۱۳۹۵ آبان ۲۳, یکشنبه

عکسهای ساواک از حجت الاسلام شجونی و حجت الاسلام فلسفی در حال هم آغوشی با زنان روسپی (دو تن از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی) واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند حجت الاسلام شجونی و زن روسپی

عکسهای ساواک از حجت الاسلام شجونی و حجت الاسلام فلسفی در حال هم آغوشی با زنان روسپی
(دو تن از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی)
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
حجت الاسلام شجونی و زن روسپی
shojuni1
shojuni2
shojuni3
حجت الاسلام فلسفی و زن روسپی
falsafi1
falsafi2
falsafi3