۱۳۹۸ آذر ۷, پنجشنبه

بنا بر گفته‌ی شاهدان عینی، پس از حدود یک ساعت از ورود، پیامکی از جانب یکی از دوستانش برای سپردن امانتی دریافت کرد.

گزارش یک آدم‌ربایی


روز یکشنبه بیست و ششم آبان ماه، سها مرتضایی، فعال صنفی و دبیر سابق شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران، حوالی ساعت هشت شب، بعد از اتمام تحصنش در آن روز، به‌عنوان مهمان وارد خوابگاه فاطمیه‌ی دانشگاه تهران شد. بنا بر گفته‌ی شاهدان عینی، پس از حدود یک ساعت از ورود، پیامکی از جانب یکی از دوستانش برای سپردن امانتی دریافت کرد. پس از مدتی سها برای دریافت امانت به سمت گیت می‌رود و میزبان او بعد از بیست دقیقه از رفتنش با وی تماس می‌گیرد و به علت عدم پاسخگویی، به گیت مراجعه می‌کند. 
در مسیر دو تن از مسئولان خوابگاه با حالتی آشفته برگه‌ی ثبت مهمان بودن سها را از میزبانش طلب کردند که او حاضر به تحویل آن برگه نشد. این مسئولان در پاسخ به اینکه سها کجاست؟ پاسخ دادند:« جایی که صلاح نیست بیاید»علاوه بر آن تاکید داشتند که:« برگه ثبت مهمان سها درون کیفش در اتاق میزبان است و باید آن را به ما تحویل دهید.» این دانشجویان بعد از سرباز زدن مسئولین خوابگاه از پاسخگویی در مورد اینکه «سها کجاست؟» به گیت ورودی خوابگاه رفتند که آنجا با تعدادی از مأموران حراست و لباس‌شخصی داخل گیت خوابگاه روبه رو شدند. این‌ وقایع در حالی رخ داد که تعداد دیگری لباس شخصی و ماشین‌های مشکوک مقابل خوابگاه رؤیت می‌شدند. در تمام این مدت همه ی مسئولان خوابگاه، انتظامات و نیروهای امنیتی درصدد یافتن برگه‌ی ثبت مهمان و امحاء آن بودند. 
 بعد از مدتی مشاجره با نیروهای گیت خوابگاه و حراست های مرد دانشگاه حاضر در گیت بر سر برگه ی مهمان و پرسش مکرر دانشجویان که «سها رو کجا برده اند»، یکباره مساله‌ی یافتن مدارک اثبات حضور سها در خوابگاه دیگر مطرح نشد بلکه همگی در انکار کردن حضور سها در خوابگاه هم‌نظر شدند و همان افرادی که تا آن لحظه تاکید داشتند که برگه نزد میزبان و در اتاق است و باید به آنها تحویل داده شود به کل منکر وجود چنین برگه ای شدند. دانشجویان بلافاصله به اتاق برگشتند ولی متاسفانه برگه ی ثبت مهمان را در اتاق نیافتند. ذکر این نکته در اینجا ضروری به نظر می رسد که مسئولین خوابگاه کلید تمام اتاق ها را در اختیار دارند و پیش از این نیز بارها اعتراضاتی بر سر حضور این مسئولین به دلایلی از جمله تعمیرات در زمان هایی که دانشجویان در اتاق حضور ندارند صورت گرفته است.
گفتنی است بنا بر گواهی دیگر شاهدان ماجرا، پیش از رسیدن میزبان، سها توسط شخصی در گیت ورودی خوابگاه فاطمیه به سمت بیرون کشیده می‌شود که به علت مقاومت سها و درخواست کمک او از دانشجویان، دو نفر دیگر به شخص مذکور کمک می‌کنند تا سها را از شانه‌هایش بگیرند و به آشپزخانه موجود در گیت ببرند ولی بازهم تقلا و درخواست کمک سها به گوش دانشجویان حاضر در گیت می‌رسد لذا سریعاً سها را سوار یکی از دو ماشین پارک شده روبروی در ورودی خوابگاه می‌کنند و مدام تکرار می‌کنند: «کسی مداخله نکند بحث سرقت درمیان است. »
با وجود حضور شاهدان عینی، انتظامات گیت خوابگاه دخترانه فاطمیه و نیروهای حراست دانشگاه پس از بین بردن تمامی مدارک دال بر حضور سها در خوابگاه، در همدستی کامل با نیروهای امنیتی پروژه ربودن وی را تکمیل کردند و پذیرش و حضور وی در خوابگاه را کاملاً منکر شدند.
 روز بعد، دوشنبه بیست و هفت ابان، معاون دانشجویی دانشگاه تهران دکتر حبیبا در اقدامی عجولانه طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا در مورد بازداشت تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران ضمن اشاره به بازداشت سها مرتضایی، عنوان کرد: «این دانشجو به هیچ عنوان از خوابگاه‌های دانشگاه تهران استفاده نکرده است و بر اساس پیگیری‌هایی که امروز انجام دادم، حتی گزارشی مبنی بر دریافت مهمانی برای سکونت در خوابگاه از سوی این دانشجو وجود نداشته، در واقع به هیچ عنوان او در خوابگاه‌های زیرمجموعه دانشگاه تهران دستگیر نشده است»؛ مصاحبه ای که دیگر از خبرگزاری ایسنا حذف شده اما خوشبختانه کد خبر و تصاویر متن خبر موجود است.
روز یکشنبه بیست و ششم آبان ماه، سها مرتضایی، فعال صنفی و دبیر سابق شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران، حوالی ساعت هشت شب، بعد از اتمام تحصنش در آن روز، به‌عنوان مهمان وارد خوابگاه فاطمیه‌ی دانشگاه تهران شد. بنا بر گفته‌ی شاهدان عینی، پس از حدود یک ساعت از ورود، پیامکی از جانب یکی از دوستانش برای سپردن امانتی دریافت کرد. پس از مدتی سها برای دریافت امانت به سمت گیت می‌رود و میزبان او بعد از بیست دقیقه از رفتنش با وی تماس می‌گیرد و به علت عدم پاسخگویی، به گیت مراجعه می‌کند. 
در مسیر دو تن از مسئولان خوابگاه با حالتی آشفته برگه‌ی ثبت مهمان بودن سها را از میزبانش طلب کردند که او حاضر به تحویل آن برگه نشد. این مسئولان در پاسخ به اینکه سها کجاست؟ پاسخ دادند:« جایی که صلاح نیست بیاید»علاوه بر آن تاکید داشتند که:« برگه ثبت مهمان سها درون کیفش در اتاق میزبان است و باید آن را به ما تحویل دهید.» این دانشجویان بعد از سرباز زدن مسئولین خوابگاه از پاسخگویی در مورد اینکه «سها کجاست؟» به گیت ورودی خوابگاه رفتند که آنجا با تعدادی از مأموران حراست و لباس‌شخصی داخل گیت خوابگاه روبه رو شدند. این‌ وقایع در حالی رخ داد که تعداد دیگری لباس شخصی و ماشین‌های مشکوک مقابل خوابگاه رؤیت می‌شدند. در تمام این مدت همه ی مسئولان خوابگاه، انتظامات و نیروهای امنیتی درصدد یافتن برگه‌ی ثبت مهمان و امحاء آن بودند. 
 بعد از مدتی مشاجره با نیروهای گیت خوابگاه و حراست های مرد دانشگاه حاضر در گیت بر سر برگه ی مهمان و پرسش مکرر دانشجویان که «سها رو کجا برده اند»، یکباره مساله‌ی یافتن مدارک اثبات حضور سها در خوابگاه دیگر مطرح نشد بلکه همگی در انکار کردن حضور سها در خوابگاه هم‌نظر شدند و همان افرادی که تا آن لحظه تاکید داشتند که برگه نزد میزبان و در اتاق است و باید به آنها تحویل داده شود به کل منکر وجود چنین برگه ای شدند. دانشجویان بلافاصله به اتاق برگشتند ولی متاسفانه برگه ی ثبت مهمان را در اتاق نیافتند. ذکر این نکته در اینجا ضروری به نظر می رسد که مسئولین خوابگاه کلید تمام اتاق ها را در اختیار دارند و پیش از این نیز بارها اعتراضاتی بر سر حضور این مسئولین به دلایلی از جمله تعمیرات در زمان هایی که دانشجویان در اتاق حضور ندارند صورت گرفته است.
گفتنی است بنا بر گواهی دیگر شاهدان ماجرا، پیش از رسیدن میزبان، سها توسط شخصی در گیت ورودی خوابگاه فاطمیه به سمت بیرون کشیده می‌شود که به علت مقاومت سها و درخواست کمک او از دانشجویان، دو نفر دیگر به شخص مذکور کمک می‌کنند تا سها را از شانه‌هایش بگیرند و به آشپزخانه موجود در گیت ببرند ولی بازهم تقلا و درخواست کمک سها به گوش دانشجویان حاضر در گیت می‌رسد لذا سریعاً سها را سوار یکی از دو ماشین پارک شده روبروی در ورودی خوابگاه می‌کنند و مدام تکرار می‌کنند: «کسی مداخله نکند بحث سرقت درمیان است. »
با وجود حضور شاهدان عینی، انتظامات گیت خوابگاه دخترانه فاطمیه و نیروهای حراست دانشگاه پس از بین بردن تمامی مدارک دال بر حضور سها در خوابگاه، در همدستی کامل با نیروهای امنیتی پروژه ربودن وی را تکمیل کردند و پذیرش و حضور وی در خوابگاه را کاملاً منکر شدند.
 روز بعد، دوشنبه بیست و هفت ابان، معاون دانشجویی دانشگاه تهران دکتر حبیبا در اقدامی عجولانه طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا در مورد بازداشت تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران ضمن اشاره به بازداشت سها مرتضایی، عنوان کرد: «این دانشجو به هیچ عنوان از خوابگاه‌های دانشگاه تهران استفاده نکرده است و بر اساس پیگیری‌هایی که امروز انجام دادم، حتی گزارشی مبنی بر دریافت مهمانی برای سکونت در خوابگاه از سوی این دانشجو وجود نداشته، در واقع به هیچ عنوان او در خوابگاه‌های زیرمجموعه دانشگاه تهران دستگیر نشده است»؛ مصاحبه ای که دیگر از خبرگزاری ایسنا حذف شده اما خوشبختانه کد خبر و تصاویر متن خبر موجود است.

اعتراض‌های ایران؛ گفتگو با پدر پویا بختیاری یکی از کشته‌شدگان

کشتار وحشیانه، شعله ورشدن جنبش، ترور در ترکیه، جنایتکار در زندان استکهلم...

Jared Kushner, Kabbalah, Chabad, & Prophecy | KMN LIVE

Chris Hedges & Abby Martin: No Way Out Through Elections