۱۳۹۳ دی ۵, جمعه

Iran - Poverty, Iranian girl plays violin in streets for living

آلودگی زمین‌های کشاورزی جنوب تهران در دهه ۶۰

محصولاتی که منجر به بروز انواع بیماری می‌شود
انتقال عوامل بیماری زا از طریق تماس ومصرف محصولات، تجمع مواد سمی در محصولات وانتقال در زنجیره غذایی، تجمع مواد سمی خصوصاً فلزات سنگین در بدن وایجاد انواع سرطان‌ها، آلودگی خاک و امکان آلودگی آبهای زیر زمینی از جمله مضرات استفاده از فاضلاب در آبیاری محصولات کشاورزی بویژه در محصولات روزچین و سبزیجات و صیفی جات است.
بحران زمین‌های جنوب تهران در دهه ۶۰ مطرح شده است
«۵هزار هکتار از مزارع کشاورزی حاشیه شهرهای کوچک و بزرگ کشور به جای استفاده از آب چاه و یا سایر منابع آب سالم از فاضلاب خام شهری برای آبیاری استفاده می‌کنند» این گفته وزیر بهداشت درسال ۹۲ در رابطه با این مساله به صورت شفاف و واضح است.
درست است که وزیر بهداشت در سال ۹۲ به طور شفاف این موضوع را رسانه‌ای و خواستار پیگیری‌های دقیق و جدی در این خصوص شده است و قانونی که در سال ۸۵ دو وزارتخانه کشاورزی و نیرو و حتی استانداری‌ها را مکلف به پیگیری‌های لازم در این مورد کرده است؛ اما این مساله درست در سال‌های پس از جنگ و در دوران مهندس موسوی مطرح شد که پس از پیگیری‌های فراوان نتیجه آن این بود که بهتر است به جای گیاهان برگی اقدام به کشت گیاهان پنبه دار شود؛ اما شاید این مساله با رفتن مهندس موسوی به فراموشی سپرده شد.
کشت گیاهان دانه دار و پنبه در این مناطق
عیسی کلانتری وزیر پیشین وزارت جهاد کشاورزی، در این رابطه به ایلنا می‌گوید:«مسئله آبیاری زمین‌های کشاورزی جنوب شهر تهران با آب‌های آلوده، در اواخر دهه ۶۰ و دردولت مهندس موسوی مطرح شد که طی دستوری ۳ هزار نمونه از خاک و آب گرفته شد، تا راهکارهایی برای مقابله با این آلودگی‌ها اندیشیده شود، نتیجه بررسی‌هایی که از ۳ هزار نمونه آب و خاک انجام شد، این بود که این آب‌ها حاوی فلزات سنگین است؛ اما پایین‌تراز حد استاندارد.
وی با اشاره به اینکه پس از این برررسی‌ها مشخص شد آلودگی‌های میکروبی در آب وجود داد، اظهار می‌کند: نتیجه بررسی‌ها در آن زمان این بوده است که وجود آلودگی میکروبی در آب برای گیاهان برگی مشکل ساز است؛ اما برای گیاهانی مثل پنبه و دانه دار مشکل ساز نیست؛ چون این آلودگی‌ها در اثر تماس برگ با آب به گیاه منتقل می‌شود، بنابر این این بحث در آن زمان مطرح شد که بهتر است در این زمین‌ها به جای کشت گیاهان برگی به تولید پنبه و گیاهان دانه دار پرداخت.»

محله سیدی کرمان است. جایی که ترک‌تحصیل، اعتیاد و انواع آسیب‌های اجتماعی بر آینده کودکانش سایه افکنده است!دمی با کودکان حاشیه‌نشین محله سیدی

1419609339825_amir pourmand-1.jpg
1419609340403_amir pourmand-4.jpg1419609340278_amir pourmand-3.jpg
1419609341791_amir pourmand-7.jpg1419609341588_amir pourmand-6.jpg
1419611659690_Amir Pourmand-1.jpg

1419611660907_Amir Pourmand-6.jpg

روستاهای بویراحمد

1418131796271_Mehdi Ghasemi-77.JPG
1418131796599_Mehdi Ghasemi-78.JPG
1418131796958_Mehdi Ghasemi-79.JPG
1418131797160_Mehdi Ghasemi-80.JPG
1418131797348_Mehdi Ghasemi-81.JPG
1418131797519_Mehdi Ghasemi-82.JPG
1418131904567_Mehdi Ghasemi-83.JPG
1418131904769_Mehdi Ghasemi-84.JPG
1418131794493_Mehdi Ghasemi-73.JPG
1418131795335_Mehdi Ghasemi-74.JPG
1418131795834_Mehdi Ghasemi-75.JPG
1418131796068_Mehdi Ghasemi-76.JPG
1418131736819_Mehdi Ghasemi-50.JPG
1418131737209_Mehdi Ghasemi-51.JPG
1418131738036_Mehdi Ghasemi-53.JPG
1418131733247_Mehdi Ghasemi-43.JPG
1418131737568_Mehdi Ghasemi-52.JPG
1418131734854_Mehdi Ghasemi-45.JPG
1418131734479_Mehdi Ghasemi-44.JPG
1418131735213_Mehdi Ghasemi-46.JPG
1418131735556_Mehdi Ghasemi-47.JPG
1418131735883_Mehdi Ghasemi-48.JPG
1418131736258_Mehdi Ghasemi-49.JPG
1418131791747_Mehdi Ghasemi-67.JPG
1418131738457_Mehdi Ghasemi-54.JPG
1418131791279_Mehdi Ghasemi-66.JPG
1418131738894_Mehdi Ghasemi-55.JPG
1418131791123_Mehdi Ghasemi-65.JPG
1418131739846_Mehdi Ghasemi-56.JPG
1418131790546_Mehdi Ghasemi-63.JPG
1418131740095_Mehdi Ghasemi-57.JPG
1418131790811_Mehdi Ghasemi-64.JPG
1418131740345_Mehdi Ghasemi-58.JPG
1418131740626_Mehdi Ghasemi-59.JPG
1418131740829_Mehdi Ghasemi-60.JPG
1418131741156_Mehdi Ghasemi-61.JPG
1418131741421_Mehdi Ghasemi-62.JPG
1418131793338_Mehdi Ghasemi-69.JPG
1418131793572_Mehdi Ghasemi-70.JPG
1418131793791_Mehdi Ghasemi-71.JPG
1418131792574_Mehdi Ghasemi-68.JPG
1418131794103_Mehdi Ghasemi-72.JPG