۱۳۹۴ آبان ۲۹, جمعه

گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی17
هر لحظه به شکلی بُتِ عیّار بر آمد 

این شنیدی، مو به مویت گوش باد
آب حیوان است، خوردی، نوش باد
آب حیوان خوان، مخوان این را سخن
روح نو بین در تن حرف کهن
مولوی
«اگر زندگی را آزمایش نبینیم همه چیز و همه لحظات به سرعت در اثر مرور زمان یا در بالا و پایین‌های آن به افسوس، به حیف، به حسرت، به ندامت و پشیمانی و پریشانی و پوچی تبدیل می‌شود.»
پیام رمضان، شهریور ۸۶

گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱) گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۲) گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۳) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وقا یغمائی(۴) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۵) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۶) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۷) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۸)  گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۹) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۰) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۱) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۲)  گفتو‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۳)  گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۴)  گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۵) گفت‌‌ وشنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۶)  گفت‌‌ وشنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۷) 
...
سایت همنشین بهار 

Police pull out hostages from Radisson hotel in Bamako, Mali (RAW)

کمپین …و بار دیگر کمپین

در حالی که شرایط اقتصادی جامعه ایران هر روز بحرانی‌تر و وضعیت معیشتی کارگران، زحمتکشان و زنان هر روز بدتر و بدتر می‌شود، در حالی که موقعیت ایران در جهان هر روز با دشواری‌های بیشتری روبرو می‌شود و به‌رغم دعوت ملتمسانه‌ی ایران از قدرت‌های بزرگ، نهادهای مالی بین‌المللی و بانک جهانی برای سرمایه‌گذاری، و «شرط و شروط» گذاردن آنان ...اکنون برنامه پیش روی رژیم انتخابات مجلس آینده است،  که از هم اکنون تغییرات اندک، موقت و بی اثری که برای مردم دیگر تکراری شده، در حال وقوع است، اما ظاهراً دوستان کمپینی تصمیم گرفته‌اند تنور این بازی تکراری و بی ثمر جمهوری اسلامی (بی ثمرو حتی مضر برای مردم) را گرما ببخشند!
در این اوضاع به شدت پیچیده، کمپین «تلاش برای تغییر چهره مردانه مجلس» با هدف ٣٠/٥٠ کرسی برای زنان در مجلس، شکل گرفته است که می‌توان از زوایای مختلفی به آن نگاه کرد؛ اولین مشکل آن در بوق وکرنا کردن این کمپین برای نیروهای داخل و خارج است طوری که گویی هیچ مخالف و معارضی اصلا وجود ندارد و یا زنان هیچ مشکل و مطالبه‌ای ندارند به جز وارد کردن ٣٠ زن به مجلس فرمایشی  یا انتصابی!  حذف عمدی  تمامی نیروهای فمینیست و ترقی‌خواه و آرمان‌های آنان و عدم بیان مطالبات میلیون‌ها زنی که زیر ستم جنسی و طبقاتی هستند، اگر تبانی با حاکمیت نباشد، قطعاً خیانت است.
مشکل دیگر این است که اگر تلاش کمپین در حد کمال خود موفق شود، که بنا به نظر بنیان‌گذاران کمپین شانس کمی دارد، نهایت آن یک مبارزه مدنی پارلمانتاریستی است که یک پای آن در فمینیسم لیبرال (قرن ١٩) و پای دیگر آن در اصلاح‌طلبان رانده شده از حاکمیت جمهوری اسلامی است.
فمینیسم لیبرال در نهایت و در اوج رشد خود خواستار رهایی زنان از قید نقش‌های سرکوبگر جنسیتی است، یعنی نقش‌هایی که توجیهی برای اختصاص جایگاهی نازل‌تر به زنان (فقط معلمی و پرستاری)، یا حتی ممانعت از حضور آنان در دانشگاه و عرصه عمومی و بازار وجود ندارد. فمینیسم لیبرال نظری در مورد محو کامل این نابرابری و رهایی زنان ندارد، ارزش‌های مردانه را ارزش‌های انسانی تلقی می‌کند و آمال خود را به رسیدن زنان به جایگاه مردان می‌داند. آنان به شدت به راه حل‌های قانونی اتکا دارند و می‌خواهند زنان شبیه مردان شوند. فمینیسم لیبرال فقط به درد نخبگان جامعه می‌خورد و زندگی ومطالبات زنان فرودست را حتی نمی‌بیند.
مشکل دیگر فمینیسم لیبرال، باور این نظریه است که همه زنان می‌توانند «به صورت فردی» از بند شرایط خود رها شوند و نقش‌های جنسیتی سنتی خود را «یک جانبه» طرد کنند، - و اگر نکنند لابد بی‌کفایت هستند- آنان به ساختار اقتصادی، اجتماعی که راه رهایی زن را سد می‌کند کاری ندارند.
البته در تاریخ بشر لیبرال فمینیسم، جنبش زنان طبقه متوسط شهری، با غفلت از ستمی که بر زنان طبقات فرودست، سیاهان، مهاجران و ... روا می‌شد و می شود،  دستاوردهایی داشته است از جمله: اصلاحات قانونی و آموزشی، حضور در مشاغل و حِرَفی که تا کنون بدان رسیده اند و ... اما تا تضمین کامل تمام دستاوردها راه درازی در پیش دارند. 
اصلاح‌طلبان رانده شده از حاکمیت نیز با مرزبندی و جدایی خود از اقشاری که آنان را حمایت می‌کردند، روز به روز سنگرهای بیشتری از دست دادند و با شکست پشت شکست، اهداف ادعایی خود را کاهش دادند و به هیچ یک از مطالبات مطروحه زنان از جمله: لغو سهمیه جنسیتی، تغییر لوایح خانواده(چند همسری) حق حضانت، سرپرستی و امکان تابعیت کودک از مادر، لغو تبعیض استخدام و... دست نیافتند، اکنون با وجود آگاهی از موانع بی شمار از جمله نظارت استصوابی، نیروی عظیم زنان جامعه را به سمت و سویی می‌برند که پایان ناکام آن را از هم اکنون می‌توان دید، آنان مطالبات بی شمار میلیون‌ها زن جامعه ایران را، به ورود ٥٠ زن بیولوژیک به مجلس محدود می‌کنند. ورود زنان به مجلس فی نفسه بد نیست ولی آیا این شعار به شرط موفقیت، ورود زنان  لیبرال به مجلس را فراهم می‌کند یا راه ورود طیف‌های مختلف حاکمیت را؟ تنها دستاورد این نوع کمپین‌ها طرح گفتمان است و بس! صرف این همه انرژی برای دستاوردی چنین اندک؟!
از دید ما، مبارزات پارلمانتاریستی جامعه که باعث محدود کردن و تقلیل دادن اهداف کارگران، زحمتکشان و زنان می شود، فریبی بیش نیست، خواه از جانب بورژوازی و خواه از جانب لیبرال‌ها طرح شده باشد، تا زمانی که سرمایه سلطه دارد، برای بقای اصلاحات هیچ تضمینی نیست.  بورژوازی با یک دست اصلاحات را اهدا و با دست دیگرش پس می‌گیرد، تنها در صورتی که کارگران، زحمتکشان، زنان و ... آگاه و متشکل باشند می‌توانند از پاره‌ای اصلاحات برای بسط و توسعه مبارزه طبقاتی خود سود جویند.
هر قدر نفوذ رفرمیسم و لیبرالیسم در کارگران، زنان و دیگر اقشار انقلابی قوی تر باشد، آنان ضعیف‌تر می‌شوند و لغو رفرم‌ها آسان تر خواهد بود، و هر قدر جنبش طبقات و اقشار مترقی مستقل‌تر و اهداف آن عمیق‌تر و وسیع‌تر باشد و محدود به رفرمیسم نشود، حفظ و استفاده از دستاوردها آسان تر خواهد بود. جنبش چپ بدون آن که آموزه‌های مارکس را ترک کند برای از دست ندادن حتی یک امکان کوچک در کسب و استفاده از رفرم‌ها تلاش می کند، نه تنها آن را محکوم نمی‌کند بلکه از هر گام ورای رفرمیسم در تهییج، تبلیغ و مبارزه جمعی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... حمایت کرده و آن را توسعه می‌دهد.
                                                                                                                               زنانی دیگر
                                                                                                                               آبان ٩٤

گروگانگیری در مالی؛ سه تن از گروگانگیرها کشته شدند


11:43 GMT

موقعیت هتل رادیسون بلو در شهر باماکو که گروگانگیری در آن انجام شده است:

14:25 GMT وزارت امنیت ملی مالی گفته است که تا این لحظه می تواند تایید کند که سه تن از گروگانگیرهای مسلح هتل رادیسون به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شده اند. این اطلاعیه می افزاد که به نظر می رسد گروگانگیرها به سوی بام هتل در حرکت هستند.

14:22 GMT


 وزارت خارجه آمریکا با صدوربیانیه ای گفته است که از نزدیک تحولات هتل رادیسون در مالی را دنبال می کند. در این اطلاعیه آمده است که طبق گزارش ها، شماری شهروند آمریکایی ممکن است در هتل باشند و سفارت ایالات متحده در صدد کسب اطلاعات موثق در این مورد است.

14:11 GMT

لحظاتی پیش رویترز به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش کرد که ایالات متحده هنوز درخواستی از دولت مالی برای مشارکت در عملیات نظامی علیه گروگانگیرها دریافت نکرده است.

14:04 GMT

شبکه خبری سی ان ان گفته است که نفرات نیروهای ویژه آمریکا به انتقال آمریکایی به محل امن پرداخته اند اما مشخص نیست که آیا در درگیری مسلحانه با گروگانگیرها هم شرکت دارند یا نه.

13:58 GMT

رویترز به نقل از شاهدان عینی می گوید صدای تبادل آتش از داخل هتل رادیسون بلو به گوش می رسد.

13:44 GMT

شبکه خبری سی ان ان آمریکا: نفراتی از واحد صلحبانان سازمان ملل در عملیات آزاد سازی گروگان ها به نیروهای امنیتی مالی کمک می کنند.

13:37 GMT

لحظاتی پیش مدیریت هتل رادیسون گفت که هنوز ١٢٤ میهمان و ١٣ تن از کارکنان هتل در داخل ساختمان هستند.

13:35 GMT

منابع خبری گزارش کرده اند که نیروهای ویژه آمریکایی در آزاد کردن گروگان ها مشارکت دارند.

13:35 GMT

عملیات نیروهای امنیتی مالی برای آزادسازی گروگان ها و دستگیری گروگانگیرها ادامه دارد

13:27 GMT

سخنگوی سفارت هند در مالی به بی بی سی گفته است که تمامی شهروندان هندی میهمان هتل رادیسون بلو زنده هستند. او گفته است که این افراد در یکی از اقامتگاه های متعلق به هتل در خارج از ساختمان اصلی اقامت داشتند. پیشتر گفته شده بود که بیست شهروند هند در هتل هستند. سفارت هند گفته است که در حال حاضر، حدود دویست شهروند این کشور به عنوان کارکنان شرکت های خصوصی در مالی کار می کنند.

ساختار تشکیلاتی مخوف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران