۱۳۹۲ خرداد ۱۱, شنبه

هم میهن، رأی تو قفل دیگری است بر زنجیرهای من!

هم میهن، رأی تو قفل دیگری است بر زنجیرهای من!


برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی در مقابل خواسته های مردم نباید در خیمه شب بازی انتخابات فرمایشی شرکت کرد. ما در انتخابات شرکت نخواهیم کرد، شما نیز شرکت نکنید.


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 هم میهن، رأی تو قفل دیگری است بر زنجیرهای من!

پس از ۳۵ سال حاکمیت جمهوری اسلامی که طبق گفته خودشان هر سال یک انتخابات برگزار کرده اند و البته که تمامی انتخابات را گزینشی و مهندسی شده انجام داده ضمن این که هیچ گونه آزادی برای کاندید شدن وجود نداشت با این حال بین خودشان نیز هر روز بیشتر گزینشی عمل کرده و می کنند. در جمهوری اسلامی سرمایه داری هرگز انتخاباتی صورت نگرفته است که در آن دزدی رأی و تغییر نتایج صورت نگرفته باشد هر چند اگر تخلف هائی هم صورت نمی گرفت فرق نمی کرد چرا که در سرمایه داری به خصوص در سرمایه داری مانند جمهوری اسلامی انتخابات در کلیت خود فریب انسان ها است!
 مردم، فراموش نکنید تمامی حرکت های دولت و نهادهای نظام نشان می دهند که انتخابات کاملا مهندسی شده و یک خیمه شب بازی است! در این خیمه شب بازی حتی نزدیکترین افراد خود را از شرکت در قدرت حذف می کنند چه رسد به  شما مردم آزادیخواه که هدف از گزینشی کردن انتخابات در واقع حذف شما از تصمیم گیری در قدرت بوده و هست. جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دخالت شما در قدرت، نمایندگان واقعی شما را یک ماه یا بیشتر مانده به برگزاری انتخابات به دستور نهادهای مختلف و نیروی انتظامی شروع به دستگیری می کنند! از جمله نمایندگان واقعی شما فعالین کارگری و  مدنی، اجتماعی و سیاسی هستند که بیشتر آنها اکنون در زندان ها تحت فشار قرار دارند یا بسیاری از آنها را در قتل عام های متعددی کشتند و یا مجبورشان کردند برای زنده ماندن ترک وطن کنند تا شما مردم  نتوانید قدرت را به دست بگیرید یا حتی نتوانید اظهار نظر بکنید!
 جمهوری اسلامی با بهانه قرار دادن شرکت شما مردم در انتخابات گزینشی و مهندسی شده برای عملکرد ضد انسانی گذشته خود و گسترش هر روزه کارهای ضد کارگری و ضد مردمی خود کسب مشروعیت می کند! (گزینشی و مهندسی کردن انتخابات از تحمیل آری یا نه در اولین انتخابات یا همان همه پرسی شروع شد!)
 امروز حاصل ۳۵ سال حاکمیت جمهوری اسلامی یا بهتر است بگوئیم ۳۵ انتخابات گزینشی و مهندسی شده عبارت از: اخراج های فردی و دسته جمعی و بیکاری میلیونی، ۷ میلیون معتاد، صدها هزار کودکان و زنان خیابانی، صدها هزار کودک کار، پائین آمدن سن فحشا به ۱۲ سال، فروپاشی خانواده ها و تعیین دستمزد یک چهارم زیر خط فقر برای کارگران، بازماندن کودکان و جوانان از تحصیل، سرکوب تشکل های کارگری و مردمی، کشتار انقلابیون، گرفتار شدن مردم به خصوص جوانان در افسردگی و بیماری های روحی و روانی، رشد بی سابقه جرم و جنایت و باز پس گیری تمامی دستاوردهای انقلاب ۵۷ به سود سرمایه داران است.
