http://www.roshangari.net
روشنگری.وقتی ویدیوهای بریدن سر گروگان ها توسط بنیادگرایان اسلامی یا اعدام دسته زندانیان سیاسی و مجرمان غیر سیاسی و حتی اطفال را توسط رژیم اسلامی دیدیم، تصور کردیم جهان از جنایت اشباع شده و بر این ظرف لبریز دیگر نمیتوان قطره ای افزود. اما گویا در عصر ما ظرفیت جنایت در دنیای سیاست قابل اشباع نیست. این هم تازه ترین نمونه آن که به نظر میرسد آگاهانه برای ایجاد توازن با وحشیگری های بنیادگرایان اسلامی و به رخ کشیدن توان رقابت با آن طراحی شده است. در آغاز گردش سال عبری در اسرائیل، مرد سال را انتخاب کرده اند. نویسنده الاهرام هفتگی مشاهدات خود را از تلویزیون اسرائیل و ,دستاوردها, ی مرد سال اسرائیل گزارش کرده است.آنچه در این نمونه قابل توجه است خود اعمال جنایی نیست که متاسفانه دیگر جهان به آن عادت کرده است. بلکه تعریف جنایت به عنوان یک معیار ارزش در کشوری است که نظام جهانی آن را به عنوان یک دموکراسی به رسمیت می شناسد.
haim-zach
تجلیل از جنایت پیشگی
شنبه گذشته وقتی امانوئل روزین گوینده محبوب کانال ۲ تلویزیون اسرائیل میخواست ,مرد سال,عبری را معرفی کند، هیجان میان تماشاچیان موج میزد. روزین برای این که این هیجان را به اوج برساند قبل از اعلام نام مرد سال لیستی از شایستگی ها و دستاوردهای او را اعلام کرد. این است کارنامه مرد سال:
,اومردی است که فقط کارهای خوب انجام میدهد…او کسی است که معروف است سر فلسطینی ها را با یک چاقوی ژاپنی می برد… او مردی است که با یک چاقو در میان دندان هایش به دنیا آمده است… اورئیس موساد است، میر داگان,!
وقتی روزین، داگان را به عنوان مرد سال معرفی کرد سالن از شوق به لرزه درآمد.
روزین برای اثبات شایستگی داگان ,راز, هایی را هم در رابطه با شاهکارهای داگان افشا کرد، ازجمله فرماندهی ترور عماد مغنیه، و بمباران یک ایستگاه تحقیقاتی در سوریه.

بعد از معرفی داگان به عنوان مردسال کانال تلویزیونی مزبور شمه ای از دستاوردهای داگان در دوره خدمت نظامی و در راس موساد را پخش کرد. همه همکاران و آشنایان داگان در مصاحبه های شان ابتکارات او در قتل فلسطینی ها و عرب ها را به شدت مورد تحسین قرار دادند. ژنرال بازنشسته یوزی بن هانن که همکار داگان بود، شخصا شاهد بود چگونه داگان اصرار داشت فلسطینی ها یی را که به او تحویل داده میشد با دست خود بکشد. بن هانن، این خصوصیت دوست نزدیک خود را با حرارت مورد ستایش قرار داد.
اندکی قبل و بعد از اینکه داگان به عنوان مرد سال اعلام شود برخی از رسانه ها گزارشاتی در رابطه با اعمال سبعانه ای که او در موردشهروندان فلسطینی ها و لبنانی انجام داده بود، منتشر کردند. بنا بر گزارشات مزبور همین سبعیت علت ارتقاء داگان بوده است.
الوف بن احد، یکی ازتفسیر نویسان اصلی روزنامه هاآرتز در ۲۶ سپتامبر گزارشی در مورد داگان منتشر کرد و در آن نوشت آریل شارون نخست وزیر سابق شخصا اصرار داشت داگان ,به خاطر تجارب عظیم و اقدام به جدا کردن سر فلسطینی ها از بدن به عنوان یک سرگرمی, به ریاست موساد منصوب شود.
