۱۳۹۸ بهمن ۴, جمعه

جعبه سیاه رژیم، سخنرانی خامنه ای، شعار علیه شاه خدمت به خامنه ای، چپ ها ...

هیچ نظری موجود نیست: