسو ــ قاضی ربيحاوی / بهار در سلول ــ زهرا لنگرودی مجله زمستان شماره3 و 4 / سالهای ابری ــ علی اشرف درويشيان / پرنده های کوچک بال طلائی من ،  زير چادر مادر بزرگ ــ محسن حسام / کوتاه ترين قصه تخيلی عالم ــ رضا براهنی / بازپرسی ــ بيژن مقدم / قبيله آتش در تله گرگ ــ فريدون گيلانی / طاووس ــ حسين دولت آبادی / دمی در بند ــ نهال ــ نشريه " نيمه ديگر " شماره 11 / فريدون توئی ــ رضا همايون / زاری نه ، فرياد بايد کرد ــ سعيد همايون / و اين شط خون که از مردم جاري ست ، سعيد همايون ، ماهنامه اتحاد کار / نماز خانه کوچک من ــ گلشيری / شاه سياه پوشان ــ هوشنگ گلشيري / ديوار الله اکبر ــ سياوش شبيري / تابوی گل سرخ ، بابا بيا بريم خانه ــ علی شيرازي
 / قصه های من ــ ثريا علی محمدي / مرثيه رعنا ــ جواد طالعی / کتاب شعرهاي زندان ــ رضا براهني ، چاپ دانشگاه اينديانا/ شعر " خورشيد خون گرفته 9 ارغوان " نعمت آزرم ــ درمورد شهادت بيژن جزني و کاظم ذوالانوار و يارانشان سروده شده / اشعار بهروز معينی و . . . ديگر شاعران شهيدي که اطلاع ندارم /  بگذار زمان بگذرد ، گمشده در فاصله دو اندوه ــ بهروز شيدا / زنان و مجازات به خاطر عقيده در ايران ــ عفت ماهباز / فصل طناب کشي ــ حسن پويا / زمينه قتل عام زندانيان سياسي ــ اسماعيل. . . شناس /از اوين تا پاسيلا ــ د - البرز/ خاطرات يک زنداني از جمهوري اسلامي ــ دکتر رضا غفاري
در جمهوري اسلامي همه شريک جرم هستند ــ د - مرسده / پيش لرزه ها ( مربوط به اعدام هاي سال 67 ) ــ همايون ايراني /فريب خوردگان قران ــ آزاده ايراني /چرا دستگيري ؟ ــ هستي ، سخنراني در هانوفر آلمان / لحظه دستگيري ــ بيژن ميرزائي  / شب يلدا ، بر آسمان خاوران ( در باره قتل عام 67 ) ــ محمود خليلي / يادي از اول ماه مه در بند ــ سايت سياهکل / نامه هائي که زندانيان  در مورد زندان و شکنجه هاي رژيم ، به گاليندوپل نوشته اند
انقلاب ، طلوع يا غروب ــ مهدی خدائی صفت ، صفحات 10 به بعد  /خاطرات شکنجه گر ساواک ازغندی مشهور به منوچهری / ای کاش بازجويان ساواک بخصوص رسولی ، حسين زاده ، جوان ، عضدی ، متقی و . . . نيز خاطرات خويش را می نوشتند ــ اسرار بسياری در سينه آنهاست و بويژه از پرونده بسياری از آدمکشان کنونی و زبونی توبه فرمايان در زير فشارهای زندان ، داستانها دارند و ای کاش می نوشتند
ناباوريها را بايد باور داشت ــ رسول عباسي / سياووشان ، جان باختگان حزب رنجبران ــ باقر مرتضوي /شهيدان توده ا ی از سال 1330 تا قتل عام شصت و هفت / چرا بايد زندانها را باز گفت ؟ سهيلا وحدتي / زندان ، زير بوته لاله عباسی ــ نسرين پرواز / پشت ديوار ندامت ــ ابراهيم ايماني فر / تابوت ها در زندان ــ نازلي / تاريخ شکنجه در ايران ــ کتاب زندان  / ناراحتي ها و بيماري هاي زنانه در زندان ــ فرحناز روشن
ميثم کراسي ( ميثم نام فردي ست که به جاي حاج داود رحماني به قزل حصار آمد ) ــ مژده ارسي ، سياوش ، فرهاد سپهر
زندان و آفرينش هنر ــــ شراره کيا

