۱۳۹۲ بهمن ۱۷, پنجشنبه

برف در مازندران


بارش برف شدید در غرب مازندران باعث وارد آمدن خسارت به باغهای مرکبات ، کیوی و خانه های مردم غرب مازندران شده است.

مالکی در قدرت

.


ا


د.

اشد.