بن احد نوشت روابط بین شارون و داگان به اوایل سال های ۷۰ بر میگردد وقتی که شارون فرمانده ناحیه جنوب و داگان فرمانده جوخه مرگ ریمونیم [Rimonim]بود. شارون دستگیری و قتل رزمندگان مقاومت فلسطین در نوار غزه را به داگان می سپرد. شارون وقتی میدید داگان شخصا سر رزمندگان مقاومت فلسطین را از تن جدا میکند به شدت لذت می برد. بن کاسبیت Ben Kasbit نوشت تعدادی از سربازان که در آن دوره در نوار غزه زیر دست داگان خدمت میکردند، بعدها به خاطر اینکه در اجرای دستور داگان فلسطینی ها را با روشی وحشیانه به قتل میرساندند، دچار مشکلات روانی شدند. بعضی از آنها بعد از پایان خدمت نظامی جنایات غیرسیاسی مرتکب شدند. آنها در جریان محاکمه گفتند اعمال سبعانه ای که به دستور داگان علیه فلسطینی ها انجام داده اند بر آنها تاثیر گذاشته است.
یک روزنامه نگار دیگر به نام گیدئون لوی در مقاله ای که در دوم اکتبر نوشت افشا کرد سانسور نظامی مانع انتشار گزارشی شده است که روزنامه نگاران سال ها قبل تهیه کرده و در آن جنایاتی را که داگان در سال های ۸۰ طی دوره ای که فرمانده ارتش اسرائیل در جنوب لبنان بود انجام داده بود. وقتی سانسور ارتش اسرائیل اجازه انتشار گزارشاتی را میدهد که تایید میکنند جدا کردن سر فلسطینی ها از تن برای داگان یک تفریح سرگرم کننده بوده است ، معلوم میشود گزارشی که از انتشار آن جلوگیری کرده اند حاوی جنایات وحشت انگیز تری است.
الاهرام شهادت فلسطینی هایی را که در دهه ۷۰ در نوار غزه شاهد جنایات داگان در مقام ریاست واحد Rimonim بودند جمع آوری کرده است.
رابعه ابو سمهه یک زن ۶۳ ساله که در اردوگاه پناهندگی Al-Maghazi زندگی می کند یکی از آنهاست. ابوسمهه در جولای ۱۹۷۱ وقتی که پس از دیداری با یکی از دوستانش واقع در بخش غربی اردوگاه به طرف خانه اش در بخش شرقی میرفت متوجه میشود خیابان اصلی اردوگاه کاملا خالی است. اعضای واحد ریمونیم که کلاه سرخ نظامی به سر داشتند خیابان مزبور را قرق کرده و تحت تجسس قرار داده بودند. وقتی که او به نزدیک مسجد اصلی اردوگاه میرسد صحنه ای را می بیند که هرگز نمیتواند فراموش کند. سربازان سه مرد جوان فلسطینی را به گلوله بستند، بعد یکی از سربازان جسد بی جان یکی از جوانان را بر میدارد و توی سطل آشغال نزدیک مسجد می چپاند. ابو سمهه از دیدن این صحنه چنان آشفته میشود که ترس خود را کنار گذاشته و بطرف سربازان میرود تا مانع آن شود که با مردان بیجان دیگر همین کار را بکنند. آنها با قنداق تفنگ آنقدر این زن را می زنند تا خون از سر و صورتش جاری میشود.
سالم سریرات که ۵۸ سال دارد و نزدیک مرز اسرائیل و نوار غزه زندگی می کند میگوید او داشت گوسفندهایش را در مرتع نزدیک خانه اش می چراند که صدای یک خودروی نظامی را می شنود. او با شتاب خود را به خانه میرساند و از پنجره اتاقش به بیرون نگاه میکند و می بیند سربازان ریمونیم دو جوان فلسطینی را از یک خودرو بیرون کشیده و آنها را به یک درخت می بندند. بعد یک سرباز که به تصور سریرات داگان بود با چاقویی دردست به آنها نزدیک میشود. او چاقو را در گلوی یکی از جوان ها که از وحشت فریاد میزد فرو می برد و بعد چاقو را با حرکات شدید به این و آنسو می راند تا وقتی که تمام سر از بدن جدا میشود. بعد همین کار را با دو پسر دیگر میکند.
