۱۳۹۳ آبان ۱۲, دوشنبه

کوبانی حتی اگربرخی ازرهبرانش با دشمن سازش کنند؟،همچنان سنگرِآزادگان است


کوبانی حتی اگربرخی ازرهبرانش با دشمن سازش کنند؟،همچنان سنگرِآزادگان است
 
فرصت طلبانِ سیاسی دررابطه با قتل عام کودکان،زنان،زحمتکشان  وکارگران توسط اسرائیل
درنوار"غزه" سکوت کردند واستدلالشان این بود که مقاومت درفلسطین ارتجاعی است؛
لذا ما را با ارتجاع کاری نیست
همان فرصت طلبان سیاسی اینبار مقاومتِ مردم کوبانی دربرابر"داعش"این مُزدورانِ امپریالیسم
آمریکا را با برچسب های ناسیونالیستی،کمرنگ جلوه دادند و ازاین طریق به چشمِ آنان خاک پاشیدند
 
نگاه کنید به مقالات آقایان بهمن شفیق،عباس فرد،بابک پایور،ایرج فرزاد،سیامک ستودهو محسن احمدی
براستی درکوبانی چه می گذرد؟ باهم مجموعه ذیل را مرورمی کنیم
زنان و مردان رزمنده کوبانی با مبارزه مسلحانه خود با دشمن کارگران و ستمدیدگان خاورمیانه، قدم در راهی گذاشته اند که تنها راه پایان دادن به سلطه سرمایه داران (چه امپریالیست ها و چه سرمایه داران وابسته در کشورهای تحت سلطه) در منطقه می باشد.از این رو مبارزه آنان در مسیر تاریخ رو به جلو قرار دارد.  در راستای راهی پر فراز و نشیب، پر پیچ خم و مملو از درهم شکستن ها و دوباره سر بر آوردن ها، سوختن ها و از خاکستر خود دوباره زنده شدن ها، شکست ها و پیروزی ها و بالاخره پیروزی. تاریخ اصولاً این چنین به پیش رفته است
آن چه امروز در کوبانی می گذرد نمود غرور آفرین و تحسین برانگیز پیکار سترگ خلق با ضد خلق، نمود مبارزه مسلحانه خلق های منطقه خاورمیانه با امپریالیسم، این دشمن اصلی توده های منطقه است
این را دشمن به خوبی می داند که کوبانی دیگر یک محل کوچک در خاورمیانه نیست، کوبانی آغاز راهی است که در مسیر آن کوبانی های کوچک و بزرگ دیگر قرار گرفته اند، کوبانی های شعله ور از خشم و کینه و انفجار مردمانی سوخته از ظلم و جنایات سرمایه داران و حکومت های حامی شان. کوبانی امروز آموزگار راه مبارزه قاطع با امپریالیست ها و سگان زنجیری شان در خاورمیانه است
مقاومت مسلحانه درکوبانی،ناقوس مرگ شب پرستان!
نگارش : اشرف دهقانی
متن کامل را درلینک ذیل ملاحظه کنید
خطایی استراتژیک خواهد بود اگر به شیوه‌ی نگاه سیاسی مسلط، داعش را گروه «بنیادگرای مذهبی» بدانیم. این عبارت، ماهیت آنچه را که از دهه‌ها پیش در خاورمیانه در حال روی دادن است و هم‌اینک به اوج خود رسیده به چیزی موهوم و باب دل تفسیرهای رسمی و غالب تقلیل می‌دهد و هسته‌ی اصلی رویدادهای منطقه را پنهان و آن را به گروهی نظامی و خشن محدود می‌کند. به کار بردن عبارت «بنیادگرای مذهبی» درباره‌ی داعش مثل آن است که بخواهیم ماشین جنگی هیتلر را صرفن با ترم نژادپرستی و بنیادگرایی نژادی توضیح دهیم و آنچه را که تنها محدود به سطوحی از ایدئولوژی فاشیسم بود، به همه‌ی مقدمات، سطوح و نتایج آن تعمیم دهیم و نقش تعیین‌کننده و غایی سرمایه‌داری حاکم بعد از جنگ اول جهانی و آرایش سیاسی بین‌المللی سال‌های منتهی به قدرت‌گیری فاشیسم را نادیده بگیریم. 
