۱۳۹۳ مرداد ۱۱, شنبه

امپراتوری بانک ها در ایران: بانک تجارت امیرهادی انواری

امپراتوری بانک ها در ایران: بانک تجارت
امیرهادی انواری
*توضیح:برای تهیه این مجموعه حدودا سه ماه زمان صرف کردم. این مجموعه تحت عنوان “امپراتوری بانک ها در ایران-بخش نخست” حدودا ۴۳۰ صفحه ای به دلایلی نا تمام ماند. به صورت بخش بخش این مجموعه رااینجا منتشر میکنم تا شاید بدرد کسی بخورد یا شاید کسی حوصله کند و این مجموعه را تمام کند. توجه داشته باشید که اطلاعات مربوطه از سایت بورس (در آخرین ماه سال ۱۳۹۲ یعنی اسفند) و روزنامه رسمی و… تهیه شده که تمامی منابع در پانویس ها آمده است. ممکن است تغییراتی اتفاق افتاده باشد.
بخش هایی که با میان تیتر جدا شدند نام شرکت های سهامدار هر بانک در بورس اوراق بهادار تهران است.
نتایج این مجموعه را که در مجموعه اصلی در ابتدا آمده بعد از گذاشتن اطلاعات مربوط به ۲۸ بانک فعال در کشور منتشر خواهم کرد.

بانک تجارت در کنار بانک ملت، محصول انقلاب اسلامی ایران است. این بانک بنا بر لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها[۱] مصوب مهرماه ۱۳۵۸ از ادغام یازده بانک خصوصی داخلی و مشترک داخلی – خارجی در تاریخ ۲۹ آذرماه سال ۱۳۵۸ تاسیس و سپس در سال ۱۳۶۰ بانک ایران و روس نیز به آن افزوده شد.
بر اساس آخرین آمار، مجموع دارایی های بانک تجارت در پایان سال ۱۳۹۱  بالغ بر ۶۱۱ بیلیون و ۷۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است. این بانک در کشور یکهزار و ۸۶۱ شعبه و در خارج کشور دارای دو شعبه است. نیروی انسانی آن نیز بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۳۲ نفر در پایان سال ۱۳۹۱ ذکر شده است.
ابتدا به سراغ ترکیب هیات مدیره شرکت بانک تجارت برویم. هیات مدیره این بانک را: مجیدرضا داوری به ش م ٣٢۵۶۶۶٨١٩۴ به نمایندگی شرکت بین المللی عمران رضوی به شناسه ملی ١٠١٠٢۴٠٨۵۵٩ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا رنجبر فلاح به ش م ٣٠۵٠۵٨٩٢۴٨ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت یزد به شناسه ملی ١٠٨۶٠١٧۶٧٩١ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، سید رحمت اله اکرمی به ش م ۴۵۶٩٢٩۵۴٠١ به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیامک دولتی به ش م ٣٧۶٢١٢٨۶٣۴ به نمایندگی صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی ١٠١٠٣٠٣٧۵٧٠ به سمت عضو هیئت مدیره  تشکیل میدهند.[۲]
شرح دولت جمهوری اسلامی ایران که واضح است، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت یزد نیز جزو شرکت های استانی توزیع سهام عدالت است. درباره شرکت بین المللی عمران رضوی پیش از این و در بخش بانک ملت بحث شده است. اماصندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها، چنانکه در سایت این مجموعه عنوان شده این صندوق به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان ، ازکارافتادگان و وظیفه بگیران بانک ها، بر اساس لایحه قانونی مصوب جلسه مورخ ۲۵/۴/۵۹شورای انقلاب تاسیس گردید که در حال حاضر پرداخت حقوق و مزایا و ارائه خدمات جانبی به بیش از ۹۸۷۰۰ نفر از بازنشستگان ،از کارافتادگان و وظیفه بگیران سیستم بانکی کشور را عهده دار است.[۳]
شرکت ارتباطات سیارایران
شرکت ارتباطات سیار ایران برای عموم مردم به عنوان سرویس دهنده همراه اول آشناست، این شرکت جزو سهامداران بانک تجارات در بورس اوراق بهادار تهران است. اعضای هیات مدیره آن به این شرح است: مسعود مهردادی به شماره ملی ٠٠۴٨٧٠٠۴٢٨ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به عنوان رئیس هیئت مدیره ،مظفر پوررنجبر به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به شماره ملی ۴٨٩٩٣۴٧۶۵٠ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ،حمیدرضا رفیعی به شماره ملی ٢٠۶٢٨٨٧٣۵٣ عضو غیر موظف، وحید صدوقی به شماره ملی ١١٨٩٣٠٧۵٧١ عضو موظف، رسول سرائیان ١٢٨١۶٨۶٧۵١ عضو موظف، ناصر یوسف پور ۴٠۵٠١٢۵٧٠۶ عضو موظف و  محمد روح اللهی به شماره ملی ٠٠۴٢٩۶١۶١٠ عضو موظف. [۴]
در این بین نام شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران که جزو هیات مدیره بانک کارآفرین، از مرتبطین هیات مدیره شرکت های بانک پاسارگاد و… است که در بخش های دیگر نیز به آن پرداخته شده است.
شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان
این شرکت نیز مانند بسیاری از شرکت هایی که در اینجا به آنها اشاره شده است در حلقه دوم و سوم هیات مدیره های زیر مجموعه خود دارای ارتباطاتی است. سرمایه گذاری گنجینه شایستگان از جمله سهامداران بانک تجارت در بورس اوراق بهادار تهران است و شرکت بنیان گستر کاوا به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٠٠٢٣ به نمایندگی محمد حیدری به کدملی ٠٠۴٧۵۴١٣۵٠ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سروش گستر هیرسا به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٠٠١٩ به نمایندگی حامد حسینی راد به کدملی ٠٠٧٨٧٠٢٩۵١  به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت گسترش اقتصادی نفیس به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٣۵۴١ به نمایندگی حسن سیفیان به کدملی ۴٩١١٠٢۵٢٩٨  ، شرکت تدبیر گستر تات به شناسه ملی١٠٣٢٠٧۶۴٩٨٠ به نمایندگی مصطفی علی پور به کدملی ٢٢٧٩۵٢٢۶٣٢، شرکت گسترش تجارت ثمرا به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٢۶٧١ به نمایندگی بهاره عامری به کدملی ٠۴۵٣۴٩٣١۴٩  و شرکت بنیان گستر کاوا به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٠٠٢٣ به نمایندگی محمد حیدری به کدملی ٠٠۴٧۵۴١٣۵٠ به سمت رئیس هیئت مدیره، ترکیب هیات مدیره آن را تشکیل می دهند. [۵]
محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی ٠٠۵۶٣٠۴۵۶٠ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی حاجی باقر به شماره ملی ٠٠۵٠٢٨٠۵١١ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهاره عامری به شماره ملی ٠۴۵٣۴٩٣١۴٩ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ترکیب هیات مدیره شرکت بنیان گستر کاوا را تشکیل میدهند. [۶]
هیات مدیره شرکت سروش گستر هیرسا نیز از ترکیب: شرکت گسترش تجارت ثمرا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴١٨٣ با نمایندگی رضا بهمن آبادی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگانسهامی خاص به شماره ثبت ٢٢٧٠۴٠ با نمایندگی بهاره عامری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣۴٧٩ با نمایندگی حامد حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره تشکیل شده است. [۷]
اعضای هیات مدیره شرکت گسترش اقتصادی نفیس از این قرار است: شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگانسهامی خاص به شماره ثبت ٢٢٧٠۴٠ با نمایندگی بهاره عامری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت بنیان گستر کاواسهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣۴٧٩ با نمایندگی حامد حسینی راد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیر گستر تاتسهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴۵۵۵ با نمایندگی مصطفی علی پور به سمت مدیرعامل. [۸]
اعضای هیات مدیره شرکت تدبیر گستر تات را نیز: شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣۴٧٧ با نمایندگی حسن سیفیان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣۴٧٩ با نمایندگی حامد حسینی راد بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص بشماره ثبت ٢٢٧٠۴٠ با نمایندگی بهاره عامری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تشکیل می دهند. [۹]
و در پایان هیات مدیره شرکت گسترش تجارت ثمرا  از ترکیب: شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣۴٧٧ با نمایندگی بهاره عامری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴۵۵۵ با نمایندگی حسین بوذرجمهری عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣۴٧٩ با نمایندگی حامد حسینی راد به سمت رئیس هیئت مدیرهتشکیل شده است. [۱۰]
شرکت سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان
رابطه شرکت های تشکیل دهنده هیات مدیره این شرکت نیز شباهت زیادی به روابط شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان دارد. سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان جزو سهامداران بانک تجارت در بورس اوراق بهادار تهران است و هیات مدیره آن از: شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص به شماره ثبت ٣۵۵٧٩٢ با نمایندگی سینا اسدی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل، شرکت نگین اندیشه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ٣٨٩۵٩٢ با نمایندگی امیر خرمی شاد به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص به شماره ثبت ٣۵۵٧٩۵ با نمایندگی مجید محسنی به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص به شماره ثبت ٣۵۶٣١٠ با نمایندگی علیرضا جهانمردی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت  بهامین تجارت مهر سهامی خاص به شماره ثبت ٣٨٩۵٩٢ با نمایندگی حسن حسینی راد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تشکیل شده است. [۱۱]
در مورد شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص به شماره ثبت ٣۵۵٧٩۵ دو نکته مبهم وجود دارد. طبق نامه شماره: ۴۲۶۳۶/ت۹۰/۳۲  اداره ثبت در مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۰، شرکت هورداران اندیشه پارس به شماره ثبت ٣۵۵٧٩۵  در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۰ منحل شده است. [۱۲]  این شماره ثبت یعنی٣۵۵٧٩۵ برای شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق که جزو اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان است ذکر شده است.
یک شرکت دیگر به نام شرکت یکتا سازان ماهان جنوبشرق سهامی خاص به شماره ثبت ٣۴٩۴۴۵ و شناسه ملی ١٠١٠٣٩۶۶٩١٢ در روزنامه رسمی ثبت شده است که اگرچه شماره ثبت آن با شماره ثبت آگهی شرکت سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان برابر نیست اما نام آن برابر است. اعضای هیات مدیره آن را: آقای احمد وحیددستجردی به شماره ملی ٠٠٣۵۵٠٢٩٢۴ و آقای رستم قاسمی به شماره ملی ۶۵٧٩٧٢۶٩٧٠ و آقای علی اصغر نوروزی به شماره ملی ۴۵٩١٩۶٧۵٧٣ و آقای حسین خالقی محمدی به شماره ملی ٠٠۴٩۴٨٨٢۴۴ و شرکت شهریار مهستان سهامی عام به شماره ثبت ٢۶٩۴٨٩ با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی تکیل می دهند. این آگهی به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ در اداره ثبت، ثبت شده است و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ منتشر شده[۱۳] همین شرکت بنا بر آگهی که تاریخ ثبت آن در اداره ثبت ۱۳/۲/۱۳۹۱ بوده و در مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ در روزنامه رسمی منتشر شده اعضای هیات مدیره خود را به این شرح معرفی کرده: شرکت سرمایه گذاری نگین اندیشه البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی بسمت رئیس هیئت مدیره،  شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجی باقر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین خالقی محمدی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین خالقی محمدی به نمایندگی از شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص بسمت مدیرعامل [۱۴]
هیات مدیره شرکت یکتا سازان سروش امید از: شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص با نمایندگی سینا اسدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری نگین اندیشه البرز سهامی خاص با نمایندگی امیر خرمی شاد بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص با نمایندگی محمدحسن بیات بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل شده است. [۱۵]
بهامین تجارت مهر سهامی خاص به شماره ثبت ٣٨٩۵٩٢  طبق نامه شماره ۴۹۶۲۱/۹۰ت/۳۲ اداره ثبت موره ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ نام خود را به “نگین اندیشه البرز” تغییر داده است. [۱۶]  در مورخ ۹ مرداد ۱۳۹۱ شرکت نگین اندیشه البرز  را به این شرح انتخاب کرده است: شرکت بهامین تجارت مهر سهامی خاص به شماره ثبت ٣۵٩٣٢٢ با نمایندگی مهدی ترکمان دهنوی،  شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص به شماره ثبت ٣۵۵٧٩٢ با نمایندگی امیر خرمی شاد و شرکت سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ٢٩٢۶٠١ با نمایندگی سینا اسدی. [۱۷]
مساله عجیب این است که نام شرکت نگین اندیشه البرز قبلا بهامین تجارت مهر بوده، پس از تغییر نام بهامین تجارت مهر به نگین اندیشه البرز، نام بهامین تجارت مهر خود جزو اعضای هیات مدیره نگین اندیشه البرز است!
اما یکتاسازان اورامان شمال غرب. اعضای هیات مدیره شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب را: شرکت سرمایه گذاری نگین اندیشه البرز سهامی خاص با نمایندگی امیر خرمی شاد بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص با نمایندگی سینا اسدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص با نمایندگی علی اکبر اصل دانشورسردرود بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل می دهند. [۱۸]
شرکت سرمایه گذاری یمین
طبق نامه شماره ١٣٩٢٣٠۵٠٠٩٠۶٠٠٠٠٣۶ اداره ثبت در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ نام این شرکت به نام فعلی تغییر کرده است[۱۹]. اعضای هیات مدیره سرمایه گذاری یمین را: شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٠٠٠۴ به نمایندگی اردشیر مردان پور به کدملی ۵١٧٩٣٨٧٣٧١ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٢۶۶٧ به نمایندگی مهدی شهبازی به کدملی ٠٠٧١۶٨۴١٢٣ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی ١٠٣٢٠٢۴٧۶٣٧ به نمایندگی علیرضا نورزاده لیاسی به کدملی ۶٣١٩٩٢٣٧٣٣ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت تامین اندیش کاسپین به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧٨٧٨١٢ به نمایندگی نفیسه دروکی به کدملی ٠۴٩٣۴٠۴٣٨۴ به سمت عضو هیئت مدیره مدیرعامل و شرکت توسعه ارتباطات تابا به شناسه ملی ١٠٣٢٠٢۴۵۶١۶ به نمایندگی عباسعلی شریفی کله به کدملی ١٢۶٣٢۶٩٠٩۵ به سمت عضو هیئت مدیره تشکیل میدهند. [۲۰]
شرکت گیتی گتسر لیو در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱  تاسیس شده است.[۲۱] هیات مدیره شرکت گیتی گستر لیو عباتند از: شرکت آتیه سازان میشا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴١٨١ با نمایندگی نفیسه دروکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی اردشیر مردان پور به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی خاص با نمایندگی عباسعلی شریفی کله بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. [۲۲]
آتیه سازان میشا نیز در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ تشکیل شده است. [۲۳]اعضای هیات مدیره شرکت آتیه سازان میشانیز از: شرکت گیتی گستر لیو سهامی خاص با نمایندگی اردشیر مردان پور به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی خاص با نمایندگی نفیسه دروکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی عباسعلی شریفی کله بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل شده است. [۲۴]
