۱۳۹۹ خرداد ۱, پنجشنبه

Le Covid-19 et l'Afrique

Les puissants répandent le chaos au nom de la démocratie.. - Michel Coll...

خاطرات يک زن ايرانی"توده ای!"عبرت آوروغم انگيزاست (1

حسن کامشاد يکی از قربانيان حزب توده

درد يک ملت از کمانچه استاد "کيهان کلهُر"

خاطرات يک زن ايرانی"توده ای!"عبرت آوروغم انگيزاست (2

ژان پل سارتر،سيمون دوبوار!هنروسياست ازنگاه احمد شاملو

استاد بنان:"آمدی جانم بقربانت"

با يکی از روسپيان بارگاه "ولی فقيه"آشنا شويد

آهای پس ماندهای داعش!آخوند و پاسدار! سرکوب نتيجه نداد

ديروزسربريده کلنل پسيان!امروزسرهای متلاشی شده پوياها