۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۸, یکشنبه

خاطرات عَلَم!مصاحبه با دکترعاليخانی!تقدیم به سينه چاکان رژيم گذشته

Mikis Theodorakis & Anthony Quinn - Munich, 1995

HAUSER and Señorita - I Will Always Love You (Quarantine version)

HAUSER - The Lonely Shepherd

HAUSER - Caruso

HAUSER & Petrit Çeku - Concierto de Aranjuez - Adagio

HAUSER & Caroline Campbell - Torna A Surriento

HAUSER - Waltz No. 2 (Shostakovich)

!!!روایت عجیب ماهیگیرها از آنچه بر عرشه کنارک دیدند

از شهریور 1320 تا غروب 28 مرداد 1332 مقدمه اشغال ایران و گرایش رضاشاه به...

از قتل فرخ رو پارسا ،مرگ نجف دریابندری و تخریب گور مجازی ایرج کشکولی تا...