۱۳۹۰ مهر ۱۶, شنبه

انتشار کتاب «سرمايه»به زبان ساده شورای دانشجويان و جوانان چپ ايران منتشر کردانتشار کتاب «سرمايه»به زبان ساده
شورای دانشجويان و جوانان چپ ايران منتشر کرد

سرمايه


(به زبانِ ساده)


کارل مارکس


فردريش اِنگِلس


ترجمه ای از کتاب:

zoku sihon- ron


تصويرگَر: Variety Art Works


تدوين و تنظيم کننده: َayaho Usada


تهيه شده توسط انتشاراتِ: East Press


چاپِ اول/ توکيو/ 2009


برگردانِ: اولدوز درخشان


ويراستاران: عباس​شاد، پژمان​رحيمی


امور فنی و اجرايی:


سارا کوشش، ندا شايان، آزاد​پاکباز، جاويد​جويان


دانلود جلد اول در اين آدرس:
http://shorayejavanan.files.wordpress.com/2011/10/capital-1-fin.pdf

دانلود جلد دوم در اين آدرس:
http://shorayejavanan.files.wordpress.com/2011/10/capital-2-fin.pdf

--

وزن و اعتبار نایاک در جامعه ایرانی: گزارش تصویری

وزن و اعتبار نایاک در جامعه ایرانی: گزارش تصویری PDF Print
Thursday, 06 October 2011 18:27
فوروم ایرانیان، 6 اکتبر 2011
این گزارشی است از قدرت نمائی نایاک که با ادعای 4000 عضو و 43000 هوادار فعال، پس از دو ماه بسیج و تبلیغات گسترده، توانسته بین 15 تا 20 نفر را گرد آورد. حال، بی اعتباری نایاک را با حمایت رسمی مسئولان وزارت خارجه از این سازمان کنار هم بگذارید تا با سیاست مماشات بهتر آشنا شوید
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
از دو ماه پیش، سازمان لابی نایاک که بخاطر روابط پنهان و آشکار تریتا پارسی با سران جمهوری اسلامی بشدت بی اعتبار شده است، تصمیم گرفت تا با بسیج سراسری اعضا و هواداران خود، یک نمایش قدرت در واشنگتن براه بیندازد. از همین رو، با رزور هتل و سالن کنفرانس در کنگره، یک کنفرانس سه روزه در واشنگتن براه انداخت.
این سازمان مدعی داشتن 4000 عضو و 43000 هوادار فعال در آمریکاست. ادعائی که بر طبق اسناد داخلی خود نایاک، دروغی گزاف بیش نیست.
طی دو ماه گذشته، این سازمان با ارسال دهها ایمیل و دعوتنامه، از همه اعضاء و هواداران درخواست کرد که در این کنفرانس حضور یابند. عکس زیر یکی از این آگهی هاست:

 
عکس زیر مجموعه کسانی است که روز اول همایش برای بازدید از کنگره جمع شده اند که رویهم 36 نفرند. حال در نظر بگیرید که در این عکس، نزدیک به 20 نفرشان کارمندان حقوق بگیر نایاک در واشنگتن و کارآموزان این سازمان در کنگره میباشند. بنابراین، معلوم میشود که تعداد اعضای نایاک که برای شرکت در این کنفرانس از سراسر آمریکا به واشنگتن آمده اند 15 نفر بیشتر نمی باشددر این عکس تریتا پارسی برای حاضران در کنگره صحبت میکند

عکس زیر کلاس آموزشی برای شرکت کنندگان در کنفرانس است

برای جذاب کردن این کنفرانس و جلب ایرانیان برای شرکت در آن، نایاک دو جلسه سخنرانی نیز ترتیب داد. در اولین جلسه، هنری ووستر مسئول میز ایران در وزارت خارجه، جان لیمبرت، آلن ایر یکی از سخنگویان وزارت خارجه، رامین عسگرد مسئول صدای آمریکا، روزبه پارسی (برادر تریتا) که از اروپا آمده بود و ... سخنرانی کردند. عکس های زیر مربوط به این جلسه سخنرانی است که شامل کارمندان نایاک، اعضای سازمان، میهمانان و کارمندان کنگره است


روز بعد، جلسه سخنرانی دوم برگزار شد. این بار، بیژن خواجه پور رئیس کمپانی آتیه بهار در تهران که دلال جمهوری اسلامی است بهمراه چند نفر دیگر سخنرانی کرد. خواجه پور کارفرمای سابق تریتا پارسی است که طبق اسناد دادگاه به وی حقوق میداده است

عکس زیر کل شرکت کنندگان در سخنرانی دوم است که شامل کارمندان کنگره و دیگر میهمانان نیز میشود.

در پایان، نایاک اعضا و میهمانان خود را برای صرف شام به رستوران برد.

در این عکس لیلا زند - نفر سمت چپ - یکی از همکاران لابی نایاک و از همکاران نزدیک رحیم مشائی در کنار آلن ایر در ضیافتی که در رستوران برگزار شده دیده میشود.

این یکی از آخرین عکس های لیلا زند عضو نایاک و همکار لابی تریتا پارسی با رحیم مشائی در تهران است
این گزارشی است از قدرت نمائی نایاک که با ادعای 4000 عضو و 43000 هوادار فعال، پس از دو ماه بسیج و تبلیغات گسترده، توانسته بین 15 تا 20 نفر را گرد آورد. حال، بی اعتباری نایاک را با حمایت رسمی مسئولان وزارت خارجه از این سازمان کنار هم بگذارید تا با سیاست مماشات بهتر آشنا شوید.