۱۳۹۸ آذر ۳, یکشنبه

ر آستانه هفتاد و یکمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر - اتریش و کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – وین، اتریشدر آستانه هفتاد و یکمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر

گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر - اتریش
و
کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – وین، اتریش

از شما دعوت مینمایند

در سخنرانی

آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی
 حقوقدان، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر

Image result for karim lahidji
در مورد
دادخواهی در دوران گذار

و

خانم پرستو فروهر
هنرمند، استاد دانشگاه
/var/folders/lq/qykm7cc16hndp9gy2j0kjqj00000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/parastouforouharpicture-alliancedpa.jpg?itok=Tedih9hr
در مورد
چالش دادخواهی، روایتی از درون

شرکت نمایید

 تاریخ: جمعه، ۶ دسامبر از ساعت ۱۸ تا ۲۱ بعداز ظهر ۲۰۱۹
1090 Wien, Währinger Strasse۴۳  آدرس:
در آستانه هفتادو یکمین سا لگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر

"اگر در بی عدالتی ها بی طرف هستید، بدانید که طرف ستمگر را گرفته اید."
 دزموند توتو. از رهبران جنبش ضدآاپارتاید در آفریقای جنوبی.
هموطنان گرامی.
روز جهانی اعلامیه جهانی حقوق بشر، روزی که یاداور احترام به کرامت انسانی، حقوق مدنی و حقوق شهروندی است، فرا می رسد.
ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین توضیح می دهد: هرکس می تواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و  یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، نسب یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه ازادیهانی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره  مند گردد.
ماده پنجم: احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسا نیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده نهم: احدی را نمی توان خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود.
شور بختانه در ایران وطن عزیز ما، نقض خشن حقوق بشر و حقوق شهر وندی همچنان بیداد می کند. از آزادی بیان و اجتماعات و تقاضاهای صنفی خبری نیست که هیچ، بلکه هر گونه اعتراض به نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی با خشونت از جمله زندان وشکنجه ودر بعضی از مواقع حتی با اعدام پاسخ داده می‌شود. مجید توکلی فعال دانشجویی و زندانی سابق در مورد شکنجه خود چنین توضیح می‌دهد: در ماند گی زمانی است که پس از ضربات شدید در قسمت بالای سر، فک پایین چنان دچار آسیب شده است که پس از باز گشت به سلول امکان باز کردن دهان حتی برای خوردن آب میسر نمی باشد.
آقای رئیسی،  رئیس قوه قضائیّه در مصاحبه اخیر خود اظهار داشت که احکام قوه قضائیّه بر مبنای قوانین شریعت استوار اند و ربطی به اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارند. بنا براین، بدیهی است که با این گفتار، جمهوری  اسلامی مصمم است نقض حقوق بشر را در دستور روز خود نگهدارد.
هموطنان عزیز
هم اکنون تعداد کثیری از آزادیخواهان و مدافعین حقوق بشر در زندان های ایران بسر می برند وبا شلاق و شکنجه و تحقیر روبرو هستند. اعتراضات به حق مردم پیرامون چند برابر شدن قیمت بنزین با گلوله پاسخ داده می‌شود.
با توجه به این شرایط سخت و طاقت فرسایی که در وطن عزیز ما حکم فرماست، آیا ما می توانیم همچنان شاهد این چنین فجایعی بوده و سکوت اختیار کنیم؟ همدردی و همدلی ما با مردم بلا زده ایران، مردمی که برای احقاق حقوق شهر وندی و اجتماعی مبارزه می کنند و از همه چیز خود میگذرند و زندان و شکنجه را به جان می خرند، کوچکترین اقدامی است که ما میتوانیم انجام دهیم. از اینرو، پزشکان وکادر پزشکی مدافع حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق بشر از شما هموطنان عزیز دعوت میکنند تا با شرکت خود در جلسه ای که در روز جمعه ششم ماه دسامبر به مناسبت بزرگداشت سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بر گزار و فراخوان آن به ضمیمه ارسال می گردد، شرکت نمایید. شما می توانید با حضور خود در این نشست، نشان دهید که مردم ایران در راه مبارزه برای کسب آزادی‌های فردی و اجتماعی تنها نیستند.