۱۳۹۹ فروردین ۲۸, پنجشنبه

جلادان نابغه و مخترع و آخوندهای مُنجی رهای بشريت

هیچ نظری موجود نیست: