۱۳۹۸ بهمن ۱۳, یکشنبه

برای جان وآبروی ملّت ايران،آخوند و پاسدار پشيزی ارزش قائل نيستند

هیچ نظری موجود نیست: