اداره کل دفاع مدنی کشور سعودی اعلام کرد در اثر سقوط یک جرثقیل ساختمانی در حرم مکی چندین نفر کشته و زخمی شدند.
بر اساس اطلاعات اولیه این جرثقیل در نتیجه توفان شدید سقوط کرده و شماری را کشته و شمار دیگری را زخمی کرده است.
سرهنگ سعید بن سرحان، سخنگوی رسانه‌ای دفاع مدنی مکه مکرمه تاکید کرد که در اثر سقوط جرثقیل در درون مسجد الحرام شماری کشته و زخمی شدند.
بر اساس آخرین گزارش در این حادثه تا کنون 52 تن کشته شده اند.

حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام

حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام

حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام

حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام