۱۳۹۵ دی ۱۳, دوشنبه

شکستن فک گور خواب توسط پلیس ناجا به دستور فرماندار

گورخواب

بشاگرد منطقه‌ای است دورافتاده در شرق استان هرمزگان. تعداد زیادی از مردم روستاهای بشاگرد به دلیل خشکسالی‌ شدید، فقر و نبود