۱۳۹۴ اسفند ۲۶, چهارشنبه

کودکان و"فعلِ حرام و پلیدِ خودکشی" (بخش نخست)، مسعود نقره‌کار

مسعود نقره‌کار
پیام دین مبین این است که اگر کسی خودکشی کند به عذاب الیم گرفتار می‌شود و در آتش دوزخ خواهد سوخت، اما علیرغم هراس‌ آفرینی‌های این و آن جهانی، نه فقط جوان و پیر، حتی کودکان سرزمینی که زیر سلطه حاکمیت چنین دینی‌ست، دست به این عمل "حرام و پلید" می‌زنند؟ این مقاله به خودکشی کودکان در حکومت اسلامی می‌پردازد
خودکشی در اسلام
خودکشی " فعلی حرام و پلید و گناه کبیره" در اسلام است. آیه ها و روایت ها درمذمت و نکوهش این فعل حرام صادره شده است. گروه هائی از اهالی دین مبین خودکشی کننده را کافر دانسته و بر جنازه ی کسی که خودکشی کرده نماز میت جایز ندانسته اند و به این گفته ی پیامبرشان استناد می کنند: «إنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشاقِصٍ، فَقالَ رَسُول اللّه صلی الله علیه و آله : اَمّا أَنَا فَلا أُصَلِّی عَلَیْهِ"، یعنی : مردی با نیزه خودکشی کرد و رسول خدا فرمود: من بر این شخص نماز نمی خوانم.
مسلمانان که دنیا را "مزرعه و کشتگاه آخرت"، و همه امور دنیوی را تحت تدبیر قضا و قدر الهی می پندارند، به نقل از پیامبرشان گفته و می گویند "هرکه در دنیا به هر گونه و انگیزه ای اقدام به خودکشی کند و بمیرد در روز قیامت وعالم آخرت گرفتار عذاب دردناک می شود و به همان گونه مشمول عذاب خداوندی خواهد شد."..." مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدیدَةٍ فَحَدیدَته فی یَده یُجاءُ بِها فی بَطْنِه فی نارِ جَهَنَّمَ خالِدا فیها مُخَلّدا أبدا، ومَنْ شَرِبَ سَمّا وَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسَمُّهُ فی یَدِهِ یَتَحَسّاهُ فی نارِ جَهَنَّمَ خالِدا فیها أبَدا، وَمَنَ تَرَدّی مِنْ جَبَلٍ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ فهو یَتردّی فی نار جهنّم خالدا فیها مُخلّدا أبَدا" ، یعنی " کسی که بوسیله آهن خودکشی کند پس آهن پاره بدست، که قسمتی از آن به شکمش فرو رفته آورده می شود، و وارد آتش جهنم می گردد. ودر آن به طور ابد و همیشگی خواهد سوخت، و کسی که با خوردن سمّ خودکشی کند، پس سمّ در دست به آتش جهنم انداخته می شود و در آن بطور دائم خواهد سوخت، و کسی که خود را با پرت کردن از کوه به قتل برساند، پس به آتش جهنم پرت می شود و در آن تا ابد خواهد ماند.".."مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمٍّ، عُذِّبَ بِهِ"، یعنی" کسی که با خوردن سم خودکشی کند، با همان سمّ معذّب خواهد شد." یا "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَی ءٍ أو ذبِحَ، ذَبَحَهُ اللّه ُ بِهِ فی نارِ جَهَنَّمَ، یعنی کسی که با چیزی یا با ذبح خود، خودکشی کند، خداوند بوسیله همان چیز او را در آتش جهنم ذبح خواهد کرد." و ... "کان فیمن قبْلَکُمْ رَجُلٌ بِهِ جرحٌ فَجَزَعَ فَأَخَذَ سِکّینا فَخَزَّ بِها یَدَهُ فَمارَقَأَ الدَّمُ حَتّی ماتَ، فَقال اللّه ُ: بادَرَنی عَبدی بِنَفْسِهِ؟...قد حَرَّمتُ عَلَیه الجَنَّةَ"، یعنی میان انسان های پیش از شما، مردی جراحتی برداشت و از شدّت بی تابی کاردی برداشت و با آن دستش را قطع کرد و از شدّت خونریزی مُرد، پس خداوند فرمود: بنده ام، در گرفتن جان خود بر من پیشی گرفت... هر آینه بهشت را بر او حرام کردم.". از این نوع فرمایشات بزرگان و کوچکان دین مبین در باره خودکشی فَت وفراوان اند :
ازامام صادق نقل شده است : "هر کس عمداً خودکشی کند همیشه در آتش جهنم خواهد بود" و از امام باقر روایت شده است: "شخص مۆمن به هر بلایی گرفتار می شود و به هر مرگی ممکن است بمیرد ولی خودکشی نخواهد کرد".
" ...چه موردی که انسان قصد جدی برای خود کشی داشته باشد و چه موردی که انسان قصد جدی نداشته باشد، همه قضا و قدر الهی است، اما تبعات و گرفتاری و عذاب اخروی این دو فرق دارد؛ چون تبعات اخروی عمل، بستگی به میزان وابستگی عمل به انسان دارد. جایی که قصد جدی نباشد و عمل هم عادتاً منجر به مرگ نشود، وابستگی عمل به انسان کمتر است، لذا تبعات آن کمتر است .... تظاهر به خودکشی (حتی اگر منجر به مرگ هم نشود)، تظاهر به گناه، تشبه به اهل معاصی و نوعی بی اعتنایی به دستورات خداوند است. اما اگر اقدام او منجر به مرگ گردد، در این جا، عملی که به عنوان تهدید انجام می دهد، اگر عادتاً منتهی به مرگ می شود؛ مثل این که کسی خود را از طبقه چهارم ساختمان به پایین پرتاب کند، در این صورت اگر چه قصد خودکشی نداشته باشد، ولی انجام فعلی که منتهی به مرگ می شود، خودکشی محسوب می شود و حکمش همان حکم خودکشی است. اما اگر آن عملی که به قصد تهدید انجام می دهد، عادتاً منتهی به مرگ نمی شود، در این صورت اگر تصادفاً منجر به مرگ شد و حقیقتاً قصد خودکشی نداشته است، این فرد هر چند از نظر تظاهر به خودکشی به دستورات خداوند بی اعتنایی نموده است، ولی گرفتاری و عذاب اخروی او مانند صورت اول نیست و نمی توان حکم خودکشی را به او نسبت داد و از این جهت، در عذاب او تخفیفی وجود دارد؛ چون هم حقیقتاً قصد خودکشی نداشته و هم عمل او عادتاً منتهی به مرگ نمی شد.....همه موارد و همه امور، تحت تدبیر قضا و قدر الهی است و منافاتی با اراده انسان ندارد؛ یعنی چه موردی که انسان قصد جدی برای خود کشی داشته باشد و چه موردی که انسان قصد جدی نداشته باشد، همه قضا و قدر الهی است، اما تبعات و گرفتاری و عذاب اخروی این دو فرق دارد، چون تبعات اخروی عمل، بستگی به میزان وابستگی عمل به انسان دارد. جایی که قصد، جدی نباشد و عمل هم عادتاً منجر به مرگ نشود، وابستگی عمل به انسان کمتر است، لذا تبعات آن کمتر است...."
ناخوانی و تناقض احکام فوق با پدیده ی "خودکشی های انتحاری " کاررا دچار مشکل کرد. گفته اند که اگر"هر کس به هر انگیزه ای خودکشی کند گناه بزرگی انجام داده و در عالم آخرت گرفتار عذاب دردناک خواهد شد" پس تکلیف " انتحاری ها" ئی که بسیاری از آنان نوجوانان و جوانانی اند که با خودکشی داوطلبانه خود مردمان دیگر حتی نوزاد ان و کودکان به قتل می رسانند، چه خواهد شد. پاسخ البته روشن بود، توجیه هائی که ۱۴۰۰ سالی سابقه دارند، ومعمولا از عالم غیب داده شده اند: چون این خودکشی کنندگان در راه دین مبین خودکشی و دیگرکشی می کنند: فی الفوربه بهشت خواهند رفت، در حالی که دیگر خودکشی کنندگان در آتش دوزخ خواهند سوخت؟
بر بنیان این نوع درک و فهم اسلامی" کارشناسان حکومت اسلامی" خود کشی را به دو نوع خودکشی تقسیم کرده اند، خودکشی عادی و خودکشی انتحاری، این "کارشناسان" خودکشی عادی را ناشی از بیماری روانی فرد، بی دینی و بی اخلاقی، و خودکشی انتحاری را نشان ارزش و ایثار و فداکاری در راه عقیده و سلامتی روان و قوای عاطفی و فکری می پندارند. " در خودکشی عا دی شخص و شخصیت فرد کشته می شود ولی در خودکشی انتحاری شخص و شخصیت فرد زنده و باقی می ماند. اولی ضد ارزش و سبب بی حیثیتی اجتماعی اما دومی نشان از عزت اجتماعی ست" ، حتی اگر سبب قتل کودکان و زنان و مردان بی گناه شود.
علل خودکشی
با آن که در فرهنگ اسلامی " خودکشی به معنای عقب نشینی از نیل به غایت کمال و سقوط به وادی حسرت و ناکامی " دانسته شده است، زیربیرق و سایۀ چنین فرهنگی کودکان ایرانی خود را حلق آویز می کنند، زنان خود را به آتش می کشند، مردان به شکل های مختلف جان خود می گیرند، زیر چرخ های مترو و ماشین خود را له می کنند، دستفروشان خود را می سوزانند و خواهران در کنارهم به استقبال مرگ می روند. " در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ رسانه‌های داخل کشور خودکشی همزمان سه خواهر را در خیابان کاووسی در محله نظام آباد تهران گزارش دادند. این سه خواهر ۴۲، ۴۵ و ۵۰سال بودند ". نمونه ای از خودکشی که در میهنمان کم سابقه بوده است.
در حکومت مذهبی" جمهوری اسلامی" یا ام القرای اسلامی، قرار بود خودکشی به عنوان یکی از فعل های حرام اجتماعی از بین برود یا لاقل کاهش پیدا کند اما بیش از پیش دامنگیرحکومت شده است تا آن حد که اعلام کرده اند: "آمار خودکشی به مرحله هشدار رسیده است". و بدیهی ست این سؤال مطرح شود که چرا تحت لوای حکومت اسلامی کودک و نوجوان و جوان و پیر به این " وادی حسرت و ناکامی سقوط می کنند"؟. آمارهای متعددی در مورد خودکشی در ایران منتشر شده است. حتی با اتکا به آمارهای حکومتی گفته شده است: "طی دو دهه میزان خودکشی در ایران دو برابر شده است "، و به گفته ی مدیر کل دفتر آسیب های اجتماعی بهزیستی: "بر اساس آمارهای بهزیستی آمار خودکشی ۷ عدد در ۱۰۰۰ نفر در زیر ۳۰ سال در کشور است.". "این آمار در استان های ایلام، کرمانشاه، خوزستان، لرستان، همدان و کهکیلویه و بویر احمد بسیار بالا بوده و به مرحله هشدار رسیده است." و "در شهرهای دره ‌شهر و ایوان از استان ایلام از مرز بحران هم گذشته است".
ده ها علت و انگیزه برای دست زدن به خودکشی بر شمرده اند، درریشه یابی علل خودکشی نظرات متعدد مطرح شده است.
- مذهبیون عوامل " اخلاقی و دینی" را برجسته کرده اند، همچون: " توجه بیش از حد به خواسته های حیوانی، شهوت رانی افراطی و عشق بازی نامشروع، عشق به مال و ثروت (دنیاطلبی و دنیادوستی) ، زنا، شرابخواری، ورشکستگی روحی، خیانت همسر یا معشوقه به شوهر". این دست از مذهبیون رویگردانی از مذهب و پیامدهای مدنیت و مدرنیزاسیون و شهر نشینی و اضطراب های ناشی از آن، افزایش انحرافات اجتماعی " را مسبب خودکشی می دانند. صاحب نظران مسلمان ضعف ایمان و اعتقاد دینی را نیزازمهمترین عوامل خودکشی دانسته و تاکید کرده اند: احساس پوچی، یأس و ناامیدی نسبت به آینده و بن بست فکری، بی صبری و ناشکیبائی ناشی از ضعف اعتقاد و نداشتن شناخت کافی از خداوند متعال و عدم شناخت جایگاه انسان و فلسفه آفرینش اوست. اگر کسی ایمان عمیق و اعتقاد جازم به خداوند داشته باشد، و بداند که خدا جهان هستی و بخصوص انسان را که اشرف مخلوقات این عالم است، هدفمند و غایتمند آفریده، هیچ گاه احساس پوچی و یأس و ناامیدی بر زندگی وی سایه نمی افکند. و اگر به قدرت مطلقه خداوند باور داشته باشد و بداند که همه چیز در برابر قدرت او ناتوان و هیچ است، با توکل به خداوند و دعا به درگاه باری تعالی و با یاد و نام او که آرامبخش دله است، می تواند مشکلات را یکی پس ازدیگری پشت سر بگذارد و موجبات آرامش روحی و قوت قلب و عزت نفس را فراهم سازد...انسان واقعا عاجز از دانستن فلسفه پیش آمدها و ناملایمات زندگی است، چرا که علم انسان در برابر این کارها خیلی ناچیز و کم است. خیلی از کارها به نظر انسان خوب است و از آنها احساس خوشحالی می کند، ولی نمی داند که آن اعمال به ضرر اوست، یا بالعکس، از برخی چیزها ناراحت و غمگین می شود و احساس بدی نسبت به آنها دارد و آن را شر و بدبختی می داند، در حالی که ممکن است همان ها خیر و صلاحش باشند. طبق بیان امام امیرالمؤمنین خداوند کارها را مطابق مقتضای مصالح جاری می کند، نه بر طبق میل و رضایت انسان.". " حسادت، کینه توزی، لجاجت، خشم و غضب، خیانت، غرور، قماربازی، حب مقام، انتقام جویی، بارداری نامشروع، و امثال اینها ناشی از ضعف معنویت و رعایت نکردن مسائل اخلاقی و دینی است. در فرهنگ اسلامی طبق بیان آیات و روایات تمام اعمال انسان بخصوص گناهان کبیره دارای آثار و پیامدهایی است."
- برخی از روانشناسانِ باورمند به پسیکولوژیسم، عوامل روانی و بیماری های روانی را دلائلِ مهم و اساسی بروز خودکشی معرفی کرده اند، در حالیکه جامعه شناسانِ سوسیولوژیست نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را مهمترین انگیزه های روی آوردن به خودکشی دانسته اند.
- علل خودکشی در ایران، بسان همه کشورهای جهان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بیماری های روانی و پاره ای بیماری ها و ناتوانی های جسمی هستند. نابسامانی های اقتصادی (بیکاری و فقر)، سیاسی (نقض حقوق فردی و اجتماعی و رفتارسرکوبگرانه ) و اجتماعی مهمترین عوامل اند. مشکلات و بن بست ها و بحران های خانوادگی (ازدواج های اجباری، ناسازگاری های خانوادگی و طلاق)، شکست در زندگی خصوصی، سرخوردگی های فرهنگی و سیاسی، تنهایی، انفکاک و انزوای اجتماعی، بحران های عاطفی و رخدادهای ناگوار (ازدست دادن فرزند، عشق های ناکام)، حساسیت های حسی وعاطفی و آستانه ی تحمل پذیری در رابطه با رنج های فردی و اجتماعی، ستمگری های مرد سالارانه و پدر سالارانه درمحیط خانواده و جامعه، عدم موفقیت در تحصیل، نبود یا کمبود شادی و تفریح و امکانات ارتباطی و مشارکتی درجامعه، جابجایی های ناخواسته مثل تبعید وگسست هویتی (آنومی)، شوک فرهنگی، ناخوانی ذهنیت و فردیتِ فرد با باورها و مناسبات غالب در جامعه، اعتياد به مواد مخدر، اختلال های روانی و عصبی ( افسردگی و ...)، اختلال های ژنتیک ( نقش ژن خودکشی)، اختلال های بيولوژيک و بيو شيميايی، آسيب های بافتی مغز و پاره ای عوامل روانی و اجتماعی و... دیگر دلائل و انگیزه های خودکشی هستند. بیماریهای درمان ناپذیرو غیرقابل تحمل، ناتوانی جسمی ، اختلالات روانی و شخصیتی والدین، اعتیاد یکی از والدین یا هر دو، ترویج و آموزش خشونت وبدآموزی های رسانه های جمعی، یأس و ناامیدی نسبت به آینده، ، و" تراژدی هيجان های حسی وعاطفی، توهم، هذيان، هراس، اضطراب، و ناسازگاری و عدم انطباق با مسايل اجتماعی " دیگر دلائل خودکشی ست.
در میان علل و انگیزه های بروزخودکشی، اعتياد به مواد مخدر و داروها و مواد توهم زا جایگاه ویژه ای دارد، پدیده ای که در حکومت اسلامی گسترش یافته است. ناسازگاری ها و ناهنجاری ها و بی عدالتی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، و بازار پر رونق و سود آور تجارت مواد مخدر و داروهای وابستگی آور عوامل گسترش اعتیاد اند. ويژگی های شخصيتی فرد برای غلطيدن به ورطه اعتياد نيز نقش پر اهميتی دارد.دررابطه با اعتیاد گروهی عوامل اجتماعی و اقتصادی را تعيين کننده می دانند، گروهی جنبه های فردی و ويژگی های روانی فرد را، و دسته ای ديگر التقاط اين دو عامل را.
بخشی از آن گروهی که جنبه های فردی،و ويژگی ها و اختلال های روانی فرد را تعيين کنند ه می دانند علت اعتياد را بيش از هر چيزدر اختلال های شخصيتی و ناکامی های جنسی و وقفه در رشد " من " و" ابرمن"، تمايلات واپس زد ه و اختلال وتثبيت در مراحل روانی کودکی ( دهانی و...) و واکنش های دفاعی می دانند. ناتوانی فرد در سازش وانطباق با محيط زندگی وجامعه، گريز از واقعيت های عذاب آور و جستجوی تکیه گاه و پناهگاهی برای به دست آوردن آرامش،ارضای نياز ها و خواست ها ی لذت جويانه، فقدان يا کاهش احساس مسئوليت، عدم ثبات عاطفی، خود خواهی و...عوامل دیگرند.
اعتياد به الکل و الکليسم به دليل در دسترس و ارزان بودن در زمره شايع ترين ها ست. در ابتلا به الکليسم، الکل چهره ی مرگ آفرين اش را با پيامد روانی ی افسردگی و خود کشی نشان می دهد. درکنار الکل،مواد افيونی نيز در سطح گسترده ای در حکومت اسلامی استعمال می شوند، به ویژه تریاک که مورد علاقه بسیاری از آخوندها و مذهبیون نیزبوده و هست، و " منع شرعی" ندارد.
زشت و زننده پنداشتن و " جرم" تلقی کردن اعتياد به مواد مخدر در جامعه ی ما پنهان نگه داشتن " ظاهری " اين بيماری را سبب شده است. فقدان بيوگرافی های دقيق، هراس اطرافيان از طرح ابتلا به اعتياد، نبود گزارش های دقيق پزشکی ، برخی از دلايل فقدان پژوهش و آمار دقيق و قابل استناد است.
خودکشی های آگاهانه و هدفمند
انواعی از خودکشی ها آگاهانه و هدفمند جلوه کرده است، که خودکشی های مذهبی یا فی سبیل الله و خودکشی در راه ایدئولوژی و وطن، و خودکشی های اعتراضی نمونه اند. این نوع خودکشی ها که پیشینه تاریخی و نمونه های بسیار دارند، به اشکال مختلف از خودسوزی تا انفجارخود و دیگران ( انتحاری) صورت گرفته اند. در نمونه هائی شخص اقدام کننده به خودکشی فقط به خود آسیب رسانده و خود را کشته است ( مثل خودسوزی های اعتراضی یا خودکشی در جبهه های جنگ) ، در مواری خودکشی با هدف دیگرکشی انجام شده است ( خودکشی های انتحاری).
گروهی می پندارند خودکشی در نزد هنرمندان نیزاقدامی آگاهانه و هدفمند است، هنرمند از جنون تخريب خود – به عنوان پاره ای از ناهنجاری و بيماری اش- اثری هنرمندانه و زيبايی شناسانه خلق می کند و با کشتن خويش واقعه ای حیرت انگیز و پایدار بوجود می آورد. هنرمند با این نوع خودکشی عينيتی هنری و زيبايی شناسانه به حضورش، و به مرگش می دهد. برای اثبات اينگونه تعابير و تفاسيرنيز به خودکشی هنرمندانی نیز اشاره می شود که از افسردگی و اعتياد رنج نمی بردند و خود را در بهترين شرايط و موقعيت "روانی"، هنری و اجتماعی کشتند.
خودکشی زنان در حکومت اسلامی
پیامد آپارتاید جنسی یا فرودستی جنسیتی و قوانین و رفتار اسلامی علیه زنان را در افزایش میزان فحشاء، اعتیاد، خودکشی، طلاق و ناهنجاری ها اجتماعی و رفتارهای ضد اجتماعی در میان زنان می توان بازیافت. تجربه نزدیک به چهار دهه حکومت اسلامی در میهنمان متکی بر این اصل است که حکومت اسلامی، حکومت فریب و دروغ است، و بدیهی ست نظام آماری چنین حکومتی، به ویژه در حوزه هائی که احتمال می دهند " اسلام عزیز" شان لطمه بخورد، بربنای دواصل گفته شده استوار شود. بنابراین آمارهای حکومتی، آمارهائی قابل اعتماد و اتکا در رابطه با عمل" فعل حرام و پلید " خودکشی نیستند.
کارشناسان مستقل با اتکا به پژوهش های شان اعلام کرده اند میزان خودکشی زنان در ایران افزایش یافته است. قربانیان خودکشی در میان زنان جوان در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال ، زنان خانه دار- که ۴۴ درصد زنانی که اقدام به خود کشی می کنند را در بر می گیرد- و زنان بی سوادند. در میان زنان متاهل خودکشی متداول تر از زنان مجرد است و " زنان در جوامعی که بیشتر نقش خانه داری داشته و تحرک اجتماعی کمتری دارند، بیشتر دست به خودکشی می زنند."
پیامدهای روانی مردسالاری ( و پدر و برادر سالاری ) و روابط و ضوابط ایلی و قبیله ای و عشیره ای ، که تحقیر، محدود سازی، ضرب و شتم پاره ای از این سالارمنشی ست، از مهمترین عوامل بروز خودکشی در میان زنانی ست که " ۶۶ درصد شان در معرض انواع خشونت ها هستند. میزانی که در برخی استان های کشور به ۸۸ درصد می رسد". مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ( به ویژه بیکاری و فقر) ، فقدان اختیار و کنترل برزندگی فردی و اجتماعی، احساس تنهایی و بی قدرتی در خانواده و جامعه، فقدان حس مفید بودن و مسؤلیت داشتن، احساس ناتوانی در رفع مشکلات، بی توجهی به حق انتخاب و خواست دختر برای انتخاب همسر، اختلافات و بن بست ها و خشونت های خانوادگی ، ازدواج های اجباری، به ویژه ازدواج دختران جوان با مردان مسن، مذموم دانستن طلاق، اختلال ها و بیماری های عصبی و روانی ( افسردگی) در زمره ی عوامل خودکشی در میان زنان اند. اصلی ترین علت خودکشی ها، به ویژه خودسوزی ها در میهنمان را خشونت های خانگی علیه زنان می دانند ، خشونت هایی که سرانجام پس از تحمل و سکوت و بی پناهی در برابر آن ها گریزگاهی جز خودکشی نمی یابند.
فقدان حمایت های اجتماعی مناسب و موانع قانونی ، حقوقی ومذهبی بر سرراه زندگی ای عادلانه برای زنان و حل مشکلاتشان یکی دیگر از علل روی‌آوری آنان به خودکشی است.
گرایش غالب در انتخاب نوع خودکشی زنان نیز نوعی اعتراض به ستم هائی ست که بر آنان روا داشته شده است. بیش از ۵۰ درصد زنان با به آتش کشیدن خود، یعنی با دردناک ترین روش، خودکشی می کنند. "خودسوزی در میان زنان چهار برابر مردان و بیشتر در سنین جوانی ست"، خودکشی هائی که اعتراض به سرکوب و ستمگری های خانگی و اجتماعی ، و جلب توجه به خواسته هائی انسانی و عادلانه هستند.
ادامه دارد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:
۱- پایگاه اطلاع رسانی حوزه، حرمت خودکشی، علل وعواقب آن/ مهر و آبان ۱۳۸۳، شماره ۵۹
۲-. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۹۵
۳- کلینی، الکافی، ج ۳، ص ۱۱۲/ ج ۷، ص ۴۵
۴- پروین بختیارنژاد، "زنان خودسوخته" سال ۱۳۸۲، تهران
۵- افزایش آمار خودکشی زنان ایرانی،نشست دانشکده علوم اجتماعی دانشکاه تهران، تارنمای عرصه سوم، خرداد۱۳۹۴
۶- بازتاب ( نشریه روانشناسی و روانپزشکی)، و مقاله ا.ح. آریان پور، اعتیاد در دانشگاه های ما، بازتاب ( نشریه روانشناسی و روانپزشکی)، ویژه اعتیاد، شماره ۳، پاییز ۱۳۵۹
۷- اروین استنکل، خودکشی، ترجمه حمید صاحب جمع، تهران
۸- روان شناسى جنايى، مهدى كى نيا، انتشارات رشد
۹- علی رضا محسنی تبریزی، ملاحظاتی در باب نظریۀ خودکشی دورکهایم، نامه علوم اجتماعی، شماره ۷ ، دوره جدید، جلد ۳، تهران ، سال ۱۳۷۳
۱۰- ر.ک به ویکیپیدیای فارسی، " در باره نطریه امیل دورکیم( دورکهایم) در خصوص خودکشی".
۱۱- ژن خودکشی، گویا نیوز، دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۸۹


«دنیای من»

دنیای آرزوی من هرگز نمیتواند بی تحرک باشد،
حتی خدایان با تقدس جادوئیشان نمی توانند بی تحرک باشند،
بالاتر از همه آنها اراده ی منست،
که تندرآسا در سینه ام بیدار شده است.
من نوشیدم پرتو ِ افشان ِ تمام ستارگان را،
همراه با نورهائی که از خورشيدها سرریز میشوند،
با اینحال دردهایم هنوز به درمان نیاز دارند،
و رویاهایم تحقق نیافته اند.
بنابراین علیرغم نبردهای بی پایان و کوشش هایم،
مثل شیطان عاقلی که در مه و در راهی طولانی،
به طرف هدفی همچون یک چراغ جادو میراند که خارج از دسترس است،
نمیتوانم به اهدافم نزدیک شوم.

با اینکه امیدهای همیشه سوزانم،
در پرتوی بهشتی نور افشانند،
اما آرزوهایم مدفونند در زیر سنگهای در هم شکسته و مرده،
و امید هایم چیزی نیستند جز اتاقهائی تنگ،
آنها چون امواجی غران به پیش راندند،
تا از چشم ناپدید شدند.
طوفان نوح که آمد درد فشرده شد،
و سرگیجه آغاز گردید.
و من از آن جمع نیایشگر رانده شدم،
و به میان شبی مه آلود فرو غلطیدم
و دوباره و قتی بپا خاستم،
و سرانجام مسلط شدم بر آن آزار بی معنا،
تمام توانم از دست رفته،
و تمام پرتو های قلبم ناپدید شده بودند.

من طولانی مدتی لرزان و رنگ پریده،
به انبان عواطفم خیره شدم،
نه ترانه ی الهامبخشی وجود داشت،
نه رنجم تقدس یافته بود.
با کمال تاسف تمام ترانه هایم پرواز کرده،
و شیرین ترین هنر چنان رفته بودند،
که هیچ خدائی و لطف هیچ شخص جاویدی،
قادر به بازگرداندن آنها نیست.
پایگاهی که شجاعانه ایستادگی کرده بود،
اکنون در هم فرو ریخته،
شعله ی فروزان فرو مرده،
و تباهی جای سرزمین شکوفه را گرفته بود.

ای پاکترین نور روح،
کنون در رقصی در حال تغییر،
در کره زمین گردان و بهشت چرخان،
تلائلوت را نشان بده.
کنون من یک زندانی رها شده ام،
و بینائیم روشن شده است،
چون به درستی دریافته ام که،
نقاط تاریک تشنگیم کجا بودند.
در خارج از سینه ای عمیقا به تحرک در امده،
در یک پیروزی آسمانی،
و در یک شادی خالص،
روح با قدرت و آزادی بیشتری به صدا درآمد.
روحیاتم فورا اوج گرفتند،
شاد شدند و خرسند گردیدند.
همچون کسیکه دارا ی یک قدرت جادوئی است،
در بین دوره های روحیاتم به نوسان درآمدم.
من ترک کردم موجهای غران را،
و طوفان نوح را که جریان دارد و تغییر میدهد،
و بلندیهای ساحل را در هم میکوبد،
اما پرتو درونی را حفظ کردم.
و آنچه روحم به حکم سرنوشت،
هرگز در پرواز از آن بالاتر نرفت،
به قلبم داده شده،
و آنرا نگاه تو عطا کرد.
«کارل مارکس»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کارل مارکس به عنوان متفکری بزرگ، توضیح دهنده قانونمندی های حاکم بر جامعه و تاریخ و بویژه کاشف قانونمندیهای حاکم بر مالکیت خصوصی بورژوائی شهرتی جهانی دارد. همین امر پژوهشگران زیادی را به نوشتن شرح احوال، بررسی و تفسیر آثار و توضیح سبک کار وی واداشته است. اما در میان این پژوهشگران فقط معدودی آثار شاعری، ادبی و نمایشی او را مورد توجه و بررسی قرار داده اند.
مارکس در سالهای 1836 – 1837، یعنی هنگامیکه 18 – 19 سال داشت، دهها شعر سرود. به جز دو قطعه بقیه اشعار او تا اواسط دهه 20 میلادی گم شده تلقی می شدند. اما در این زمان 60 قطعه آنها پیدا و در 1929 چاپ و منتشر گردیدند. این اشعار که مارکس آنها را برای معشوقه اش ژنی و یا برای پدرش ارسال کرده بود شاعری جوان را نمایان ساختند که دارای تخیلی نیرومند، شخصیتی جستجوگر و دانش پژوهی سیری ناپذیر است.
مارکس هنگامیکه دانشجوی دانشگاه بن بود در کنار آموختن تاریخ، فلسفه و حقوق ادبیات و کلاسیک های غربی را نیز مطالعه کرد. او در کلاس درس استادان نامدار زمان خود حاضر شد و با هومر شاعر بزرگ یونان و میتولوژی آن کشور آشنا گردید و از طریق مطالعات شخصی خویش این آشنائی را به شناختی عمیق تبدیل کرد و تا آخر عمر از ستایش آنها دست نکشید.
او در میان بزرگان ادب و هنر بریتانیا به ویلیام شکسپیر Shakespeare علاقه ی فراوان پیدا کرد و اکثر آثار این نمایشنامه نویس جهانی و شاعر بزرگ را حفظ بود.
مارکس در سرودن اشعار از آثار فردریش شیللر Schiller، شاعر بزرگ آلمانی و دوست شاعرش هاینریش هاینه Heine الهام گرفت. او در این دوران جوانی و با توجه به عشق سوزانش به ژنی از مکتب رمانتیسیسم آلمانی پیروی کرد که امر قابل درکی بود. او، که اشعارش را در اوقات فراغت از مطالعات عمیق فلسفی، تاریخی و حقوقی مینوشت در اشعار سال 1838 خود نشانه هائی از گرایش به سوی فلسفه ماتریالیستی را نشان داد.
مارکس گذشته از شاعری یک قصه طنزآمیز هم نوشت به نام "سکورپیون و فلیکس" و آنرا به نزدیک پایان رساند. از این اثر فقط قطعاتی باقی مانده است. او در موسیقی، ترانه سرائی و نمایشنامه نویسی هم طبع آزمائی کرد، اما با توجه به آثار در دسترس میتوان ادعا کرد که استعداد هنری این "متفکر هزاره" بیش از سایر عرصه ها در سرودن اشعار نمودار گردید.
ترجمه:وریا ناظری
‫#‏کارل_مارکس‬


با مرضيه به پيشوازنوروزميرويم!نوروزتان مبارک باد!

Mustafa Muhammad à la librairie Résistances !
Vendredi 18 mars À 19 H

Mustafa Muhammad, Palestinien, natif de Jérusalem, urbaniste et enseignant à l’université de Ramallah, sera à la librairie Résistances le vendredi soir 18 mars, pour nous parler de l’Intifada de Jérusalem. Retenez la date !
Mustafa Muhammad parlera sans langue de bois du combat quotidien des Palestiniens de Jérusalem pour rester dans leur ville, et de la jeunesse insoumise, fatiguée des soi-disant négociations et de l’occupation grandissante.
Il a la croyance des hommes vivants qui espèrent un monde meilleur pour les enfants de Palestine.
Il terminera avec nous une tournée de conférences dans une vingtaine de villes de France, organisée par « Les Amis de Jayyous » (village palestinien coupé de ses terres agricoles par le mur d’annexion).
(La conférence se déroulera  en français)

Découverte de la Librairie Résistances et animation Palestine

samedi 12 mars de 14 H à 20 H
Découverte de la librairie Résistances, un espace unique en France, et découverte de la Palestine, au travers des livres, de l’artisanat palestinien, d’une nouvelle expo photos, de films, spectacles et débats : notez bien la date et venez en famille : des animations sont prévues pour les enfants.
Un programme exceptionnel le 12 mars avec :
 • la projection de nombreux films d’action
 • des spectacles et des chansons pour tous
 • des débats sur la lutte du peuple palestinien et le soutien que nous pouvons lui apporter
 • un buffet amical pour le goûter des petits et grands
 •  la présentation à 17 H 30 du livre « L’Echange » que vient de publier Christophe Oberlin, sur les négociations secrètes qui ont duré 5 ans pour aboutir à l’échange du soldat israélien Gilad Shalit contre un millier de prisonniers politiques palestiniens.
Le grand chirurgien français qui poursuit depuis des années ses missions chirurgicales à Gaza, décrit également dans ce livre, la vie de plusieurs prisonniers palestiniens, leur situation et leur résistance à l’intérieur des geôles de l’occupant israélien.
 • Et vous pouvez venir avec vos enfants : des jeux et ordinateurs sont prévus pour eux
L’ENTRÉE EST GRATUITE, SUR RÉSERVATION : ECRIVEZ-VOUS À :
info@europalestine.com en nous indiquant votre nom et le nombre de personnes qui vous accompagneront.

Marine Le Pen est …. « La Présidente »

Présentation, dédicaces et débat avec Farid Boudjellal et François Durpaire
Jeudi 25 février à 19h.
les auteurs de la BD « La Présidente » : Marine Le Pen est élue présidente de la République le 7 mai 2017, battant François Hollande de quelques dizaines de milliers de voix….
On vous laissera découvrir la suite. Les textes et les dessins qui portent sur les neuf premiers mois du mandat de Marine Le Pen, sont excellents et montrent une parfaite connaissance des mécanismes économiques, médiatiques et institutionnels.
Un régal en vente dès maintenant à la Librairie Résistances.

Les arrestations d’enfants de Jérusalem Est : Deux Palestiniens viennent nous en parler

VENDREDI 19 FEVRIER À PARTIR DE 18 H
Jawad Siyam et Alex Abu Ata seront à la librairie Résistances pour nous montrer la situation des enfants arrêtés, emprisonnés et empêchés d’étudier par l’occupant israélien à Jérusalem Est. Nous comptons sur votre présence !

Projection de deux courts films sur l’arrêt et l’emprisonnement d’enfants et sur les restrictions à l’accès à l’éducation pour les enfants Palestiniens de Jerusalem Est.
Les films seront suivis d’iun débat sur les violations des droits des enfants palestiniens, et leur impact sur la vie de ces enfants.
 • Jawad Siyam est le directeur et fondateur de Madaa et du Wadi Hilweh Information Center à Silwan, quartier de Jerusalem Est, particulèrement affecté par les démolitions de maison, et l’expulsion des Palestiniens au profit des colons israéliens.
Le centre organise des activités pour les enfants de Silwan, avec une librairie et un coin informatique. Il est en première ligne concernant les arrestations d’enfants Palestiniens a Jerusalem Est, ainsi que sur les activités des colons israéliens, notamment à Silwan et dans la Vieille Ville.
 • Alex Abu Ata est défenseur de la cause des enfants au sein de « War Child » (La guerre aux enfants ») à Jerusalem Est. War Child est également présente dans la Bande de Gaza et dans la Vallée du Jourdain en Cisjordanie. War Child collabore avec des communautés Palestiniennes vulnérables en offrant des activités psychosociales pour les enfants, mais s’implique également dans le domaine légal, notamment les arrestations d’enfants à Jerusalem Est.
Et Alex Abu Ata est francophone.
Une exposition photos accompagnera cette présentation.

Etat d’urgence, état d’exception. Ses origines, ses causes profondes et les moyens de le combattre

Flyer-DEF
Conférence-Débat Mercredi 17 février à 19h organisée par le quotidien en ligne www.RevolutionPermanente.fr
Après la sidération des attentats, nous avons eu droit au serrage de vis. Cela fait un certain temps que l’Etat nous habitue à se montrer sous son aspect le plus policier, certes. Mais avec les tueries de novembre, le gouvernement socialiste l’a renforcé et codifié. L’état d’urgence a été prolongé et Hollande souhaite un grand élan national autour de ses propositions les plus réacs, à commencer par la déchéance de nationalité. Ce faisant, les socialistes au gouvernement, déjà passablement lepénisés, continuent à faire le lit de la droite et de l’extrême droite. Ils poursuivent en Iraq et en Syrie un interventionnisme impérialiste qui aggrave la situation de chaos que vit le Proche et Moyen Orient. Sur le plan intérieur, ils en profitent pour renforcer une guerre tous azimuts contre les quartiers, les populations racisées et contre le monde du travail, avec les 8 de Goodyear dont on voudrait faire un exemple.
Comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons et en débattre, pour mieux organiser les résistances, c’est ce que propose le quotidien en ligne RévolutionPermanente.fr.
Conférence-débat organisée par le quotidien en ligne www.RevolutionPermanente.fr
Evènement Facebook : https://www.facebook.com/events/1113914138632294/Flyer-DEF.jpgFlyer-DEF2.jpg

Luttes sociales et politiques en Europe : différences et similitudes.

Invitation_rencontre 12 février
Le Collectif communiste POLEX vous invite à une rencontre débat.
Vendredi 12 février à 17h30
Intervenants :
Philippe CORDAT, syndicaliste français (CGT)
Pierre MARSHALL, militant britannique (CPB)
Miguel MEDINA, syndicaliste espagnol (CCOO, Granada)
Jose Maria ALFAYA, militant espagnol (PCE, Madrid).

Horaires de fin d’année

La Librairie Résistances sera ouverte le jeudi 31 décembre de 14h à 19H.
Fermeture le vendredi 1er janvier.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Deux mois au coeur de l’occupation en Palestine : Patricia et Gérard témoignent

article_ge_rard_et_patricia_en_palestine
Patricia et Gérard, militants de notre association à Albertville, viennent de passer deux mois en Palestine occupée.
En attendant leur récit détaillé à la librairie Résistances à Paris le 23 janvier prochain, ils nous livrent cet aperçu vidéo, aussi bref que saisissant, ainsi qu’un article dans le journal « La Savoie ».

« Ne touchez pas au code du travail ! » Réunion publique à l’initiative du POI-D

Le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique (POID, le POI des Origines)
invite les signataires de l’appel « Ne touchez pas au code du travail ! »
à une réunion publique le mercredi 16 décembre, à 19 heures
Vous avez signé l’appel « Ne touchez pas au code du travail ! » au carrefour Guy Môquet, devant l’hôpital Bichat ou Bretonneau, devant la faculté de Clignancourt.
Comme il l’a déclaré le 4 novembre, le gouvernement Hollande-Valls a décidé de «  réécrire » le code du travail. Chacun a compris : c’est une attaque contre le socle de nos droits ouvriers qui appelle une riposte unie des travailleurs et de leurs organisations afin de faire reculer le gouvernement.
Le POI mène cette campagne pour le maintien de l’actuel code du travail depuis fin septembre en faisant signer l’appel qui porte cette exigence :
FMI, Union européenne, MEDEF, gouvernement Hollande-Valls ! Ne touchez pas au code du travail !

Présentation de : « Je suis Charlie. Ainsi suit-il »

couv_je_suis_charlie-9fc98
Olivier Le Cour Grandmaison, Cédric Cagnat, Marie-Dominique Garnier et Alain Brossat nous présenteront cet ouvrage collectif intitulé « Je suis Charlie. Ainsi suit-il ».
« Pendant quelques semaines, il n’a pas fait bon de ne pas être Charlie », soulignent les auteurs.
Ce livre, d’une brûlante actualité, analyse la face cachée de ce moment, critique le trait intolérant de cet attroupement derrière le gouvernement, « refusant de renoncer à la réflexion politique, d’embrayer sur les effets massifs du rouleau compresseur médiatique, et de céder à une forme de dictature de l’émotion, par ailleurs nécessairement sélective en ses indignations. »
Alain Naze l’un des auteurs, qui enseigne la philosophie, avait écrit après les attentats du 11 janvier dernier :
« Si, dans le cadre d’une sorte d’union sacrée, allant pour ainsi dire du Parti de gauche au Front national, Sarkozy parle aujourd’hui d’une « guerre déclarée à la civilisation », c’est bien qu’il reproduit le schéma même de l’Etat colonial que la France n’a jamais tout à fait cessé d’être, mais aussi celui qu’adoptèrent les Etats-Unis, pour exporter la « Démocratie » en terre irakienne (et les « valeurs » occidentales utilisées par l’Administration américaine furent bien alors, de façon cette fois évidente, des armes de guerre).
Si les valeurs occidentales sont la civilisation – conclusion inévitable dans le cadre d’une partition du monde s’adossant à un schéma progressiste de l’histoire, et opposant un Occident éclairé et moderne à un monde non occidental obscurantiste et rétrograde – , comment s’étonner d’attentats aussi barbares, puisque, aussi bien, nous n’aurions alors, face à « Nous », que des hordes de « barbares », abrutis d’obscurantisme.
Si nous restons dans cette position intellectuellement aveugle et autarcique, tout occupés à nous féliciter d’être, « Nous », excellents Occidentaux, tellement « bons », « justes », « tolérants », etc., nous ne comprendrons jamais rien à la violence que nous produisons, et donc rien non plus à la violence qui nous affecte à certaines occasions. »

La Crise Migratoire, alibis et réalités

migrants barbelés bébés
Conférences-débat sur « Crise Migratoire », alibis et réalités : un décryptage de la « crise » actuelle et des réponses nationale et européennes par des spécialistes, sur le terrain, de la migration et du droit des étrangers et du droit d’asile.
Interventions et débat avec :
Claire Rodier, juriste au Gisti, et co-fondatrice du réseau Migreurop, sur la « crise migratoire » et les réponses sécuritaires aux portes de l’Europe, dans la continuation d’une politique de gardiennage des frontières de l’espace Schengen déjà ancienne.
Eve Shahshahani, avocate et responsable des programmes asile à l’ACAT, sur les réponses politiques et législatives à la « crise » en France. quand l’afflux massif fantasmé sert d’alibi à la réduction des droits.
Laure Blondel, coordinatrice générale de l’Anafé, pour un éclairage sur une des zones d’ombres, peu connues du grand public: les zones d’attentes, sas de non droit à la frontière. l’interface entre l’extérieur et l’intérieur de la France.

L’AMDH-Paris-IDF vous convie à une rencontre avec Taline et Zakaria MOUMNI, auteurs du livre « l’homme qui voulait parler au roi »

9782702158036-001-T
Organisée par l’Association Marocaine des Droits Humains
Dédicaces entre 18h30 et 19h, conférence-débat à 19h.
Né le 4 février 1980 à Rabat, Zakaria MOUMNI est sacré champion du monde poids moyen en kick-boxing en 1999 à Malte. A son retour au Maroc, il demande l’application du dahir royal n°1194-66 du 9 mars 1967, stipulant que tout sportif Marocain, champion du monde a droit à un poste de conseiller sportif au sein du ministère de la jeunesse et des sports marocain. Un droit que Zakaria MOUMNI n’arrive pas à faire valoir. Pire encore, face à sa persévérance, il a été enlevé à l’aéroport de Rabat le 27 septembre 2010, puis séquestré et torturé par la DGST marocaine au centre de Témara durant 4 jours, suite auxquels il a été condamné à 3 ans de prison ferme le 4 octobre 2010 dans un procès monté de toutes pièces.
Suite à ces événements, son épouse, Taline MOUMNI, avec le soutien de plusieurs ONG nationales et internationales, dont l’AMDH au Maroc et en France, l’ASDHOM et d’autres, a mené un combat sans relâche pour la libération de Zakaria. Ce dernier sera finalement libéré le 4 février 2012 après avoir passé 17 mois dans les geôles marocaines.
Après sa libération, l’ex-champion du monde de kick-boxing est plus que jamais décidé à obtenir justice. Zakaria MOUMNI exige alors la condamnation de ses tortionnaires, notamment Abdellatif HAMMOUCHII, le patron de la DGST (contre-espionnage marocain) et l’actuel directeur général de la Direction Général de la Sûreté Nationale (DGSN), qu’il affirme avoir aperçu durant les quatre jours où il a été torturé dans la prison de Témara, et celle de Mounir MAJIDI, secrétaire particulier du roi. Zakaria et Taline MOUMNI feront aussi l’objet de plusieurs intimidations et chantages.
Cette histoire bouleversante est racontée par Zakaria et Taline MOUMNI dans un livre intitulé « l’homme qui voulait parler au roi », un livre dont l’AMDH-Pairs/IDF propose une lecture/débat en présence des auteurs le 27 novembre 2015 à 18h30 à la librairie Résistances 4 Villa Compoint, 75017 Paris, afin d’alerter l’opinion publique sur l’existence de traitements bafouillant les droits des citoyens marocains et de raconter aussi l’histoire d’un jeune couple face à un Etat tortionnaire.
Pour tout contact :
Email : amdh.paris@gmail.com
Site Web: www.amdhparis.org
Facebook: AMDH Paris IDF Association Marocaine des Droits Humains – Section Paris/IDF

