۱۳۸۸ آبان ۴, دوشنبه

نياز حکومت مافيايی به طرح حذف يارانه هاو اثرات مخرب آن،

ژاله وفا
مردم شديدا به طرح های حکومتی که اساس اش بر تقلب و دروغ بنا شده است بی اعتمادند. در برابر اجرای اين طرح، دو بی اعتمادی عظيم قرار دارد: يکی عدم اعتماد ملی به بروکراسی دولتی برای توزيع به هنگام وجوه نقدی يارانه ها و يکی نگرانی عميق از اين امر که اين حکومت ابتدا وعده پرداخت يارانه نقدی را خواهد داد و وقتی قيمت‌ها افزايش يافتند پس از گذشت مدت کوتاهی، يارانه نقدی را قطع خواهد کرد
مجلس نهم نظام ولايت فقيه در تاريخ۲۰ مهر ۸۸ با ۱۸۸ رای موافق در مقابل ۴۵ رای مخالف کليات لايحه حذف يارانه ها موسوم به هدفمند کردن يارانه ها را تصويب کرد.ودر روزهای بعدی وارد بحث جزئيات لايحه شد و در ۲۸ مهرنيز با حذف يارانه کالاهای اساسی موافقت کرد.
فوريت اين لايحه در دهم دی ماه سال گذشته تصويب شده بود و حکومت هم آن را در لايحه بودجه امسال گنجانده بود اما” نمايندگان” مجلس به دليل نگرانی از عواقب تورمی و غير قابل پيش بينی بودن آثار اجرای اين طرح، در اسفند ماه سال گذشته در هنگام بررسی لايحه بودجه آن را حذف کردند.بنابر اين لايحه، يارانه بنزين، گازوئيل، گاز و برق و کالاهای اساسی قطع می شود و مصرف کنندگان بايد مواد سوختی را به قيمت بازارهای منطقه خليج فارس خريداری کنند.در مقابل قرار است بخشی از درآمدهای ناشی از افزايش قيمت به صورت نقدی در اختيار خانوارهای دهکهای در آمدی پايين جامعه قرار گيرد.بايستی اذعان داشت که لايحه ای که حکومت احمدی نژاد سال قبل به مجلس ارسال داشت، با آنچه که اکنون در نهايت مورد تصويب مجلس قرار گرفته است ، تفاوت های ماهوی و صوری بسيار دارد وکميسيون ويژه مجلس جرح و تعديل های عمده ای را در لايحه هدفمند کردن يارانه ها انجام داده است که از مهم ترين تغييرات می توان به آرام شدن شيب تغييرات قيمتی، اصلاح قيمت ها به جای سه سال در پنج سال (يعنی طرح بايستی در مدت زمان برنامه پنج ساله پنجم اجرا شود) ، سقف گذاشتن برای منابع موردنياز برای توزيع نقدی به ميزان حداکثر ۲۰ هزار ميليارد تومان و حذف صندوق ساماندهی منابع حاصل از اصلاح قيمت ها به عنوان يک بودجه موازی اشاره کرد.
بر اساس لايحه ای که حکومت احمدی نژاد در ابتدا به مجلس ارسال کرده بود قرار بود در سال اول به يکباره ۸۰ هزار ميليارد تومان به جامعه نقدينگی وارد شود .اما براساس پيش بينی های کميسيون بررسی لايحه د رمجلس، در سال اول حداکثر منابع حاصل از اجرای طرح ۱۵ هزار ميليارد تومان است که در نسبت های پيش بينی شده، دراختيارحکومت و صنعت و دهک های هدف قرار می گيرد.حکومت احمدی نژاد تلاش بسيار کرد تا لايحه آنگونه که مورد نظرش است مصوب شود ، اما نگرانی های کميسيون باعث شد که اعضاء آن انعطاف پذيری کمتری نشان دهند.
ولی با وجود اختلاف نظر موجود ميان حکومت احمدی نژاد و مجلس به نظر نمی رسد اين حکومت به اين زودی ها لايحه برنامه پنجم را به مجلس تقديم کند.نگارنده در دی ماه سال قبل در طی سه مقاله به تاريخچه شکل گيری و پايه گذاری پرداخت يارانه ها از حکومت موسوی – خامنه ای با رواج اقتصاد کوپنی و نيز ادامه و تشديد آن در طول حکومت رفسنجانی ، خاتمی و احمدی نژاد بطور مفصل پرداخته و خاطر نشان ساختم که اصولا پرداخت يارانه ها به شکلی که در نظام ولايت فقيه مرسوم و رواج داشته است ،حاصل بی کفايتی اقتصادی حکومتها در رونق توليد در کشور و نيازشان به رواج رانت خواری برای برخورداری مافيا های حاکم و نيز اجرای سياستی اقتصادی بر پايه موازنه مثبت بوده است و مردم در واقع امر نه تنها برخورداری از يارانه نداشته اند ،بلکه اين حجم از يارانه ها که در واقع اکنون يک سوم مبلغ بودجه را شامل ميشود ،در طول سالهای متمادی به ساختار توليد کشورضربه وارد کرده و آنرا در سطح جهانی غير رقابتی و غير مولد کرده است و هيچگاه نبايد از خاطر برد که پيوسته در سلطه حکومتهای استبدادی بی کفايت ، در واقع متضرر اصلی چه با پرداخت يارانه و چه باحذف ناگهانی آن مردم و خصوصا طبقات محروم می باشند.

و اما اکنون حکومت کودتا برای اجرای طرح حذف يارانه ها شديدا نياز به اعتماد سازی در جامعه دارد که خصوصا از بعد از انتصابات خرداد ۸۸ ته مانده آن را نيز از دست داده وکسی حتی وفاداران به نظام ، اين حکومت را جدی نميگيرد . هرچند که بر اساس طرح مصوب مجلس قرار است به هر خانوار پنج نفره دهکهای پايين جامعه بين ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان( به هر نفر حدود ۲۰ هزار تومان) يارانه نقدی پرداخت شود ،يعنی بر فرض که در سال ۸۹ حداکثر درآمد حکومت يعنی ۲۰ هزار ميليارد تومان تحقق يابد، ميبايستی ۵۰ درصد اين مبلغ را طبق مصوبه مجلس توزيع نقدی کرده که برای هر فرد در ۵ دهک جامعه( ۳۶ ميليون نفر) ماهيانه تقريباً رقمی حدود ۲۳ هزار تومان به حسابشان واريز خواهد کردو در واقع اين پرداختها حداکثر ۵ سال طول خواهد کشيد و پس ازآن مردم با آزادسازی کامل قيمتها مواجه خواهند شد.
اما مردم شديدا به طرحهای حکومتی که اساسش بر تقلب و دروغ بنا شده است بی اعتمادند . در برابر اجرای اين طرح ، دو بی اعتمادی عظيم قرار دارد: يکی عدم اعتماد ملی به بروکراسی دولتی برای توزيع به هنگام وجوه نقدی يارانه ها و يکی نگرانی عميق از اين امر که اين حکومت ابتدا وعده پرداخت يارانه نقدی را خواهد داد و وقتی قيمت‌ها افزايش يافتند پس از گذشت مدت کوتاهی، يارانه نقدی را قطع خواهد کرد.
اما بر فرض که حتی حکومت کودتايی و مافيايی احمدی نژاد قصد پرداخت نقدی يارانه هارا به دهکهای پايين جامعه را نيزداشته باشد (!)با نظرافکندن بر شرايط اقتصادی و تنگناهايی که اين حکومت با آنها مواجه است ، توانا به پرداخت دراز مدت يارانه های نقدی نخواهد بود. از اينرو نگارنده دلايل و شرايطی که حکومت کودتا را مصر در اجرای طرح حذف يارانه کرده است برميشمارم.

◄دلايل نياز مبرم حکومت مافيا به اجرای طرح حذف يارانه ها

شمس الدين حسينی وزير اقتصاد حکومت کودتا معتقد است( ابتکار ۲۰ مهر ۸۸ ):«در شرايط فعلی يک سوم درآمد کشور به صورت آشکار و پنهان در قالب يارانه پرداخت می شو دو سه برابر مالياتی که اخذ می شود به بخش انرژی يارانه داده می شود.”
احمدی نژاد که در آستانه بررسی طرح تحول اقتصادی اش در مجلس، در سيما حاضر شد ، اظهار داشت: “عدالت، بهينه سازی تخصيص منابع، جلوگيری از اسراف و اصلاح ساختارها، اهداف اصلی طرح تحول اقتصادی است”. او واقعی شدن قيمت ها را توجيه سرمايه گذاری دانست اما به پارامترهای اصلی که مشوق سرمايه گذاری ميباشند همچون وجود امنيت اقتصادی وسياسی و قضايی که اين رژيم فاقد آن است و نيز بالا بودن ريسک سرمايه گذاری ايران که طبق گزارش جديد سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ميزان ريسک پذيری جمهوری اسلامی ايران در سال ۲۰۰۹ در حد بالايی از ميانگين جهانی باقی مانده و در سطح ۶ از ۷درجه است ، کوچکترين اشاره ای نکرد.اما واقعيات اقتصادی کشور نشان ميدهد علت اصلی که حکومت کودتا را در تسريع بخشيدن به امر حذف يارانه مصر ساخته است ،نه عدالت و بهينه سازی تخصيص منابع و… بلکه ورشکستگی آن و کسری عظيم بودجه اش می باشد.با هم به اين شرايط نظر افکنيم:

۱-کاهش ۵۴ درصدی درآمد صادرات نفت و گاز ايران و مشکلات سرمايه گذاری در اين صنعت
بانک جهانی در مهر ماه ۸۸اعلام کرد درآمدهای صادراتی ايران از محل نفت و گاز در سال جاری با ثبت رقم ۴۷ ميليارد دلار نسبت به سال گذشته به کمتر از نصف می رسد.در سال ۲۰۰۸ ،معادل ۱۰۳.۲ ميليارد دلار از محل صادرات نفت و گاز عايد ايران شد و انتظار می رود اين رقم در سال جاری ميلادی به ۴۷ ميليارد دلار کاهش يابد.”غلامرضا مصباحی‌مقدم رئيس کميسيون ويژه مجلس برای بررسی طرح حذف يارانه ها نيزکه از جدی ترين موافقان اين لايحه است اظهار داشته است :” اگر اين قانون در مجلس تصويب نشود، تقريبا در سال ۱۴۰۴ همه توليدات انرژی کشور اعم از نفت و گاز را بايد در داخل مصرف کرده و حتی اقدام به واردات کنيم!”
از طرفی نوذری وزير سابق نفت سال قبل در ۲۸ فروردين۸۷ در مراسم افتتاحيه سيزدهمين نمايشگاه بين المللی نفت ميزان سرمايه گذاری مورد نياز در بخش های مختلف صنعت نفت را تا افق ۱۴۰۳ بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار برآورد کرد ه بود.همچنين در گزارش های وزارت نفت آمده است: در بخش بالادستی نفت با توجه به استانداردهای قابل قبول برای سرمايه گذاری در خشکی و دريا برای ظرفيت سازی مورد نياز، همچنين جبران افت ۷ درصدی توليد چا هها درسال، تا سال ۱۳۹۴ به بيش از ۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری نياز است و در بخش گاز تا سال ۱۳۹۴ به حدود۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری در بخش بالادستی و تأسيسات فرآورش گاز به بيش از۲۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری در بخش پايين دستی (خطوط و تأسيسات انتقال و توزيع) نياز خواهد بود.
بنا بر اين مشاهده می کنيم که با بالا بودن ميزان مصرف داخلی فرآ ورده های نفتی ، آينده توليد و صدور نفت برای حکومت مافيا به خطر افتاده است ودر شرايطی که ايران قادر به تأمين مالی همه پروژه های صيانتی و توسعه ای صنعت نفت و گاز طبيعی خود با استفاده از سرمايه داخلی نيست، پيش شرط همکاری با شرکت های بين المللی تحقق شرايط خاص در بازار سرمايه و قراردادهای اين کشورهاست که از آن جمله سود مناسب وامنيت سرمايه را می توان نام برد. که با وجود سياست بحران سازی نظام ولايت فقيه و اعمال تحريمهای اقتصادی امريکا عليه ايران و نيز فقدان جوامنيت سياسی –اقتصادی درون کشور با وجود منش و شيوه نظام ولايت فقيه در باج دهی به کارتلهای خارجی ،سرمايه گذاری خارجی در پروژه های نفتی تا زمانی که سود اين کارتلها بيش از حد تصور نبوده و ريسک سرمايه گذاری در ايران را پوشش ندهد ،با استقبال چندانی از طرف آنها روبرو نميشود.

۲-کسری بودجه ۱۴ميليارد دلاری در ۶ ماه اول سال
بنا به گزارش روزنامه تهران امروز در ۲۸ مهر ۸۸،:” مطابق گزارش‌هايی که به دست نمايندگان مجلس رسيده است ، دولت با کسری بودجه حداقل ۱۴هزارو ۲۰۰ميليارد تومان(معادل ۱۴ميليارد دلار) مواجه شده و به زودی متمم بودجه را راهی مجلس خواهد کرد .” کسری بودجه واردات بنزين حدود ۶ميليارد دلار تخمين زده شده است. همچنين حکومت کودتايی احمدی نژاد در بخشهای آموزش و پرورش، پرداخت حقوق کارمندان، بهداشت و درمان با کسری جدی مواجه شده است و بايستی جهت پرداخت يارانه برق و گاز و همچنين واردات بنزين به دنبال منبع جديد مالی باشد (که بهترين و ساده ترين منابع برا ی وی پول حاصل ازحذف يارانه حاملهای انرژی و کالاهای اساسی ميباشد )در غير اين صورت بودجه‌ای برای پرداخت يارانه‌های اين بخش نخواهد داشت.
قابل توجه است که موجودی حساب ذخيره نيز افت قابل توجهی پيدا کرده است و به گفته موسی الرضا ثروتی راهيافته به مجلس نهم:” دولت معادل ۱۲ هزار ميليارد تومان بدهکار است و چاره انديشی مجلس اين بوده که پنج هزار ميليارد تومان از اين بدهکاری کلان دولتی را کارخانه‌های دولتی پرداخت کنند که هنوز هم به طور کامل پرداخت نشده است.”

۳-ميزان واردات بنزين و رفع بخش اعظم کسری بودجه از طريق افزايش قيمت بنزين
اما طبق برآوردهای مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ميانگين مصرف بنزين امسال با ادامه روند موجود تا پايان سال به ميزان روزانه ۶۵ ميليون ليتر خواهد رسيد. اگر به روزانه ۲۱.۳ ميليون ليتر بنزين وارداتی نياز باشد، می‌توان گفت که در شش ماهه دوم امسال به بيش از سه ميليارد و ۹۶۰ ميليون ليتر بنزين وارداتی نياز است.با فرض قيمت ۴۰۰ تومان بنزين وارداتی، می‌توان نتيجه گرفت که در شش ماهه اول امسال يک هزار و ۵۸۴ ميليارد و ۷۲۰ ميليون تومان بنزين وارد کشور شده است.
در حالت خوش‌بينانه و در صورتی که ميانگين واردات روزانه بنزين امسال به ۲۰ ميليون ليتر برسد، امسال به هفت ميليارد و ۳۰۰ ميليون ليتر بنزين وارداتی معادل سه ميليارد دلار نياز است که می‌توان گفت حکومت احمدی نژاد با ارايه متمم سه ميليارد دلاری برای واردات بنزين به مجلس و تصويب آن، جبران مافات شش ماهه اول امسال را خواهد کرد. اگر واردات گازوييل که از شهريور آغاز شده نيز به صورت مستمر در نيمه دوم امسال در همان رقم يک ميليون ليتر ثابت بماند، بالغ بر ۷۰ ميليون دلار نيز بودجه برای واردات گازوييل در شش ماهه دوم لازم است که با در نظر گرفتن بودجه برای بنزين در سخت‌ترين شرايط و با فرض گازوييل وارداتی به ازای هر ليتر ۴۰۰ تومان، به نظر می‌رسد که لايحه ۴ميليارد دلاری برای واردات اين دو فرآورده را حکومت به مجلس ارائه دهد.
اما افزايش قيمت حجم فوق الذکراز بنزين وارداتی (از ليتری۸۰ تومان ، به قيمت فوب خليج فارس يعنی ليتری ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان ) و نيز افزايش قيمت گازوئيل و در واقع آزاد سازی قيمتهای کالاهای اساسی و سوخت اعم از وارداتی و نيز فروش نفت و بنزين و گازوئيل توليد شده داخلی به قيمت قيمت تحويل روی کشتی (فوب) در خليج فارس و رهايی از پرداخت يارانه ها ، برای حکومت احمدی نژاد منبع مناسبی برای دستيابی به پول و جبران کسری بودجه است. چرا که بر هيچ کس پوشيده نيست که پول يارانه بنزين هم اکنون از خزانه تامين می شود و در صورت افزايش قيمت بنزين درآمد حکومت کودتا بالتبع افزايش پيدا می کند.

۴-افت صادرات غير نفتی
در شرايط رکود تازه‌ترين آمار رسمی گمرک ( دنيای اقتصاد ۱۴ مهر ۸۸ ) نشان می‌دهد که صادرات غيرنفتی کشور در نيمه اول امسال با ۲/۱۵درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴/۱۱ميليارد دلار افت کرده است و ارزش صادرات غيرنفتی در ۶ماهه اول سال جاری بدون احتساب ميعانات گازی ۹۷۸/۸ ميليارد دلار و با احتساب اين ميعانات ۴/۱۱ميليارد دلار بود که به ترتيب ۱۰/۱۵درصد و ۱۵/۱۵درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.

◄اثرات حذف يارانه ها بر پارامترهای مختلف اقتصادی

آزادی سازی قيمتها و نيز حذف يارانه ها بصورتی که به تصويب مجلس نهم رسيده اثرات بلافصلی بر افزايش تورم و هزينه اقشار کم در آمد و نيز حجم نقدينگی و توليد صنعتی و کشاورزی ايران دارد . حتی موجبات استقراض حکومت را از بانک مرکزی و ورشکستگی بانکها را فراهم می آورد.

۱-افزايش تورم و هزينه مردم
براساس آنچه در لايحه حکومت احمدی نژاد آمده و به تصويب نمايندگان مجلس نيز رسيده است، اين حکومت مکلف به اصلاح قيمت حامل های انرژی شده است از اينرو، قيمت فروش داخلی نفت، بنزين و ساير مشتقات نفتی به تدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه نبايد کمتر از ۹۰ درصد قيمت تحويل روی کشتی (فوب) در خليج فارس باشد. با تصويب نمايندگان، قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه های داخلی ۹۵ درصد قيمت تحويل روی کشتی خليج فارس تعيين می شود. همچنين قيمت خريد فرآورده های نفتی متناسب با قيمت مذکور تعيين خواهد شد. اين واقعی سازی قيمت ها، همچنين شامل قيمت گاز و ديگر فرآورده های نفتی نيز خواهد شد. بنابراين واضح و مبرهن است که بديهی ترين اثر اين آزادی سازی قيمتها ، افزايش ناگهانی قيمت تمامی کالاها آنهم به علت وابستگی توليد و اقتصاد کشور به قيمت نفت و فرآورده های نفتی، می باشد. نگارنده توجه خوانندگان گرامی را به اين امر جلب می نمايد که اکنون اقتصاد ايران در شرايط رکود تورمی ‌قرار دارد. در اين شرايط افزايش قيمت حامل‌های انرژی موجب افزايش تورم و تشديد رکود اقتصادی خواهد شد که باز هم به ضرر اقشار کم‌ درآمد است و مطمئنا بار تورمی ‌آزادسازی قيمت‌ها بيش ازميزان يارانه‌ نقديی است که به اين اقشارقرار است پرداخت شود. اين لايحه فشاری را به طبقه مرفه جامعه وارد نمی آورد چرا که در صورت افزايش هزينه ها ، سرمايه داران آن ميزان افزايش را به هزينه خدمات شان اضافه می کنند و مردم نيز ناچار به پرداخت آن ميباشند ،بلکه اين اقشار کم در آمد و ضعيف اقتصادی هستند که بعنوان مصرف کننده بار همه گرانی را بر دوش می کشند.خصوصا کارگرانی که دارای مشاغلی هستندکه در آنها از قوانين کار، بيمه و حداقل حقوق خبری نيست. از اينرو قابل پيش بينی است که به دليل رکود حاکم براقتصاد از يک سو و تزريق پول به جامعه در غالب توزيع نقدی يارانه ها که به صورت خرد انجام و لاجرم جذب بازار مصرف و غيرمولد می شود ، تورم با فاصله زمانی حد اکثرچهارتا پنج ماه پس از آغاز توزيع نقدی يارانه ها به صورت انتظاری و واقعی آغاز شود.

عظيم بودن ميزان افزايش تورم حتی احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس و”نماينده اصولگرای” مجلس را بر آن داشت تا طی نامه ای به” نمايندگان “مجلس نهم با اعلام آژير قرمز درخصوص احتمال تحميل تورم بالای ۶۰ درصد ، پيشنهاد دهد:” هدفمند کردن يارانه کالاهای اساسی، برای يک سال به تعويق افتد. وی اعلام کرد که تورم موجود ۵/۱۸ درصدی به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد ۲۰ هزار ميليارد تومان که ۵/۲۰ درصد است ، با تورم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی که ۳/۱۹ درصد است به ضميمه تورم ناشی از گران شدن آب، احتمال دارد تورمی بالای ۶۰ درصد را بر مردم تحميل کند. »
از آنجا که اکثر اقتصاد دانان ميزان افزايش تورم ناشی از حذف يارانه ها را بيشتر از ۶۰ درصد پيش بينی توکلی اعلام کرده اند
يکی از اثرات بلافصل افزايش تورم ميتواند افزايش هزينه های زندگی خانوار های شهری از ۹۰۰ هزار تومان در سال ۸۷ به ۸/۱ ميليون تومان در سال اجرای اين طرح باشد.نورالله حيدری نماينده راهيافته به مجلس نهم معتقد است:” تصويب و اجرای اين لايحه پيامدهای ناگواری همچون قيمت حامل‌های انرژی و افزايش هزينه‌های توليد در پی خواهد داشت که هم به تورم می‌افزايد و هم سرمايه‌گذاری ‌ها کاهش می‌يابد و با وجود اين لايحه، اصل سود دارايی حساب ذخيره ارزی ميان مردم تقسيم می‌شود که در هيچ کجای دنيا سابقه ندارد.”همچنين نصرالله ترابی راهيافته ديگر به مجلس با تاکيد بر اينکه اين لايحه مدل اقتصادی ندارد، معتقد است :«اگر الگوی دقيقی در اختيار بود شايد می شد از لحاظ علمی رقم تورم را مشخص کرد ولی در شرايط موجود به نظر می رسد تورم خيلی بيشتر از رقم اعلام شده باشد .اشکالی که لايحه هدفمندکردن يارانه ها و لوايحی که از طرف دولت ارائه شده، دارد اين است که يک مدل اقتصادی يا ريالی مشخص ندارد که نشان دهد تحت تاثير اين لايحه اهرم ها و مدلی که به عنوان ورودی وارد می شود تحت پروسه قانون هدفمندکردن يارانه ها خروجی آن چيست؟»
به هر حال تورم ناشی از اين مساله در کنار رکود بخش توليد، همچنين افزايش سطح عمومی قيمت ها در جامعه، باعث می شود نقدينگی جامعه، به صورت عمده به سمت بازار غيرمولد رفته و همچنين تعداد واسطه ها افزايش يابد. چنين فرآيندی به سرعت گردش نقدينگی افزوده و همچنين اميد سود داشتن برای هر واسطه ای، افزايش سطح عمومی قيمت ها را تشديد خواهد کرد.
برخی معتقدند که طرح حذف يارانه ها به خودی خود باعث افزايش نقدينگی در جامعه نخواهد شد ،چرا که حجم نقدينگی هنگامی افزايش پيدا می‌کند که پايه پولی رشد کند و رشد پايه پولی تنها در اختيار بانک مرکزی است .در حالی که در پرداخت نقدی يارانه‌ها، به ‌خودی خود، بانک مرکزی پول جديدی را خلق نمی‌کند. چراکه نقدينگی جديد منبع تأمين اين پرداخت‌ها نيست، بلکه، منبع تأمين پرداخت‌های نقدی، فروش حامل‌های انرژی به مصرف‌کننده‌ها به قيمت‌های بالاتر است.
اما نگارنده اين نوشتار معتقد است که طرح حذف يارانه ها ميتواند بطور غير مستقيم هم که شده باعث افزايش حجم نقدينگی شود.
اين افزايش نقدينگی از طريق طرح حذف يارانه ها از دو طريق ممکن است رخ دهد:
بديهی است که با حذف يارانه بنزين وارداتی، قسمتی از درآمدهای نفتی که صرف اين يارانه‌ها می‌شد آزاد خواهدشد. حال چنانچه اين دلارهای نفتی به بانک مرکزی فروخته‌شده و به ريال تبديل شود، پول جديد به اقتصاد تزريق ميگردد وبد ين صورت پايه پولی رشد خواهدکرد. و اين به معنای افزايش نقدينگی حاصل از اين طرح ميباشد. اما طريق دوم اين است که ممکن است حکومت پس از اجرای اين طرح با افزايش‌های پيش‌بينی‌نشده هزينه‌ها و در نتيجه کسری بودجه بزرگ‌تری مواجه شود و برای پوشش اين کسری بودجه به برداشت از حساب ذخيره ارزی و فروش آن به بانک مرکزی متوسل شود که اين عمل حجم ريال را در اقتصاد افزايش خواهد داد .
درواقع با افزايش بودجه جاری دولت از حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان به حدود ۱۱۳ هزار ميليارد تومان ، حدود ۴۳ هزار ميليارد تومان پول بدون پشتوانه به حجم نقذينگی کشور افزوده می شود. چرا که بانک مرکزی اين رقم ريال را قبل از آنکه معادل آن دلار در بازار بفروشد در اختيار دولت قرار می دهد ،اما بازار ريال بخصوص به دليل رکود، ظرفيت جذب اين ميزان دلار را ندارد. بنا براين در واقع نوعی استقراض دولت از بانک مرکزی صورت می گيردکه اين امر خود پايه گذار تورم شديد خواهد بود.

۲- اثر حذف يارنه ها بر توليد و ورشکستگی کارخانجات و کشاورزی ايران
يارانه های موجود نه تنها مصرف، بلکه توليد و به ويژه توليدات دولتی يا شبه دولتی را دربرمی گيرد، به طوری که حذف آنها نه تنها مصرف، بلکه نيز توليد کشور را سخت تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. تورم بالا برنامه‌ريزی توليد را ناممکن می‌سازد، سوداگری را به جای توليد می‌نشاند و بر فرار سرمايه‌ها از کشور دامن می‌زند. ضمن اينکه جذابت سودآوری کارهای غير توليدی و دلالی در شرايط تورم حداقل ۶۰ درصدی به مراتب بيشتر از کار توليدی است.امااز آنجا که وابستگی و ميزان مصرف انرژی اغلب کارخانه های توليدی ايران بسيار بيشتر ازاستانداردهای بين المللی است ،توليدکنندگان و کارخانه ها با افزايش قيمت حامل انرژی مجبورند قيمت کالای خود را نيز به تناسب افزايش دهند و با کاهش تقاضا در کالاهايی که جزء کالاهای اساسی نيستند ،طبيعتاً رکود اقتصادی ايجاد می شود و رکود وسکون و بدون مصرف ماندن سرمايه نيز بالتبع به مرورباعث مستهلک شدن سرمايه گرديده و سرمايه گذار ورشکست شود و از سوی ديگر به دليل رکود بخش توليد به تعداد بيکاران جامعه افزوده خواهد شد. طبعا هرچه تعداد بيکاران در يک جامعه افزايش پيدا کند جرم های اجتماعی افزوده خواهند شد.

وضعيت توليد کشاورزی در ايران از سويی گرفتار ساختار سنتی کشاورزی معيشتی است و از سوی ديگر گرفتار تورمی دو رقمی در حال حاضر می باشد و با طرح حذف يارانه ها با رشد شديد هزينه‌ها نيز مواجه خواهد شد. محصوات و صادرات کشاورزی در اينصورت درمقايسه با رقبای جهانی باشرايط نگران کننده‌ای روبرو خواهند شد.چرا که افزايش شديد حامل‌های انرژی ناشی از تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها و احيای آب بها ناشی از طرح بهره‌وری کشاورزی می‌تواند شوک سنگينی بر توليدکنندگان وارد کند و بسياری از مزارع و باغات و واحدهای فراوری کوچک را به تعطيلی بکشاند؛ از اينرو با روند واقعی‌سازی‌ قيمتها بايد منتظر کاهش معنی‌دار توليد کشاورزی کشور، وابستگی گسترده به واردات، بيکاری گسترده در شاغلان اين بخش و تشديد روند تخليه روستاها بود.

۳-استقراض از بانک مرکزی و ورشکستگی بانکها
مسعود نيلی صاحب نظر اقتصادی معتقد است :” هزينه های دولت همواره ۱۵ تا ۲۰ درصد بيش از ميزان رشد سطح عمومی قيمت ها (تورم) افزايش می يابد.چنانچه اين رقم را در ميزان هزينه های دولت تاثير دهيم، هزينه جاری ۷۰ هزار ميليارد تومانی دولت بايد بين ۶۰ تا۹۰ درصد در سال ۸۹ افزايش يابد. به تعبير ديگر، ميزان اعتبارات هزينه ای دولت در سال ۸۹ ، به بيش از ۱۱۲ تا ۱۳۳ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. با توجه به رکود توليد و کاهش درآمدهای نفتی دولت بالاجبار مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که شايد حتی از مرز ۱۰۰ درصد هم بگذرد. اما دولت از يک سو به دليل پيش بينی کسری بودجه شديد و از سوی ديگر، سطح کارشناسی ضعيف بر اجرای هدفمندکردن يارانه ها به روش فعلی اصرار دارد!”
لازم است نگارنده خاطر نشان سازد که از اثرات ديگر آزاد سازی يکباره قيمتها افزايش نرخ بهره و ورشکستگی نظام بانکی خواهد بود و در مرحله دوم اين ورشکستگی به سراغ بانکهای خصوصی بويژه موسسات مالی و اعتباری خواهد رفت.چرا که افزايش تورم به طور مستقيم بر نظام بانکی تأثير خواهد گذاشت و دولت رابرسر يک دوراهی قرار خواهد داد. با افزايش تورم يا دولت بايستی نرخ بهره را افزايش دهد يا آن که شاهد سقوط نظام بانکی باشد.
الف-چنانچه نرخ بهره ثابت بماند و تورم به مرز۶۰ درصد پيش بينی شده از طرف مرکز پژوهشهای مجلس و يا بيشتر برسد، لاجرم مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها بيرون می‌کشند .در اين صورت نظام بانکی سقوط می‌کند و در صورت افزايش تورم مردم برای حفظ ارزش پول خود سپرده‌ها را از بانک خارج و دارايی خود را به صورت ارز يا دارايی ديگری نگهداری خواهند کرد.
ب- چنانچه دولت بر اثر فشار تورمی ناچار از افزايش نرخ بهره شود ، ازادعای هميشگی خود بر کوشش برای پايين نگه داشتن و يا ثابت نگهداشتن نرخ بهره عدول کرده است.و اصراربر سياست پائين نگهداشتن نرخ بهره بحرانی بزرگ را با خود به همراه خواهد آورد.
لذا از يک طرف افزايش بدهی بانکها که بر اساس آخرين آمارهای منتشر شده از طرف بانک مرکزی ميزان اين بدهی به بانک مرکزی در پايان سال ۸۷به رقم بی‌سابقه ۹/۲۳هزار ميليارد تومان رسيده است، يعنی تنها طی چهار سال گذشته ۷ برابر شده است ، و همچنين خروج پس‌انداز مردم ازبانکها، مسلما به ورشکستگی بانکها منجر خواهد شد.

در خاتمه خاطر نشان ميسازم که نظام مافيايی ولايت فقيه با حکومتی کودتايی که اساسش بر دروغ و تقلب بنا شده است و علاوه بر آن فاقد هرگونه توانايی علمی و کارشناسی اقتصادی قوی ميباشد،بدون وارد آوردن ضربه های مخرب و عظيم به اقتصاد ايران توانا به اجرای طرح حذف يارانه ها نخواهد بود. حذف يارانه ها زمانی که مجريش نظام ولايت فقيه است شوکی به اقتصاد بيمار ايران وارد می آورد که نمی توان آن را کنترل کرد. بر خلاف ادعای حکومت کودتا ، اين حکومت قادر نخواهد بود منابع و مبالغ حاصل از آزاد سازی قيمتها را به سمت خدمات اجتماعی، بيمه‌ای و درمانی طبقات کم در آمد جامعه سوق دهد . چرا که تجربه نشان داده است ماهيت زياده طلب و رانت خوار مافيايی اين نظام در اجرای سياستهای اقتصادی جز ايجاد تبعيض بين اقشار مختلف اجتماعی ، فساد ، اتلاف وانحراف منابع ، عمل مثبتی را اجازه نداده و نخواهد داد. تثبيت قيمتها از طريق “آزاد سازی قيمتها” رخ نميدهد بلکه در يک سياست اقتصادی مبتنی بر موازنه منفی از طريق کوشش جدی در توسعه توليد انجام يافتنی است. به نحوی که رونق توليد باعث افزايش عرضه در بازار گردد و بدينسان ميزان تقاضا کاهش يابد تا تثبيت قيمت بوجود آيد.نا امنی سياسی و قضايی و اقتصادی حاکم بر کشور که مولود ماهيت بحران ساز و بحران طلب نظام ولايت فقيه است ، تنها ميل به احتکار کالا ها وافزايش تورم را در اقتصاد دامن ميزند.
نکته مهم ديگری که بايد مورد اشاره قرار گيرد اين است که در تحول اقتصادی باستی ضرورتا به زير ساخت های اجتماعی و اقتصادی توجه داشت. زير ساخت های اقتصادی وطن ما را نظام مافيايی ولايت فقيه تا به حدی دچار رکود و تخريب کرده است که در عرصه اقتصاد ايران امکان هر گونه تحول مثبتی با شرايطی که اين نظام فراهم می آورد ، ميسر نيست .
به زعم نگارنده تنها در يک نظام مردم سالار حقوقمدار ودارای برنامه رشد که سياست اقتصاديش بطور جدی بر کاستن واقعی از وابستگی بودجه از منابع نفت و گاز استوار باشد ، فرآيند «آزادسازی قيمت ها» باعث خواهد شد تا با انعکاس هزينه های واقعی توليد در قيمت فروش کالا، توليد تشويق شود و از سوی ديگر زمينه پديده های مخرب اقتصادی نظير احتکار و قاچاق کالا نيز از بين برود. ترکيب وجود امنيت اقتصادی وسياسی و قضايی و حقوقمداری دولت و حکومتی معتقد به اصل استقلال ونيزوجود شرايط رونق توليدی و مبارزه جدی با رانت خواری و مبارزه با روحيه واسطه گری ، اين توانايی را بوجود می آورندکه بازار سياه واسطه گری و احتکا تضعيف گردد و منابع عظيم اين بازار زيرزمينی و مخرب، به سمت توليد و فعاليت های سازنده اقتصادی سوق داده شود. همه اين عوامل در کنار يکديگر بايستی مهيا باشند تا اقتصاد ايران مولد و مستقل و رشد ياب شودو چنين شرايطی را تنها نظام و حکومتی مردم سالار و بر آمده از رای آزاد و واقعی مردم توانا به فراهم آوردن است.

از مجامع اسلامی ايرانيان

دانشجویان با فریادهای مرگ بر دیکتاتور به حضور نماینده ی دولت کودتایی اعتراض کردند

انشگاه پیام نور مشهد در محاصره کودتاچیان

حمید رسایی نماینده حامی دولت کودتا دانشجویان منتقد را به دم سگ و گربه سیاه تشبیه کرد.
در مراسمی که روز دوشنبه در دانشگاه پیام نور شهر مشهد برگزار شد، حمید رسایی نماینده حامی دولت کودتایی احمدی نژاد، دانشجویان مخالف کودتا را به دم سگ تشبیه کرد. رسایی همچنین در این مراسم با توهین به مرجعیت شیعه که به کودتا انتخاباتی اعتراض کرده بودند، به مرجع عالیقدر شیعه آیه الله العظمی منتظری توهین های مکرر نمود. این توهین های رسایی به اعتراض گسترده دانشجویان با شعار «مرگ بر دولت کودتاچی» منجر شد.
گفتنی است علی رغم اینکه بسیجیان دانشگاه های مشهد از پیش از مراسم به دانشگاه پیام نور منتقل شده و در داخل سال قرار داده شده بودند، دانشجویان معترض دانشگاه پیام نور مشهد موفق به حضور در سالن آمفی تئاتر این دانشگاه شدند و به دولت کودتایی احمدی نژاد و رسایی نماینده حامی کودتا اعتراض کردند.
برای حضور دراین مراسم به طور خصوصی فقط از بسیجیان دانشگاه های مشهد دعوت شده بود.
بنا به این گزارش دانشجویان معترض به حضور حمید رسایی نماینده دولت کودتا در دانشگاه پیام نور، با شعار های «مرگ بر دولت کودتاچی»، «دولت کودتا استعفا استعفا»، «مرگ بر دیکتاتور» و «رسایی بی عرضه برگرد برو به حوزه» خواستار خروج نماینده حامی کودتا از این دانشگاه شدند.

دانشگاه در محاصره کودتاچیان
دانشجویان منتقد در دانشگاه زندانی شده اند
بنا به این گزارش هم اکنون درهای این دانشگاه بسته شده است و دانشجویان از داخل و خارج در محاصره نیروهای امنیتی و گارد ویژه نیروی انتظامی گرفتار شده اند. نیرو های بسیجی و امنیتی و انتظامی حامی کودتا با باتوم و گاز اشک آور و اسپری فلفل به دانشجویان معترض حمله ور شده اند.
به گزارش فعالین دانشجویی شهر مشهد؛ در این مراسم که حضور نیروهای امنیتی به صورت گسترده داخل و خارج دانشگاه پیام نور ملموس بود، تعدادی از اعضای بسیج دانشجویی و نهادهای امنیتی از دانشجویان معترض به کودتا فیلم و عکس تهیه میکردند.
همچنین گفتنی است بسیجیان حامی دولت کودتا به ضرب و شتم شدید دانشجویان معترض پرداختند. در پی درگیری کودتاچیان و دانشجویان، کلاس های درسی عصر روز دوشنبه دانشگاه پیام نور تعطیل شده و دانشجویان به کمک دانشجویان معترض که تحت محاصره نیروهای امنیتی، انتظامی و بسیجی حامی کودتا قرار گرفته بودند، شتافتند. وضعیت دانشگاه پیام نور و خیابان های منتهی با این دانشگاه در شهر مشهد به شدت امنیتی و ملتهب گزارش شده است.
گزارش های تایید نشده از بازداشت تعدادی از دانشجویان معترض حکایت دارد.

پاکستان یازده سرباز 'سپاه پاسداران' را بازداشت کرد bbc

در ماه های اخیر کنترل وضعیت امنیتی در سیستان و بلوچستان به عهده سپاه پاسداران بوده است

به گفته مقام های پاکستانی یازده نفر از سربازان ایرانی به دلیل ورود غیرقانونی به خاک پاکستان توسط ارتش پاکستان دستگیر شده اند.

خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از منابع پلیس پاکستان این افراد را اعضاء سپاه پاسداران ایران خوانده و گزارش داده که این یازده نفردر ناحیه ای به نام ماشکل در نزدیکی مرز ایران و پاکستان در ناحیه بلوچستان نگهداری می شوند.

اما شبکه پرس تی‌وی متعلق به دولت ایران، تعلق داشتن سربازان بازداشت شده به سپاه پاسداران را تکذیب کرد.

یک افسر پلیس پاکستان به نام دادالرحمن به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است بازداشت شدگان تحت بازجویی قرار دارند و دو وسیله نقلیه آنها هم ضبط شده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی پاکستان که نخواست نامش فاش شود نوشت: "این مسئله بسیار جدی است. ما در حال بررسی این موضوع هستیم که چرا این افراد وارد خاک ما شده اند."

چرا سربازان وارد خاک پاکستان شدند؟

در حال حاضر جزئیات ورود سربازان سپاه به خاک پاکستان مشخص نیست.

شبکه پرس تی‌وی پس از اعلام خبر بازداشت سربازان ایرانی، آنها را "در تلاش برای به دام انداختن قاچاقچیان سوخت" توصیف کرد.

اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی دیگر در پاکستان اعلام کرد نیروی مرزی ایران به مقام های پاکستانی گفته اند که ورود به خاک پاکستان تصادفی بوده و "پس از آن رخ داد که سپاه پاسداران در نزدیکی مرز با پاکستان عملیاتی را علیه اعضاء جندالله آغاز کردند."

سپاه پاسداران در ماه های اخیر مسئولیت کنترل امنیت در سیستان و بلوچستان را به عهده داشته است.

محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ساعاتی پیش از اعلام خبر بازداشت سربازان ایرانی در خاک پاکستان، در یک کنفرانس خبری به "قول مساعد پاکستان" برای مبارزه با جند الله اشاره کرد و گفت:" با توجه به این مسئله نیازی به وارد شدن به خاک پاکستان نیست."

هر چند پیمان فروزش، نماینده زاهدان در مجلس پس از کشته شدن چند فرمانده سپاه در جریان یک بمبگذاری در جنوب استان سیستان و بلوچستان (در روز 26 مهر) گفته بود: "ما خواستار آن هستیم تا عملیات متقابلی از سوی سپاه در خاک پاکستان انجام شود."

ایران، جندالله، پاکستان

خبر دستگیری یازده سرباز ایران در خاک پاکستان تنها سه روز پس از سفر سرتیپ مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران به پاکستان صورت می گیرد که در این سفر دو کشور درباره همکاری های امنیتی و مرزی گفتگو کردند.

در این دیدار آقای نجار پس از ورود به خاک پاکستان از وجود "شواهدی" مبنی بر وجود عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله در خاک پاکستان صحبت به میان آورد و خواستار تحویل این فرد به ایران شد.

