از شش ماه پیش همسر رضوانه احمد خانبیگی برای گرفتن مرخصی استعلاجی دوندگی می‌کرد.

آخرین بار یک ماه پیش بود که در یک شب سه بار تشنج کرد. به او دارو نداده بودند. بابت بیماری‌هایی که دارد باید سریعا مرخص می‌شد تا درمانش را خارج از زندان پیگیری می‌کرد. روزهای پایانی سال همزمان با نسرین او هم با وجود بیماری، اعتصاب غذا کرد.
پس از 5 ماه دوندگی با مرخصی او موافقت شد. روزی که قرار بود وثیقه گذاشته شود معاون یکی از افراد دادستانی، به همسرش گفت که من از اول هم مخالف بودم.
سرانجام، فردای روزی که نسرین اعتصاب غذا کرد سریعا با مرخصی او موافقت شد. پس از خروج از زندان متوجه شد به جای چند ماه، 5 روز به او مرخصی داده‌اند که 2 روز آن تعطیل رسمی بود وعملا هیچ کاری نمی‌شد کرد.
لجبازانه مرخصی او را تمدید نکردند و بدون هیچ درمانی دیروز به زندان برگشت. حالا او باید 14 روز سخت را در قرنطینه سپری کند تا بتواند وارد بند شود