ATTENTION : Le débat France Côte d’Ivoire est ANNULÉ

CouvFranceCote_600px_f3b0e7907abf34994a206163e6770b45
A la demande de l’auteure et de son éditeur, la conférence débat est annulée.
Nous vous invitons néanmoins à lire le livre de Fanny Pigeaud.
Une analyse sans concession de l’implication de la France dans le drame ivorien.
Fanny Pigeaud présentera son livre et débattra avec ses invités (liste à venir) et le public.
Accueil à partie de 19h, conférence à 19h30.
2010, élection présidentielle en Côte d’Ivoire, le président sortant Laurent Gbagbo affronte au second tour Alassane Ouattara. Le contexte est tendu : le pays, premier exportateur mondial de cacao, sort de près de vingt ans de crises politiques et militaires à répétition.
Tentatives de coup d’État, rébellion, pays coupé en deux pendant dix ans entre un Nord rebelle et un Sud loyaliste, massacres, instrumentalisation des identités, énormes enjeux économiques en toile de fond. La présidentielle va-t-elle permettre de mettre fin à ce cycle infernal ? Non, elle dégénère, Gbagbo et Ouattara disent chacun avoir remporté le scrutin. La communauté internationale prend parti, déclare Ouattara vainqueur et pourtant Gbagbo ne lâche pas le pouvoir.
Pour la première fois de son histoire, l’ONU entre directement en guerre : elle décide, sous l’impulsion de la France, ancienne puissance coloniale, de mener une opération militaire à Abidjan avec l’implication de l’armée française. Officiellement, pour des raisons humanitaires. Le 11 avril 2011, cette intervention se solde par l’arrestation de Gbagbo, aujourd’hui en détention à la Cour pénale internationale à La Haye. L’histoire semble terminée.
Cependant les soutiens à Laurent Gbagbo sont nombreux, la validité de l’élection est mise en doute, des voix s’élèvent pour contester la version officielle. Qui croire ? C’est sur cette histoire récente que se penche Fanny Pigeaud entrant dans le détail de l’élection présidentielle de 2010, elle démonte le mécanisme qui a mené le pays vers la guerre. Elle explore les implications régionales, françaises et internationales. Et s’interroge : la présidentielle a-t-elle été organisée correctement, comme l’ont affirmé dirigeants et médias occidentaux ? Les raisons de l’intervention de l’ONU et de la France étaient-elles réellement humanitaires ?
Sans concession, l’auteure, à la veille d’une nouvelle élection présidentielle prévue fin 2015, consulte les faits, revient plusieurs années en arrière, écoute et interroge, déroule à nouveau l’histoire pour distinguer le vrai du faux, apporte des informations inédites sur le rôle de la France dans la guerre qui s’est jouée en 2011. C’est une véritable enquête au cœur des relations France-Côte d’Ivoire, au cœur de manœuvres politiques, de luttes féroces pour le contrôle des ressources de la Côte d’Ivoire, qu’elle nous invite à suivre. Le récit d’une histoire violente, tronquée, voire « truquée ? ».

 • ISBN : 978-2-36413-062-3
 • Format : 15 x 22 cm
 • Pages : 256 pages
 • Prix : 24 euros

ATTENTION !!! La conférence sur le Quartet Tunisien EST ANNULÉE

Le-dialoge-national-tunisien-avec-bandeau-1ere-de-couvpng-300x422
LA CONFÉRENCE EST ANNULÉE EN RAISON D’UN EMPÊCHEMENT DU COORDINATEUR DE L’OUVRAGE

Le livre est disponible à la Librairie au prix de 15 euros.
Hatem M’RAD, professeur de Sciences Politiques, présentera un ouvrage collectif consacré Quartet du Dialogue national Tunisien, récipiendaire le 9 octobre du Prix Nobel de la Paix pour l’année 2015.
L’UGTT, l’UTICA, l’Ordre des Avocats et la Ligue tunisienne des Droits de l’Homme, formant ce Quartet entrent ainsi avec grand honneur dans l’histoire de la Paix et de la démocratie.
Les éditions Nirvana viennent de publier un livre qui est le produit final d’une enquête de terrain, lancée en novembre 2014 et achevée en juillet 2015, et qui a permis de recueillir des données de première main auprès des parties prenantes engagées dans le Dialogue national, à travers 26 interviews conduites avec des leaders et responsables de partis politiques, des représentants du Quartet, les médiateurs du dialogue et des figures de la vie politique qui ont participé au Dialogue national ou qui l’ont observé de l’extérieur.
Ces données ont été enrichies par les résultats de quatre Focus groups (entretiens collectifs), organisés à Tunis, Bizerte, Sfax et Douz, tendant à recueillir des informations sur les perceptions du Dialogue national à partir d’un échantillon restreint composé de 32 personnes représentant l’opinion publique à travers différentes régions du pays aussi bien du nord que du sud.
Le livre se présente en trois langues indépendantes l’une de l’autre : français, arabe et anglais.
Accueil à partir de 19h, conférence à 19h30.

IDBIHI, parcours d’un marocain de Renault-Billancourt à l’Olympia (1968-1987) de Youssef Haji

Affiche_Idbihi-723x1024
Largement illustré de photos, archives et documents exclusifs, l’ouvrage IDBIHI a la particularité de montrer la réalité d’une vie d’immigré marocain dans les usines Renault Billancourt dans sa globalité : La solidarité, les fêtes, l’exploitation, le racisme, l’humiliation. La liaison entre la vie de l’usine et l’extérieur qui comptait énormément pour un migrant dont la famille était au pays y est formidablement traitée. Sous la plume de son ami Youssef Haji, Mostafa Idbihi avec sobriété, sans excès, rappelle et fait revivre cette période très complexe tant au Maroc qu’en France. D’ouvrier chargé du contrôle des véhicules, Mostafa devint aussi imprésario. La journée, en blouse verte chez Renault, le soir en smoking en compagnie des stars du moment.. Mostafa Idbihi – l’ouvrier et l’imprésario – fut omniprésent dans le soutien à la dignité des travailleurs immigrés et bien après son départ de l’« Usine », il continue à entretenir la promotion des cultures du Maghreb comme lien social.
Août 2015
21 x 21
148 pages
23 €
ISBN 9789954954737
En complément, une article sur le livre et l’auteur : http://www.yabiladi.com/articles/details/38309/youssef-haji-retrace-d-un-ouvrier.html

Hillary Clinton. La Reine du Chaos, présenté par son auteure Diana Johnstone

couv-Hillary-Clinton1-567x850
Diana Johnstone analyse le lien entre les ambitions d’une politicienne sans scrupule, Hillary Clinton, et la machine qui sous-tend “l’empire américain” : le complexe militaro-industriel, les médias, le lobby pro-israélien, et les intellectuels qui orientent le discours sur les droits de l’homme, le multiculturalisme ou les droits de minorités en faveur de la guerre perpétuelle.
Passant en revue les conflits au Honduras, au Rwanda, en Libye, Bosnie, Kosovo, Irak, Syrie et Ukraine, Diana Johnstone illustre une caractéristique de l’empire américain qui diffère des empires passés : une volonté de destruction d’ennemis potentiels plutôt que d’occupation et d’exploitation.
En se faisant la porte-parole de “gauche” de l’offensive actuelle contre la Russie, avec le risque de guerre nucléaire qu’elle entraîne, Hillary Clinton renforce un des principaux dangers qui menacent l’humanité aujourd’hui.
DIANA JOHNSTONE
Hillary Clinton. La Reine du Chaos
Prix : 19 euros
Référence : 978-2-915854-85-5
Format : 14 x 21
Nombre de pages : 232

Caliban et la Sorcière de Silvia Federici

arton44
De nouveau disponible, ce livre indispensable revisite les origine du capitalisme dans une perspective marxiste et féministe. Traitant des communs et leurs enclosures, il enrichit la réflexion sur les nouveaux communs qui se développe aujourd’hui avec l’ambition de concurrencer tant le marché que l’état.