هیات مدیره شرکت افق گنجینه ایرانیان متشکل است از: شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی خاص با نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص با نمایندگی علی حاجی باقر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه گنجینه پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی منصور رضائی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. [۲۵]
شرکت تامین اندیش کاسپین در مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۱  تاسیس شده است. [۲۶]  اعضای هیات مدیره تامین اندیش کاسپینرا:  شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ٣٧۶١١٣ با نمایندگی نفیسه دروکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی عام به شماره ثبت ٢٣٩۵١۵ با نمایندگی فاطمه کرمی به سمت مدیرعامل و شرکت گیتی گستر لیو سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣۴٧۵ با نمایندگی اردشیر مردان پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تشکیل میدهند. [۲۷]
اعضای هیات مدیره شرکت توسعه ارتباطات تابا را نیز: نفیسه رودکی به شماره ملی ٠۴٩٣۴٠۴٣٨۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری یمین به شناسه ملی ١٠١٠٢٨٠٣٠٣۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، سیدجهانگیر آقازاده به شماره ملی ١٧۵١٢۶٣۴۶٠ به نمایندگی از شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی ١٠٣٢٠٢۴٧۶٣٧ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عزیزلله نور به شماره ملی ٠٠۴٧٢٧١۵۶۶ به نمایندگی از شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٠٠٠۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل دادند. [۲۸]
شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد
تشابه تواریخ تاسیس شرکت های عضو هیات مدیره و ارتباط زیر مجموعه ها در حلقه دوم و سوم هیات مدیره ها در شرکت توسعه اعتماد شباهت زیادی به شرکت یمین دارد. ابتدای خود شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد را بررسی می کنیم؛ اعضای هیات مدیره این شرکت را: ، غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶٨٩۶۴٢٩٩١ به عنوان نماینده شرکت امید توسعه پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٠٨٨٩ و شماره ثبت ۴٢٣٧۵٣ به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس آرگون به شماره ملی ٠٠۵١٢۴٢١۶٨ بعنوان نماینده شرکت توسعه سروش خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶۴٩۶٠ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی مسیبی بهروز به شماره ملی ٠٣٢٠٢٣٧۵٠٨ به عنوان نماینده شرکت پویا توسعه اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٣۵٣٧ به سمت عضو هیئت مدیره ، علی بهاری فر به شماره ملی ۶٣١٩٨٨٨٠٢۴ بعنوان نماینده شرکت توسعه فن آوران بهرامه (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٣۵۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره، محمدجواد سلیمی به شماره ملی ١٢٩٠۴۴١٨٧١ به عنوان نماینده شرکت توسعه اقتصاد راد (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٨٠٠١ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل میدهند. [۲۹]
شرکت امید توسعه پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٠٨٨٩ و شماره ثبت ۴٢٣٧۵٣ در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱  تاسیس شده است [۳۰] و اعضای هیات مدیره آن را: شرکت شرکت توسعه اقتصاد راد سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴٩٩٩ با نمایندگی  بابک مدیری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی عام به شماره ثبت ٢٢٧١٨٨ با نمایندگی  محسن قادری به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت شرکت توسعه خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴۵۵١ با نمایندگی  حمیدرضا حاتمی به سمت رئیس هیئت مدیره تشکیل دادند. [۳۱]
شرکت توسعه سروش خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶۴٩۶٠ نیز در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱  تاسیس شده است [۳۲] و اعضای هیات مدیره آن را: شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ٢٢٧١٨٨ با نمایندگی  سید محمد رضوی بسمت مدیرعامل، موسسه توسعه اقتصاد راد به شماره ثبت ۴٢۴٩٩٩ با نمایندگی حمیدرضا حاتمی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت امید توسعه پادنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣٧۵٣ با نمایندگی  بابک مدیری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تشکیل دادند. [۳۳]
شرکت پویا توسعه اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٣۵٣٧ در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ تاسیس شده است[۳۴] و اعضای هیات مدیره آن را: شرکت شرکت توسعه اقتصاد راد سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴٩٩٩ بانمایندگی  حمیدرضا حاتمی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ٢٢٧١٨٨ با نمایندگی  سید حجت اله قریشی بسمت مدیرعامل و شرکت امید توسعه پادنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣٧۵٣ با نمایندگی  بابک مدیری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تشکیل دادند. [۳۵]