 حاصل وجود جمهوری اسلامی حذف یارانه ها، گرانی سوخت، برق، تلفن و گاز، پولی شدن مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها و خدمات پزشکی و بهداشتی، بالا رفتن کرایه ها و سر به فلک کشیدن کرایه خانه است. حاصل ۳۵ سال حکومت جمهوری اسلامی کمیاب، گرانتر شدن داروها، نایاب شدن داروهای بیماری های خاص، افزایش بیماری های خاص دقیقا به دلیل کارکردهای ضد بشری حاکمیت جمهوری اسلامی است.
 همچنین با وجود ۳۵ انتخابات که نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور و ..... انتخاب می شوند و آن گاه پس از انتخاب شدن اقدام به تصویب قوانین ضد کارگری از جمله خروج کارگاه های  کمتر از ده نفر از مشمولیت قانون، تصویب قوانینی که به کارفرما اجازه می دهد هر وقت با بهانه یا بی بهانه کارگران و معلمان، پرستاران و ..... را اخراج نماید. آنها اقدام به تصویب قوانینی کردند که استخدام رسمی را ملغی کرده و قراردادهای موقت و سفید امضا را جایگزین کردند.
 همچنین نمایندگان مجلس و رئیس جمهورهای انتخاب شده طی ۳۵ انتخابات گزینشی و مهندسی شده در جمهوری اسلامی پس از انتخاب شدن اقدام به تصویب قوانین ضد کارگری، کار آزمایشی و کار استاد و شاگردی کردند. قوانینی تصویب کردند که به کارفرما اجازه می دهد در انتهای سال یا در پایان قراردادهای ۳ و ۶ ماهه کارگران را اخراج کند تا عیدی و پاداش و بیمه و ..... نپردازد و در همین حال در دور جدید قراردادها و یا اول سال جدید بابت به کار گرفتن کارگران جدید به جای کارگرانی که چند روز قبل اخراج شدند بابت هر کدام وام اشتغال زائی از منابع مالی مردم گرفته در غارت ثروت عمومی شریک باندهای حاکمیت شوند.
 نمایندگان مجلس و رئیس جمهورها پیش یا  پس از انتخاب شدن اقدام به تشکیل باندهای مافیائی کرده و یا وارد باندهای موجود می شوند و هر روز یک یا چند اختلاس چند صد میلیارد تومانی یا دلاری انجام داده اند که برخی از آنها افشا شده اند و .....
 هر روز کارگران، معلمان و ..... را اخراج می کنند، روزنامه ها را می بندند و خبرنگاران، کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و جوانان حق طلب و اعتصابی را سرکوب و زندانی می کنند. آنچه گفته شد فقط مشتی نمونه از خروار است.
 ما از کارگران، زنان، مردان، جوانان و دانشجویان و از تمامی مردم شریف ایران می پرسیم: آیا عاقلانه است با آگاهی و توجه به چنین مواردی که حاصل ۳۵ سال انتخابات گزینشی و مهندسی شده است باز هم در خیمه شب بازی انتخابات شرکت کنیم؟
 ما از تمامی کارگران و مردم آزاده می خواهیم در انتخاباتی که به حرکت ها و کارهای ضد انسانی و تصویب قوانین ضد کارگری و عملکردهای تشدید کننده بیکاری و گرانی و تورم و اختلاس و چپاول ثروت عمومی و قتل و کشتار جوانان مشروعیت قانونی می دهد شرکت نکنند و در هر فرصت مناسب که به دست آوردند دست به اعتراض بزنند. با توجه به وضعیت درونی جمهوری اسلامی سرمایه داری با کمی همت می توانیم آن را به زانو درآورده و به شکست بکشانیم. اولین قدم برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی در مقابل خواسته های مردم و کارگران شرکت نکردن در انتخابات است.
 ما در انتخابات شرکت نخواهیم کرد، شما نیز شرکت نکنید.
 شاهرخ زمانی و خالد حردانی - زندان گوهردشت

ایمیل نویسنده: 

منبع: 

http://chzamani.blogspot.de/2013/05/blog-post_23.html

فراخوان فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی در تبعید برای شرکت در جنبش تحریم فعال انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی!

فراخوان فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی در تبعید برای شرکت در جنبش تحریم فعال انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی!


صدای ما از تبعید!
کارگران, زحمتکشان و آزادگان!
آنچه امروز تحت نام انتخابات در کشورمان می گذرد, تشییع جنازه انتخابات راستین و دمکراسی است.  انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی در سی و چهار سال گذشته و با سرکوب ندای آزادیخواهان, سازمانها و احزاب کشورمان و از روی جنازه هزاران آزادیخواه و اندیشه ورز می گذرد. حضور بیدارصدها هزار تبعیدی در این سوی مرزها خود دلیلی است بر فقدان هر گونه تمایل مسئولین جمهوری اسلامی به دمکراسی و پایبندی به حقوق انسانی شهروندان کشورمان و انتصابات رژیم از کنار تبعیدیان و  خانواده های هزاران جان عزیز پاکباخته برای آزادی و دمکراسی بی اعتنا  در حال عبور است.
افکار عمومی جهانیان و وجدانهای بیدار در عرصه بین المللی را نمیتوان  با این نمایش دروغین  فریب داد و ما فعالین سیاسی , اجتماعی و فرهنگی این نمایش حاکمان وقت را بشدت محکوم می کنیم. پیام ما از( تبعید و رنج غربت ) به مردم ایران, تحریم انتصابات استبداد حاکم است.
کارگران، زحمتکشان، مزدبگیران، زنان، جوانان، دانشجویان، فرهنگیان، فرهیختگان، بازنشستگان و همه ی آنان که تحت تبعیض و سرکوب استبداد دینی بسر برده و بیشترین آسیب را با پوست و استخوان و جانِ خود و عزیزان شان تاکنون تجربه کرده اند، امروز دیگر بیدارند و تحت نام انتخابات در صدد نیستد که گول ترفند ولایت را خورده و این لکه ننگ و مصیبت تلخ را بر سر آینده فرود آرند.
شرکت در این اقدام عوام فریبانه مهر تائیدی بر مشروعیت نا داشته نظامی است که جز سرکوب آزادیخواهان و دمکراسی طلبان, جز فقر و فلاکت و جز غارت و چپاول منابع درآمد طبیعی و انسانی مردم در سر نداشته است و هرگز نیز نیت مردمی در سر نداشته است.
تحریم انتخابات کذائی جمهوری اسلامی فریاد زندانیان سیاسی و عقیدتی است که تیغ سرکوب و شکنجه جمهوری اسلامی را یا بر گردن خود احساس می کنند و یا در انتظار چوبه های دار رژیم در سلول های مخوف زندانهای جمهوری اسلامی نشسته اند.
صدای اعتراض به خون نشستگان و زخم خوردگان آزدیخواه کشورمان باشیم.
 ! رژیم را درنمایش انتخاباتی خود تنها بگذاریم و به  جنبش ( من رأی نمیدهم ) به پیوندید
 جمعی از فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی
31.05.2013
جمعه 10 خرداد هزار و سیصدو نود و دو

آدرس برای ارسال پیام ها و پشتیبانی از فراخوان:

لیست اسامی:
آمادور نویدی – وبلاگنویس و فعال سیاسی
ابراهیم آوخ – فعال سیاسی و تهیه کننده برنامه تلویزیونی
آراز فنی – فعال حقوق بشر
بهنام چنگائی – فعال سیاسی
بهروز سورن – فعال سیاسی
پروین ریاحی_ فعال سیاسی
پرویز میرمکری – شاعر تبعیدی
تقی روزبه – تحلیلگر سیاسی
جمشید صفاپور – فعال کارگری
حمید بهرامی – فعال سیاسی
ح – ریاحی – مترجم و فعال سیاسی
فرهنگ قاسمی – نویسنده و فعال سیاسی
عاطفه اقبال – زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی
عباس مظاهری – زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی
علی ندیمی – فعال سیاسی
سیامک موید زاده – فعال کارگری
سوسن شهبازی – فعال کارگری

شهرام حاجى حسيني- فعال سياسي -سوئد
کاوه – وبلاگ نویس
رضا بی شتاب – شاعر
مهرداد مهرپور محمدی – نویسنده

مريم افشارى - فعال سياسي – سوئد
محمود خادمی - وبلاگنویس
ندا نوآور – فعال حقوق بشر
نادر ثانی – فعال سیاسی


نهادها:

بنیاد آزادی اندیشه و بیان
کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین
اینفو ایران

رسانه ها:

سایت ریشه ها
سایت گزارشگران
وبلاگ خبری گزارشگران
سایت رنگین کمان

بازآفرینی واقعیت ها

سایت محمود خادمی

وبلاگ رضا بی شتاب

وبلاگ اشتراک
وبلاگ پرتو

..........
در این اعتراض بحق و حداقل اقدام، با شما و مردم ایران هم صدا هستم

سیامک مؤیدزاده

...............

درود بر شما، نه یک کلام کمتر و نه یک کلام بیشتر: سرنگونی نظام ضّد  انسان ایران راه نجات ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ایرانی در بند است
قویا،قلباً و با کمال میل امضا و پشیبانی  می‌کنم
سوسن شهبازی ،فعال کارگری
..............