خاطرات ابوالحسن بني صدر ــ گفتگو با حميد احمدي / از شيخ صنعان تا مرگ در زندان ــ ( به انگليسي ست و مربوط به سعيدي سيرجاني ) خاطرات دکتر محمد محمدي ــ پيش از انقلاب با مجاهدين بوده است / از نهضت آزادي تا مجاهدين ــ خاطرات لطف الله ميثمي
 کسي که " در ميان اعدامي ها به ميدان تير برده ميشد و " زنده ماند ــ گفتگوي مجله آزادي با محمد رضا آشوغ ، شماره 28 و بيست و نه
کشتار زندانيان سياسي ده ساله شد ــ مريم متين دفتري
از شهر ُشکري " شکرالله پاک نژاد " ، مجله آزادي دوره دوم شماره 24 و 25 ــ غلامرضابقائي
 سخنرانی حسين مختار زيبائی ، از بازماندگان قتل عام سال 67 در دانشگاه جورج واشنگتن در 24 اکتبر دوهزار و سه
اصطلاحات رايج در زندانهای جمهوری اسلامی ، اعظم کياکجوري
يادنگاره هاي زندان ، نويسنده و طراح - سودابه
اردوان
شکري ، خالوي خلق ــ همنشين بهار

زنده - دان ، خاطرات خانه زندگان ــ همنشين بهار
ت ، مثل ِ تواب ، خ ، مثل ِ خائن ، توابين و خائنين در رژيمهاي شاه و خميني ، از عباس شهرياري تا بهزاد نظامي ــ همنشين بهار
يادی از سعيد ُسلطان پور ، آن حاضرترين ِ ُحضار  ــ همنشين بهار
پشت فتواي خميني و قتل عام سال شصت و هفت ــ همنشين بهار
قتل عام زندانيان سياسي ــ از انتشارات سازمان مجاهدين
قهرمانان در زنجير ــ  سازمان مجاهدين
 در يک نگاه گذرا به سرودهای ملی - ميهنی ايران زمين جای پای زندان و زندانی را به وضوح می بينيم
ترانه سرودهای ابوالقاسم لاهوتي ، ملک الشعرا بهار ، فرخي يزدي ، احسان طبري ، شفيعي کدکني ، سياوش کسرائي ، حميد مصدق ، سيروس ملکوتي ، سيد علي صالحي ( سراومد زمستون ــ شکفته بهارون ) اصلانيان ، عباس رستگار، اسماعيل وفا ، سعيد سلطان پور ، غزاله آيتی ، سعيد يوسف ، علی شاکری ، حميد اشرف ، کرامت الله دانشيان ، ايرج جنتی عطائی ، علی طلوع ، اردلان سر فراز ، هاله رقابی ، احمد شاملو و . . . همه و همه مالامال از عشق به آزادي و رهائی از زندان جهل و جور ستمگران است
ترانه سرودهائی چون مرغ سحر ناله سر کن ، لالای لای لای گل پونه ــ بابات رفته دلم خونه ، کی ظالمه کی مظلوم ، آزادي که بر روی  آهنگ " کارمينا بورانا " ساخته ش ده ، قهرمانان در زنجير ، جمعه سياه و گنجشکک اشی مشی فرهاد ، مرا ببوس ، به جوش آمده است خون درون رگ گياه ، زندانی از ديوار بيزاره و دهها و صدها شعر و سرودی که من نميدانم در خاطره مردم ماست
برای نمونه سروده شاملو شاعر فقيد ايران كباب قنارى بر آتش سوسن و ياس  داستان ِ كشته شدن و سوختن قشنگ ترين مرغكى كه ايرانيان بسيار دوستش دارند؛ در آتشى كه هيمه اش لطيف ترين گل هايند.  شاملو دراين سروده ديو اختناقی را که سر بلند ميکند و قربانيانش از قضا لطيف ترين، قشنگ ترين، پراحساس ترين و معصوم ترين ها هستند ــ توصيف ميکند
 وقتى به دستور ملايان سازها در هم شكست، صداى آوازه خوانان در گلويشان بريد، ترانه و موسيقى ممنوع شد، ستارگان محبوب در كنج عزلت مرگ را در آغوش گرفتند، بسيارى هنرمندان به زندان افتادند و بسيارى به وادى تبعيد، همگان ديدند  كه الهه هنر در مسلخ اختناق و ارتجاع و تزوير چه قربانى مظلومى است.