شرکت توسعه فن آوران بهرامه (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٣۵۵۶ نیز در تاریخ  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱  تاسیس شده است[۳۶] و اعضای هیات مدیره آن عبارتند از:  غلامحسن تقی نتاج ملکشاه ۵۶٨٩۶۴٢٩٩١ به نمایندگی شرکت امید توسعه پادنا ١٠٣٢٠٧۶٠٨٨٩ به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس آرگون ٠٠۵١٢٣٢١۶٨ به نمایندگی شرکت توسعه اعتماد ١٠١٠٢۶٨٣۴٧۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدجواد سلیمی ١٢٩٠۴۴١٨٧١ به نمایندگی شرکت توسعه اقتصاد راد ١٠٣٢٠٧۶٨٠٠١ به سمت عضو هیئت مدیره و مجتبی کامل نیا ٠٩٣٨٩٨٠٩٩٨ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل. [۳۷]
شرکت توسعه اقتصاد راد (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٨٠٠١ هم در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ تاسیس شده است [۳۸] و اعضای هیات مدیره آن عبارتند از: شرکت پویا توسعه اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴٣٣٩ با نمایندگی  محمد گشانی به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت امید توسعه پادنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣٧۵٣ با نمایندگی  بابک مدیری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ٢٢٧١٨٨ با نمایندگی حمیدرضا حاتمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا توسعه اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴٣٣٩ با نمایندگی محمد گشانی به نمایندگی از به سمت مدیرعامل. [۳۹]
شرکت سرمایه گذاری سامان مجد
این شرکت طبق صورتجلسه مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۱ که اطلاعات آن در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۱  در روزنامه رسمی منتشر شده است نام خود را به نام فعلی یعنی « سرمایه گذاری سامان مجد » تغییر داده است. [۴۰] طبق آخرین آگهی این شرکت، اعضای هیات مدیره آن را: شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به شناسه ملی ١٠١٠٢٢٣۶۵۵٨، شرکت بازرگانی غدیر سپهر به شناسه ملی١٠١٠٢٨٨۶۶١٨ ، شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی ١٠١٠٣١٢٨٣۴۵ ، شرکت ثامن ارتباط عصربه شناسه ملی ١٠١٠٣١۵۶٢٢٠ وسیدمحسن هاشمی به شماره ملی ٠۴٩١٠٠۶٠٢٠ تشکیل می دهند. [۴۱]
هیات مدیره شرکت بازرگانی غدیر سپهر را: تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی ١٠١٠٢٢٣۶۵۵٨ به نمایندگی سیدحسام الدین نوابی به کدملی ١٢٩١٣۴١٠١٣ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سامان مجد به شناسه ملی ١٠١٠٢٨۴۴٧٧٢ به نمایندگی خلیل چیت سازبروجردی به کدملی ۴٢٨۴١٣۵۶۶١ به سمت مدیرعامل، شرکتثامن ارتباط عصر به شناسه ملی ١٠١٠٣١۵۶٢٢٠ به نمایندگی علیرضا اتابکی به کدملی ٠٠۴٢٧٧٣٢٩۶ ، شرکت شاینی پرل به نمایندگی حمیدرضا صانعی به کدملی ١١۵٩۴٩١۵٨۵ و شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی ١٠١٠٣١٢٨٣۴۵ به نمایندگی ابوالقاسم حاجی رزاق به کدملی ٠٠۴٣١٢٢۴١٨  به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تشکیل میدهند. [۴۲]
شرکت ثامن سازه عرش دیگر عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سامان مجد است که اعضای هیات مدیره آن را: کاظم خسروآبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا رمضانی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل، شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با نمایندگی  جمشید اسحاقی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت بازرگانی غدیر سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ٢۴٨٠۶٠ با نمایندگی  سید محمد طاهری به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سامان مجد سهامی خاص با نمایندگی  مهدی صالحی به سمت عضو هیئت مدیره تشکیل دادند. [۴۳]
شرکت ثامن ارتباط عصر عضو دیگر هیات مدیره سامان مجد دارای هیات مدیره زیر است:شرکت بازرگانی غدیر سپهرسهامی خاص به شماره ثبت ٢۴٨٠۶٠ با نمایندگی  فریدون احمدی به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به شماره ثبت ١٢۶٠٢ با نمایندگی  محمود مردانی گرم دره به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت ثامن سازه عرش سهامی خاص به شماره ثبت ٢٧٧٢١٨ با نمایندگی  محمدرضا فرخ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکتشاینی پرل بامسئولیت محدود با نمایندگی  امیر صحت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سامان مجد سهامی خاص با نمایندگی  محمد مردانی شهربابک به سمت عضو هیئت مدیره [۴۴]
شرکت سرمایه گذاری سیمای توسعه کار
تقریبا مشابه شرکت های قبلی، اعضای حقوقی هیات مدیره سیمای توسعه کار را نیز شرکت هایی تشکیل می دهند که در هیات مدیره یکدیگر حضور دارند. هیات مدیره این شرکت که از جمله سهامداران بانک تجارت به شمار می رودرا: شرکتامین اعتماد پیشرو سهامی خاص ب ش م ١٠٣٢٠٧٨٧١٣٠ با نمایندگی حمید احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکتتامین اعتماد زاگرس سهامی خاص به ش م ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۱۱ با نمایندگی حسین نویدی چافی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت طلیعه سروش پایدار به ش م ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۲۶ سهامی خاص با نمایندگی فاطمه کرمی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل دادند. [۴۵]
شرکت امین اعتماد پیشرو؛ اعضای هیات مدیره آن عبارت است از: شرکت طلیعه سروش پایدار با نمایندگی حمید احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره،شرکت سیمای توسعه کار با نمایندگی فاطمه کرمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تامین اعتماد زاگرس با نمایندگی حسین نویدی چافی به سمت عضو هیئت مدیره. [۴۶]
هیات مدیره شرکت تامین اعتماد زاگرس را: شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص با نمایندگی حسین نویدی چافی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص با نمایندگی مریم محسنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص با نمایندگی حمید احمدی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل دادند.[۴۷]
هیات مدیره شرکت طلیعه سروش پایدار عبارت است از: شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص با نمایندگی حمید احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص با نمایندگی مریم محسنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  و شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص با نمایندگی اکبر محسنی به سمت عضو هیئت مدیره [۴۸]
شرکت شهریارمهستان
شهریار مهستان از جمله سهامداران بانک تجارت در بورس اوراق بهادار تهران است. اعضای هیات مدیره آن را: مسعود مهردادی به ک م ٠٠۴٨٧٠٠۴٢٨ به نمایندگی شرکت گنجینه اعتماد پارس به ش م ١٠٣٢٠٢۴۶۴۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، ، سیدمحمدرضا شهاب الدین به ک م ٠٠۴۴۴٧٣۴٩۴ به نمایندگی شرکت مهرگستر یمین پارس به ش م ١٠٣٢٠٢٢۴٠۵٠ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، محمدرضا مدرس خیابانی به ک م ٠٠۵۶٣٠۴۵۶٠ به نمایندگی شرکت افق توسعه پاسارگاد به ش م ١٠٣٢٠٢٣٠٨۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره، عباسعلی قاسمی به ک م ٠٨٣٩٠٨١۴۵۶ به نمایندگی شرکت توسعه بهسان بهرامن به ش م ١٠٣٢٠٧۴۴٠۵١ به سمت عضو هیئت مدیره و علی حاجی باقری به ک م ٠٠۵٠٢٨٠۵١١ به نمایندگی شرکت شمس ارتباطات پارس به ش م ١٠١٠٣٩٨۴٠۴٨ به سمت مدیرعامل تشکیل دادند. [۴۹]
شرکت گنجینه اعتماد پارس بر اساس تصمیم ۲ دیماه ۱۳۹۱ نام خود را به ” توسعه اقتصادی سبا”  تغییر داده که این تصمیم در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۱ در روزنامه رسمی منتشر شده است. [۵۰] اعضای هیات مدیره این شرکت را: مسعود مهردادی بشماره ملی ٠٠۴٨٧٠٠۴٢٨ بنمایندگی از شرکت مهر گستر یمین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٢٢۴٠۵٠ بسمت رئیس هیات مدیره ، مسعود گشته به شماره ملی ٠٠٣۶۴٩۶٢۴٣ بنمایندگی از شرکت افق توسعه پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٢٣٠٨۴۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ، محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی ٠٠۵۶٣٠۴٧۶٠ بنمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠١٠٣٩٨۴٠۴٨به سمت مدیر عامل ، محمد حیدری به شماره ملی ٠٠۴٧۵۴١٣۵٠ بنمایندگی از شرکت شهریار مهستان (سهامی عام) بشناسه ملی ١٠١٠٣٠۴۵۵۵٨ و محمدعلی یزدان جو بشماره ملی ١٢۶٢۶٣٠۵۶٨ بنمایندگی از شرکت توسعه بهسان بهرامن (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۴۴٠۵١  تشکیل دادند. [۵۱]
هیات مدیره شرکت مهرگستر یمین پارس را: شرکت سرمایه گذاری گنجینه اعتماد پارس سهامی خاص با نمایندگی محمدرضا مدرسخیابانی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت افق توسعه پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی علی حاجی باقر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص با نمایندگی عبدالرضا اردستانی رستمی به سمت عضو هیئت مدیره تشکیل میدهند. [۵۲]
اعضای هیات مدیره شرکت افق توسعه پاسارگاد به این شرح است: شرکت سرمایه گذاری گنجینه اعتماد پارس سهامی خاص با نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی بسمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص با نمایندگی علی حاجی باقر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مهر گستر یمین پارس سهامی خاص با نمایندگی میرزا سرلک بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. [۵۳]
هیات مدیره شرکت توسعه بهسان بهرامن متشکل است از:  شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص به شماره ثبت ٣۵٢٣١٧ با نمایندگی علی حاجی باقر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت مهرگستر یمین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ٣٧٣١١۶ با نمایندگی عبدالرضا نمازی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گنجینه اعتماد پارسسهامی خاص به شماره ثبت ٣٧۵٨٢٩ با نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به سمت رئیس هیئت مدیره[۵۴]
هیات مدیره شرکت شمس ارتباطات پارس از: شرکت شهریار مهستان سهامی خاص به شماره ثبت ٢٢٧١٨٨ با نمایندگی علی حاجی باقری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت مهرگستر یمین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ٣٧٣١١۶ با نمایندگی امیررضا حیدری به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت افق توسعه پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ٣٧٢٨٧١ با نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به سمت رئیس هیئت مدیره تشکیل شده است. [۵۵]
شرکت بانک پاسارگاد(سهامی عام)
شرکت بانک پاسارگاد نیز از جمله سهامداران بانک تجارت در بورس اوراق بهادار تهران است از آنجا که به موضوع این شرکت در بخش بانک پاسارگاد به صورت مفصل پرداخته شده است، در اینجا برای جلوگیری از اطاله مطلب از تکرار آن خودداری می شود.
برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است
برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است
برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است
برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است
برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است
برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است
برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است
برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است
برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است
برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است
برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است
برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است
برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است
برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

[1] : برای مشاهده رجوع شود به این لینک
[۲] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٨٧٠، صفحه ۳۱
[۳] : رجوع شود به سایت صندوق در این آدرس
[۴] : روزنامه رسمی، شماره  ١٩٩٧٢، صفحه ۲۳
[۵] : روزنامه رسمی، شماره  ١٩٧٣۵، صفحه ۵۱
[۶] : روزنامه رسمی، شماره  ١٩۵٧٣، صفحه ۳
[۷] : روزنامه رسمی، شماره  ١٩٧٣١، صفحه ۱۵
[۸] : روزنامه رسمی، شماره  ١٩٧۴۶، صفحه ۲۵
[۹] : روزنامه رسمی، شماره  ١٩٧٣٣، صفحه ۲۶
[۱۰] : روزنامه رسمی، شماره  ١٩٧۵۵، صفحه ۴
[۱۱] : روزنامه رسمی، شماره  ١٩۶١٨، صفحه ۱۷
[۱۲]  :روزنامه رسمی، شماره  ١٩۵٠٩ ، صفحه ۳۲
[۱۳] :روزنامه رسمی، شماره  ١٩۵۶٢ ، صفحه ۲۹
[۱۴] :روزنامه رسمی، شماره  ١٩۵٧۴ ، صفحه ۵۹
[۱۵] :روزنامه رسمی، شماره  ١٩٧٠٣، صفحه ۱۸
[۱۶] :روزنامه رسمی، شماره  ١٩۵۴٧ ، صفحه ۳۷
[۱۷] :روزنامه رسمی، شماره  ١٩٧٠٧ ، صفحه ۲۷
[۱۸] :روزنامه رسمی، شماره  ١٩٧٠٧، صفحه ۲۷
[۱۹] :روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠۵۵ ، صفحه ۵۴
[۲۰] :روزنامه رسمی، شماره ١٩۶۶۴ ، صفحه ۲۲
[۲۱] :روزنامه رسمی، شماره١٩۵٧٣  ، صفحه۴
[۲۲] :روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٧٧ ، صفحه ۱۴
[۲۳] :روزنامه رسمی، شماره  ١٩۵٧۶، صفحه ۸
[۲۴] :روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٧١ ، صفحه ۲۲
[۲۵] :روزنامه رسمی، شماره ١٩۶۴٧ ، صفحه ۲۵و شماره ١٩٧١٢ ، صفحه ۱۹
[۲۶] :روزنامه رسمی، شماره ١٩۶١۴ ، صفحه ۱۱
[۲۷] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٧١ ، صفحه ۲۹
[۲۸] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠۴٢، صفحه ۳۱
[۲۹] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٣٩، صفحه ۲۱
[۳۰] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٧۵، صفحه ۱۸
[۳۱] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧٠۴، صفحه ۱۴
[۳۲] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٨١، صفحه ۱۷
[۳۳] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧۴٨، صفحه ۲۵
[۳۴] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٨٠، صفحه ۱۰
[۳۵] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧۴١، صفحه ۲۰
[۳۶] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٨٠، صفحه ۱۱
[۳۷] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٩٣٠، صفحه ۱۹
[۳۸] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٨٢، صفحه ۳
[۳۹] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧٠۶، صفحه ۱۵
[۴۰] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٨٣، صفحه ۳۰
[۴۱] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٩١، صفحه ۲۶
[۴۲] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧١٠، صفحه ۲۸
[۴۳] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶۴۶، صفحه ۲۷
[۴۴] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٨۴، صفحه ۱۸ و شماره ١٩۶٨٨، صفحه ۳۴
[۴۵] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٨٠٧، صفحه ۱۴
[۴۶] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٩١٢، صفحه ۲۹
[۴۷] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٩۴۶ ، صفحه ۲۹
[۴۸] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٩٧ ، صفحه ۲۰
[۴۹] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧٢٩، صفحه ۲۹
[۵۰] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧٨١، صفحه ۲۰
[۵۱] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٩٢٧، صفحه ۱۹
[۵۲] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٩۶، صفحه ۱۹
[۵۳] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٠٩، صفحه ۱۴ و صفحه ۱۲
[۵۴] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٩۶، صفحه ۱۹
[۵۵] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٨۴، صفحه ۱۱
منبع:وبلاگ نویسنده

شده‌اند مقامات بیمارستانی در غزه می‌گویند از زمان نقض شدن آتش‌بس روز جمعه بیش از یک صد فلسطینی در اثر حملات موشکی اسرائیل کشته شده‌اند.

هزاران فلسطینی از خانه‌های خود آواره شده‌اند
مقامات بیمارستانی در غزه می‌گویند از زمان نقض شدن آتش‌بس روز جمعه بیش از یک صد فلسطینی در اثر حملات موشکی اسرائیل کشته شده‌اند.
بسیاری از این افراد، در داخل یا اطراف شهر رفح در جنوب غزه کشته شده‌اند.
دو سرباز اسرائیلی نیز در این منطقه کشته شدند و اسرائیل می‌گوید سومین سرباز نیز توسط حماس ربوده شده است.
اما حماس می‌گوید اطلاعی از سرنوشت هدار گولدین، سرباز ۲۳ ساله اسرائیلی ندارد.
گردان های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس تاکید کرده که سرباز اسرائیلی در اختیار این گروه نیست و او نیز ممکن است در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شده باشد.
حماس در بیانیه‌ای اعلام کرده که تماس با یک گروه عملیاتی را که در منطقه مورد ادعای اسراییل حضور داشته‌ از دست داده و احتمال می‌دهد که تمامی اعضای این گروه بر اثر بمباران و حملات اسرائیل کشته شده باشند و اگر سرباز اسراییلی هم توسط آنها به اسارت درآمده باشد، احتمالا او هم همراه با نیروهای حماس کشته شده است.
مفقود شدن هدار گولدین و خشونت‌های پس از آن، به یک آتش‌بس ۷۲ ساعته پایان داد. این آتش‌بس تنها چند ساعت دوام آورد.
حماس اسرائیل را به نقض این آتش‌بس متهم کرده اما وزارت دفاع اسرائیل گفته است که مجبور شده به آتش راکتی حماس پاسخ دهد.
جنگ جاری اسرائیل و فلسطینی ها از ۲۶ روز پیش آغاز شد. به گفته منابع بهداشتی در غزه، در این مدت دست کم ۱۶۰۰ فلسطینی کشته شده‌اند که بیشتر آنها غیر نظامی بودند. ۸۴۰۰ فلسطینی نیز مجروح شده‌اند.
از طرف اسرائیل نیز ۶۱ سرباز و سه غیرنظامی کشته شده‌اند.

سازمان یونیسف*-صندوق کودکان ملل متحد- وابسته به سازمان ملل متحد امروز شنبه اعلام کرد که در غزه، سی درصد از قربانیان غیرنظامی کودکان بوده‌اند.

رادیو فرانسه
سازمان یونیسف*-صندوق کودکان ملل متحد- وابسته به سازمان ملل متحد امروز شنبه اعلام کرد که در غزه، سی درصد از قربانیان غیرنظامی کودکان بوده‌اند.
آمار کودکان قربانی در غزه که توسط یونیسف جمع‌آوری می‌شود، ظاهراً همچنان رو به افزایش است.
به گفتۀ مسئولان این سازمان بین‌المللی که در سال ١٩۴۶ با هدف بهبود وضعیت کودکان ایجاد شده، “بر اساس برخی بررسی‌ها، آمار بچه‌های کشته‌شده طی ۴٨ ساعت اخیر باز هم بیشتر خواهد شد”.
یونیسف بر موقتی بودن آمار تأکید دارد و توضیح می‌دهد که این اعداد و ارقام از طریق منابع مختلف جمع‌آوری و بررسی می‌شود.
بر اساس آخرین تحقیقات یونیسف از روز هشتم ماه ژوئیه تا دوم ماه اوت (۲۵ روز) مرگ دست‌کم ۲٩۶ کودک فلسطینی طی بمباران‌ها و شلیک‌های اسرائیلی ثبت شده است. ١٨٧ پسر و ١٠٩ دختر این قربانیان را تشکیل می‌دهند که ۲٠٣ نفرشان کمتر از دوازده سال داشته‌اند.
حدود ١۶٠٠ فلسطینی در حملات اخیر اسرائیل کشته شده‌اند. دولت اسرائیل سازمان حماس را مسئول این قتل‌ها می‌داند و ادعا می‌کند که حماس از مردم عادی به عنوان “سپرانسانی” استفاده می‌کند.

نشریه تایم اسرائیل یادداشتی با عنوان «زمانیکه قتل عام مجاز است» را ساعاتی پس از انتشار حذف کرد.

نشریه تایم اسرائیل یادداشتی با عنوان «زمانیکه قتل عام مجاز است» را ساعاتی پس از انتشار حذف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در این یادداشت که به حمله ی اسرائیل به غزه می پردازد آمده است: ما با دشمنی در جنگ هستیم که منشور و مرامشان خواستار نابودی مردم ماست.
در ادامه این یادداشت نشریه تایمز اسرائیل آمده است: پس بنابراین زمانیکه ما برای حق زندگی می جنگیم هیچ چیز نامناسب تلقی نمی شود.
نویسنده این یادداشت که گوردن نام دارد خود را فرزند بنینانگذار  نشریه آمریکایی the Five Towns Jewish Times معرفی کرده است.
براساس این گزارش، بیش از ۱۴۰۰ فلسطینی از زمان آغاز حملات اسرائیل کشته شده اند که اکثر آنها را غیرنظامیان تشکیل می دهد.
براساس این گزارش، یک چهارم کشته شدگان فلسطینی زیر ۱۸ سال سن دارند.