۱۳۹۳ اردیبهشت ۵, جمعه

به این گدا کمک کنید!
مینا اسدی

«وقتی ملت جذب در ولایت باشن ، به ولایت که تبریک بگی انگار به ملت گفتی»!
www.youtube.com/watch?v=o1K8BvQ63lM

این خانم نه جاسوس است ، و نه مامور وزارت اطلاعات رژیم. فقط می خواهد سری توی سرها در آورد ... از سیاهی لشگر فیلم ، بشود هنرپیشه‌ی نقش اول... میخواهد دیده شود به هر قیمتی .
این زن بیچاره تازه دارد پله پله بالا می رود و دوست دارد که غیر از همس...ایه ها و دوستان و آشنایان، مردم هم او را بشناسند و برایش دست بزنند و هورا بکشند. آن هنرمندان قدیمی تماشا دارند که بی آنکه کسی کاری به کارشان داشته باشد  عصا زنان به دنبال هیات مرگ دراز می شوند تا شاید  به یاری آنان،  بتوانند آخرین فیلمشان را بسازند، آخرین کتاب رمان و شعرشان را چاپ کنند، آخرین نمایشگاه آثارشان را به  خوبی و خوشی برگزار کنند ، چه اهمیتی دارد که  چه کسی در زندان است ،یا چه کسی را می کشند یا جوان چه کسی را از چوبه ی دار بالا می کشند. یا چه کسی گرسنه و تشنه است .کسی از آنها نظر نمی خواهد . فقط رژیم می خواهد که آنها ساکت باشند و سر جایشان بنشینند. اما آنها افتخاری در این بازی ها شرکت می کنند و کم و خم می شوند تا مبادا تاریخ آنها را فراموش کند و مردم  هنرپرور ،هنرمندان بزرگشان را از یاد ببرند.
سردمداران حکومت ، بدون تشویق هنرمندان  والا گهر هم  میزنند و میخورند و می برند و  هر کس را که خواستند سر به نیست می کنند نه از کسی می ترسندو نه ننگ و عارشان می شود که دومین کشور در اعدام و قتل عام باشند.خامنه ای  هم آنقدر مجیز گو و دست به سینه ونانخور و چاکر دارد که به این نوکران بی مزد و مواجب اعتنایی نمی کند . امیدوارم یک آدم خیر خواه واسطه شود که صدای این خانم هنرپیشه به گوش رهبر ایشان آقای خامنه ای برسد شاید دری بروی این زن نیازمند و مبتلا به  ویروس  شهرت گشوده شود و این خانم هنرمند جویای نام هم بتواند اسکار و خرس و پلنگ و روباه و جوایز بزرگ بین المللی را درو کند و به کشور هنرپرور و هنردوست ایران ببرد ، چه مانعی دارد که ما بیخبر از احوال مردمان، در گوشه ی ساحل عافیت بنشینم و هی افتخار کنیم!
 
مینا اسدی
بیست و چهارم آپریل دوهزار و چهارده ...استکهلم