۱۳۹۹ فروردین ۲۴, یکشنبه

سرتا پا فساد آخوندهای پست و رذل

هیچ نظری موجود نیست: