۱۳۹۴ فروردین ۹, یکشنبه

سفره هفت سین زندانیان سیاسی-عقیدتی‎

سفره هفت سین زندانیان سیاسی-عقیدتی‎


گروه تروریستی داعش سر یک مرد مسیحی را به علت امتناع از پذیرش و بازگشت مجدد به اسلام از تنش جدا کرد،از زمان و مکان این جنایت اطلاعاتی در دست نمیباشد.

گروه تروریستی داعش سر یک مرد مسیحی را به علت امتناع از پذیرش و بازگشت مجدد به اسلام از تنش جدا کرد،از زمان و مکان این جنایت اطلاعاتی در دست نمیباشد.
Uten navn
https://vid.me/wnKw
این ویدئو توسط یک مبارز علیه داعش اهل کرواسی در اختیار سازمان منتشر کننده ویدئو قرار گرفته است،و به گفته وی این ویدئو در حافظه تلفن همراهی که وی از شبه نظامیان داعش بدست آورده بود وجود داشت
در این  ویدئو مردی را با دست و پا و چشمان بسته شده کنار درختی نشانده اند و دو نفربا صورت پوشیده شده  یکی به عنوان جلاد و دیگری نیز در حال گفتن جرم این مرد میباشد ،که میگوید: او از اربابان آمریکایی خود و پرستش کنندگان صلیب به سبب تسلط به جان و شان مسلمانان ماموریت داشت ،بهمین خاطر ما امروز سر وی را طبق قانون  الردة از تنش جدا میکنیم ،سپس الله اکبر گویان سر وی را از تنش جدا میکنند.
هشدار ویدئو +۱۸ 
برای مشاهده ویدئو به اینجا مراجعه کنید