مسعود شریفی مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه گفت: ۳۵ درصد جمعیت مناطق شهری این استان «بدمسکن» و «حاشیه‌نشین »هستند. به گفته او تنها در شهر کرمانشاه ۴۰۰ هزار تن در مناطق حاشیه‌ای و یا بافت‌های فرسوده سکونت دارند. همچنین نیمی از بافت شهری جوانرود و صحنه فرسوده و ناکارآمد است. شریفی گفت که ۱۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده در مناطق شهری استان کرمانشاه به بازسازی نیاز دارد. به گفته او کرمانشاه یکی از استان‌هایی است که بیشترین محلات حاشیه‌ای و اسکان غیررسمی را دارد. به گفته مقام‌های دولتی حدود ۱۹ میلیون تن از جمیعت ایران در مناطق حاشیه‌ای و بافت‌های فرسوده سکونت دارد. جمعیت حاشیه‌نشین طی یک دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است. برخی مقام‌های دولتی هم نسبت به امنیتی شدن مسئله حاشیه‌نشینی هشدار داده‌اند.