۱۳۹۶ اسفند ۲۷, یکشنبه

بوکان بپا خواست یکشنبه بعدازظهر ۲۷ اسنفند؛

رضایت نتانیاهو از تغیر وزیر خارجه امریکا و نقش روسیه در قتل جاسوس خود د...

ازیمن سه سال پیش تا عراق دوهفته پیش و وضعیت روسیه در اروپا در گفت وگو با...

Dr. Morteza Mohit, 17 Mar. 2018 - استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی

شادباش نوروزی کانون نویسندگان ایرانشادباش نوروزی کانون نویسندگان ایران


Sun 18 03 2018 


عاشقا ! خیز کامد بهاران
چشمه‌ی کوچک از کوه جوشید
گل به صحرا در آمد چو آتش
رود تیره چو توفان خروشید
دشت از گل شده هفت رنگه

نوروز برخاسته از بهترین جلوههای تاریخ و فرهنگ مردم ایران در پاسداشت و ستایش نوزایی طبیعت و شادی و رامش زندگی مردمان است.

سالی که گذشت برای مردم ایران ، سال فشارهای اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی افزونتر بود . برای ما نویسندگان و اهل فرهنگ، در همچنان بر پاشنهی سانسور و سرکوب آزادی چرخید. حرکت‌های اعتراضی مردم و افزایش اعتصاب‌ها و اعتراض‌های معلمان ، کارگران، پرستاران ، مالباختگان ، دانشجویان و دیگر لایههای اجتماعی به جان آمده در سراسر سال و به ویژه در دی ماه گذشته ، پیامد چنین اوضاع وخیمی است که همچنان ادامه دارد و واپسین نمونه‌ی چشمگیر آن برآمدِ حرکت اعتراضی زنان بر ضدّ تبعیض جنسیّتی است.

در چنین حال و هوایی است که به پیشباز سال ۱۳۹۷ می رویم ؛ سالی که در عین حال مقارن است با پنجاهمین سالگشت تأسیس کانون نویسندگان ایران، این یگانه تشکل مستقل نویسندگانی کهِ خواهانِ برچیدن کامل بساط سانسور و سرکوب آزادی بیان هستند .

کانون امیدوار است سال نو ، سال دستیابی مردم ایران به خواسته‌های برحق‌شان باشد . امیدواراست مردم منطقه‌ی ما که سال گذشته را در رنج جنگ و خون‌ریزی سپری کردند و همچنان در آتش آن می‌سوزند ، در سال نو ، روزگاری توأم با صلح و آرامش و عدالت و آزادی داشته باشند .

کانون نویسندگان ای
ران سال نو را به مردم ایران و دیگر کشورهای جهان که نوروز را جشن می‌گیرند ، شادباش می‌گوید و برای همگان سالی سرشار از آزادی و بهروزی و شادمانی و رفاه آرزو می‌کند . 

کانون نویسندگان ایران 

۲۶ اسفند ۱۳۹۶

آرزوهای اصلاح طلب سی و سه ساله در صف انتظار