Caliban et la Sorcière,Femmes, corps et accumulation primitive

Silvia Federici revi­site ce moment par­ti­cu­lier de l’his­toire qu’est la tran­si­tion entre le féo­da­lisme et le capi­ta­lisme, en y intro­dui­sant la pers­pec­tive par­ti­cu­lière de l’his­toire des femmes.
Elle nous invite à réflé­chir aux rap­ports d’exploi­ta­tion et de domi­na­tion, à la lumière des bou­le­ver­se­ments intro­duits à l’issue du Moyen Âge. Un monde nou­veau nais­sait, pri­va­ti­sant les biens autre­fois col­lec­tifs, trans­for­mant les rap­ports de tra­vail et les rela­tions de genre. Ce nou­veau monde, où des mil­lions d’escla­ves ont posé les fon­da­tions du capi­ta­lisme moderne, est aussi le résul­tat d’un asser­vis­se­ment sys­té­ma­ti­que des femmes. Par la chasse aux sor­ciè­res et l’escla­vage, la tran­si­tion vers le capi­ta­lisme fai­sait de la moder­nité une affaire de dis­ci­pline. Discipline des corps fémi­nins dévo­lus à la repro­duc­tion, consu­més sur les bûchers comme autant de signaux ter­ri­fiants, tor­tu­rés pour lais­ser voir leur méca­ni­que intime, anéan­tis socia­le­ment. Discipline des corps d’escla­ves, servis à la machine sociale dans un for­mi­da­ble mou­ve­ment d’acca­pa­re­ment des res­sour­ces du Nouveau Monde pour la for­tune de l’ancien.
Le capi­ta­lisme contem­po­rain pré­sente des simi­li­tu­des avec son passé le plus vio­lent. Ce qu’on a décrit comme bar­ba­rie et dont aurait su triom­pher le siècle de la raison est cons­ti­tu­tif de ce mode de pro­duc­tion : l’escla­vage et l’anéan­tis­se­ment des femmes n’étaient pas des pro­ces­sus for­tuits, mais des néces­si­tés de l’accu­mu­la­tion de richesse. L’auteur nous invite à par­ta­ger son son regard d’his­to­rienne et de fémi­niste sur la situa­tion actuelle et sur ses méca­nis­mes.
Silvia Federici (née en 1942 à Parme en Italie) est une uni­ver­si­taire amé­ri­caine, ensei­gnante et mili­tante fémi­niste radi­cale. Elle est pro­fes­seure émérite et cher­cheuse à l’Université Hofstra à New York.

Henning Mankell, mort d’un honnête homme.

QUIZ_Les-titres-des-romans-dHenning-Mankell_3491
66yE0fMOp2wlWTtXezMZV65aPpM8EGswXDdnVrgwGhedDsP4RywaAw-cover-large
L’auteur suédois de polar est décédé ce week-end, nous laissant orphelins à la fois d’un grand conteur d’histoires noires et d’un militant des droits humains qui n’oubliait jamais la Palestine dans ses combats.
Henning Mankell était l’inventeur du commissaire Wallander, son héros taiseux et neurasthénique qui tout au long de ses aventures nous rappelait que la Suède n’est pas seulement la patrie d’Ikea et du compromis social-libéral mais aussi un pays qui n’a jamais assumé ses accointances avec le régime hitlérien,  un pays où le racisme et l’inégalité prospéraient sous le voile de l’état providence.
Il partageait sa vie entre la Suède et le Mozambique, entre la blancheur du septentrion et la noirceur de l’Afrique, mixant les appartenances, renversant les rôles et nous appelant à toujours douter de nos certitudes.
Parlant de son engagement dans la défense des droits du peuple palestinien et de sa participation à la flottille pour Gaza, il disait : « Je suis né la même année qu’Israël. J’ai grandi et vécu avec ce conflit. Ce que l’on voit là-bas est bien le fantôme de l’apartheid. Cette histoire est le symbole du fait qu’aussi longtemps qu’un homme n’est pas libre en ce monde, personne ne l’est. »
Mankell avait eu l’élégance de clore le cycle de son héros récurrent avant de tirer lui-même sa révérence. Il nous laisse ces onze romans « wallandériens » (et cinq nouvelles) dont la lecture se révèle rapidement addictive, d’une façon d’autant plus surprenante qu’il ne s’y passe pas grand chose sauf le grand trouble de la vie.
Le reste de son oeuvre, romans, livres pour la jeunesse, pièces de théâtre, mérite le détour pour prendre la juste mesure d’un auteur qui pouvait aussi s’arracher du genre qui a fait sa renommée et qu’il a su, en retour, renouveler.

Une intégrale Wallander a été publiée dans la collection Opus au Seuil, en trois volumes (25,40 € chacun)
Une grande partie des livres de Henning Mankell est disponible dans la collection Points (environ 8,20 €).

Ramdane Issaad, ses livres, son parcours de rebelle

petit_papy-03c34
La librairie Résistances à Paris fait sa rentrée avec Ramdane Issaad qui présentera ses deux derniers romans… et son parcours de rebelle.

Papy Boum (aux Edition du net) : Si Léonard est un personnage de fiction, un serial killer qui a décidé de déclarer la guerre aux spéculateurs comme au laxisme de la justice, le fond de ce thriller qui se lit d’une traite est bien réel. Il s’appuie sur une situation que connait bien Ramdane Issaad, celle de ces nombreux quinquagénaires rejetés par le marché du travail, trop jeunes pour la retraite, trop vieux pour retrouver du boulot. Ceux qui finissent parfois à la rue, et dont les suicides, comme les actes de délinquance ont quasiment doublé ces dix dernières années.
De Paris à Varsovie, de la Bourgogne profonde à Saint-Tropez, de Milan à Gstaad, Ramdane Issaad nous entraîne dans les pas si folles aventures d’un senior qui essaie d’échapper à l’oppression, en jouant les Pierrot le Fou.
Ancien documentariste pour la télévision publique française, licencié à 50 ans, Ramdane Issad a lui aussi roulé sa bosse. Né à Paris, de père algérien et de mère normande, Il a d’abord éxercé la médecine durant 3 ans dans un cabinet populaire parisien, avant de se consacrer pleinement à l’écriture et à la réalisation de documentaires pour la télévision.
Se définissant proche de la pensée de Gilles Deleuze, il a déjà publié de nombreux romans et essais dont, Le Vertige des abbesses, (Denoël 1990), Rushes (Seuil 2003), fiction documentée sur le génocide rwandais et son traitement par les médias français soumis à la propagande d’État, La Dictature d’Hippocrate, essai sur le complexe médico-industriel, sans compter ses multiples pamphlets sur internet.
Il présentera également le 3 octobre « En attendant l’Eldorado », histoire de Sam Saraindead, exilé fiscal français, qui vit caché sous une fausse identité au fin fond des terres arides du Nouveau Mexique et y circule anonyme parmi la faune des marginaux ou des exclus, des trafiquants de marijuana, ou encore des retraités migrateurs en mobil home à la recherche de soleil pas cher. Jusqu’à ce qu’il épouse peu à peu la cause amérindienne et la vision du monde de ces peuples dont la pensée magique reste vivaces face à une société américaine devenue inhumaine et oppressante.

Révolution Tunisienne : Regards croisés sur le projet de loi dite de réconciliation économique et financière

Capture d’écran 2015-09-09 à 17.17.39

 Organisé par l’association « les indignés- jeunesses du 14 janvier »

Le projet de loi dite de réconciliation économique et financière, soumis par le président de la république de la Tunisie Monsieur Béji Caïd Essebsi provoque des réactions et des prises de positions politiques très tranchées.
Ce projet de loi divise les tunisiens, une minorité est pour l’adoption de cette loi au détriment de la majorité qui est contre. Certains partis politiques, des ONG locales et internationale ont même conseillé son retrait pur et simple, mais la coalition Nidaa Tounes – Nahda- Afaq Tounes et Al Watani Alhorr, refuse de suivre ces conseils ! Des manifestations ont eu lieu ou sont programmées pour faire reculer le gouvernement et le président !
Comment comprendre ce qui se passe ? Pourquoi une telle levée de boucliers ? Quels sont les enjeux politiques, économiques et financiers de cette bataille ? Peut-on déjà et doit-on décrire les retombées sociales de cette loi si elle devrait être entérinée ?
Pour ce faire, fidèle à son objectif de pérennisation des acquis de la révolution notamment le débat démocratique et la liberté d’expression, l’association « les indignés- jeunesses du 14 janvier », engage le débat en réunissant un groupe de militants et d’acteurs politiques , des experts économistes et des sociologues tunisiens afin d’aider à clarifier le débat en y apportant les éléments utiles pour( l’intelligence) essayer de débloquer la situation.
Conférence-Débat  Samedi 12 Septembre 2015,  14h-19h à la  Librairie Résistances
avec la participation de :
Mr Ayachi Hammami
Mme Kalthoum Kannou
Mr Gilbert Naccache
Mr Achraf Ayadi
Mr Mehrez Chebbi
Contacts presse :
Wissem Essid , 0652913515 , essidwissem@yahoo.fr