درآثار شاملو نمونه هائي چون کاشفان فروتن شوکران ، نازلی ، ابراهيم در آتش و . . . کم نيست که همه به نوعی به شهيدان و اسيران اشاره دارد، از اين دست در آثار اخوان ثالث و شفيعی کدکنی و فروغ و نادرپور و سپهری و خوئی و . . . در ادبيات معاصربسيارداريم ، کما اينکه در ميان کاريکاتورهاي امثال اردشير محصص و طنزهای هادی خرسندی ، درتابلوهای نقاشان شريف ميهنمان ، در آهنگهای حنانه و محجوبی و لطفی و منفردزاده وطاهرزاده و . . . ، در ترانه های پروين وفرهاد و فروغی و شجريان و مرضيه و عماد رام . . . در فيلمهای سينمائی مهرجوئی و بيضائی و . . . در نمايشنامه های يلفانی و ساعدی و رحمانی نژاد و . . . در مجسمه ها و تنديس های اولياء و ديگرانی که من نميدانم ، در بازی های با شکوه نصيريان و انتظامی و فرزانه تائيدی و . . . در رمانها&# 1740; احمدمحمود و گلشيری و دولت آبادی و . . .  و حتی در خطاطی ها و کنده کاری ها ـــ جای پای زندان و زندانی و در يک کلام نفرت از استبداد و شوق به آزادی را ميشود به وضوح ديد.
اميدوارم در فردای ميهنمان يادمان ها و آثار زندانيان سياسي و شهداي سرفراز وطنمان را که برخی از آن راخوشبختانه مجاهدين نيز در موزه ، حفظ نموده اند ، در معرض تماشای عموم قرار گيرد
محسن بهكيش كار بر روي اين سوزن كاري را به ياد زهرا بهكيش (اشرف)، سيامك اسديان (اسكندر) و محمد رضا بهكيش (كاظم) در سال 63 در زندان اوين آغاز كرد. اما هنوز اثر نيمه تمام بود كه در 24 ارديبهشت 64 اعدام شد. اثر نيمه تمام پس از مدتي به محمود و محمد علي بهكيش كه به ده و هشت سال زندان محكوم شده بودند رسيد. آنان با افزودن ستاره اي ديگر به ياد محسن اثر را تمام كردند. محمود و محمد علي خود در كشتار جمعي زندانيان سياسي در سال 67 به شهادت رسيدند
  
  در ميان سايت هاي ی اينترنتی علاوه بر سايت خاطرات زندان و " گفتگو های زندان " سايت " بيداران " نيز در باره زندان و زندانيان می نويسد.
جدا از بازي با مقوله مظلوم هنر و نمايشنامه های مبتذل و سناريوهای ُمشِمئزکننده سينمائی مثل آثار اوليه محسن مخملباف - قصه " جراحی ِ روح " و فيلم ارتجاعی " بايکوت " و . . .   بايد از " خاطرات " بسياری از سردمداران رژيم آخوندی ياد نمود که با وجود اينکه سعی کرده اند به جاده ِ خاکی بزنند ! اما ميتوان از لابلای حرفهايشان به حقائق بسياری دست يافت 
خاطرات آخوند فلسفي * خاطرات آخوند طاهري خرم آبادي * خاطرات آخوند علي اصغر دستغيب * خاطرات عبد خدايي * هفتاد سال خاطره آيت الله سيد حسين بدلا * خاطرات آخوند  عميد زنجاني *  خاطرات سيد عباس خاتم يزدي *  خاطرات  آخوند موحدي ساوجي *  خاطرات آخوند جعفر شجوني * مطهري به روايت اسنادساواک * زندگي و مبارزات شهيد اندرزگو و خاطرات سپهبد صياد شيرازي *
  خاطرات آخوند علي جنتي *  خاطرات محمد بشارتي *  خاطرات محمد مهدي كتيبه *  خاطرات محمد حسن رحيميان * خاطرات خانم سجادي( غيوران) * خاطرات رحيم صفوي *  خاطرات محسن رفيق دوست *  خاطرات نير السادات احتشام رضوي *  خاطرات محمد رضا اعتماديان *  خاطرات محمد علي رحماني *  خاطرات آخوندعلي اكبر ناطق نوري *  خاطرات محسن دعاگو *  خاطرات آخوند ابوالقاسم خزعلي *  خاطرات يحيي نوري *  خاطرات آخوند عبدالمجيد معاديخواه *  خاطرات حسين انصاريان *  خاطرات توكلي بينا *  خاطرات احمد سالك * خاطرات آخوند رسول منتجب نيا * خاطرات احمد قديريان *  خاطرات هاشم رسولي محلاتي * خاطرات قربانعلي دري نجف آبادي / خاطرات علي اصغر جعفري اصفهاني / خاطرات عزت مطهري / خاطرات محمد پيشگاهي فرد/  خاطرا ت اسدالله بادامچيان / خاطرات علي دانش منفرد /  تاريخ شفاهي هيات هاي مؤتلفه اسلامي / خاطرات مهدي حائري تهراني
