۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۲, چهارشنبه

. در پنجاه سال گذشته، تولید و مصرف جهانی پلاستیک افزایش چشمگیری داشته، طبق گزارش تحلیلگران صنعت جهانی، مصرف این محصول شیمیایی تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۲۹۷.۵ میلیون تن رسیده است. ایران یکی از ۱۰ کشور نخست دنیا در زمینه مصرف پلاستیک است. بر اساس آمار موجود، میزان پلاستیک تولیدی در ایران بیش از ۱۷ هزار تن در سال تخمین زده شده که این رقم معادل حدود ۵۰ تن در روز است. پلاستیک‌های تولید شده که بازیافت نمی شوند در روند غیر اصولی در طبیعت رها شده و یا بدون هیچگونه تمهیدات خاص دفن می‌شوند در ارومیه نیز دفن غیر اصولی باعث شده در اطراف محل مدیریت پسماند میانی شهر ارومیه  باغات و مزارع مملو از پلاستیک ظاهر شود و ظاهری بسیار زشت و زننده‌ای به منطقه و باغات اطراف آن دهد و باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای مردم و کشاورزان آن منطقه شود.
 • زباله‌ها و پلاستیک‌های رها شده در محل مدیریت پسماند میانی ارومیه در زمان وزش باد به باغ‌های اطراف منطقه برده می‌شوند.
 • باغ‌های اطراف مدیریت پسماند ارومیه محل دفن پلاستیک‌هایی شده است که نمای بسیار آلوده ایی را برای این منطقه ایجاد کرده است.
 • میزان پلاستیک تولیدی در ایران بیش از ۱۷ هزار تن در سال تخمین زده شده که این رقم معادل حدود ۵۰ تن در روز است که باغ‌های اطراف مدیریت پسماند ارومیه از این وضعیت مستثنی نیست.
 • باغ‌های اطراف مدیریت پسماند ارومیه به قبرستان پلاستیک‌هایی تبدیل شده است که بیش از چند صد سال طول می‌کشد تا تجزیه محیط شود.
 • باغ‌های سیب در اطراف مدیریت پسماند ارومیه قرار گرفته است که این روزها تبدیل به درختان پلاستیکی شده است.
 • شکوفه های زیبای درختان سیبی که در محدوده مدیریت پسماند ارومیه با پلاستیک ها احاطه شده اند.
 • میزان پلاستیک تولیدی در ایران بیش از ۱۷ هزار تن در سال تخمین زده شده که این رقم معادل حدود ۵۰ تن در روز است که باغ‌های اطراف مدیریت پسماند ارومیه از این وضعیت مستثنی نیست.
 • پلاستیک‌های که در اطراف مدیریت پسماند ارومیه رها شده رها شده‌اند با وزش باد به سمت باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی احاطه شده اند.
 • ایجاد مشکلات فراوان برای مردم و کشاورزان منطقه پسماند ارومیه از مضرات جمع شدن پلاستیک‌ها در محیط زیست است.
 • تولید و مصرف جهانی پلاستیک افزایش چشمگیری داشته، طبق گزارش تحلیلگران صنعت جهانی، مصرف این محصول شیمیایی تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۲۹۷.۵ میلیون تن رسیده است که در ادامه این آمار منطقه پسماند ارومیه با تجمیع پلاستیکهای اطراف باغ‌ها از این امر مستثنی نیست.
 • باغ‌های کشاورزی اطراف مدیریت پسماند ارومیه که مملو از پلاستیک شده‌اند.
 • پلاستیک‌های تولید شده که مثل باغهای اطراف مدیریت پسماند ارومیه بازیافت نمی‌شوند در روند غیر اصولی در طبیعت رها شده و یا بدون هیچگونه تمهیدات خاص دفن می‌شوند.
 • میزان پلاستیک تولیدی در ایران بیش از ۱۷ هزار تن در سال تخمین زده شده که این رقم معادل حدود ۵۰ تن در روز است که باغ‌های اطراف مدیریت پسماند ارومیه از این وضعیت مستثنی نیست.
 • باغ‌های کشاورزی اطراف مدیریت پسماند ارومیه که مملو از پلاستیک شده‌اند.
 • میزان پلاستیک تولیدی در ایران بیش از ۱۷ هزار تن در سال تخمین زده شده که این رقم معادل حدود ۵۰ تن در روز است که باغ‌های اطراف مدیریت پسماند ارومیه از این وضعیت مستثنی نیست.
 • باغ‌های اطراف مدیریت پسماند ارومیه به قبرستان پلاستیک‌هایی تبدیل شده است که بیش از چند صد سال طول می‌کشد تا تجزیه محیط شود.
 • درختان سیب مملو از پلاستیک‌های هدایت شده به اطراف محل مدیریت پسماند میانی ارومیه شده است.
 • شکوفه های زیبای درختان سیبی که در محدوده مدیریت پسماند ارومیه با پلاستیک ها احاطه شده اند.
 • تولید و مصرف جهانی پلاستیک افزایش چشمگیری داشته، طبق گزارش تحلیلگران صنعت جهانی، مصرف این محصول شیمیایی تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۲۹۷.۵ میلیون تن رسیده است که در ادامه این آمار منطقه پسماند ارومیه با تجمیع پلاستیکهای اطراف باغ‌ها از این امر مستثنی نیست.
 • باغ هایی که بر اثر وزش باد به زباله ها و پلاستیک های رها شده در محل مدیریت پسماند میانی ارومیه مملو از پلاستیک شده اند
 • باغ‌های اطراف مدیریت پسماند ارومیه محل دفن پلاستیک‌هایی شده است که نمای بسیار آلوده ایی را برای محیط زیست این منطقه ایجاد کرده است.
 • میزان پلاستیک تولیدی در ایران بیش از ۱۷ هزار تن در سال تخمین زده شده که این رقم معادل حدود ۵۰ تن در روز است که باغ‌های اطراف مدیریت پسماند ارومیه از این وضعیت مستثنی نیست.
 • باغ‌های کشاورزی اطراف مدیریت پسماند ارومیه که مملو از پلاستیک شده‌اند.

هیچ نظری موجود نیست: