۱۳۹۰ مرداد ۱۶, یکشنبه

وقوع 667 قتل خانوادگی در سال 89/ روند افزایش قتلهای خانوادگی+جدول


سال گذشته دو هزار و 277 قتل در کشور رخ داد که 3/29 آن را قتلهای خانوادگی تشکیل می دهد.


به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای اعلام شده از سوی پلیس وقوع قتل های خانوادگی در کشور روند رو به رشدی داشته که این امر در صورت عدم کنترل می تواند نگران کننده باشد. بر این اساس سال 86 با وقوع 657 قتل خانوادگی رکورد دار وقوع قتل بوده و در سال 80 نیز کشور شاهد 492 قتل خانوادگی بود.


دهه هشتاد آغاز قتل های خانوادگی


رضا محمود زاده جرم شناس با اشاره به افزایش بی سابقه وقوع قتل در کشور گفت: متاسفانه در دهه 70 خبری از وقوع قتل های خانوادگی نبود اما در 80 هشتاد و به ویژه پس از سال 85 به بعد به علت کاهش آستانه تحمل و مشکلات خانوادگی وقوع این گونه قتلها افزایش چشمگیری یافته است. این درحالی است که مسئولان باید فکری برای امور خانواده کرده و روحیات دینی و آستانه تحمل را در خانواده ها افزایش دهند.


جدول قتلهای خانوادگی


افزایش قتلهای خانوادگی در دهه هشتاد بسیار نگران کننده بوده و همین امر باعث فعالیت پلیس در امور اجتماعی و ایجاد مشاوره ها برای جلوگیری از نزاع توسط نیروی انتظامی شد.


محدوده زمانی سال80 سال 81 سال 82 سال83 سال84 سال85 سال 86 سال87 سال88 سال 89


وقوع 2195 2262 2311 2274 2497 2410 2034 2234 2117 2277


قتل توسط بستگان 404 492 528 562 685 691 657 713 650 667


درصد 18/4 21/7 22/8 24/7 27/4 28/6 32/3 31/9 30/7 29/3


قتلهای خانوادگی در استانهای عشیره ای


سرهنگ هادی مصطفایی با اشاره به ارتکاب قتلهای خانوادگی در استانهای عشیره ای گفت: دو استان فارس و خوزستان به دلیل شرایط منطقه ای و زندگی عشیره ای دارای بیشترین قتل خانوادگی در کشور هستند. متاسفانه سوء ظن، بدگمانی و ازدواج های اجباری در این مناطق باعث وقوع قتلهای خانوادگی می شود. این درحالی است که 90 درصد این قتلها به وسیله سلاح سرد رخ می دهد.


کاهش سوء ظن با فرهنگسازی


شاید مهمترین علت سوء ظن و انجام قتلهای خانوادگی در کشور عدم فرهنگسازی در مناطق حاشیه نشین است. مناطقی که هنوز هم همانند قرن پیش به صورت سنتی و پدر محور اداره می شوند.


محمد پیروی خامنه روانشناس نیز با اشاره به لزوم فرهنگسازی در این مناطق گفت: تاثیر محیط روی رفتار افراد غیر قابل انکار است. محیطی که فرد در آن رشد می کند می تواند در ساختن شخصیت و بروز رفتارها موثر باشد. متاسفانه در برخی مناطق هنوز هم دختران را کمتر از پسران می دانند. همین امر باعث بروز ناهنجاریها و سختگیری بیشتر به دختران می شود.


وی ادامه داد: وقتی ظن خانواده به دختری بیشتر شود آنها در دادگاهی خانوادگی حکم قتل وی را صادر کرده و همان شب اجرا می کنند. در این مناطق افراد وقتی برای دفاع از خود ندارد.


خامنه بار دیگر بر لزوم فرهنگسازی تاکید کرد. اگر بتوانیم فرهنگ شهری نشینی و زندگی اجتماعی را در این مناطق توسعه دهیم دیگر شاهد قتلهای خانوادگی نیستیم.


قتل دختر در مناطق مرزی/ قتل والدین در شهرها


نکته قابل تامل در قتلهای خانوادگی نوع و مفتول است. در شهرهای بزرگ بیشتر والدین اسیر خشم فرزندان شده و جان خود را از دست می دهند. این جوانان که والدین را سدی در برابر خواسته های خود می دانند اقدام به قتل آنها می کنند.


آرش سیفی جرم شناس با اعلام این مطلب به مهر گفت: در استانهای جنوبی و فارس نیز بیشتر دختران از سوی خانواده مورد ظن واقع شده و گاها نیز به قتل می رسند. وقتی از خانواده در این خصوص تحقیق می شود آنها مدعی هستند که مقتول دارای انحرافات اخلاقی بوده و باعث سرافکندگی خانواده شده است. باید در خصوص قتلهای خانوادگی قانونی قاطع تر اتخاذ شود.


به نظر می رسد علاوه بر تقویت قانون و برخورد قاطع با قتلهای خانوادگی بار دیگر خلاء فرهنگسازی و تمرکز روی نهاد خانواده احساس می شود.