این خواسته پس از آن مطرح شد که در روز 18 اکتبر (26 مهر) در اثر یک بمبگذاری در جنوب سیستان و بلوچستان که بعدا جندالله مسئولیت آن را به عهده گرفت، چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران (از جمله جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه) کشته شدند.

این حمله توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد محکوم شد و مقام های پاکستانی نیز درباره آن ابراز تاسف کردند.

اما در هنگام سفر وزیر کشور ایران به پاکستان، رحمان مالک همتای پاکستانی او حضور عبدالمالک ریگی در خاک پاکستان را رد کرد.

جنبش مقاومت ملی ایران - جندالله - که رهبری آن را عبدالمالک ریگی برعهده دارد ظاهرا در سال 1382 در مخالفت با سیاست جمهوری اسلامی در قبال آنچه که تبعیض علیه پیروان تسنن در سیستان و بلوچستان می خواند تشکیل شد.

این گروه مسئول یک رشته حملات مسلحانه، عملیات انتحاری، بمب گذاری و گروگانگیری معرفی شده است.

به طرف صفار هرندي هنگام سخنراني در دانشگاه تهران كفش پرتاب ش

tabnak

صفار: بذار ببينم شمارش چنده، اگه 42 باشه، بگم اون لنگش رو هم پرت كنه، بدم به پسرم سجاد بپوشه.مراسم اهداي جايزه ملي فارابي برگزار شد.

دانشجو: من كه هر كاري كنم، مورد توجه رئيس‌جمهور نميشم، بذار كاراي مشايي رو بكنم شايد مثل اين مورد توجه شدم.

سايپا شكست خورد؛ مايلي كهن عزادار شد.

واقعا هم اعضاي تيم همگي با جناب مايلي هم دردن!

تيم بنفيكا برد.

خوشحالي كاپيتان رو مي‌بينيد، اينقدر زياد بوده كه حتي ديگه كلاه گيسش روهم كنده!

آگاهي خوزستان دزدان مسلح را دستگير كرد و اموال زير را كشف نمود.

خداييش اين دزدا خيلي نامردن، حتي با اين‌كه اون بنده خدا التماس كرده بود، بازم گيتارش رو برداشتن بردن.

يك مرد آهني را هم در تصوير زير مي‌بينيد.

خدا نكنه اين بدبخت بخواد از گيت فرودگاه رد شه، حتي دندوناش رو هم بايد بكنه!

سومين جشنواره انار در تهران برپا شد.

به به؛ صد دانه ياقوت دسته به

کاسبی صدها میلیونی قاچاقچیان در سایه بی‌توجهی مسئولان


این شش نفر با سه خودرو، کولرهای گازی و تلویزیون‌های LCD با برندهای معتبر را قاچاق کرده و در دیگر شهرهای کشور به فروش رسانده و یا با دریافت سفارش اجناس و کالاهای مورد نظر مردم، برای ایشان ترانزیت می‌کردند. این شش نفر در حالی که باری بزرگ از کولر و تلویزیون‌ را به همراه داشتند، هنگام صرف غذا در رستورانی در تهران، موجبات شک پلیس را رقم زده و با اقدام بموقع مأمورات انتظامی، شناسایی و دستگیر شدند.
سرویس اجتماعی ـ بی‌توجهی و کم‌توجهی مقامات و مسئولان انتظامی، اقتصادی و گمرکات کشور، موجب شده است که قاچاقچیان و دلالان، از این راه مبالغ هنگفتی به جیب بزنند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، همان گونه که پیشتر در رسانه‌های دیگر و «تابناک» منتشر شده بود، دلیل قاچاق تلویزیون‌های LCD و همچنین کولرهای گازی از راه‌های مرزی کشور، موجب صدمات گسترده‌ای به اقتصاد کشور شده و تولید داخل و همچنین نمایندگی‌های فعال شرکت‌های خارجی را با چالش‌ جدی روبه‌رو کرده است.

قاچاق گسترده و بدون مانع تلویزیون‌های lcd، کولرهای گازی و دیگر لوازم صوتی و تصویری و خانگی از مرزهای جنوبی و غربی کشور، امکان خرید آسان و بدون دغدغه برای مردم، ارزانی اجناس به دلیل پرداخت نکردن عوارض گمرکی و همچنین استفاده از قطعات نامرغوب و متفرقه در ساخت، همه و همه موجب شده است که مراجعات و سفر مردم به مناطق مرزی کشور افزایش پیدا کرده و در این آشفته بازار، عده‌ای سودجو در سایه بی‌توجهی نهادهای ذیربط، کاسبی میلیونی برای خود به راه بیندازند.

بنا بر این گزارش، هرچند ساکنان مناطق مرزی کشورمان به دلیل بهانه‌های توجیه‌ناپذیر، از راه قاچاق لوازم ارتزاق می‌کنند، کم لطفی نهادهای مسئولان، سیل ورود کالای قاچاق را به کشور تشدید کرده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، نظارت و برخورد با پدیده و معضل بزرگ قاچاق کالا در کشور به رغم وجود تشکیلات گسترده‌ای چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا، موجبات سودجویی و ترانزیت اجناس قاچاق را نیز برای عده‌ای از دلالان فراهم کرده است؛ برای نمونه، روز گذشته، باند شش نفره که اجناس و کالاهای قاچاق را از راه‌های ورودی کشور به شهرها منتقل کرده و سودجویی می‌کرد، کشف و نابود شد.

این شش نفر با سه خودرو، کولرهای گازی و تلویزیون‌های LCD با برندهای معتبر را قاچاق کرده و در دیگر شهرهای کشور به فروش رسانده و یا با دریافت سفارش اجناس و کالاهای مورد نظر مردم، برای ایشان ترانزیت می‌کردند.
این شش نفر در حالی که باری بزرگ از کولر و تلویزیون‌ را به همراه داشتند، هنگام صرف غذا در رستورانی در تهران، موجبات شک پلیس را رقم زده و با اقدام بموقع مأمورات انتظامی، شناسایی و دستگیر شدند.
اعضای این باند که به اذعان خود، ده‌ها بار اجناس و کالاهای قاچاق را به دیگر شهرهای کشور منتقل کرده‌اند، در اعتراف خود و بی‌توجهی و کم‌توجهی ایست‌های بازرسی و همچنین عدم نظارت، نهاد مسئول را عامل کاسبی صدها میلیونی و بدون دغدغه خود اعلام نموده‌اند و هم‌اکنون این شش نفر با دستور قاضی در بازداشتگاه‌ هستند.

به گفته قاضی پرونده در ماه های گذشته کشف و بازداشت این باندها به طور فزاینده ای رشد داشته است که زنگ خطری برای کشور است.

با این شاهد مثال، کاملا مشخص و مبرهن است که ضعف دستگاه‌های نظارتی و بی‌توجهی آنها، سبب بروز چنین مشکلاتی شده که مشخصا در این گونه اقدامات و اختلالات اقتصادی دود مستقیم به چشم تولید داخل، نمایندگی شرکت‌های خارجی و از همه مهمتر متضرر شدن اقتصاد کشور در عرصه کلان خواهد شد.

از سوی دیگر، عده‌‌ای با قاچاق کالاهای وارداتی با برند معتبر، به دلیل این که هیچ گونه خدماتی به این کالاها نمی‌دهند، با ایجاد شرکت‌‌‌های مشابه و ....خدمات به کالاهای قاچاق داده و از آن راه نیز سود کلانی به جیب می‌زنند.

سنای آمریکا واردات بنزین به ایران را ممنوع کرد


پتروشیمی بهای تحریم را می‌پردازد

اقتصاد > انرژی - سنای امریکا در حالی تحریم فروش بنزین به ایران را به تصویب رساند که واحدهای پتروشیمی تولید بنزین روزانه 6 میلیون لیتر بنزین را آغاز کرده اند.

تحریم بنزین ایران که همواره از سوی مسئولان دولتی از آن به عنوان بلوف سیاسی یاد می‌شد در سنای آمریکا با 80 رأی موافق و 17 رأی مخالف تصویب شد و روز اجرای وعده‌های مسئولان نفتی در حهت تأمین 48 ساعته بنزین کشور فرار رسید. سنای آمریکا در حالی تأکید کرده هر شرکتی که بیش از یک میلیون دلار بنزین به ایران بفروشد از انجام معاملات تجاری با این کشور منع خواهد شد که ایران در حال حاضر روزانه 20 میلیون لیتر بنزین وارد می‌کند.

سناریوی مسئولان نفتی کشور اگرچه بر افزایش تولید بنزین در کشور استوار است اما کارشناسان معتقدند: با وضعیت موجود افزایش تولید تا مرز 65 میلیون لیتر در روز غیرممکن است مگر آنکه سیر واردات همچنان ادامه یابد.در این میان کارشناسان معتقدند دود تحریم بنزین بیشتر از هر چیز دیگری به چشم صنعت پتروشیمی کشور خواهد رفت. این در حالی است که در حال حاضر این صنعت روزهای بحرانی را سپری می‌کند چرا که به واسطه واگذاری‌های مجتمع‌های پتروشیمی بدون بررسی اقتصادی لازم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حجم بدهی‌های بالایی مواجه شده است.

براین اساس در حالی که بیشتر هزینه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی از محل فروش محصولاتش تأمین می‌شد طی سالیان گذشته با واگذاری پتروشیمی‌ها کاهش یافته در حالی که از محل درآمد فروش سهم این پتروشیمی‌ها نیز چیزی عاید این صنعت نشده است.

در عین حال کارشناسان معتقدند با تحریم بنزین کشور سه مجتمع پتروشیمی دولتی (بندرامام، برزویه و بوعلی) که بخش عظیمی از درآمدهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی را شامل می‌شوند به تولید بنزین اختصاص داده خواهند شد. در این بین اگرچه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت وگو با خبر تأکید دارد که تنها یک واحد در این پتروشیمی‌ها به تولید بنزین اختصاص داده خواهد شد اما با توجه به تولید بنزین از آروماتیک‌ها و رونق فروش این محصول در جهان و طبعاً کاهش فروش آن این صنعت با بحران بیشتری مواجه خواهد شد. از سویی دیگر نفتا به عنوان یکی از مواد اولیه مجتمع‌های پتروشیمی محسوب می‌شود که قرار است بخش عظیمی از تولید این فرآورده در پالایشگاه‌های تهران و اصفهان به بنزین تبدیل شود که این خود نیز از سویی دیگر ضرری محسوب می‌شود که تنها شامل حال پتروشیمی‌ها خواهد شد چرا که از نعمت مواد اولیه نیز محروم می‌شوند.

براساس اظهارات کارشناسان با خبر، هیچ یک از این طرح‌ها صرفه اقتصادی ندارد و مطمئناً وضعیت بحران‌زده پتروشیمی کشور را که ناشی از واگذاری مجتمع‌ها به بحش خصوصی و عدم اختصاص سهمی از درآمد فروش این واحدها به توسعه این صنعت در کشور می‌دانند وخیم‌تر خواهد کرد. در عین حال این کارشناسان عدم صادرات فرآورده‌های تولیدی در پالایشگاه‌ها به جهت تخصیص نفتا به تولید بنزین را از دیگر مسائلی می‌دانند که اجرای طرح مقابله با تحریم بنزین را با ضررهای اقتصادی همراه می‌کند.

در این بین آلبرت بغوزیان کارشناس مسائل اقتصادی کشور نقش مردم را در این تحریم‌ها بسیار تأثیر‌گذار می‌داند و معتقداست برای مقابله با این تحریم‌ها نیازمند اعمال صرفه‌جویی جدی از سوی مردم هستیم. براساس گفته‌های وی، سناریوی تأمین 48 ساعته بنزین کشور بر مبنای منافع اقتصادی استوار نیست بلکه طرحی است که بتوان از طریق آن بحران‌های موجود را مرتفع کرد. بنابراین نباید انتظار داشت در مواجهه با تحریم، بنزین با کیفیت تولید شود.براین اساس مسئولان نفتی چون سیف‌الله جشن‌ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت و هادی نژادسلیم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی دیروز در گفت وگو با خبر بر تأمین نیاز کشور بدون هیچ دغدغه‌ای اصرار کردند.

به گفته معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، تولید بنزین از واحدهای پتروشیمی به مرحله اجرا رسیده و حدوداً یک هفته‌ای است که روزانه حدود 6 میلیون لیتر بنزین در روز از این واحدها تولید می‌شود.

وی اصراردارد از وی نقل کنیم که مردم نگران بنزین نباشند و تأکید دارد: دنبال این نباشید که از برای تولید هر تن بنزین چه میزان نفتا مصرف می‌شود و فقط بنویسید مردم نگران بنزین مصرفی خود نباشند.

در این بین مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز بدون ارائه گزارشی از تمهیدات اندیشیده شده صرفاً تأکید کرد: مردم نگران تحریم بنزین نباشند.

در این بین بسیاری از مسئولان نفتی با نگاهی خوشبینانه معتقدند بسیاری از شرکت‌هایی که به ایران بنزین می‌فروشند تجت نفوذ آمریکا نیستند و اصلاً اعتقادی به این تحریم ندارند بنابراین به راحتی می‌شود بنزین را وارد کرد.

این مدیران نفتی تأکید دارند: بحران‌های اقتصادی موجود در جهان باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان بنزین با بحران مالی مواجه شوند که در صورتی که بنزین خود را به ایران نفروشند با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد. فرید عامری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز که تا چندی پیش با این استدلال بر عدم تحریم بنزین ایران تأکید داشت و این امر را تنها یک بلوف سیاسی می‌دانست همچنان بر عدم تأثیر این تحریم برای فروشندگان بنزین به ایران اصرار می‌ورزد.

این در حالی است که ایران طی سال گذشته از 10 کشور امارات، هند، ترکیه، ترکمنستان، الجزایر، تایوان، هلند، فرانسه، کرواسی و آذربایجان بیش از سه میلیون و 58 هزار تن بنزین به ارزش دو میلیارد و 737 میلیون دلار بنزین وارد کرده بود که برخی از این کشورها شامل ترکیه، ترکمنستان، الجزایر، تایوان، فرانسه، کرواسی و آذربایجان از لیست صادرکنندگان بنزین به ایران در سال جاری حذف شدند.

این در حالی است که کشورهای جدیدی چون رومانی، قطر، چین و ونزوئلا به این فهرست در سال جاری اضافه شدند و کشورهای امارات، هلند و هند نیز همچنان در این لیست وجود دارند.

حمایت مجلس از دولت

در این بین نمایندگان مجلس نیز با انتشار خبر تصویب تحریم بنزین ایران در سنای آمریکا اعلام کردند: برای مقابله با این مسئله با دولت به طور کامل همکاری خواهیم کرد.رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه به نظر نمی‌رسد اقدام آمریکا در خصوص تحریم بنزین کشور را دچار چالش کند، آمریکا با این کار می‌خواهد ایران را در تصمیمات بین‌المللی در تنگنا قرار دهد ولی راه به جایی نخواهد برد خاطرنشان ساخت: تمهیدات مناسب و لازم برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور و مقابله با اعمال تحریم جدید آمریکا اندیشیده شده و مجلس آماده همکاری با دولت برای اتخاذ تدابیر بیشتر است.

حمیدرضا کاتوزیان در عین حال با اشاره به خرید بنزین از دیگر کشور‌ها حتی در شرایط تحریم نیز تأکید کرد: این تحریم‌ها بی‌اثر است. آمریکا نمی‌تواند با این روش‌ها جلوی عرضه بنزین را توسط دیگر کشور‌ها بگیرد زیرا اگر کشور‌های دیگر نخواهند بنزین را عرضه کنند، یقیناً خود با مشکل مواجه خواهند شد.

براساس گفته‌های وی، اکثر کشور‌هایی که ایران از آنها بنزین خریداری می‌کند برای این تحریم ارزشی قائل نیستند، زیرا آن کشورها نمی‌توانند بنزین تولیدی خود را انبار کنند و به دیگران نفروشند.

براساس این گزارش، به طور میانگین روزانه حدود 65 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود که حدود 45 میلیون لیتر آن در داخل تولید می‌شود و مابقی نیز وارد می‌شود. بنابراین از امروز باید به فکر تأمین روزانه 20 میلیون لیتر بنزین مازاد در کشور بود.

منبع: سایت خبری تحلیلی ارداه مردم

دو انفجار در بغداد بیش از ۱۳۰ کشته بر جای گذاشت


یکی از انفجارها در نزدیکی ساختمان وزارت دادگستری عراق رخ داد

پلیس عراق می گوید بر اثر انفجار دو بمب در مرکز بغداد، بیش از 130 نفر کشته و 500 نفر مجروح شدند.

این مرگبارترین حمله از سال 2007 به این سو در عراق است. دو بمب با فاصله زمانی نزدیکی منفجر شدند.

انفجارها در محل ساختمان وزارت دادگستری و یک مجتمع اداری در نزدیکی منطقه سبز بغداد رخ داد و باعث به بار آمدن خرابی های گسترده ای شد.

ایران و آمریکا انفجارهای امروز را محکوم کرده اند.

این انفجارها به فاصله کمی از یکدیگر، در ساعت 10:30 صبح به وقت محلی (07:30 به وقت گرینویچ)، زمانی رخ دادند که مردم مشغول رفتن به سر کارهای خود بودند و تردد زیاد بود.

این دو انفجار پس از حملات روز نوزدهم ماه اوت انجام می شود که در آن برخورد دو کامیون پر از مواد منفجره به ساختمان دو وزارتخانه به کشته شدن حداقل 100 نفر انجامید.

در آن زمان عراق جنگجویان خارجی را مسبب این حادثه دانست، سوریه را به دخالت داشتن در آن متهم کرد و خواستار انجام تحقیقات از سوی سازمان ملل متحد شد. سوریه دست داشتن در این حادثه را رد کرده بود.

وزارت کشور عراق انفجارهای امروز را با حملات ماه اوت مرتبط دانسته است.

جستجو به دنبال بازماندگان

حملات اخیر با انفجار دو اتومبیل پر از مواد منفجره انجام شد و ستون های دود که از مرکز بغداد به هوا بلند شده بودند در شهر بغداد دیده می شدند.

محل وقوع انفجار در نزدیکی منطقه سبز در بغداد، ناحیه ای که اکثر ادارات و سفارتخانه ها در آنجا قرار دارند و تحت کنترل شدید نظامی است، رخ داد.

یاسمین افضل، کارمند 24 ساله فرمانداری بغداد که یکی از نقاط مورد حمله بود به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: "دیوارها فرو ریختند و ما مجبور شدیم به خارج فرار کنیم."

این خبرگزاری در گزارش خود مردی را توصیف کرده که در محل حادثه فریاد می زد: "چرا با ما این کار را می کنند؟"

امدادگران مشغول کندن آوار و جستجو به دنبال بازماندگان حادثه در میان خرابه ها هستند و مقام های عراقی می گویند احتمالا تعداد کشته شدگان و مجروحان افزایش خواهد یافت.

گابریل گیت هاوس، گزارشگر بی بی سی در بغداد گفت او که چند کیلومتر دورتر از محل وقوع انفجار قرار داشته، نیروی انفجار را احساس کرده است.

گزارشگر بی بی سی معتقد است هنوز برای مشخص کردن مسبب این حادثه زود است.

اما او معتقد است احتمالا انگشت اتهام به سوی شورشیان و چریک های خارجی گرفته خواهد شد که قصد دارند پیش از انتخابات عراق در میانه ماه ژانویه باعث بی ثباتی شرایط امنیتی شوند.

در مقایسه با یک سال گذشته خشونت ها در عراق به میزان چشمگیری کاهش یافته است اما هنوز وقوع حملات پراکنده در چندین بخش از این کشور ادامه دارد

حمله به نیروهای پلیس و ارتش عراق

انفجار در عراق

با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی عراق خشونت ها افزایش یافته است

پلیس عراق می گوید در اثر یک رشته حملات در شمال وشرق این کشور که مامورین پلیس و سربازان را هدف قرار داده بود دست کم 9 نفر کشته شده اند.

در یک مورد، انفجار یک بمب کنار جاده ای در نزدیکی شهر فلوجه در غرب بغداد، موجب کشته شدن 4 سرباز که در حال گشت زنی بودند، شد.

در این حمله 10 سرباز دیگر نیز مجروح شدند.

دو مامور پلیس و یک غیرنظامی نیز در جریان حملات جداگانه در شهر موصل در شمال عراق جان باختند و دو نفر دیگر در اثر انفجار در نزدیکی کرکوک کشته شدند.

در یک حمله جداگانه انتحاری، انفجار بمبی که در یک کامیون کار گذاشته شده بود پل اصلی در شمال رمادی را کاملا منهدم کرد ولی تلفات جانی به بار نیاورد.

این پل بغداد را به غرب کشور و مرز با سوریه و اردن متصل می سازد و سربازان آمریکایی برای بیرون بردن تدارکات خود از عراق از این پل استفاده می کنند.

بسیاری از عراقی ها پس از اشغال کشورشان توسط نیروهای به رهبری آمریکا در سال 2003، از این مسیر برای فرار از کشور و پناهنده شدن به سوریه و اردن استفاده می کردند.

یک سخنگوی ارتش آمریکا در استان انبار که شهرهای رمادی و فلوجه در آنجا قرار دارد این خبر را تایید کرد که انفجارها در نزدیکی دو پایگاه نظامی عراقی که نیروهای آمریکایی در منطقه در آنجا مستقرند، رخ داده است.

از هنگامی که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به تقویت نیروهای آمریکایی در عراق پرداخت و دست دوستی به سوی رهبران سنی مذهب قبایل عراقی در استان های غربی این کشور دراز کرد، خشونت ها تا حد زیادی کاهش یافته است ولی برخی از ناظران نگرانند که هنگام برگزاری انتخابات پارلمان عراق در ماه ژانویه سال 2010، خشونت ها افزایش یابد.


من مسلمانم و به این رژیم هم کوچکترین اعتقادی ندارم


خانم طالقانی

م. مصطفوی


• بگذارید کسی اجازه نداشته باشد در باره دیندار بودن یا نبودن دیگران قضاوت کند، بگذارید همه ایرانیان بعنوان انسان صاحب حقوق برابر باشند. احمدی نژاد، خامنه ای، مصباح یزدیها و سپاه پاسداران استبداد و بسیج خشونت به اندازه کافی ما را بی دین خطاب میکنند شما که اهل اصلاح هستید لطفا کوتاه بیایید!!! ...

چند روز پیش خبرگزاری ایرنا خبر زیر را منتشر کرد که عینا نقل میشود:
"اعظم طالقانی دبیر کل جمعیت زنان انقلاب اسلامی گفت:

کسانی که شعارهایی مانند جمهوری ایرانی را مطرح می کنند یا دیندار نیستند و یا اعتقادی به اسلام و مبانی دینی ما ندارند.

اعظم طالقانی در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد:

ما نباید به شعارهای عده ای محدود تحت عنوان استقلال آزادی جمهوری ایرانی توجه کنیم اصل و ملاک ما خواست اکثریت است. وی ادامه داد: اکثریت ملت ایران در چارچوب قانون اساسی و در راستای حفظ و پاسداری از ارزش های نظام جمهوری اسلامی گام برمی دارند. وی گفت: کسانی که چنین شعارهایی را مطرح می کنند یا دیندار نیستند ویا اعتقادی به اسلام و مبانی دینی ما ندارند. طالقانی گفت: ۹٨ درصد ملت ایران به جمهوری اسلامی رای دادند اما باید نخبگان و کارشناسان با کنکاش و بررسی دریابند که چرا باید همین عده خاص و اقلیت چنین حرفهای نامتعارفی را بیان کنند باید مسئولان و دانشگاهیان جدا از غلط بودن چنین شعارهایی علت را شناسایی کنند؛ در یک جامعه پویا باید همه زوایای یک مسئله مورد بررسی قرار بگیرد. طالقانی در خصوص احتمال عدم حمایت هاشمی رفسنجانی از میرحسین موسوی و جریان سبز گفت: من به چنین قضیه ای اعتقاد ندارم هاشمی رفسنجانی یک سیاست مدار کهنه کار است و همیشه می داند که چه تصمیمی اتخاذ کند. وی در خصوص حضور ۴۰ میلیون ایرانی در پای صندوق های رای نیز گفت: این حضور نشان داد که ملت ایران اول به اصل نظام و جمهوری اسلامی رای دادند و بعد نسبت به تعیین سرنوشت خود و اصلاح امور پافشاری می کنند. طالقانی در پایان خاطر نشان کرد:امیدوارم با اتخاد خط مشی صحیح و منطقی شاهد مستولی شدن آرامش و وحدت در فضای جامعه باشیم."

