بنابه گزارشات رسیده  به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» اسامی و مشخصات تعدادی از زندانیان بی دفاع که پس از سالها زندانی بودن در این زندان به دار آویخته شدند ، افشا می گردد
 صبح روز  شنبه ۲۰ مهرماه ،  رژیم ولی فقیه در زندان مرکزی زاهدان دست به اعدام گروهی از زندانیان بی دفاع زد که اسامی و مشخصات  بعضی از آنها به قرار  زیر می باشد .
۱ـ حمزه گمشا زهی ۳۰ ساله، که بیش از  ۲ سال در بند ۷ زندان مرکزی زاهدان زندانی بود .
۲ـ شاه محمد براهویی ۳۳ ساله  ۲ سال در بند ۷ زندان مرکزی زاهدان زندانی بود .
۳ـ ناصر برزنگ ۲۸ ساله ،۴ سال در بند ۷ زندان مرکزی زاهدان زندانی بود
۴ـ حسین صوفی ۲۵ ساله ۵ سال در بند ۵  زندان مرکزی زاهدان زندانی بود
زندانبانان ولی فقیه تمامی ارتباطهای بین  بندهای زندان زاهدان را قطع نموده اند و عملا هر بند از سایر بندها ایزوله می باشد و قادر به داشتن ارتباط با سایر بندها را ندارد. زندانبانان هنگام انتقال زندانیان بی دفاع برای اجرای حکم اعدام ، آنها را تحت عنوان انتقال به بهداری، ملاقات با خانواده هایشان ، اعزام به دادگاه و سایر موارد از بند خارج می کند و همزمان تمامی ارتباطات زندانیان با خانواده هایشان را قطع می کند.
علیرغم گذشت ۲ روز از اعدام های گروهی در زندان  مرکزی زاهدان قوه قضاییه ولی فقیه هنوز هیچ خبری از اعدام های دیروز منتشر نکرده است و این خود دلیل قاطعی است از اعدام های گسترده و مخفیانه در زندانها است. از زمان انتصاب آخوند حسن روحانی به ریاست جمهوری تا به امروز تعداد اعدام شدگان به بیش از ۲۰۰ نفر تخمین زده می شود که تعدادی از آنها  در ملاعام به دار آویخته شدند و در میان آنها حداقل ۸ زن می باشد. خبر اعدام تعدادی از آنها توسط رسانه های دولتی اعلام شده است
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، موج جدید اعدام ها در ایران که اکثرا مخفیانه صورت می گیردو  در آستانه مذاکرات ۵+۱  به صورت جنون آمیزی تشدید یافت است  را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به دادگاه های جنایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
 ۲۱مهر۱۳۹۲ برابر با ۱۳ اکتبر۲۰۱۳
edam1