مقاومت کوبانی احضار امر ناممکن است و به میان کشیدن پای آرمان‌هایی که فاتحان خودخوانده‌ی تاریخ دوران‌اش را پایان یافته نامیده بودند به دل وضعیتی که نیروهای ائتلاف برای حفاظت از آن به منطقه آمده‌اند. بنابراین مسلم است که کوبانی در"ضدوضعیت" ایستاده است و فقط با حذف آن است که می‌توان وضعیت را به نظم مستقر بازگرداند. کوبانی ثابت کرد که می‌توان تنها با مقاومت نقاب از چهره‌ی فاشیسم برانداخت و نشان داد که پشت عنوان داعش کدام سیستم دست‌اندرکار فربه کردن خشونت است و نظم نوین منطقه تامین کننده‌ی منافع چه دولت‌هایی است. کوبانی نشان داد درغیاب رسانه‌های جریان اصلی که درباره‌ی وضعیت خودگردان کانتون‌ها سکوت مطلق اختیار کرده بودند و تا مدت‌ها در برابر وضعیت در حال محاصره‌ی شهر در سانسور خبری بودند و هم‌اینک فونت‌های درشت تیتر "کوبانی سقوط کرد" را از پیش آماده ساخته‌اند،می‌توان با اتکا به قدرت مردم اطلاع‌رسانی کرد، افشا کرد، دست به مقاومت زد و امیدوار بود که حتا اگر شهر سقوط کند، با همه‌ی عرصه‌های به غارت رفته و پایمال شده دوباره باز پس گرفته خواهد شد.
کندال مانیش، سازنده و یکی از خواننده‌گان سرود «مارش روژئاوا»، گریلای یگان‌های مدافع خلق است. همان نیرویی که در کنار یگان‌های مدافع زنان بازوی مسلح مدافعان روژئاوا محسوب می‌شوند
متن کامل را درلینک ذیل دریابید
ypgmixed
امروز، زنان و مردان مبارز کورد، برای آزادی و جانشان با این گروه‌های ارتجاعی که حضورشان در منطقه توسط امپریالیسم، متحدین و عوامل منطقه‌ای‌اش تسلیح و پشتیبانی می‌شود، می‌جنگند. نه تصادفی است و نه صرفن نمادین  که داعش با تسلیحات ایالات‌متحده به کوبانی حمله می‌کند. خصوصن نقش زنان رزمنده در مقاومت کردستان در هر سطحی از نبرد و فرماندهی، تمثیلی قهرمانانه از جانفشانی است
طرح جبهه ی متحد میان کوبانی و فلسطین
جبهه‌ی خلق برای آزادی فلسطین همبستگی خود را با مقاومت کوردهای کوبانی در مبارزه برای دفاع از خود و اجتماعشان در مقابل گروه ارتجاعی داعش اعلام کرد، [داعشی] که ورودش به منطقه‌ی ما از طرف نیروهای امپریالیست و نوکران آنها تسهیل و پشتیبانی شده است
متن کامل بیانیه را درلینک ذیل جستجوکنید
تکثیراز جهانگیر محبی 
ارسال به: اعضای گروه یاهو،گوگل،شخصیتهای سیاسی-اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی
هنری،سازمانها،احزاب،نشریات، رادیوها،تلویزیونها،انجمنهای
زنان-دانشجویان-دانش آموزان-معلمان-روزنامه نگاران
وبلاگ نویسان-نویسندگان،تشکلهای کارگری
و سایت ها در داخل و خارج از کشور
کارگر زندانی آزاد باید گردد
انترناسیونال است؛نجات انسانها
صلح اعترافِ آشکاربه حقیقت است
تلاش برای لغومجازات اعدام،بخشی ازمبارزه طبقاتی است  خوشبختی انسان درمبارزه برای آزادی وعدالت اجتماعی استکارگران و زحمتکشان جهان؛آگاه،متحد ومسلح شوید سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به دست کارگران وزحمتکشان
زنده و پُرتوان باد انقلابِ رهایی بخشِ خلقهای تحت ستم
ننگ و نفرت برفرصت طلبانِ سیاسی