برایم باور کردنی نبود، نخست گمان کردم با توجه به اینکه کار ایرنا دروغ ساختن است این خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی توسط خانم اعظم طالقانی تکذیب شود. اما متاسفانه بعد از چند روز از تکذیب، خبری نشد (به پایان مقاله مراجعه شود). بر این شدم در اینباره که از دید من بسیار حائز اهمیت است حداقل کوتاه پاسخی داده باشم. مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور طی سالهای متمادی عادت کرده بودند که رژیم هر نوع تهمتی را به هر شخصی بزند، عادت کرده بودند که از دستگاههای تبلیغاتی این رژیم بدترین دشنامها به سالم ترین فرزندان این میهن را بشنوند. اما برای اولین بار است که با دادن عنوان مرتد از سوی یکی از اصلاح طلبان برای همه کسانی که شعار جمهوری ایرانی داده اند روبرو میشویم. نمیدانم خانم طالقانی به چه علت این اجازه را بخود داده است به کسانی که به جمهوری اسلامی باور ندارند تهمت عدم اعتقاد به اسلام بزند. خانم طالقانی! من مسلمانم اما هرگز زیر بار این رژیم نخواهم رفت، هرگز ولایت مطلقه جمهوری اسلامی را نخواهم پذیرفت و تا آنجا که در توان دارم برای تغییر این نظام مخوف کوشش خواهم کرد. این مبارزه و مقاومت را تنها وظیفه انسانی و ملی خود نمیدانم، بلکه وظیفه دینی خود نیز میپندارم. براستی آیا سخنان شما در باره افرادی که به جمهوری اسلامی باور ندارند در حد نوشته های کیهان نیست.
خانم طالقانی شما را بخواندن تهمتهای روزنامه کیهان ۲٨ تیر گذشته رجوع میدهم. کیهان در ستون «خبر ویژه» در خبری تحت عنوان «رهنمود فرزند ناخلف به مراجع!» نوشت:
"دختر آیت الله طالقانی(ره) که با گروهک نهضت آزادی ارتباط و همکاری وسیع دارد، به مراجع رهنمود ارائه کرد! اعظم طالقانی در گفت وگو با خبرگزاری افراطی ایلنا گفت: وظیفه شرعی مراجع است که از سخنان هاشمی حمایت کنند. وی اضافه کرد: سخنان آقای هاشمی بی شباهت به سخنان مرحوم طالقانی در اولین نماز جمعه نبود. برخی فرزندان آیت الله طالقانی که با دو گروهک نهضت آزادی و منافقین پیوند خورده بودند به آلت دست این گروهک ها برای فاصله انداختن میان آیت الله طالقانی و نظام تبدیل شدند اما مرحوم طالقانی با وجود فاصله پیش آمده، آب پاکی را روی دست منافقینی که وی را پدر طالقانی خطاب می کردند و می گفتند «نیروی نظامی ما در خدمت شماست»!، ریخت. آیت الله طالقانی خطاب به حضرت امام گفته بود وقتی خسته و دلزده می شوم و به ملاقات شما می آیم، خستگی و ناامیدی از تن من بیرون می شود."
بنگرید کیهان چگونه قضاوت میکند و شما هم مقداری به قضاوت خود در باره کسانی که به جمهوری اسلامی باور ندارند بیندیشید. اولا" خانم طالقانی در قبض و مدار بسته بینش و نگرش خود از بدیهی ترین مفاد «اعلامیه حقوق بشر» غفلت میکند که: «ماده ۱: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر مانند برادر رفتار کنند.
ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.»
بنابراین این حق مسلم انسانها است که «بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر» از حقوق برابر با بقیه برخوردارباشند. و به بیان دیگر مفاد «اعلامیه حقوق بشر» با اصول و ارزش های پایه دینی تقابل و تعارضی ندارد. ثانیاً، شعار جمهوری ایرانی در جنبش همگانی بیانگر و ترجمان خواست و مطالبات مردم و انسان هائی است که به حقوق ذاتی، شهروندی و ملی خود آگاه می باشند و این انسانها با باورها، سلیقه ها و نگرش های مختلف دینی و غیردینی می باشند و بگمان من عده باورمندان به دین در این «جنبش همگانی» کم نیستند.
ثالثاً، شما اسلام را تا حد این نظام با کارنامه سیاهش نزول داده اید و دیدگاه و نظرگاه شما از دین، ناشی از عدم توجه به این موضوع است که دین بعنوان اخلاق و معنویت با قدرت در تعارض و تضاد است و احتیاج به قوه دولتی ندارد و از زمانی که دین دولتی میشود همین جمهوری اسلامی فعلی میگردد که میزان فساد و جنایت را از حد تحمل و تصور گذرانده است. اگر اطلاع ندارید، بدانید زیاد و بسیار انبوه هستند معتقدین به اسلام که هیچگونه باوری به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و حتی دولتی دینی ندارند. اگر شما بر این هستید که در نظام جمهوری اسلامی فعال باشید و به ولایت فقیه التزام بدهید، بدهید. اما لطف کنید درباره اعتقادات دیگران قضاوت و داوری نکنید. شما میتوانید از دست احمدی نژاد و سپاه پاسداران و سرکوبگران به نمایندگان مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظام مراجعه کنید و آنان را نمایندگان منتخب مردم بخوانید و از آنان کمک بخواهید (رجوع شود به نامه اعظم طالقانی در ۲۴ تیر ۱۳۸۸). اما بدانید که هستند بسیار ایرانیان مسلمان در داخل و خارج از کشور که با آنها به جز ایستادگی بر سر حقوق مردم کاری ندارند. ایرانیان مسلمانی هستند که آنان را منتخب مردم نمیدانند و به آنان رجوع نمیکنند. ایرانیانی هستند که افتخار میکنند بنام دین خود در مقابل این نظام سیاه ایستاده اند و نمیخواهند بنام دین دستگاه قدرت ساخته شود. شما میتوانید به آقای رفسنجانی رجوع کنید و او را که دستش بخون جوانان این میهن آلوده است، راه حل خروج از بحران و بن بست کشور بدانید. اما ایرانیان مسلمانی هستند که بر این باورند این نظام غیراخلاقی و خشن و فاسد باید برود. گمان نکنید آنها افراطی هستند و اهل خشونت. نه آنها میهن خود را و استقلال اش را بر اصول آزادی، استقلال و عدالت دوست دارند و همواره قربانی خشونت های کور نیز بوده اند. اما نمیتوانند از حق بگذرند، حقی آشکار که بنام دین زیر پا گذاشته شده است. حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که در این نظام کوچکترین محل و جایگاهی ندارد. بگذارید کسی اجازه نداشته باشد در باره دیندار بودن یا نبودن دیگران قضاوت کند، بگذارید همه ایرانیان بعنوان انسان صاحب حقوق برابر باشند. احمدی نژاد، خامنه ای، مصباح یزدیها و سپاه پاسداران استبداد و بسیج خشونت به اندازه کافی ما را بی دین خطاب میکنند شما که اهل اصلاح هستید لطفا کوتاه بیایید!!! آیا نمیدانید که این قماش منتظر اینگونه سخنان از سوی شما هستند تا از آن برای سرکوب هر چه بیشتر مخالفان نظام استفاده کنند.
در حال تصحیح این متن بودم که دوست بزرگواری به من گفت خانم طالقانی این متن را همین الان تکذیب کرده است. از آنجا که موضوع مهم است متن تکذیبیه خانم طالقانی را در اینجا درج میکنم.
"خبرگزاری جمهوری اسلامی اینجانب اعظم طالقانی نسبت به نوع تحریف مصاحبه آن رسانه و اعلام خبر در تاریخ ۲۹/۷/٨٨ معترض می‌باشم: اولاً این مصاحبه بدون رعایت امانت خبر که یکی از موارد مهم خبر در بحث اطلاع‌رسانی است، انعکاس یافته؛ ثانیاً قبل مصاحبه از مصاحبه‌گر تقاضا شد که خبر بدون بررسی اینجانب اعلام نگردد با این وجود خبر اعلام شده است. لذا تقاضا دارد تکذیبیه این جانب طبق قانون رسانه‌ای اعلام و فایل صوتی آن منتشر گردد. با تشکر اعظم طالقانی۲۹/۷/٨٨."
همانطور که ملاحظه میشود ایشان محتوای متن را تکذیب نکرده است. ای کاش حداقل یک کلام می نوشتند که آن جمله از ایشان نیست. اما این روش تکذیب در باره مسئله ای به این مهمی من را مصمم تر کرد که این کوتاه را بنویسم و با همیهنان عزیز در میان بگذارم. خصوصاً اینکه خانم طالقانی نامه ای هم که دیروز نوشته اند که بروز میدهند که سخنی که ایرنا از قول ایشان درج کرده است به واقعیت نزدیک است. ایشان در نامه خود یکبار دیگر نسبت به عواقب تداوم این سیاست‌های رژیم در چندماهه اخیر هشدار می‌دهند و در پایان نامه برای دلسوزی مینویسند:
"مسئولین و دست‌اندرکاران این رویه‌ها نباید چشم بر همه واقعیات ببندند و هشدار جمع کثیری از مراجع و علما، منتقدان دولت از جریان محافظه‌کار، دلسوزان وطن و انقلاب از طیف‌های مختلف سیاسی کشور را نادیده انگارند و برای دفاع از قدرت و منافع جمعی محدود، سرنوشت کشور، انقلاب، مردم و فرزندان این آب و خاک را به خطر اندازند و نظام و کشور را دچار مخاطره سازند که نتیجه آن رویگرانی خود از اصول اعتقادی و دینداری اخلاق معنویت انسان‌دوستی و منافع ملی است چنانکه آموزه‌های دینی که از جانب انبیا بخصوص پیامبر اسلام فرزندان و پیروان صادق آنان در عمل و اجرا نادیده انگاشته گردد، دین‌گریزی توسط مدعیان ذکر رحمت حق حداقل روزی ده بار بیش از این ترویج می‌گردد. که این خود مسئله‌ای است برای مشفقین نظام!!"
همانطور که ملاحظه میشود ایشان بار دیگر نظام و کشور را در یک ردیف قرار میدهند و نبود نظام را باعث گریز از دین می پندارند. اما بر همه روشن است که نظام ولایت فقیه و یا نظام جمهوری اسلامی، یعنی نظامی که بر ایران حاکم است هم انسانیت، هم میهن و هم دین را در خطر قرار داده است و راه کار وضعیت کنونی کشور گذار از این نظام و تشکیل و استقرار نظامی حقوق مدار است که در آن هر انسان با هر دین، اعتقاد، جنسیت، زبان، قومیت و مکنتی دارای حقوق برابر باشد.


عکسبرداري ممنوع!

«تابناک»
يک سايت خبري با پشتوانه‌ هاشمي ثمره آغاز به فعاليت کرد.

احمدي‌نژاد: آقا مجتبي خوب زيرآبي رفتي سايت زدي ها، نکنه مي‌خواي رئيس‌جمهور يازدهم بشي شيطون؟
ثمره: آقا محمود حالا صداشو در نيار ديگه ما که ارادتمند شماييم، حالا تکذيب کردم سايتو، ولي مال خودمه!

200 تن از نمايندگان مجلس نامه حمايت از رحيمي را امضا کردند.

اين تصوير هم سندي براي اثبات مقبوليت رحيمي ميان نمايندگان مجلس. قابل توجه منتقدين.

سفير سوئيس با هاشمي رفسنجاني ديدار کرد.

سفير سوئيس: بله حاج آقا ما اين همه ايراني‌ها رو دوست داريم ولي باور نمي‌کنن!

تصوير زير مربوط به دو خانم مسن است.

سمت چپي: حالا من چروکترم يا تو؟
کلهر نیستم
عکسبرداری ممنوع!
سفیران چند کشور استوار نامه خود را تقدیم رئیس جمهور کردند/ سفیر فنلاند با خانواده آمده بود.

احمدی نژاد: به به با خانواده تشریف آوردید، دختر خانوم خوش اومدی ولی حواست باشه این گشت ارشاد مار و هم میگیره ها چه برسه به شما!

«جرج تيتو دواسکو نسلوش نوگيرا دياش کابرال» سفير جديد کشور پرتغال و محمود احمدي نژاد با هم گفت‌وگو کردند.

سفیر: دیگه ببخشید دیگه اسمم اینقدر طولانی بود تو کاغذ جا نشد اومدم شفاهی استوار نامه بدم خدمتتون.

بازار داغ تکذیب ها از سوی کلهر و خانواده همچنان رواج دارد.

در صورت ادامه روند تکذیب؛ کلهر: مَــــــن!؟ منکه کلهر نیستم بريد از خودش بپرسید اصلا کلهر چی هست؟

سایپا و مایلی کهن روزهای سختی را می گذرانند.

آخر آهِ گنده باقالی ها دومن جناب مایلی رو گرفت.

از صادر کنندگان نمونه کشور تقدیر شد.

- بدون شرح (مخصوصاً درباره نفر اول ا

هزینه بی‌استفاده چند صدمیلیونی آقای وزیر برای تغییر دکوراسیون

«تابناک»:هرچند علاقه مدیران دولتی به تغییر دکوراسیون دفتر کار و یا سیستم اداری حوزه تحت امرشان معضلی ریشه‌ای و دیرینه است که از دولت ششم به عنوان بخشی از فرهنگ مدیریتی باب شد، انتظار از دولت دهم، به ویژه با توجه به ساده زیستی و دوری از تجمل‌گرایی توسط آقای دکتر احمدی نژاد ـ که در عمل هم ثابت شده ـ این است که با قاطعیت بیشتری با چنین اقداماتی برخورد کند.

علاقه مدیران دولتی به تغییر دکوراسیون دفتر کار و یا ایجاد سیستم‌های غیر ضروری اداری از جمله مواردی است که سبب می‌شود، سالانه صدها میلیون تومان بودجه بیت‌المال به هدر رود؛ این رویه تنها مختص دولت کنونی نبود و در دولتهای پیشین نیز شاهد چنین اقداماتی بوده‌ایم.

به گزارش خبرنگار ، یکی از وزرای دولت دهم پس از مراسم تودیع و معارفه خود، از معاونت مالی و اداری آن وزارتخانه خواسته است تا سه طبقه انتهایی ساختمان اصلی وزارتخانه را تخلیه و آن را به عنوان حوزه ریاست آماده سازی کند.

یک منبع آگاه در این وزارتخانه به «تابناک» گفت که آقای وزیر در دستور خود تأکید کرده است که این کار در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش دیدارهای مردمی با شخص وزیر است و بنا بر اطلاعات رسیده، پس از آنکه مبلغی حدود سیصد میلیون تومان برای اجرای دستور آقای وزیر هزینه می‌شود، وی به یکباره از دستور پیشین خود منصرف شده و به معاونت مربوطه اعلام می‌دارد که نیازی به ادامه کار نیست و ایشان از دفتر وزیر سابق استفاده خواهد کرد.

این گزارش می‌افزاید: هرچند علاقه مدیران دولتی به تغییر دکوراسیون دفتر کار و یا سیستم اداری حوزه تحت امرشان، معضلی ریشه‌ای و دیرینه است که از دولت ششم به عنوان بخشی از فرهنگ مدیریتی باب شد، اما انتظار از دولت دهم، به ویژه با توجه به ساده زیستی و دوری از تجمل گرایی توسط آقای دکتر احمدی نژاد ـ که در عمل هم ثابت شده ـ این است که با قاطعیت بیشتری با چنین اقداماتی برخورد کند.

گفتنی است، پیش از این نیز موارد متعددی از چنین اقداماتی در گذشته و حتی دولت گذشته دیده‌ایم. ماجرای معروف سفیر ایران در یکی از کشورهای آمریکای شمالی که برای طراحی ساختمان سفارت معماری را از ژاپن برای کار دعوت کرده بود و یا یکی از قائم مقام‌های وزرای دولت نهم که برای تعبیه سرویس بهداشتی در اتاق کارش دستور داده بود در بیش از ده طبقه از ساختمان محل کارش تغییر فیزیکی ایجاد کنند.

باید گفت که می‌توان موارد بسیاری از این دست برشمرد که با یک حساب و کتاب ساده، در صورت تداوم این رویه، سالانه شاهد هدر رفتن سرمایه چشمگیری خواهیم بود که هیچ تأثیری در نوع و میزان خدمات رسانی به مردم ندارد.
نظرات بینندگان:
لطفا یه سری هم به دانشگاه علوم پزشکی …(معاونت بهداشتی)بزنید و معنی ولخرجی( برای تغییر دکوراسیون یک سالن 50 نفره) و خرید لپ تاپ برای تک تک اعضای واحد مبارزه با بیماریها ،که معاون بهداشتی فعلی نسبت به این واحد تعصب خاصی دارد را ملاحظه بفرمایید
چشم و دل نمايندگان راي دهنده اعتماد به دولت دهم روشن،
محمد حق خواه
جانباز 70 درصد
اگه خبرتون راست بود اسم وزیر رو میزدین .. چون شماها که ماشاالله در تخریب دولت از کسی هراسی ندارین
این هزینه ها که چیزی نیست. میلیاردها دلار (معادل هزاران میلیارد تومان) بصورت غیرقانونی صرف واردات بنزین می شود و صدای کسی در نمی آید. آن وقت همه مسئولان، مردم بیچاره را به قانونگرایی دعوت کرده و تهدید به برخورد با بی قانونی می کنند. ظاهراً قانون درکشور ما فقط برای مردم عادی است.
زیبا سازی دفاتر مدیران به ذات دارای اشکال نمی باشد اما در صورتیکه مردم محتاج نان شب نباشند.
در جهت اصلاح الگوی مصرف. صلوات اللهم صل علی محمد وال محمد
این که تازگی نداره! لطفاً خبر های تازه و بدیع رو اعلام فرمایید!
يك جوري نوشتي كه مثلا اولين بار نه بابا
اينكارها از ابتدايي ترينشه
اینم روی هزینه تبلیغات انتخاباتی که توسط مردم خود جوش پرداخت شده است!!!!!
خیلی جالبه که دلتون براشون میسوزه و پدرانه رفتار می کنید. فکر کنید که اگه امام علی(ع) بود به این وزیر لایق چی می گفت.
رییس جمهور از حقوق این وزیر کسر همین 300 میلیون تومان را کسر کند تا بقیه وزیران و دولت های بعدی نیز حساب کار را بکنند و یکی دیگر به افتخارات و شکفتی های رییس جمهور اضافه شود.
در مورد طراحی سفارت دریک کشور باید بگویم که خیلی از کشورها برای نشان دادن قدرت واعتبار خود از معمارهای مطرح دنیا استفاده میکنند چرا که ساختمان سفارت بسیار اثر گذار است. اما راجع به بقیه ماجرا باید بگویم که ما ضرب المثلی داریم که میگوید “ندید بدید وقتی که دید……..”
شما تابناکیها چقدر فضولید تو زندگی خصوصی مردم هم دخالت می کنید !
بذارید زندگی شونو بکنند
… بذارید پوزشو بده
عادی است
چند صد میلون که پولی نیست شش صفر یردار میشه سیصد تومان بد گفتم
لطفا یه سری هم به شرکت ب.. آ ..س بزنیدوازتجمل گرایی وفسادآن گزارش تهیه نمایید.
ما فکر کردیم فقط وزارتخانه ما از این خرج ها می کند!
تابناکی ها ساده نباشید.این جور مسائل با عوام فریبی ها سر پوش گذاشته می شود.
شما گزارش و اسامی این مدیران و وزرا را به صورت نامه کتبی به رئیس جمهور بدهید اگر اقدامی نکردند در سایت اسامی این مدیران را درج کنید تا مردم آنها را بشناسند
خدا به خیر کند; وزیر راه میخواهد انقلاب ریلی راه بیندازد(ستون طنز اعتماد)
دست اين وزير درد نكند حداقل تعدادي كارگرو عمله و بنا و نقاش و….ايراني مشغول كار ميشن بهتر از اينه كه هزينه ي خريد كامپيوتر براي فلان مدرسه خاجي بشه يا…… لا الله ….
بابا ايشون كه وزير هستند و شان و جايگاهي دارن. در مجمع جهاني … مدير كل جديد حوزه رياست آن چنان تغيير دكوراسيوني در يك اتاق 12 متري داده كه ادميزاد حيرون و هاج و واج مي مونه. دل خوشي داريد ها .
واقعا جاي تاسف داره كه بسياري مردم از جمله خود من ماههاست در انتظار دريافت يك وام كم بانكي براي كار هستيم ميگويند بودجه نداريم آنوقت به اين راحتي سيصد ميليون پول رو اصراف ميكنند…بار خدايا ريشه تبعيض و ظلم را بر كن
آقای …. که قبلا معاون امور بین الملل سازمان …. بود عینا همین کار را با دفتر خود کرد. از کارمندان آنجا سوال شود به صدق گفته من میرسید. میلیونها تومان خرج کرد فقط برای چند ماهی که آنجا حضور داشتند. ساده زیستی که آقایان از آن دم میزنند فقط برای … کردن مردم است و بس.
به نظر من کار خوبی است. واسه چند نفر اشتغال زایی می شود. در این رکود اقتصادی این کارا خیلی هم بد نیست. پول میاد تو بازار.
مدیر کل که 50 میلیون تومان خرج دکواسیون دفتر کارش می کنه باید وزیرش 5میلیارد تومان هزینه کنه بازم انصاف وزیر(یکی از مدیر کل های ….)
هیچکدام از شما دلتان به حال مردم و ایران نمیسوزه و به فکر منافع از دست رفته تان هستید خدا باید به داد ملت ایران برسه بالاخره روز حساب نزدیکه
چه اشکالی دارد که در جامعه زیبا سازی انجام شود؟
ی سری هم به وزارت … بزنید این که ولخرجی وزیره یه حرفی بیایید ببینید ولخرجی ها اینا پای کیه
آقا شما نمیدانید در این شرکت ا.. س… چقدر برای تغییر دکوراسیون داده میشود چقدر درصد میخورند خدا میداندو بس
لطفا یک سری هم ف.. خوزستان بزنید
وزرا حق دارند. وقتي مديرحراست … استان تهران دستور ساخت توالت اختصاصي براي خودش ميدهد درحاليكه مدت مديريتش كمتراز يكسال است وقراراست جابجا شودحقيقتاً وزرا حق دارند
اینکه چیزی نیست معاونت پشتیبانی دانشگاه ما به نام دکتر م ر د تا حالا سه بار دکوراسیون عوض کرده و هر بار بیش از ده تا بیست میلیون هزینه داشته است در حالیکه ریاست دانشگاه نیز بیش از اندازه ادعای صرفه جویی را دارند
بد گمانی خوب نیست
نیت خیر داشته
چرا نام وزارت را مشخص نمي كنيد تا مشخص شود دستور كدام وزير بوده است زيرا امسال سال اصلاح الگوي مصرف است ولي شايد ايشان خواسته است اشتغال ذايي انجام دهد
دزدي فقط از ديوار مردم بالا رفتن نيست كه از بيت المال دزديدن هم هست تو ايران مليون ها نفر در فقر مطلق زندكي ميكنند واين بي لياقتها به فكر دستشوي زدن وتعغير دكور دفترشان
لطفا سری هم به مجمع …و زیرمجموعه های آن بزنید تا معنی به هدر رفتن بیت المال را به معنای کلمه دریابید تازه چندسالی است که به علت کم کردن بودجه و مسائل سیاسی این مسائل کمتر شده است
خبر نصفه و نیمه بدرد خودتون میخوره ، اگه جرات عرضه دارید نام وزیر رو بکید.
آقا برید شهرداری … ساختمان مرکزی آن را ببیند منشی شهردار بمن گفته مگه صدو چند هزار تومان پولی که اومدید شکایت میکنید گفتم مادر من یک مستمری بگیر با حقوق 400 هزارتومانی با پنج تا بچه گفت عوضش خونتون کلی پولش بهش گفتم بابا این خونه مال سی سال پیش چه ربطی داره بعد فهمیدم آقا ماهی1400000 حقوقشه بخاطر همین انقدر گستاخه اونجا فهمید تو یک شرکت بازرسی با مدرک مهندسی با ده سال سابقه پانصد هزارتوان میگیرم چقدر بدبختم وای به حال مادر بی گناهم
هرچند شما نظرات كاربران را گزينشي ميزنيد اما خوب است به طبقه پانزدهم وزارت … هم سري بزنيد تا بدانيد درسال صلاح الگوي مصرف چه ميكنندضمنا 45 نفر نيرو از اقوام و آشنايان اضافه كرده اند.
کاش این رو هم می نوشتید وزیر راه دولت آقای خاتمی، 1,700,000,000 تومان برای افتتاح فرودگاه امام !!!!خرج کرد!
اینکه چیزی نیست در برخی جاهای دولتی برای توالت مدیر کل یا رییس که مجزا ساخته میشه هزینه های صد میلیونی میکنند یعنی حتی ایشان…را هم راضی نیستند با …دیگران (کارکنان) قاطی شود
يادم مياد براي تخريب و استيحضاء آقاي خرم چقدر هزينه دکوراسيون دفتر کارش را بهانه قرار دادند
بسيارعادي است
با مطالعه تاریخ بیهقی به راحتی می توان فهمید که ” وقتی کارهای کلان به افراد خرد واگذار شود ” و برعکس چه بر سر مملکت می آید.
ای بابا اصلاً ولش کن این همه گفتیم به کجا رسیدیم. چیزایی رو که با چشم دیدیم و لمس کردیم به بازرسی … اما …..
دل به چی خوش کنیم. اگه حرف هم بزنیم میشیم تخریبچی دولت !!!
یادتون باشه مجلس زمان خاتمی وزیرش رو به همین خاطر برکنار کرد
حالا ببینیم اینا چه میکنند
گرچه دولت خودی و اصولگراست!!!
خدا كنه به اين پولها ختم بشه . والا ما به اين پول راضي هستيم . مدير قبلي شركت س.. كه معرف حضور همه هست در دوران مديري خود يك پسر متولد 62 رو مياره بعنوان رييس دفتر . زماني كه راضي نميشه مياد حوزه دفتر خودش رو به مديريت تبديل مي كنه . يعني آقاي تش… متولد 62 ميشن مدیر دفتر مدير عامل كه از تمام مزاياي مديري استفاده مي كنن. جالب تر اينكه اين آقا عضو هيئت مديره شركت س.. آ… هم هستند . حالا بگين دكوراسيون .
خداييش خنده دار نيست .
باورم نمیشه یعنی از نظر سایت شما احمدی نژاد صفت خوبی هم دارد؟!! واقعا شوکه شدم! شما رو چه شده که دمی انصاف پیدا کردید؟!!!
یادم است در فیلم تبلیغاتی دکتر احمدی نژاد جایی ایشان وارد دفتر استاندار می شود و می بیند که هزینه هنگفتی کرده است. در جا می گوید دل به دنیا بستی بدون که بهت وفا نمی کنه و بلا فاصله استاندار ولخرج را عزل می کند. ببینیم به وزیر هم وفا میکند یا نمی کند ؟!
کاش پنجاه میلیونش رو به من می داد. زندگیم زیر و رو می شد. وای خدای من!!
بابا این هزینه 300 میلیونی را بدید که به اون جوانی که خبر دادید که احتیاج به عمل داره و عکسش را هم انداختید و یکی از همین دادگستری ها براش گریه کرد و اگر لطف کنید به اون فرد هم بگید لازم نیست گریه کنه اگر راست میگه جلوی این افرادی که این طوری می خوان ولخرجی کنه را بگیره – “خبر -
دولت عدالت محور در وضع اقتصادي كنوني جامعه البته نه براي خود بلكه براي تكريم ارباب رجوع مي تواند با هزينه هاي معقول نيز اماكن خود را بهسازي كند. فراموش نكنيم هزينه منطقي و معقول لازم است چيزي كه شايسته نيست ريخت و پاش و اشرافيگري در حوزه زندگي خصوصي و اجتماعي است.
بابا تو رو خدا يه فكري هم به حال ما بدبختايي كه يك شركت دكوراسيون راه انداختيم و چند تا جوون رو مشغول كار كرديم بكنين !

تابناک نمی دانم چرا انعکاس نمی دهید ولی باز می گویم که شاید اینبار منعکس کنید- در صندوق م..ا.. برای بازنشستگان بانک ملی سنگ تمام گذاشته اند چه رسد به میزوصندلی-آخه ما جوان بیکار نداریم طفلکی
با سلام
لطفا اعلام كنيد!مابايد به حساب اين وزارتخانه كمك هاي خود را واريز كنيم يا آن جوان وراميني كه پايش بعلت عفونت پنجاه سانت پهن شده
ایشان از دو سانس استخر نیز در هفته استفاده می کند !!!
حتما انتظاردارید وزیر برای کارش از دفتر ساده استفاده نماید . یک وزیر باید آنقدر دفترکارش مجلل باشد که مراجعه کننده در بدو ورود مات شود اینکار برای سرافرازی اسلام که دولت دهم نماد واقعی آن است ضروریست
وزیر …. را می گویید.
باید منتظر ماند و اقدام دکتر احمدی نژاد را دید !
اگه راست میگی بگو کدوم وزیره تا خودم اخراجش کنم.
آقاي خرم و دو معاونش و برجي در شهرك غرب هنوز خبرش تازه است.
درشرایطی که کارخانه ها وکارگاه ها آرام آرام دارندتعطیل وکارگران بیکار می شوند چنین کارهایی زیاده روی محض است
خبر رساني نصفه ونيمه چه معني دارد؟ اين اقاي وزير كيست؟
ایشان را می شناسم. در انتصابات اخیر خود از نیروهای اصلاح طلب استفاده نموده است و مانع ادامه فعالیت نیروهای حامی احمدی نژاد شده است.
لطفا” سري هم به كاخ ب… كه با هزينه ششصد ميليوني در طبقه فوقاني شركت س… گ… واقع در كيلومتر…جاده مخصوص بزنيد
بنده کارمند وزارت …هستم. خبر شما را تأیید می کنم.
ملت خواستار استیضاح این وزیر از سوی نمایندگان مجلس هستند …
البته فرقی نمی کنه که کی در کدام دسته و گروه سیاسی است باید تمام پول رو از وزیر بگیرند تا برای دیگران عبرتی باشد.
اين مسائل ربطي به هيچ دولتي چه در گذشته و چه آينده ندارد . به مسائل فرهنگي غلط كه ما با آنها بزرگ شده ايم و همچنين به فرايند ناصحيح اجتماعي شدن ما ايراني ها برمي گرده كه براي كسب احترام و منزلت بيشتر و جبران خيلي از كمبودهاي شخصيتي مان همه كاري رو انجام مي دهيم و همچنين نهادينه شدن فرهنگ غلط اسراف در بين ما .
این وزیر این ادعا می کند که دکترای ا.. دارد و استاد است، ولی حتی یک کتاب ننوشته !!!!!!!
ایشان در زمان معاونت – هیچ یک از مدیران خود را به دفترش نمی پذیرفت ……..
آقائي كه كوركورانه ازدولت دهم حمايت ميكني
كمي چشمان … راباز كن وحقايق رابهتر ببين
بابا این چند صد میلیون تومان که همش کاغذ پارست پول که نیست!!!!!!!!
اصولا تابناک نظرات من رو نمی نویسه فکر کنم چون فقط حرفای خودش رو به عنوان پیام مردم می زنه تا بگه وای چقدر مردم سایت ما رو می بینند ولی در کل خوبه نظرات من رو خودشون می بینند حد اقل .
درباره خبر نیز بگم نوش جون اونایی که می رند رای به دکتر می دند . البته دکتر و مهندس هر دو یکی هستند همیشه اینطور بوده
بهتره یک سری هم به استانداری .. بزنید! با اینکه بودجه امسال استان 30% کاهش پیدا کرده، ولی هزینه گزافی برای دکراسیون چوبی اتاق ها داره میشه!!!
این مسائل واقعا باعث تاسف است. در شرایطی که ایران با خودکفایی و تکیه بر انرژی هسته ای بومی باعث غرور و افتخار کشور می شود، در جای دیگر فردی که قرار بود مقام بالایی را در دولت دهم کسب نماید سفری کمتر از ده روز به همراه دو نفر از همراهانش به یکی از کشورهای آمریکای شمالی می نماید و بالغ بر 400 هزار دلار هزینه سفرش می نماید. در حالی که یک مقام ارشد غربی با مبلغی کمتر از یک بیستم مبلغ مذکور به یک کشور آسیایی سفر کرده و دهها برابر آن مبلغ بعنوان منافع ملی به کشورش جذب می نماید. ای کاش این مدیران عالی کشور نیز دلشان بحال این بیت المال می سوخت . هر دوره ای که صاحبان مملکت و والی های کشور دلسوزانه به ارزشهای ملی توجه کرده اند افتخاراتی را برای کشور کسب کرده اند.
لطفا نام وزرات خانه را اعلام بفرمایید(اگر به گزارش گر و منبع مطلع در وزارت خانه اطمینان دارید چون کسی که باید خجالت بکشد وزیر دولت است نه خبر گذاری؟!!!!!
چون این طور خبر رسانی هیچ دردی را دعوا نمی کند هر چند حدس می زنم وزیر فامیل … است
از این حیف ومیل ها کم نیست و چیز عجیبی نیست ولی وزیر دولت مدعی ساده زیستی و….خیلی زشت است
چیزی که باعث اصلاح عملکرد مسولین می شود همین در امان نبودن از گزند رسانه هاست (شاید علت اصلی انصراف از دستور قبلی خود؟!)(چون فکر کنم قبلا به صورت جزئی رسانه ای شد؟!
با این خبر رسانیتان رییس جمهور محترم را حسابی گیج کردید ! حالا باید تک تک وزارتخانه ها را به دنبال این وزیر بگردد .
اگر اين اقاي خاتمي نبود كه شما همه مشكلات مربوط به خود را به گردنش بيندازيد معلوم نبود كه چه بايد ميكرديد. نه……..غلام
چگونه در ان دنيا ميخواهيد جواب اين دروغ پردازي ها و جوسازي ها بر عليه افراد خدوم را بدهيد و در وزارتخانه اي كه اسم برديد مسئول هستم و از قضا مسئول مستقيم اينكار خدا را گواه ميگيرم يك دهم اين مبلغي هم كه گفته ايد هزينه نشده و اين مبلغ در راستاي بازسازي ساختمان است و نه دكوراسيون لطفا اگر هنوز اعتقاداتي برايتان باقيمانده حداقل حضورا بيائيد ببينيد و بعد قضاوت كنيد
بنده خدا که پشیمون شده و منصرف شده؟ شماها دیگه کی هستید!
ای آقا چرا با اعصاب درب و داغون مردم بازی می کنيد