بن الوف و بن کاسبیت تایید میکنند داگان جایزه را به خاطر جسارتش در دستاوردهای دوره فرماندهی واحد ریمونیم به دست آورده است. گیدئون میگوید هیچیک از روسای دیگر موساد به اندازه داگان سبعیت، جنایت و خونریزی نکرده است.
رونین بریگمن وابسته اطلاعاتی روزنامه کثیر الانتشار یدیوت آرونوت در گزارشی در ۷ اوت امسال میگوید شارون از روش عفرائیم هله وی Ephraim Helevi که قبل از داگان ریاست موساد را برعهده داشت ناراحت بود، زیرا موساد تحت اداره او به اندازه کافی مرتکب جنایت نشده تا به این وسیله قدرت و توانایی اسرائیل اثبات شود. شارون همچنین از این ناراحت بود که او ماموریت هایی برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران انجام نداده است، ماموریت هایی که داگان در موساد از سر گرفت.
بریگمن میگوید لیست عملیاتی که موساد در دوره داگان انجام داد مورد استقبال گرم شارون و جانشین او اولمرت قرار گرفت. این عملیات از جمله عبارتند از ترور مغنیه، بمباران کارخانه منسوب به تولید سلاح شیمیایی در سوریه و قتل ده ها متخصص سوری و ایرانی، و تهیه اطلاعات برای تسهیل بمباران ایستگاه تحقیقاتی در شمال سوریه که اسرائیل ادعا میکند متخصصان کره شمالی در آن راکتور اتمی میساختند. به گفته بریگمن در دوره داگان موساد ترورهای زیر را صورت داده است: قتل رمزی نهریه تاجری که با حزب الله ارتباط داشت، قلیب عواله فعال شاخه نظامی حزب الله، علی حسین صالح، راننده سفارت ایران در بیروت، ابوحمزه رهبر جهاد اسلامی در جنوب لبنان و قتل تعدادی دیگر.
همه روزنامه نگارانی که در مورد موساد تحت ریاست داگان نوشته اند، شیفتگی اولمرت به عملیات اجرا شده توسط موساد را تشریح کرده اند. این روزنامه نگاران گزارش میدهند داگان هر پنج شنبه با لیستی به دفتر اولمرت میرود تا تایید آنها را بگیرد، و اولمرت همه پیشنهادات داگان را تصویب میکند. در اسرائیل اتفاق نظر هست که داگان در شرایط کنونی متنفذترین شخصیت در میان تصمیم گیرندگان در تل آویو است. و اینکه اولمرت به خاطر دستاوردهای داگان دو بار بر تمدید ریاست او بر موساد اصرار ورزیده است.
این غیر قابل توجیه و مضحک است که در شرایطی که جهان به راحتی برچسب تروریست را بر جنبش آزادی بخش فلسطین و اعراب میزند، از این واقعیت چشم پوشی میکند که اسرائیل تروریست هایی خلق میکند که به مراتب جنایتکارتر و سادیست تر هستند. حتی بیش از این، [در اسرائیل] کشتار فزاینده بی گناهان به معیار ارتقاء مقام شخصیت های نظامی و تفویض مسوولیت های بیشتر تبدیل شده است.
اسرائیل در روند توافق با حماس برای تبادل زندانی ها به منظور آزاد کردن سرباز اسرائیلی موسوم به گیلاد شالیت بر این مبنا مخالفت میکند که حاضر نیست زندانی های فلسطینی را که سربازان اسرائیلی و ساکنان شهرک های اشغالی را کشته اند آزادکند. در عین حال در همان زمان به تجلیل از کسانی می پردازد با جدا کردن سر اعراب از تن شاخص شده اند.


منبع:

http://weekly.ahram.org.eg/2008/917/re3.htm