۱۳۹۰ بهمن ۲۵, سه‌شنبه

اسناد درونی سازمان


اسناد درونی سازمان

اسناد درونی سازمان

گزارشی از کابل، ۶ مهر ماه ۱۳۶۵
بهمن ۱۳۶۵
قطعنامه پلنوم ۱۳۶۵ پیرامون ارزیابی، سیاست و مناسبات سازمان با جریانهای سیاسی کشور
گزارشی از افغانستان، ۲۱ بهمن ۱۳۶۶
گزارش سیاسی از اروپا، ۱۱ اوت ۱۹۸۴
کدام خودمختاری، مارس ۱۹۸۶
چند خبر از کردستان
بیانیه وحدت حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان ۸ نوامبر ۱۹۸۶
سمینار مدرسه حزبی ۲۰ تا ۳۱ جولای ۱۹۸۷
گزارشی از افغانی های مقیم ایران
با کدام برنامه؟ با کدام خط مشی، کمیسیون نقد و بررسی خط مشی گدشته ۱۵ دیماه ۶۴
به حوزه های سازمان، پلنوم ۱۳۶۶
دیدار با رهبری حزب کمونیست عراق، آبان ۱۳۶۶
گزارش دیدار با مسؤل ایلات کالیفرنیای حزب کمونیست آمریکا، ۲۴ اکتبر ۱۹۸۶
گزارش سیاسی وضعیت افغانستان
گزارشی از دیدار با اعضای حزب دمکراتیک خلق افغانستان
گزارش سیاسی حوزه شماره ۱ باکو
نامه ای از کابل به فرخ نگهدار
کنفرانس مدرسه حزبی مسکو
مصاحبه با سیمونیا، خاور شناس اتحاد شوروی
نامه نمایندگان سازمان فدائیان خلق ایران-کشتگر در باکو به جشن بنیانگذاری سازمان ۲۱ بهمن ۱۳۶۳
نامه نماینده سازمان فدائیان خلق ایران-کشتگر در باکو به رفیق اصغر ۲۱ فوریه ۱۹۸۵
نامه ر. بهروز پیرامون تدوین خط مشی سازمان برای تامین وحدت جنبش کمونیستی ایران ۱۸ دیماه ۱۳۶۵
نامه ر. فرهاد به هیات سیاسی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۴
پیام سازمان به حزب کمونیست اتحاد شوروی بمناسبت ۷۰ سالگی انقلاب اکتبر
پیش نویس برنامه سازمان، آذر ۱۳۶۶
سخنرانی پروفسور لوگینف در مورد شعار صلح
صورتجلسه هیات سیاسی ۶ مرداد ۱۳۶۷
صورتجلسه هیات سیاسی ۴ خرداد ۱۳۶۶
صورتجلسه هیات سیاسی ۳۰ خرداد ۱۳۶۵
صورتجلسه هیات سیاسی اول تیر ۱۳۶۵
صورتجلسه هیات سیاسی ۱۶ تیر ۱۳۶۵
گزارش کمیسیون اسناد سیاسی به هیات سیاسی ۲۸ تیر ۱۳۶۵
صورتجلسه هیات سیاسی ۳۱ تیر ۱۳۶۵
صورتجلسه هیات سیاسی اول مرداد ۱۳۶۵
صورتجلسه هیات سیاسی ۲ مرداد ۱۳۶۵
گزارش کمیسیون اسناد سیاسی به هیات سیاسی ۲ مرداد ۱۳۶۵
صورتجلسه هیات سیاسی ۳ مرداد ۱۳۶۵
صورتجلسه هیات سیاسی ۴ مرداد ۱۳۶۵
صورتجلسه هیات سیاسی ۵ مرداد ۱۳۶۵
صورتجلسه هیات سیاسی ۶ مرداد ۱۳۶۵
صورتجلسه هیات سیاسی ۸ مزداد ۱۳۶۵
صورتجلسه فوق العاده هیات سیاسی ۸ دیماه ۱۳۶۵
صورتجلسه هیات سیاسی ۲۵ دیماه ۱۳۶۵
صورتجلسه هیات سیاسی ۲۹ دیماه ۱۳۶۵
صورتجلسه هیات سیاسی ۲۲ بهمن ۱۳۶۵
تسلط حکومت تئوکراتیک و استقرار استبداد مذهبی

اسامی وتصاوير:پاسداران،لباس شخصی ها و آخوندها