مشکل برای همیشه حل می شود.
صد رحمت به اين آقا که اين هزينه را صرف بهينه سازی ساختمان محل کار خود کرده و مثل يک عده از مديران ارشد شرکت ت.. ن.. ب..آذربايجان شرقی پاداش تخصيصی از شرکت ت.. را که نتيجه عملکرد مطلوب واحدهای اجرايی و ان هم توسط کارکنان رده پايينشرکت را بين خود تقيسم نمی کنند . جهت مزيد اطلاع اختلاف بين کمترين مبلغ تخصيصی پاداش به کارمند و بالاترين مبلغ تخصيصی دقيقا 3975000تومان می باشد . ضمنا اگر اهل قلم تابناک در کار خود صديق هستند اين موضوع را به سازمان بازرسی ارجاع فرموده و موضوع را تا حصول نتيجه دنبال نمايند تا بدينوسيله صدق گفتار آن اهل قلم لااقل برای يکی از خواننده گان مطالبتان روشن گردد . منتظر نتيجه کارتان هستيم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شما تابناکی ها بسیج شدین دولتی که از بتن جامعه و از وزرای ساده زیستی مثل خود دکتر احمدی نژاد تشکیل شده رو تخریب کنین خدارو شکر مردم چشم دارند و می بینند. من نمی گم هیچ اتفاقی نمی افته ولی مسلما از این جور چیزها در دولت مردمی کمتر اتفاق می افته. شما هم نام وزیر وخرجی که کرده را اعلام کنید مدرک هم ارائه کنید نه این که هرچی دستور گرفتید اعلام کنید. در ضمن وقتی برای افتتاح (نه برای ساخت) یک سد یا حتی یک پل ساده درون شهر چندین میلیارد تومان صرف می شد. بعضی رئیس جمهورها به پسر یکی از مدیرای کل پراید هدیه می داد شما و سایتتون کجا بودید؟
ايراني ها طبيعت شان دوستي با زيبائي وهنراست .
آياحضرت علي (ع) نيز در معرفي افراد كه از كار منفصل مي فرمودند ، بجاي معرفي افراد از حروف الفبا استفاده مي فرمود يا اينكه بلافاصله از كار بركنار مي كردند ؛ و شما نيز اگر سندي دال بر اصراف هر كسي داريد چرا پشت پرده حرف مي زنيد ؛ اگر مي ترسيد ، دم فرو بنديد و گرنه دزد سر گردنه را معرفي نمائيد تا مردم بدانند كه در كشور چه مي گذرد ، واقعاً‌ افشاگري را به نرخ روز حساب نكنيد ، قبل از انتخابات و بعد از آن چگونه پته همه را به آب مي ريختيد .
جالب است چه پول هایی!!!!من یک کارمند تحصیل کرده این مملکتم با ماهی 400 هزارتومان که در یکی از منطقه محروم اصفهان کار می کنم این ماه گفتند جایی که ما کار می کنیم دیگر منطقه محروم نیست و فوق العاده اش را از اول سال از ما کم کردن حدود 80 هزارتومان.حالا من موندم این کسری را چه جوری جبران کنم؟خدایی 80 هزارتومان کجا و پولهای که آن جور خرج می شود کجا!!!!
سيچرا نام وزارتخانه مربوطه را ننوشتيد ميترسيدنانتان قطع شود
در خوزستان تنها چیزی که وجود ندارد کار است . در عوض بعضی مدیران کل هرچه فک و فامیل دارند استخدام ومناصب را به آنها می دهند و بی کس کارها هم در اداره هاشان سرگردان . شعارهای آقایان هم که گوش فلک را کر کرده .خدا به داد ملت برسد .
کشيراني جنوب خط ايران هم توش از اين کارا شده
ما شا الله به این صر فه جویی
یکی از خوانندگان اونوری(دولتگرا)نوشته اگه تابناک خبرش راست بود اسم وزیر را میزد .این خواننده یا خیلی کوته فکره یا فوق العاده زیرک .مگه نمیدانه اسم وزیر را زدن یعنی فیلتر و توقیف.
آقای وزیردرکشورمامردم فقیری زیادی وجودارند که بایک دهم این مقدارپول می توانندبرای خودشان سرپناهی بسازند چشم ریس دولت روشن باد
کجایش را دیده اید رئیس سازمان ج… استان فارس…. نیز پس از انتصاب به ریاست در دولت نهم جهت مقابله با اشرافیگری ودرسال اصلاح الگوی مصرف مبلغ چند ده میلیونی تومانی را خرج حوزه ریاست سازمان می نمایند تا مبارزه با اشرافیگری در این دولت نیز کامل شود .
جهت انجام كارهاي مهم ابزار مناسب لازم است
هر چی لر میگه از دل پر میگه .هرگز از نیروهای شما در دولت استفاده نخواهند کرد .واین شانتاژها ره به جایی نخواهد برد
چرا نمي گيد كه اين وزير همون آقاي … وزير …؟
از بقيه كارهاش خبر نداريد اين كه سهله
بد نيست سري هم به استفاده بي حد و حصر منشي هاي آقاي وزير … از بيت المال بزنيد!!
این هم یک خبر از دانشگاه .. در خصوص صرفه جویی!! پردیس کشاورزی و منابع طبیعی این دانشگاه در یک اقدام انقلابی! اقدام به افزایش حق مدیریت هیات رئیسه و قطع اضافه کاری کارمندان خود نموده است !!! تبریک به چنین مدیران شجاع و دلسوز!!
علت قطع اضافه کاری کارمندان کمبود بوجه اعلام گردیده است.!!!!مرگ خوب است ولی برای همسایه
اون دستشویی هم ربطی به تکریم ارباب رجوع دارد ؟؟
حالا تابناک میترسه اسم ها رو فاش نمی کنه ، من موندم کاربرانی که موارد مشابه ذکر شده در نظرات رو سراغ دارن از چی میترسن که همش … میزارن+ از ماست که بر ماست + شما ها که از فاش کردن اسم چندتا دزدِ مال مردم خور می ترسید بهتره برید کشکتون رو بسابید عمو…
لطفا نام وزارتخانه را بنویسی
10قانونی در مجلس بگذزد تا ایشان موظف شوند دزصد هزینه های را از حقوق خودشان بدهند.

شرایط کنونی به گونه ایی گردیده است که جمهوریت و اسلامیت مورد تعدی و تهدید قرار گرفته است

احمد صدر حاج سیدجوادی عضو ارشد نهضت آزادی ایران و وزیر کشور دولت موقت خطاب به مردم ایران نکاتی را درباره بحران همه جانبه حاکم بر جمهوری اسلامی بر شمرده است. در خطابیه وی آمده است:

شرایط کنونی به گونه ایی گردیده است که جمهوریت و اسلامیت مورد تعدی و تهدید قرار گرفته است. نتایج شگفت آور انتخابات ریاست جمهوری دهم را جز معدودی از حاکمان هیچ یک از آحاد ملت ایران باور نکرد و نپذیرفت. شعارهای موج سبز که به صراحت در مخالفت با اعمال غیر قانونی و غیر اخلاقی دستگاه حاکمه است، مورد حمایت اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران است.
در روند فعالیت های امنیتی دیده می شود که هیچ یک از اقشار جامعه از کارگر تا دانشجو و حتی بانوان خانه دار از تعرضات نیروهای امنیتی و شبه انتظامی مصون نمانده اند.

شماری از فرزندان درستکار این آب و خاک در کمال مضیقه در زندان مورد شکنجه و تجاوز قرار می گیرند و آنگاه کسانی که از سوی قوای قضاییه و مقننه و سایر مقامات برای یافتن و کشف حقایق مامور می گردند، در کمال تعجب، شواهد دیده و شنیده شده را انکار می کنند و دروغ معرفی می نمایند که موجب نهایت تاسف است.

مسئله جمهوری در تلازم با اصول دموکراسی است که در ایران به کلی مسکوت و بلکه منکوب واقع شده است و آزادی احزاب و گروههای سیاسی و فعالان مردم سالاری همچنان در تنگنا قرار می گیرند .

تمایلات سیاسی آقایان حکومتی ها برای بقای دولت خود، ناظر به جلب رضایت دو دولت روسیه و چین کمونیست است.

مسئله خروج 5ر18 میلیارد دلار و طلا از کشور، که حکومت ترکیه آن را مائده آسمانی خواند، از دیگر نکاتی است که باید به جدیت از سوی تمام دوستداران منافع ملی پیگیری شود. اینجانب به اتفاق آقایان دکتر ابراهیم یزدی و مهندس عزت الله سحابی نامه ایی به دادستان نگاشتیم و خواستار پیگرد حقوقی مسئله گردیدیم. تاراج سرمایه های ملی و خروج غیر قانونی آن، مسئله ایی ملی است که باید قوه قضائیه با تمام قوا آن را پیگیری نماید. تکذیب های شتابزده برای درست کردن حاشیه های امن برای کسانی که در مظان اتهامند، بهانه به دست کشورهای بیگانه جهت مسکوت کردن قضیه است. این ثروت ملی متعلق به آحاد ملت ایران است و هیچ قدرتی حق حاتم بخشی آن را ندارد .

مسمومیت 600 دانشجوی دانشگاه یاسوج


مهر: مسمومیت برخی از دانشجویان ساکن در خوابگاه دختران دانشگاه یاسوج، باعث تعطیلی این خوابگاه 600 نفره شد.
پس از اینکه تعداد نزدیک به 65 دانشجوی ساکن در این دانشگاه طی دو شب به دلیل اسهال و استفراغ راهی بیمارستان شدند مسئولان دانشگاه از ترس فراگیر شدن این بیماری، اقدام به تعطیلی خوابگاه و بررسی عامل این مسمومیت کردند.
با این حال کارشناسان بهداشت در یاسوج اقدام به نمونه برداری از آب آشامیدنی و مواد غذایی مصرف شده کرده و هنوز نتیجه قطعی از منشاء آلودگی را اعلام نکرده اند.
به گفته یک کارشناس بهداشت محیط این شهرستان، نمونه ها در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته و تا پس فردا نتیجه آن اعلام می شود.

با این حال مسئولان دانشگاه یاسوج آلودگی آب آشامیدنی خوابگاه را عامل مسمومیت دانشجویان عنوان کردند.

رئیس دانشگاه یاسوج در این زمینه به خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: مسئولان بهداشت شهرستان به صورت شفاهی به این دانشگاه اعلام کرده اند که منشاء آلودگی، آب آشامیدنی است.

دکتر اردوان ارژنگ افزود: بر این اساس تانکر آب خوابگاه را تخلیه و ضد عفونی کردیم و چون خوابگاه با مشکل آب مواجه بود، اقدام به تعطیلی آن کردیم.

به گفته ارژنگ با رفع این مشکل به زودی دانشجویان به خوابگاه بازمی گردند.

مردم اهواز به كمك كارگران لوله سازي اهواز آمدندوشعارهاي ضد حكومتي سردادند


فيلم :

روز يك شنبه سوم آبان در حالي که کارکنان شرکت لوله سازي در اعتراض به نپرداختن 10 ماه حقوق خود اقدام به سر دادن شعار "هيهات منه ذله "كرده بودند، مردم نيز در نقطه مركزي اهواز- چهارراه به آنها پيوستند و شعارها تبديل به شعارهايي از قبيل:
"زندگي در ايران حق مسلم ماست"
"دولت کودتا استعفااستعفا"
"يا مرگ يا عدالت"
"نصر من اله وفتح قريب مرگ بر اين دولت مردم فريب"
"الله اکبر

گر