به گفته خانواده مرضیه امیری، روزنامه‌نگار بازداشتی در روز جهانی کارگر، او از بیمارستان به زندان بازگردانده شده است. خانواده آنیشا اسداللهی، از دیگر دستگیرشدگان روز کارگر هم از فشار بر پدر و مادر او برای وادار کردن آنیشا اسداللهی به «همکاری» خبر دادند.
آنیشا اسداللهی و مرضیه امیری، از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر در تهران
سمیرا امیری، خواهر مرضیه امیری، روزنامه نگار و از بازداشت شدگان روز کارگر که از روز دوشنبه هفته گذشته جهت آزمایشات گوارشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود، یکشنبه ۳۰ تیرماه  خبر از انتقال مجدد او به زندان داد. سمیرا امیری در حساب توئیتر خود نوشت:
«مرضیه را از بیمارستان مرخص کردند و به زندان بازگرداندند».