 و نيز خاطرات هادى غفارى ، سيد على‏اكبر محتشمى ، جواد منصورى ، مرتضى الويرى ، رجبعلى طاهرى، اكبر براتى، سيد كاظم بجنوردى، مرضيه حريرچى دباغ ، جلال ‏الدين فارسى ، مهدى كروبى، محسن رفيق دوست،  عزت‏ الله شاهى موسوم به مطهرى، دكتر غلامعلى حداد عادل، احمد توكلى، بهزاد نبوى و مصطفى رهنما  ، احمد احمد -  محمد علي گرامي ،  محمدي ري شهري ــ  وزيراسبق اطلاعات ، ناگفته ها ــ خاطرات مهدي عراقي ، خاطرات آحوند مهدوي كني - نامبرده درخاطراتش که در سال ۶۰ روزنامه های رژيم بخشي از آن را درج کرده بود ، از مجاهد شهيد " حميد خاتمي " به نيکی ياد ميکند و از جمله می نويسد " داشتم در زندان می بريدم که حميد خاتمی به دادم رسيد ، شنيده ام او اکنون با منافقين است که اميدوارم اين خبر راست نباشد " حميد در ضربه شهريور ۶۱ با سردارانی چون محمد ضابطي جاودانه شد - از کاخ شاه تا زندان اوين ــ احسان نراقي / يادداشتهاي زندان " بيشترمربوط به زندانيان عادي ست " ــ عباس عبدي / زندگي در زندان اوين ــ عمادالدين باقي / ياداشتهاي زندان  ــ سيد ابراهيم نبوي / در مهماني حاجي آقا ــ حبيب الله داوران ، داستان يک انسان ــ فرهاد بهبهاني ــ خاطرات دو تن از دستگير شدگان نامه ۹۰ نفري به خاتمي  /  خاطرات زندان ــ بهنود / خاطرات زندان ــ شهلا لاهيجی / خاطرات مهرانگيزکار ، گردن بند مقدس ( نشريه پيام امروز ) ــ خاطرات همسر دکتر شيخ الاسلامی ( ای کاش خودشان هم اسرار را بر ملا می کردند ) يا غياث المستغيثين ــ نامه انصافعلي هدايت در مورد زندان / نامه احمد باطبي در مورد شرائط طاقت فرسا در زندان ، خطاب به هيأت ويژه که مثلا براي رسيدگي به اوين آمده بودند.
در اينجا جدا از مجله " رجعت " و پيوند و مشکاة و . . .  که در زندانها چاپ ميشد و شکنجه گران همراه با نقابداران خائنی که به بندها برای شناسائی می آمدند تهيه مينمودند ومملو از لجن پراکني بود و بر خلاف تصور برخي ! َسر نخش با افراد سر موضعی که مثلا به جلد توابين رفته بودند ! قرار نداشت ـــ خوب است به کتابي هم که از سوی رژيم شاه برنده جايزه سلطنتی سال ! شد و به نوعی از زندانيان فرضي ! که گويا در دوره مصدق به ناحق و مثلا به دليل آزاد انديشی ! زندانی بوده اند ــ ياد می کند ، نام ببرم 
اين کتاب شريف از حضرت مستطاب آية الله حاج شيخ ناصر مکارم شيرازی ست و " فيلسوف نما ها " نام دارد که مثلا در رد سوسياليسم و داروينيسم نوشته شده و دقيقا پيامد کودتاي ننگين ۲۸ مرداد است که استعمار و ارتجاع به ياري دربار شاه شتافت
اين کتاب که به صورت ُرمان نوشته شده ( جاي بالزاک و داستايوسکي خالي که اصول دين پس بده ند ) در جائي اين جور مي گويد
فرداي آن روز که يکي از روزهاي تاريخي ايران بود ــ بيست و هشت مرداد را می گويد ــ درهاي زندان شکسته شد و محمود ( قهرمان قصه ) آزاد شد.
اين جناب که اينک رژيم جهل و جنايت حاکم بر ميهن ما وي را يکي ازمراجع عاليقدر تشيع ميداند و همانگونه که گفتم رژيم کودتا جايزه سلطنتي بهترين کتاب سال را به وي داد ،  وقتی رضائی ها و شعاعيان ها و احمدزاده های شهيد درخاک و خون می غلطيدند و کنسرسيوم غارتگر نفت بيداد ميکرد و فلسطين و و يتنام در خون و آتش بود ، پشت دارالتبليغ و دارالترويج به مسائل مستحدثه ای ! چون چگونه در قطبين که ۶ ماه شب و روز است نماز بخوانيم ؟ مشغول بود و به تکفير دکتر شريعتی که ساواک دربدر دنبالش بود ، دل خوش داشت و بعدها نيز دست در دست آخوند حسينيان و فلاحيان و مصباح يزدی و . . . چاقوی قاتلين نقدی و قاسملو و شريف و فروهر و زهرا رجبی ها را تبرک داد