۱۳۹۹ اسفند ۱۴, پنجشنبه

Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1, Op. 23 - Anna Fedorova - Live Concert HD

Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 1 e-minor (Olga Scheps live)

Beethoven : Piano concerto No.3 by Alice Sara Ott

IMAN SOLEIMANI AMIRI ایمان سلیمانی امیری