۱۳۹۱ اردیبهشت ۸, جمعه

زنده به گور کردن جوان معترض سوری توسط نیروهای امنیتی


در دوزخ ولایت فقیه نوزاد دختر دو روزه ای در خیابان به حال خود رها شد!
جهان زن – در دوزخ جمهوری اسلامی ایران که رژیم زن ستیز ولایت فقیه با فرهنگ و روش های زمان برده داری و شترچرانی بر ایرانیان تیره روز فرمانروائی می کند هزاران بار دیده شده است که خانواده هائی که فرزندشان پس از زاده شدن دختر از آب درآمده است آنها را در خیابان ها به حال خود رها کرده اند! حتی جانوران نیز فرزندان خود را برای دختر بودن از خود نمی رانند، پس چنین کردارهای ستمگرانه ای ریشه در کجا دارند؟ ریشۀ همۀ این ستم ها از حجاب سیاهی و تباهی و نابرابری های حقوقی گرفته تا ستم های بی شمار دیگری که زنان ایرانی گرفتار آن هستند در خوار شمردن زن و زنانگی است که رژیم ایران ویران کن و زن ستیز جمهوری اسلامی بر پایۀ آن زنان ایرانی را به زنجیر کشیده است، نمونۀ تازۀ چنین ستمی دربارۀ یک نوزاد دختر به تازگی در شهر اهواز رخ داده است.

**************************************************
اهواز – خبرگزاری مهر: نوزادی که تنها دو روز سن داشت در منطقه ای در خیابان نادری در کنار یک مجتمع تجاری از سوی والدینش رها شد، به گزارش خبرنگار «مهر» صبح روز یکشنبه کسبۀ خیابان نادری با صحنه ای تألم برانگیز مواجه شدند و ضجه های کودکی دو روزه در کنار پله های یک مجتمع تجاری آه از نهاد همۀ عابران و اهالی و کسبۀ محل بلند کرد زیرا یک نوزاد دو روزه در حالی که در قنداق بود در این نقطه رها شد! در کنار این نوزاد شیشۀ شیر، شیر، پوشاک درون یک کیسه قرار گرفته بود تا هر کس آن را ببرد حداقل برای امروز برای نگهداری از این طفل معصوم مشکلی نداشته باشد! یکی از کسبه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: خانم جوانی نیز با دیدن این بچه قصد بردن و نگهداری از آن را داشت که اهالی محل قبول نکردند و به کلانتری شماره ۱۳ زنگ زدند، علی سراجی افزود: مأموران کلانتری نیز این بچه را بردند و به این زن گفتند دادگستری در خصوص این نوزاد می تواند تصمیم بگیرد و آنها در صورت ارائۀ مجوزهای لازم می توانند این کودک را در اختیار این زن جوان قرار دهند، وی عنوان کرد: نمی دانم والدین این کودک معصوم با چه نیتی و به چه دلیلی این نوزاد را رها کردند؟ ولی امروز اشک بر چشمان خیلی از کسبۀ محل جاری شد.
عکس خبری/ رهاسازی نوزاد دو روزه در اهواز