۱۳۹۴ آذر ۸, یکشنبه

Shipment of 800 guns coming from Turkey seized by Italian police. Final destination was Belgium.
0:53/0:53
407 k vues

«باران اگر ببارد !«محمود درویش»


«محمود درویش»


«باران اگر ببارد!
این زیتون‌ها سیرمان می‌کنند پدر؟
درخت‌های آتش‌گرفته‌ برای‌مان ترانه می‌خوانند پدر؟
نورِ ماه این‌همه برف را آب می‌کند پدر؟
سایه‌های ترسناکِ شب آتش می‌گیرند پدر؟
من هزار سوال دارم پدر
هزار هزار سوال
و در چشم‌های تو سکوتِ سنگ‌ها را می‌بینم
جوابِ سئوالم را بده پدر
پدرِ من تو بودی
نکند پدرم جایش را با صلیبِ سرخ عوض کرده؟
«محمود درویش»
برگردان: محسن آزرم