۱۳۹۳ دی ۴, پنجشنبه

از رابطه امریکا با کوبا و از رابطه تهران با امریکا در گفتگو با منصور فرهنگ

نفت- اقتصاد و نظام اهریمن در جهان امروز

Iran - People criticize the regime in a live TV-show

Freedom for Palestine: #GazaNames Project

‎‎B'Tselem בצלם‎ a ajouté!! Since the beginning of 2014, Israeli security forces have killed 45 Palestinians in the West Bank. Of these, 44 were killed with live fire

‎‎B'Tselem בצלם‎ a ajoutéB'Tselem בצלם
Since the beginning of 2014, Israeli security forces have killed 45 Palestinians in the West Bank. Of these, 44 were killed with live fire, although very few of the cases justified use of lethal means. The fact that soldiers do not see live fire as a last resort to be used only when lives are at immediate risk shows that the open-fire regulations are leniently worded or are leniently interpreted by commanders. The security forces in general, and specifically high-ranking commanders, are very rarely held accountable for killing Palestinians. Policy makers in the government, army and the MAG Corps are responsible for allowing this disregard for Palestinian lives to continue.

Pictured: Six of the persons killed by Israeli security forces in 2014: Yusef a-Shawamreh, 14 year-old (http://bit.ly/YusefS), Muhammad Jawabreh, 19 year-old (http://bit.ly/MJawarbeh), Khalil Anati, 10 year-old (http://bit.ly/KhalilAnati) Muhammad Qatri, 18 year-old, Udai Jaber,19 year-old, Muhammad Dudin, 15 year-old.

For details on all Palestinians killed by Israeli security forces in 2014:
http://www.btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-event/westbank/palestinians-killed-by-israeli-security-forces
Voir la traduction